X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Hiszek hitetlenül Istenben

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. február 1. III. évf. 3. sz. 146.
  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei(1910) (Az Isten Titkai ciklus) 11–12.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül, „A Minden-Titkok verseiből” főcímmel közölt négy vers második darabja: A csodák esztendeje után, A Szerelem eposzából és a Senki élőnek ellensége előtt.)
  • Szövegforrás MITv2: (1918) 9–10.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A verset – három másikkal együtt – január 24-én küldte el Ady Párizsból. L. A Szerelem eposzából jegyzetét. A verssel azonos Ny-számban jelent meg Az Isten az irodalomban c. cikke, mely André Gide La Porte étroite könyve kapcsán rokon gondolatnak ad hangot. „A dogmatikus vallások […] s az ő Isteneik kezdenek megfakulni. De annyi religio, igazi Isten-vágy még nem élt az emberi civilizációban, mint ma. Borzasztóul szeretnők igazi alakjában meglelni az Istent, s az írók még természetesen türelmetlenebbek és idegesebbek a keresésben, mint a filozófusok. […] Szabadgondolkozó vagyok, s ha ki nem dobtak azóta, választmányi tagja a magyar szabadgondolkozóknak. De nem ismerek szebb szabadgondolkozást, mint az Istennel való nyugtalan és kritikus foglalkozást. Vagy-vagy: végre valaki vagy megtalálja, vagy véglegesen leszámol vele az emberi élet gyönyörű, elképzelhetetlenül nagy megkönnyebbülésére.” (AEÖPM X. 4. sz. 24–25.) A költemény a Minden-motívum versek sorába tartozik. A Minden központi jelentőségű szókép az Ady-életműben, s a teljes élet, a teljesség elérésének a szinonimája. Ahogy Schöpflin Aladár megfogalmazta, „[Ady] rendkívüli vitalitása az élet teljességét akarta kiélvezni.” Lírájának egymást kölcsönösen kizáró szélső pontjait pedig „a Minden-élmény elérésére való törekvés kapcsolja össze.” (Schöpflin 64.) Olyan versekben jelenik meg mint például a Sóhajtás a hajnalban, a Csókokban élő csóktalanok, a Léda Párisba készül, s olyan prózai műben, mint A magyar Pimodán. Földessy Gyula a szomjúság-képet a 63. zsoltár vershelyzetéhez hasonlította: „Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize” (Zsolt 63. 2.). Irodalom Benedek II. 111–113.; Földessy Amt 134.; Makkai 110.; Sík 168.; Hatvany II. 97–101.; Király II. 368, 386.
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Hiszek hitetlenül Istenben
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Hiszek hitetlenül Istenben,
  Mert hinni akarok,
  Mert sohse volt még úgy rászorulva
  Sem élő, sem halott.
 
 
  Szinte ömölnek tört
szívemből
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
szivemből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  A
keserü
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
keserű
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ígék,
  Melyek tavaly még holtak voltak,
  Cifrázott semmiség.
 
 
  Most minden-minden imává vált,
  Most minden egy husáng,
  Mely veri
szívem,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
szivem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
testem, lelkem
  S mely kegyes szomjuság.
 
 
  Szépség, tisztaság és igazság,
  Lekacagott szavak,
  Óh, bár haltam volna meg akkor,
  Ha lekacagtalak.
 
 
  Szüzesség, jóság, bölcs derékség,
  Óh, jaj, be kelletek.
  Hiszek Krisztusban, Krisztust várok,
  Beteg vagyok, beteg.
 
 
  Meg-megállok, mint alvajáró
  S eszmélni akarok
  S szent káprázatokban előttem
  Száz titok kavarog.
 
 
  Minden titok e nagy világon
  S az Isten
is,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
is
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ha van
 
És
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
én vagyok a titkok titka,
  Szegény hajszolt magam.
 
 
  Isten, Krisztus, Erény és sorban
  Minden, mit áhítok
  S mért
áhítok?
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
áhitok?
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
- ez magamnál is
  Óh, jaj, nagyobb titok.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Hiszek hitetlenül Istenben
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Hiszek hitetlenül Istenben,
  Mert hinni akarok,
  Mert sohse volt még úgy rászorulva
  Sem élő, sem halott.
 
 
  Szinte ömölnek tört
szívemből
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
szivemből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  A
keserü
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
keserű
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ígék,
  Melyek tavaly még holtak voltak,
  Cifrázott semmiség.
 
 
  Most minden-minden imává vált,
  Most minden egy husáng,
  Mely veri
szívem,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
szivem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
testem, lelkem
  S mely kegyes szomjuság.
 
 
  Szépség, tisztaság és igazság,
  Lekacagott szavak,
  Óh, bár haltam volna meg akkor,
  Ha lekacagtalak.
 
 
  Szüzesség, jóság, bölcs derékség,
  Óh, jaj, be kelletek.
  Hiszek Krisztusban, Krisztust várok,
  Beteg vagyok, beteg.
 
 
  Meg-megállok, mint alvajáró
  S eszmélni akarok
  S szent káprázatokban előttem
  Száz titok kavarog.
 
 
  Minden titok e nagy világon
  S az Isten
is,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
is
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ha van
 
És
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
én vagyok a titkok titka,
  Szegény hajszolt magam.
 
 
  Isten, Krisztus, Erény és sorban
  Minden, mit áhítok
  S mért
áhítok?
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
áhitok?
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
- ez magamnál is
  Óh, jaj, nagyobb titok.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Hiszek hitetlenül Istenben
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Hiszek hitetlenül Istenben,
  Mert hinni akarok,
  Mert sohse volt még úgy rászorulva
  Sem élő, sem halott.
 
 
  Szinte ömölnek tört
szívemből
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
szivemből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  A
keserü
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
keserű
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ígék,
  Melyek tavaly még holtak voltak,
  Cifrázott semmiség.
 
 
  Most minden-minden imává vált,
  Most minden egy husáng,
  Mely veri
szívem,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
szivem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
testem, lelkem
  S mely kegyes szomjuság.
 
 
  Szépség, tisztaság és igazság,
  Lekacagott szavak,
  Óh, bár haltam volna meg akkor,
  Ha lekacagtalak.
 
 
  Szüzesség, jóság, bölcs derékség,
  Óh, jaj, be kelletek.
  Hiszek Krisztusban, Krisztust várok,
  Beteg vagyok, beteg.
 
 
  Meg-megállok, mint alvajáró
  S eszmélni akarok
  S szent káprázatokban előttem
  Száz titok kavarog.
 
 
  Minden titok e nagy világon
  S az Isten
is,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
is
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ha van
 
És
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
én vagyok a titkok titka,
  Szegény hajszolt magam.
 
 
  Isten, Krisztus, Erény és sorban
  Minden, mit áhítok
  S mért
áhítok?
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei

 
áhitok?
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
- ez magamnál is
  Óh, jaj, nagyobb titok.