X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Páris menekül előlem

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás MD: Alapszöveg: Magyar Dél(Temesvár) 1910. febr. 15. I. évf. 4. sz.
  • Szövegforrás J: A Jövő(Arad) 1911. február 10. I. évf. 3. sz. 79.
    n
    Jegyzet (Lábj.: Ez a verse Ady Endrének, a legújabb kötetéből is hiányzik.)

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
XML szerkesztő: Borbás Andrea és Bajzát Tímea Borbála
XML specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Az Új versek korszakának teremtő erejű Párizs-élményét fokozatosan a kiábrándulás váltja fel Adynál. Az 1908-ashoz hasonlóan 1909. december 14. és 1910. május 15. közti ötödik párizsi útját sem ujjongás, hanem csalódás, kétely jellemezte. A költőnek a vers keletkezése idején folytatott levelezésében is fellelhetők ennek a nyomai. „Megérkeztem, bánom, mint a kutya, hogy idejöttem.” ( Kabos Ilonának, [1909. dec. 19.], AEL II. 298.). „Nem jól érzem magam Párisban, de egyelőre nem tudnám, hova menjek.” ( A Nyugat szerkesztőségének, [1909. dec. 27.], AEL II. 298–299.) Az „ámulások szent városá”-ból való kiábrándulás élményét elmélyítette a Szajna áradása, amely 1910 január végén tetőzött a francia fővárosban, s amelynek a költő is szemtanúja volt. „Aki talán már kezdett kijózanodni ebből a nagy, dicső és aljas Párizsból, most megint halálosan beleszeretett. […] Gyönyörű volt Párizs, aki most látta, sohse felejti el, s aki most látta, sohse fog rá haragudni. […] Másként pedig fölséges két vagy három estéje volt annak, aki kocsin vagy gyalog, rettenetes kínok árán bejárhatta az özönvíz-borította Párizs érdekesebb részeit. […] És Párizsban mindig dalolnak, akkor is daloltak, amikor a Commune-t vérbefojtották s most is dalolnak.” ( Párizs szörnyű napjaiból, 1910. jan. 31., PN 1910. febr. 4., AEÖPM X. 7. sz. 27–28.) A versbéli kihalt Párizs képének közvetlen forrása a kemény téli időjárásban érkező jeges árvíz miatt elnéptelenedett utcák látványa. „A föld alatt átlyukgatott Párizs majdnem elsüllyedt, s járni csak minden harmadik utcában lehetett.” ( Párizsi levelek, 1910. febr. 2., PN 1910. febr. 6., AEÖPM X. 29.) Irodalom Király I. 709.; Földessy: Amt 302–303.
 
Páris menekül előlem  
Páris, január végén
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Magyar Dél
 
*
Szövegforrás:
A Jövő
 
 
 
  Inog minden s én botorkálón
  Lépek a ködbe, hóba, fagyba
  S valaki menekül előlem
  S mintha néha visszakacagna.
 
 
  Jaj, hiszen ez szent maga Páris,
  Mely most előlem kacagva fut, száll
  S amit én kapkodva elérek:
  Hideg zsivaj és fagyos utcák.
 
 
  S a kacagás is egyre halkabb
  És én egyre gyávábban lépek:
  Előttem nagy sirok tárulnak,
  Vörös ölűek, szörnyű mélyek.
 
 
  Már lábaimnak nincs hol állni,
  Már fejemet senki se fogja,
  Már nem tudom, hogy melyik percben
  Zuhanok le megtántorodva.
 
(Páris, január végén.)
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Magyar Dél
 
*
Szövegforrás:
A Jövő
 
 
 
 
Páris menekül előlem  
Páris, január végén
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Magyar Dél
 
*
Szövegforrás:
A Jövő
 
 
 
  Inog minden s én botorkálón
  Lépek a ködbe, hóba, fagyba
  S valaki menekül előlem
  S mintha néha visszakacagna.
 
 
  Jaj, hiszen ez szent maga Páris,
  Mely most előlem kacagva fut, száll
  S amit én kapkodva elérek:
  Hideg zsivaj és fagyos utcák.
 
 
  S a kacagás is egyre halkabb
  És én egyre gyávábban lépek:
  Előttem nagy sirok tárulnak,
  Vörös ölűek, szörnyű mélyek.
 
 
  Már lábaimnak nincs hol állni,
  Már fejemet senki se fogja,
  Már nem tudom, hogy melyik percben
  Zuhanok le megtántorodva.
 
(Páris, január végén.)
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Magyar Dél
 
*
Szövegforrás:
A Jövő