X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Senki élőnek ellensége

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

 • Szövegforrás NY: Nyugat1910. február 1. III. évf. 3. sz. 149–150.
  n
  Jegyzet (Önálló cím nélkül, „A Minden-Titkok verseiből” főcímmel megjelent négy vers negyedik darabja: A csodák esztendeje, Hiszek hitetlenül Istenben, A Szerelem eposzából után.)
 • Szövegforrás NN: 1910. február 6. XIII. évf. 27. sz. 1.
 • Szövegforrás SZIL: Szilágy1910. február 10. XXVIII. évf. 6. sz. 1.
  n
  Jegyzet (Önálló cím nélkül, „A minden-titkok verseiből” főcímmel közölt két vers második darabja. Az első: A csodák esztendeje.)
 • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei(1910) (A Szomoruság Titkai ciklus) 44–45.
  n
  Jegyzet
 • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei(1918) 44–45.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers elküldéséről, az erre vonatkozó levelezésről l. A csodák esztendeje jegyzetét. Az 1910. január 1-i Nyugatban megjelent két Babits-szonett, melyeket az ekkor Fogarason élő alkotójuk valószínűleg a költészetét értetlenül fogadó kritika ellen szánta, s csak másodlagos lehetett az őt 1908 novemberében a duk-duk afférral megsértő Adytól való elhatárolódás szándéka. (L. Kelevéz Ágnes: „Nem takart sebb kell, inkább festett vérzés!” = A Nyugat jelenség (1908–1998), Bp., 1998., 106–116.) Az Arany Jánoshoz – „és jönnek az új lantosok sereggel, / sebes szavakkal és hangos sebekkel: / egy sem tudja, mit mond, de szóra bátor, / magát mutatni hősi gladiátor.” –, valamint a Szonettek – „Ki vérigéket, pongyolán szeret, / az versemet ezentul ne olvassa.” – szöveghelyei mégis Ady dühét váltották ki. Vetélytársat látott Babitsban, aki színre lépésével megkérdőjelezte elsőségét, sőt akár szükségességét. „Ha ehez hozzátesszük azt, hogy a Nyugatnak esetleg már félév mulva nem lesz szüksége Adyra, mindent megérthetsz. Miért ne dobnátok ki majd egy üzletileg be nem váló s egyénileg nektek kellemetlen embert?” ( Fenyő Miksának, [Párizs, 1910. jan. 17.], AEL III. 13.) A korábbi viták, cikkeinek cenzúrázása, anyagi követeléseinek nem teljesítése vagy akár csupán az, hogy nem a lapszám élén jöttek ki versei, Adyt mind dühítették, hidegnek érezte a bánásmódot, a szerkesztőséggel így korábban is meg-megújuló harcban állt. A Babits-versek hatására Ady ingerült levelet írt a szerkesztőségnek, melyet – Fenyő Miksa szavaival – „ugyanaz az Ady Endre írta, aki a duk-duk affért csinálta, csak épen most discretebben, gavallérosabban szart a fejünkre, mint akkor.” ( Ady Endrének, Budapest, 1910. jan. 11., AEL III. 11.). Utólag táviratban vonta vissza levelét, melyet Fenyő megsemmisíthetett (AEL III. 343.). Ezúttal a szerkesztőségen belül, a nyilvánosságtól rejtve zajlott le küzdelem, a neves duk-duk afférral szemben. Az összecsapás és Ady betegsége – „[h]űléses lázzal kombinált rettenetes idegkrízis ( Hatvany Lajosnak, [Párizs, 1910. jan. 14.], AEL III. 16.) – együtt vezettek megbékélő hangulatához. Ahogy Fenyőnek írta: „kérlek benneteket, ne engedjetek a Nyugatban bántani ([Párizs, 1910. jan. 17.], AEL III. 13.). Közismertebbek Ady küzdelem-versei, ugyanakkor több művében megfigyelhető ennek ellenkezője, a harcból való kitérés, a megbékélés, ám a küzdő világgal szembefordulás humanista vágya. Jó példa az 1907-es Harcos ember szive vagy az 1909-es Fájdalmas, bús kitérő versek, valamint 1905-ös publicisztikája, melyben a diákságnak azt tanítaná: százados babonák továbbadása helyett „törölgessük egymás könnyeit” ( A hazafiság revíziója, BN 1905. júl. 7., AEÖPM VI. 125. sz., 205.) Irodalom Varga József: Vigasztaló Ady Endre. Kritika, 1971. 2. sz. 34.
 
*
Szövegforrás:

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
Senki élőnek ellensége
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A Minden Titkok verseiből
*
Szövegforrás:

 
II.
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
  Kérem nagy könyörgéssel,
  Kiknek talán
utjába
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
útjában
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
álltam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
álltam.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
 
Higyjenek,
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Higyjenak.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
mint én kezdek
  Hinni a jó, békés Halálban.
 
 
  Szájunktól poharunkat
 
Úgyis
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugyis
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
majd egy szép perc
elrántja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
elrántja.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
  Álnok és gonosz ember,
  Ki társát az Életben bántja.
 
 
  Hogy vagyok, hogy
eljöttem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
eljöttem.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
  Nem vagyok e bűn felelőse,
  Én most társam nem bántom,
  Könyörgök, hogy ne bántson ő se.
 
 
  Minden bántást nagy jajjal
 
Úgyis-úgyis
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugyis-ugyis
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
nagyon megbántam:
  Csak
nyomorultak
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nyomorúltak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
élnek
  Ebben a
bús,
*
Szövegforrás:

Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bolond világban.
 
 
  Mindenki bocsánatját
  Könyörögve,
sírva
*
Szövegforrás:

Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sirva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
esengem,
  Készülök
elnémulni,
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
elnémúlni,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Fáj, fáj, óh ne bántsanak engem.
 
 
  Harccal jön minden ember
  S minden harcnak bánat a
vége,
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vége.
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
  Ne legyek most már többé
  Senki élőnek
ellensége.
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ellensége,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
 
Szíves
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szives
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
békét ajánlok
  Alázatos és
síró
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
siró
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
szóval:
  Nagy-nagy titkokat látok
  S megteltem minden
szívi
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szivi
*
Szövegforrás:

 
jóval.
 
 
  Tele
szívem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szivem
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
békével,
  Túllátok már a földi rácson,
  Fáj az élet. Mindenkit
  Kérek: ne, ne, ne bántson.
 
 
 
*
Szövegforrás:

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
Senki élőnek ellensége
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A Minden Titkok verseiből
*
Szövegforrás:

 
II.
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
  Kérem nagy könyörgéssel,
  Kiknek talán
utjába
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
útjában
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
álltam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
álltam.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
 
Higyjenek,
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Higyjenak.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
mint én kezdek
  Hinni a jó, békés Halálban.
 
 
  Szájunktól poharunkat
 
Úgyis
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugyis
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
majd egy szép perc
elrántja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
elrántja.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
  Álnok és gonosz ember,
  Ki társát az Életben bántja.
 
 
  Hogy vagyok, hogy
eljöttem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
eljöttem.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
  Nem vagyok e bűn felelőse,
  Én most társam nem bántom,
  Könyörgök, hogy ne bántson ő se.
 
 
  Minden bántást nagy jajjal
 
Úgyis-úgyis
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugyis-ugyis
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
nagyon megbántam:
  Csak
nyomorultak
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nyomorúltak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
élnek
  Ebben a
bús,
*
Szövegforrás:

Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bolond világban.
 
 
  Mindenki bocsánatját
  Könyörögve,
sírva
*
Szövegforrás:

Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sirva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
esengem,
  Készülök
elnémulni,
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
elnémúlni,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Fáj, fáj, óh ne bántsanak engem.
 
 
  Harccal jön minden ember
  S minden harcnak bánat a
vége,
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vége.
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
  Ne legyek most már többé
  Senki élőnek
ellensége.
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ellensége,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
 
Szíves
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szives
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
békét ajánlok
  Alázatos és
síró
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
siró
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
szóval:
  Nagy-nagy titkokat látok
  S megteltem minden
szívi
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szivi
*
Szövegforrás:

 
jóval.
 
 
  Tele
szívem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szivem
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
békével,
  Túllátok már a földi rácson,
  Fáj az élet. Mindenkit
  Kérek: ne, ne, ne bántson.
 
 
 
*
Szövegforrás:

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
Senki élőnek ellensége
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A Minden Titkok verseiből
*
Szövegforrás:

 
II.
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
  Kérem nagy könyörgéssel,
  Kiknek talán
utjába
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
útjában
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
álltam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
álltam.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
 
Higyjenek,
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Higyjenak.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
mint én kezdek
  Hinni a jó, békés Halálban.
 
 
  Szájunktól poharunkat
 
Úgyis
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugyis
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
majd egy szép perc
elrántja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
elrántja.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
  Álnok és gonosz ember,
  Ki társát az Életben bántja.
 
 
  Hogy vagyok, hogy
eljöttem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
eljöttem.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
  Nem vagyok e bűn felelőse,
  Én most társam nem bántom,
  Könyörgök, hogy ne bántson ő se.
 
 
  Minden bántást nagy jajjal
 
Úgyis-úgyis
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugyis-ugyis
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
nagyon megbántam:
  Csak
nyomorultak
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nyomorúltak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
élnek
  Ebben a
bús,
*
Szövegforrás:

Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bolond világban.
 
 
  Mindenki bocsánatját
  Könyörögve,
sírva
*
Szövegforrás:

Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sirva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
esengem,
  Készülök
elnémulni,
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
elnémúlni,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Fáj, fáj, óh ne bántsanak engem.
 
 
  Harccal jön minden ember
  S minden harcnak bánat a
vége,
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vége.
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
  Ne legyek most már többé
  Senki élőnek
ellensége.
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ellensége,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
 
Szíves
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szives
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
békét ajánlok
  Alázatos és
síró
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
siró
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
szóval:
  Nagy-nagy titkokat látok
  S megteltem minden
szívi
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szivi
*
Szövegforrás:

 
jóval.
 
 
  Tele
szívem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szivem
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
békével,
  Túllátok már a földi rácson,
  Fáj az élet. Mindenkit
  Kérek: ne, ne, ne bántson.
 
 
 
*
Szövegforrás:

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
Senki élőnek ellensége
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A Minden Titkok verseiből
*
Szövegforrás:

 
II.
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
  Kérem nagy könyörgéssel,
  Kiknek talán
utjába
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
útjában
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
álltam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
álltam.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
 
Higyjenek,
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Higyjenak.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
mint én kezdek
  Hinni a jó, békés Halálban.
 
 
  Szájunktól poharunkat
 
Úgyis
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugyis
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
majd egy szép perc
elrántja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
elrántja.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
  Álnok és gonosz ember,
  Ki társát az Életben bántja.
 
 
  Hogy vagyok, hogy
eljöttem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
eljöttem.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
  Nem vagyok e bűn felelőse,
  Én most társam nem bántom,
  Könyörgök, hogy ne bántson ő se.
 
 
  Minden bántást nagy jajjal
 
Úgyis-úgyis
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugyis-ugyis
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
nagyon megbántam:
  Csak
nyomorultak
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nyomorúltak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
élnek
  Ebben a
bús,
*
Szövegforrás:

Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bolond világban.
 
 
  Mindenki bocsánatját
  Könyörögve,
sírva
*
Szövegforrás:

Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sirva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
esengem,
  Készülök
elnémulni,
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
elnémúlni,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Fáj, fáj, óh ne bántsanak engem.
 
 
  Harccal jön minden ember
  S minden harcnak bánat a
vége,
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vége.
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
  Ne legyek most már többé
  Senki élőnek
ellensége.
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ellensége,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
 
Szíves
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szives
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
békét ajánlok
  Alázatos és
síró
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
siró
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
szóval:
  Nagy-nagy titkokat látok
  S megteltem minden
szívi
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szivi
*
Szövegforrás:

 
jóval.
 
 
  Tele
szívem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szivem
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
békével,
  Túllátok már a földi rácson,
  Fáj az élet. Mindenkit
  Kérek: ne, ne, ne bántson.
 
 
 
*
Szövegforrás:

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
Senki élőnek ellensége
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A Minden Titkok verseiből
*
Szövegforrás:

 
II.
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
  Kérem nagy könyörgéssel,
  Kiknek talán
utjába
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
útjában
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
álltam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
álltam.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
 
Higyjenek,
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Higyjenak.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
mint én kezdek
  Hinni a jó, békés Halálban.
 
 
  Szájunktól poharunkat
 
Úgyis
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugyis
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
majd egy szép perc
elrántja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
elrántja.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
  Álnok és gonosz ember,
  Ki társát az Életben bántja.
 
 
  Hogy vagyok, hogy
eljöttem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
eljöttem.
*
Szövegforrás:

Szilágy
 
  Nem vagyok e bűn felelőse,
  Én most társam nem bántom,
  Könyörgök, hogy ne bántson ő se.
 
 
  Minden bántást nagy jajjal
 
Úgyis-úgyis
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Ugyis-ugyis
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
nagyon megbántam:
  Csak
nyomorultak
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
nyomorúltak
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
élnek
  Ebben a
bús,
*
Szövegforrás:

Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bolond világban.
 
 
  Mindenki bocsánatját
  Könyörögve,
sírva
*
Szövegforrás:

Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
sirva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
esengem,
  Készülök
elnémulni,
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
elnémúlni,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
  Fáj, fáj, óh ne bántsanak engem.
 
 
  Harccal jön minden ember
  S minden harcnak bánat a
vége,
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vége.
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
  Ne legyek most már többé
  Senki élőnek
ellensége.
*
Szövegforrás:
Nyugat

Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ellensége,
*
Szövegforrás:
Szilágy
 
 
 
 
Szíves
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szives
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
békét ajánlok
  Alázatos és
síró
*
Szövegforrás:
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
siró
*
Szövegforrás:
Nyugat

 
szóval:
  Nagy-nagy titkokat látok
  S megteltem minden
szívi
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágy
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szivi
*
Szövegforrás:

 
jóval.
 
 
  Tele
szívem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szivem
*
Szövegforrás:
Nyugat

Szilágy
 
békével,
  Túllátok már a földi rácson,
  Fáj az élet. Mindenkit
  Kérek: ne, ne, ne bántson.