X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az eljátszott öregség

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás VU: Vasárnapi Újság1910. január 9. LVII. évf. 2.sz. 38.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. december 25. III. évf. 24. sz. Melléklet: 5.
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912) (Harc és Halál ciklus) 88.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Párizsban keletkezett vers – Ady így vall Hatvany Lajosnak egy ezidőtájt írott levelében: „irigyellek fájdalmaidért, mert ezek fiatalok, szépek, daliások, mint a középkor lovagapródjai. Az enyeim vasorrú bábák, s bár még te is hamar nevetsz ki unva a régi fenyegetőzést, mely senkit se ijeszt meg, baj van. Érzéseiben élt és fölélt, becsületes embernél nem szeszély és véletlen, ha előre lármázik, s szinte elébe jajgat a maga elpusztulásának.” ([Párizs, 1910. jan. 5. előtt]; AEL III. 9.) Ez utóbbi gondolat a vers apologetikájaként is magyarázható. Ady Lajos beszél könyvében arról, hogy 1909 decemberében „újból akaratgyöngévé lett” Ady (109.). December–január folyamán Budapestről és Párizsból írt levelei betegségre, szomorúságra, jövőjével való elégedetlenségre panaszkodnak. „Ez a magyarországi pár hónap befűtött nekem nagyon, habár bizonyos fokig szükségem volt reá. Meghurcolt, beteggé tett s undorral töltött el magam, életem és céljaim iránt.” (Diósi Ödönnének, [Budapest, 1909. dec. 7.] „Se célom, se akaratom, se munkáőm, se látásom, se végem, se mám, se holnapom.” (Lukács Hugónak, [Párizs, 1909. dec. 30?, AEL II. 306.] A vers tematikájában és hangulati alaptónusában jelen lévő emocionális és gondolati elemek a tél végégig kitartanak, amint az Hatvany Lajosnak, bizalmas barátjának szóló vallomásában megfigyelhető: „Én nagyon szegény vagyok. És már harminckét éves. És nincs energiám s nincs vágyam a világot új szenzációkkal meglepni. Mentsen meg az Isten hasonló helyzettől.” (Hatvany Lajosnak. [Budapest 1910. márc. eleje]; AEL III. 47.) A költeményben hangsúlyosan megjelenő gyermektelenség gondolata – ahogy Király István igen találóan rámutatott – „kiváltképp alkalmas arra, hogy a kilátástalanság képi hordozójává váljék. Jelképes volt az, hogy Ibsen Rosmersholm-jától kezdve Móricz >Isten háta mögött c. regényén, García Lorca Yermá-ján át Albee Nem félünk a farkastól c. drámájáig annyi újkori mű érzékeltette gyermektelenséggel, gyermekhiánnyal az elsodort létet: a reménytelenséget, az utat tévesztést. S így volt ez Ady Endre esetében is. Olyan versek, mint A fiam bölcsőjénél; Ezvorász király sírirata; Az eljátszott öregség; Nagy sírkertet mérünk stb. jelezték, mennyire foglalkoztatta ekkoriban a költőt a gyermektelenség gondolata, mennyire foglakoztatta, hogy »mag nélkül halálra-szántan« élt (Virág-fohász virágok Urához).” (Király II. 277.) Az ifjúság/öregség/vénség oppozíciók több más versében is lényeges tematikai csomópontok (pl. 1908-ból az Én fiatal maradok, Morognak a vének, Álcás, vén valómmal). Földessy szerint a költemény haangja Pósa-bácsis, de „az »öregséghez« nagyon illik a régimódi-költői beszéd” (Földessy: Amt 171.). Irodalom Földessy: Amt 171.; Zelk Z.: „Az eljátszott öregség” Pénteki levél. Élet és Irodalom 1969. jan. 25. 4. sz. 2.; Király II. 277.
 
Az eljátszott öregség  
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Nyugat
 
nőnek az árnyak,
  Ahogy fogynak az
esték,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
esték
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
fáj jobban és jobban
  Az eljátszott öregség.
 
 
  Ez az én két vén
szemem
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
szemem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Habár sok szépet látott,
  Mosolygós öreg
úrként
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
urként
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Nem látja a világot.
 
 
  Nem fogok
bocsánattal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
bocsánattal,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Víg
arccal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
arczczal
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
tündökölni
  S fiatal vétkek fölött
 
Pálcát
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Pálczát
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
tréfásan törni.
 
 
  Emlékezni se fogok
  Kedvesen
zsörtölődve,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
zsörtölődve
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Ősz hajjal, piros
arccal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
arczczal
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  A régi jó időkre.
 
 
  Heves,
ál ifjúsággal,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
ál-ifjusággal
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Oh,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
Oh
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezerszer jaj
nékem,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
nékem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Megöltem jövő
magam,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
magam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
  Az én szép öregségem.
 
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
nőnek az
árnyak,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
árnyak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
fogynak az esték,
  Úgy fáj jobban és jobban
  Az eljátszott öregség.
 
 
 
Az eljátszott öregség  
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Nyugat
 
nőnek az árnyak,
  Ahogy fogynak az
esték,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
esték
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
fáj jobban és jobban
  Az eljátszott öregség.
 
 
  Ez az én két vén
szemem
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
szemem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Habár sok szépet látott,
  Mosolygós öreg
úrként
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
urként
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Nem látja a világot.
 
 
  Nem fogok
bocsánattal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
bocsánattal,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Víg
arccal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
arczczal
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
tündökölni
  S fiatal vétkek fölött
 
Pálcát
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Pálczát
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
tréfásan törni.
 
 
  Emlékezni se fogok
  Kedvesen
zsörtölődve,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
zsörtölődve
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Ősz hajjal, piros
arccal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
arczczal
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  A régi jó időkre.
 
 
  Heves,
ál ifjúsággal,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
ál-ifjusággal
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Oh,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
Oh
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezerszer jaj
nékem,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
nékem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Megöltem jövő
magam,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
magam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
  Az én szép öregségem.
 
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
nőnek az
árnyak,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
árnyak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
fogynak az esték,
  Úgy fáj jobban és jobban
  Az eljátszott öregség.
 
 
 
Az eljátszott öregség  
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Nyugat
 
nőnek az árnyak,
  Ahogy fogynak az
esték,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
esték
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
fáj jobban és jobban
  Az eljátszott öregség.
 
 
  Ez az én két vén
szemem
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
szemem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Habár sok szépet látott,
  Mosolygós öreg
úrként
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
urként
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Nem látja a világot.
 
 
  Nem fogok
bocsánattal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
bocsánattal,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Víg
arccal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
arczczal
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
tündökölni
  S fiatal vétkek fölött
 
Pálcát
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Pálczát
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
tréfásan törni.
 
 
  Emlékezni se fogok
  Kedvesen
zsörtölődve,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
zsörtölődve
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Ősz hajjal, piros
arccal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
arczczal
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  A régi jó időkre.
 
 
  Heves,
ál ifjúsággal,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
ál-ifjusággal
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Oh,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
Oh
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezerszer jaj
nékem,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
nékem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Megöltem jövő
magam,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
magam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
  Az én szép öregségem.
 
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
nőnek az
árnyak,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
árnyak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
fogynak az esték,
  Úgy fáj jobban és jobban
  Az eljátszott öregség.
 
 
 
Az eljátszott öregség  
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Nyugat
 
nőnek az árnyak,
  Ahogy fogynak az
esték,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
esték
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
fáj jobban és jobban
  Az eljátszott öregség.
 
 
  Ez az én két vén
szemem
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
szemem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Habár sok szépet látott,
  Mosolygós öreg
úrként
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
urként
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Nem látja a világot.
 
 
  Nem fogok
bocsánattal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
bocsánattal,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Víg
arccal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
arczczal
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
tündökölni
  S fiatal vétkek fölött
 
Pálcát
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Pálczát
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
tréfásan törni.
 
 
  Emlékezni se fogok
  Kedvesen
zsörtölődve,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
zsörtölődve
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Ősz hajjal, piros
arccal
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
arczczal
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  A régi jó időkre.
 
 
  Heves,
ál ifjúsággal,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
ál-ifjusággal
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Oh,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
Oh
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezerszer jaj
nékem,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
nékem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Megöltem jövő
magam,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
magam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
  Az én szép öregségem.
 
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
nőnek az
árnyak,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
árnyak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Ahogy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
A hogy
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
fogynak az esték,
  Úgy fáj jobban és jobban
  Az eljátszott öregség.