X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A csodák esztendeje

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

 • Szövegforrás PN: Pesti Napló1910. március 22. LX. évf. 68. sz. 33.
 • Szövegforrás NY: Nyugat1910. február 1. III. évf. 3. sz. 145.
 • Szövegforrás SZIL: Szilágy1910. február 10. XXVIII. évf. 6. sz. 1.
  n
  Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A minden-titkok verseiből” főcímmel közölt két vers első darabja. A második: Senki élőnek ellensége)
 • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei(1910) (Az Élet-Halál Titka ciklus) 93–94.
  n
  Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcímmel közölt négy vers első darabja. A továbbiak: Hiszek hitetlenül Istenben, A Szerelem eposzából, Senki élőnek ellensége.)
 • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei(1918) 93–94.
 • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady Párizsban írta az 1910. február 1-i Ny-számban közölt négy versét. Január 24-én a Ny szerkesztőségének küldött levelében így írt küldeményéről: „Kedves Barátaim, itt küldöm a verseket. Okvetlenül jöjjenek a legközelebbi számban. [...] A versek okvetlenül jöjjenek, ujra kérem. És Fenyő írja meg véleményét róluk ha lehet mindjárt.” (AEL III. 17.) Ugyanaznap egy Hatvanynak írt levélben is utal a négy versre: „Éppen most küldtem a Nyugatnak verseket.” (AEL III. 16.) Az 1910-es versbeli megírás kiváltója két üstökös érkezése. 1906-tól terjesztették képeit, fényképen pedig 1909 nyarának végén sikerült megörökíteni, szeptembertől folyamatosan tanulmányozták. A hagyományosan vészjóslónak, akár világvégét hozónak tekintett égitest jövetelét a közvélemény felfokozott hangulatban várta (l. erről Az egyenes csillag jegyzetét). Szabad szemmel áprilistól lehetett látni, s különösen a csóváján való áthaladást, 1910. május 19-ét várták. Január 17-én viszont Dél-Afrikából egy másik, váratlanul föltűnő, szabad szemmel is látható üstököst – C/1910 A1, másként 1910 Nagy Januári Üstököse névvel – jelentettek. Már Bölöni György megfigyelte Adyról, hogy érdeklődött a csillagászat iránt: „mindig csak az ember vonzotta. Az ember és az ember. Se természet, se táj, se fa, se virág. De valami mégis: metafizikusan az ég, a fellegek, a hold, a csillagok. Ezekben tudott gyönyörködni és elbámészkodott titkaikon, mint a falusi emberek, mint egy őspogány.” (idézi Vezér 311.) Ady érzékenységét fokozta ekkori betegsége, vitái Diósi Ödönné Brüll Adéllal, valamint az, hogy januárban élesen összekülönbözött a Nyugattal. A Babits-szonettek közlése miatt kialakult összecsapásról l. a Senki élőnek ellensége jegyzetét. Korai publicisztikájában már megtaláljuk A csodák esztendeje gondolati előzményét, a kozmikus jelenségek társadalmiakkal való rejtélyes összefüggéséről : „Az ember pedig még mindig álmélkodik. Az augusztusi éjszaka egén káprázatos ragyogású csillag támad. Vénusz elhalványul, megriad a Hold. A ragyogás egyre veszettebb. A veszett ragyogás delíriumában széthull a nagyszerű csoda. Három hatalmas fénycsatornán lezuhog, s eltűnik ez a sokaságos fény. Kemény, mély zöngésű szél támad hirtelen. Fent a magas bolton csillagtánc. Cikázva hullanak a kis fénybogarak. […] Nagy tengerszántó hajók süllyednek el. Folyók kicsapnak medreikből. Alagutakban megfulladnak ezerek. Orosz tiszti ujjak lekapcsolódnak a gyilkos fegyverről, s nem akarnak golyót küldeni dühöngő nihilisták csapatára… Íme a sok szenzáció közül néhány. És a legújabbak. Csaknem egy időben irtózatos orkán pusztítja Párizst, a föld szemefényét. Megmozdul a föld Zágráb alatt. Húsz-harminc helyen perzsel, pusztít a tűzvész. Leszakad a Szamoshíd. Az iszonyat lázálmai folynak valókként le Budapesten. És ma trópus lángoló levegőjét szívjuk lankadtan: holnap novemberi hidegben didergünk.” ( Lázban ég a világ. NN 1903. aug. 26.; AEÖPM IV. 87. sz. 152.) Vezér Erzsébet a költemény filozófiai magjait keresve a bergsoni teremtő időnek és a comte-i, spenceri pozitivizmus determinizmusának különös keverékét találja. (Vezér 312.) Király Hofmannstahl művével, Lord Chandos levelével rokonította a versben uralkodó értelmetlenség-érzetet, a világ darabokra hullottságának és csonkaságának gondolatát. Minderről bővebben l. az 1909-es Kocsi-út az éjszakában jegyzetét, AEÖV III. 537. Irodalom Földessy Gyula: Két Ady vers. Az Ady-kommentárokhoz. Ny 1921. máj. 1. 722–723.; Földessy: Amt 152–153.; EmlAE III. 322., 414.; Vezér 311–313.; Király II. 141., 228., 246.; Varga József: Az egyenes csillag, Új tükör 1985. dec. 15. 21.
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
 
 
A csodák esztendeje
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
 
 
  Összeszaladt Ősz, Tél, Tavasz,
Nyár,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Nyár.
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Folyók mély bölcsőkből kikeltek
  S engem elhagynak már azok is,
  Akik eddig
szívvel
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szivvel
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
 
sziveltek.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szíveltek.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Valaki
megőrült
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
megőrűlt
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
az
Űrben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Ürben.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Valamely Nap járja bolondját,
  Valaki mindent összezavart
  S üstökösök jövését mondják.
 
 
  Nagy vágy-kötelek elszakadnak,
  Ébrednek oktalan szerelmek
  S karunkon a régi
örömök
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örömek,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Lesznek bús, utálatos terhek.
 
 
  Bicskák szomjasabbak a vérre
  S gőzösök egymásba
szaladnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szaladnak,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  S akik szerették az Életet,
  Most nagy Halál-légyottot adnak.
 
 
  Ki csinálja, ki jár közöttünk?
  Egymás mindene minden-minden
  S a felhőt az a
Cél
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
cél
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
kergeti,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kergeti
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mely itt tapos a lelkeinkben.
 
 
  Egy pillanat és minden más
lesz,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Más a holt
Tenger,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Tenger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
más az örvény
  S másképpen villan meg agyamon
  Minden gondolat, minden törvény.
 
 
  Jaj, jaj, be félek, félek, félek:
  Mi
lesz
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz lessz
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vajjon,
jaj,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
jaj
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
 
mi lesz holnap?
  Messze világok szeszélyei
  Nekem holnap mit parancsolnak?
 
 
  Hogyan tiportat el a sorsom,
  Hogyan hal el minden,
mi drága?
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
drága?
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Oh
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
örök
titkoknak
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
titoknak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szomorú,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Borzasztó, egységes világa.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
 
 
A csodák esztendeje
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
 
 
  Összeszaladt Ősz, Tél, Tavasz,
Nyár,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Nyár.
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Folyók mély bölcsőkből kikeltek
  S engem elhagynak már azok is,
  Akik eddig
szívvel
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szivvel
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
 
sziveltek.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szíveltek.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Valaki
megőrült
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
megőrűlt
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
az
Űrben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Ürben.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Valamely Nap járja bolondját,
  Valaki mindent összezavart
  S üstökösök jövését mondják.
 
 
  Nagy vágy-kötelek elszakadnak,
  Ébrednek oktalan szerelmek
  S karunkon a régi
örömök
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örömek,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Lesznek bús, utálatos terhek.
 
 
  Bicskák szomjasabbak a vérre
  S gőzösök egymásba
szaladnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szaladnak,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  S akik szerették az Életet,
  Most nagy Halál-légyottot adnak.
 
 
  Ki csinálja, ki jár közöttünk?
  Egymás mindene minden-minden
  S a felhőt az a
Cél
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
cél
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
kergeti,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kergeti
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mely itt tapos a lelkeinkben.
 
 
  Egy pillanat és minden más
lesz,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Más a holt
Tenger,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Tenger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
más az örvény
  S másképpen villan meg agyamon
  Minden gondolat, minden törvény.
 
 
  Jaj, jaj, be félek, félek, félek:
  Mi
lesz
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz lessz
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vajjon,
jaj,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
jaj
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
 
mi lesz holnap?
  Messze világok szeszélyei
  Nekem holnap mit parancsolnak?
 
 
  Hogyan tiportat el a sorsom,
  Hogyan hal el minden,
mi drága?
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
drága?
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Oh
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
örök
titkoknak
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
titoknak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szomorú,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Borzasztó, egységes világa.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
 
 
A csodák esztendeje
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
 
 
  Összeszaladt Ősz, Tél, Tavasz,
Nyár,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Nyár.
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Folyók mély bölcsőkből kikeltek
  S engem elhagynak már azok is,
  Akik eddig
szívvel
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szivvel
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
 
sziveltek.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szíveltek.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Valaki
megőrült
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
megőrűlt
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
az
Űrben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Ürben.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Valamely Nap járja bolondját,
  Valaki mindent összezavart
  S üstökösök jövését mondják.
 
 
  Nagy vágy-kötelek elszakadnak,
  Ébrednek oktalan szerelmek
  S karunkon a régi
örömök
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örömek,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Lesznek bús, utálatos terhek.
 
 
  Bicskák szomjasabbak a vérre
  S gőzösök egymásba
szaladnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szaladnak,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  S akik szerették az Életet,
  Most nagy Halál-légyottot adnak.
 
 
  Ki csinálja, ki jár közöttünk?
  Egymás mindene minden-minden
  S a felhőt az a
Cél
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
cél
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
kergeti,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kergeti
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mely itt tapos a lelkeinkben.
 
 
  Egy pillanat és minden más
lesz,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Más a holt
Tenger,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Tenger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
más az örvény
  S másképpen villan meg agyamon
  Minden gondolat, minden törvény.
 
 
  Jaj, jaj, be félek, félek, félek:
  Mi
lesz
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz lessz
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vajjon,
jaj,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
jaj
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
 
mi lesz holnap?
  Messze világok szeszélyei
  Nekem holnap mit parancsolnak?
 
 
  Hogyan tiportat el a sorsom,
  Hogyan hal el minden,
mi drága?
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
drága?
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Oh
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
örök
titkoknak
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
titoknak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szomorú,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Borzasztó, egységes világa.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
 
 
A csodák esztendeje
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
 
 
  Összeszaladt Ősz, Tél, Tavasz,
Nyár,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Nyár.
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Folyók mély bölcsőkből kikeltek
  S engem elhagynak már azok is,
  Akik eddig
szívvel
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szivvel
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
 
sziveltek.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szíveltek.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Valaki
megőrült
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
megőrűlt
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
az
Űrben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Ürben.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Valamely Nap járja bolondját,
  Valaki mindent összezavart
  S üstökösök jövését mondják.
 
 
  Nagy vágy-kötelek elszakadnak,
  Ébrednek oktalan szerelmek
  S karunkon a régi
örömök
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örömek,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Lesznek bús, utálatos terhek.
 
 
  Bicskák szomjasabbak a vérre
  S gőzösök egymásba
szaladnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szaladnak,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  S akik szerették az Életet,
  Most nagy Halál-légyottot adnak.
 
 
  Ki csinálja, ki jár közöttünk?
  Egymás mindene minden-minden
  S a felhőt az a
Cél
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
cél
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
kergeti,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kergeti
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mely itt tapos a lelkeinkben.
 
 
  Egy pillanat és minden más
lesz,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Más a holt
Tenger,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Tenger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
más az örvény
  S másképpen villan meg agyamon
  Minden gondolat, minden törvény.
 
 
  Jaj, jaj, be félek, félek, félek:
  Mi
lesz
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz lessz
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vajjon,
jaj,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
jaj
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
 
mi lesz holnap?
  Messze világok szeszélyei
  Nekem holnap mit parancsolnak?
 
 
  Hogyan tiportat el a sorsom,
  Hogyan hal el minden,
mi drága?
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
drága?
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Oh
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
örök
titkoknak
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
titoknak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szomorú,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Borzasztó, egységes világa.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
 
 
A csodák esztendeje
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
 
 
  Összeszaladt Ősz, Tél, Tavasz,
Nyár,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Nyár.
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Folyók mély bölcsőkből kikeltek
  S engem elhagynak már azok is,
  Akik eddig
szívvel
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szivvel
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
 
sziveltek.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szíveltek.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Valaki
megőrült
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
megőrűlt
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
az
Űrben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Ürben.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Valamely Nap járja bolondját,
  Valaki mindent összezavart
  S üstökösök jövését mondják.
 
 
  Nagy vágy-kötelek elszakadnak,
  Ébrednek oktalan szerelmek
  S karunkon a régi
örömök
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örömek,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Lesznek bús, utálatos terhek.
 
 
  Bicskák szomjasabbak a vérre
  S gőzösök egymásba
szaladnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szaladnak,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  S akik szerették az Életet,
  Most nagy Halál-légyottot adnak.
 
 
  Ki csinálja, ki jár közöttünk?
  Egymás mindene minden-minden
  S a felhőt az a
Cél
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
cél
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
kergeti,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kergeti
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mely itt tapos a lelkeinkben.
 
 
  Egy pillanat és minden más
lesz,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Más a holt
Tenger,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Tenger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
más az örvény
  S másképpen villan meg agyamon
  Minden gondolat, minden törvény.
 
 
  Jaj, jaj, be félek, félek, félek:
  Mi
lesz
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz lessz
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vajjon,
jaj,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
jaj
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
 
mi lesz holnap?
  Messze világok szeszélyei
  Nekem holnap mit parancsolnak?
 
 
  Hogyan tiportat el a sorsom,
  Hogyan hal el minden,
mi drága?
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
drága?
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Oh
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
örök
titkoknak
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
titoknak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szomorú,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Borzasztó, egységes világa.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
 
 
A csodák esztendeje
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
 
 
 
  Összeszaladt Ősz, Tél, Tavasz,
Nyár,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Nyár.
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Folyók mély bölcsőkből kikeltek
  S engem elhagynak már azok is,
  Akik eddig
szívvel
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szivvel
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
 
sziveltek.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szíveltek.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Valaki
megőrült
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
megőrűlt
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
az
Űrben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Ürben.
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Valamely Nap járja bolondját,
  Valaki mindent összezavart
  S üstökösök jövését mondják.
 
 
  Nagy vágy-kötelek elszakadnak,
  Ébrednek oktalan szerelmek
  S karunkon a régi
örömök
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örömek,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Lesznek bús, utálatos terhek.
 
 
  Bicskák szomjasabbak a vérre
  S gőzösök egymásba
szaladnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szaladnak,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  S akik szerették az Életet,
  Most nagy Halál-légyottot adnak.
 
 
  Ki csinálja, ki jár közöttünk?
  Egymás mindene minden-minden
  S a felhőt az a
Cél
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
cél
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
kergeti,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kergeti
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mely itt tapos a lelkeinkben.
 
 
  Egy pillanat és minden más
lesz,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Más a holt
Tenger,
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Tenger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
más az örvény
  S másképpen villan meg agyamon
  Minden gondolat, minden törvény.
 
 
  Jaj, jaj, be félek, félek, félek:
  Mi
lesz
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lessz lessz
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
vajjon,
jaj,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
jaj
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Szilágy
 
mi lesz holnap?
  Messze világok szeszélyei
  Nekem holnap mit parancsolnak?
 
 
  Hogyan tiportat el a sorsom,
  Hogyan hal el minden,
mi drága?
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
drága?
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Oh
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
örök
titkoknak
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
titoknak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szomorú,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Pesti Napló
 
  Borzasztó, egységes világa.