X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A vár-úr szeméremöve

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 61.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. február 16. III. évf. 4. sz. 218–219.
    n
    Jegyzet (Másodikként jelent meg az Ezüst patkós paripáinkon után és a Harc és Halál, Zendülés váram alján előtt.)
  • Szövegforrás NE: Nagyváradi Élet19. sz. 2.
  • Szövegforrás NN: Nagyváradi Napló1911. július 9. XIV. évf. 154. sz.
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912) (A szűz Pilátus ciklus) 15–16.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers fogadtatására l. az Ezüst patkós paripáinkon jegyzetét. Decemberi betegsége után jan. 17-i leveleiben Fenyő Miksának és testvérének, Ady Lajosnak ismét panaszkodik, hogy beteg (AEL III. 13., 14.). Baját utólag Hatvany Lajosnak „[h]űléses lázzal kombinált rettenetes idegkrízis”-ként nevezte meg ([Párizs, 1910. jan. 24.], AEL III. 16.). Ennek ellenére Hatvany az aznap a Ny.-nak postázott A vár-úr szeméremöve verset mégis a vérbajról szóló versek közé illeszti, s megállapítja, hogy Adyban a betegség felfokozta az egyéniségtudatot. (Hatvany II. 211., idézi EmlAE II. 487.) Vezér Erzsébet mutatott rá, hogy mennyire új dolog Adynál az a rezignáció, mellyel belenyugszik a fájdalmas, hosszú betegségbe (Vezér 330.). Magyarázat Jób: Az ószövetségi Jób könyvének jámbor hőse, aki szenvedéseinek, így családja pusztulásának, elszegényedésének és fekélyességének, megsokasodó sebeinek okát keresi, s megátkozza születése napját. A vérbajosok védőszentje is. Lázár: János evangéliumában betegségben hunyt el, majd Jézus, húsvét előtt hat nappal, feltámasztotta. Irodalom Hatvany II. 209–212.; Vezér 330–331.; Király II. 252., 325.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A
vár-úr szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vár
-
Beszúrás hely: sorközi.
ur szemerémöve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vár-ur szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
var-ur
n
Jegyzet sajtóhiba
szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Fájdalmas betegség,
  Örökös, barna cikkázása
  A Halál-villámoknak,
  Ki szereted a jaj-muzsikát,
 
Az
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
« S »
Az
Beszúrás hely: sorközi.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
átkozódó Jóbokat,
  A sebes Lázárokat,
  Fájdalmas,
hosszú
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hosszu
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
betegség,
  Te vagy az Élet,
  Mert te vagy az Élet
  Hű várnagya, ki jól vigyáz
  A portyázó
vár-úr
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vár-ur
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Kikapós, léha asszonyára.
  Hajh, fájás nélkül
  Az volna az Élet,
  Ami a fáradt kurtizánnak
  A legszebb
ifjú
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ifju
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Szerelmi, szent dühe:
  Semmi.
  És én jajgatva is,
  Egeket káromolva néha,
  Mardosva, tépve,
  Sujtva a Halál-villámoktól,
 
Érzem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ér
[törölt]
« e »
zem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
benned az Életet,
 
Érzem,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Érzem
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
hogy te vagy az Érzés,
  Akit azért kaptam,
  Hogy az Életet soha-soha
  Érezni el
ne üttessem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ne
Beszúrás hely: sorközi.
üttessem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Míg
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
élek.
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
élek,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Óh Élet
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
várnagya,
  Fájdalmas betegség,
  Köszönöm, hogy rámlakatoltad
  Élet-uramnak
  Szemérem-övét.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A
vár-úr szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vár
-
Beszúrás hely: sorközi.
ur szemerémöve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vár-ur szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
var-ur
n
Jegyzet sajtóhiba
szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Fájdalmas betegség,
  Örökös, barna cikkázása
  A Halál-villámoknak,
  Ki szereted a jaj-muzsikát,
 
Az
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
« S »
Az
Beszúrás hely: sorközi.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
átkozódó Jóbokat,
  A sebes Lázárokat,
  Fájdalmas,
hosszú
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hosszu
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
betegség,
  Te vagy az Élet,
  Mert te vagy az Élet
  Hű várnagya, ki jól vigyáz
  A portyázó
vár-úr
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vár-ur
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Kikapós, léha asszonyára.
  Hajh, fájás nélkül
  Az volna az Élet,
  Ami a fáradt kurtizánnak
  A legszebb
ifjú
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ifju
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Szerelmi, szent dühe:
  Semmi.
  És én jajgatva is,
  Egeket káromolva néha,
  Mardosva, tépve,
  Sujtva a Halál-villámoktól,
 
Érzem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ér
[törölt]
« e »
zem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
benned az Életet,
 
Érzem,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Érzem
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
hogy te vagy az Érzés,
  Akit azért kaptam,
  Hogy az Életet soha-soha
  Érezni el
ne üttessem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ne
Beszúrás hely: sorközi.
üttessem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Míg
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
élek.
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
élek,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Óh Élet
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
várnagya,
  Fájdalmas betegség,
  Köszönöm, hogy rámlakatoltad
  Élet-uramnak
  Szemérem-övét.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A
vár-úr szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vár
-
Beszúrás hely: sorközi.
ur szemerémöve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vár-ur szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
var-ur
n
Jegyzet sajtóhiba
szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Fájdalmas betegség,
  Örökös, barna cikkázása
  A Halál-villámoknak,
  Ki szereted a jaj-muzsikát,
 
Az
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
« S »
Az
Beszúrás hely: sorközi.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
átkozódó Jóbokat,
  A sebes Lázárokat,
  Fájdalmas,
hosszú
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hosszu
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
betegség,
  Te vagy az Élet,
  Mert te vagy az Élet
  Hű várnagya, ki jól vigyáz
  A portyázó
vár-úr
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vár-ur
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Kikapós, léha asszonyára.
  Hajh, fájás nélkül
  Az volna az Élet,
  Ami a fáradt kurtizánnak
  A legszebb
ifjú
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ifju
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Szerelmi, szent dühe:
  Semmi.
  És én jajgatva is,
  Egeket káromolva néha,
  Mardosva, tépve,
  Sujtva a Halál-villámoktól,
 
Érzem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ér
[törölt]
« e »
zem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
benned az Életet,
 
Érzem,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Érzem
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
hogy te vagy az Érzés,
  Akit azért kaptam,
  Hogy az Életet soha-soha
  Érezni el
ne üttessem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ne
Beszúrás hely: sorközi.
üttessem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Míg
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
élek.
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
élek,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Óh Élet
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
várnagya,
  Fájdalmas betegség,
  Köszönöm, hogy rámlakatoltad
  Élet-uramnak
  Szemérem-övét.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A
vár-úr szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vár
-
Beszúrás hely: sorközi.
ur szemerémöve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vár-ur szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
var-ur
n
Jegyzet sajtóhiba
szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Fájdalmas betegség,
  Örökös, barna cikkázása
  A Halál-villámoknak,
  Ki szereted a jaj-muzsikát,
 
Az
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
« S »
Az
Beszúrás hely: sorközi.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
átkozódó Jóbokat,
  A sebes Lázárokat,
  Fájdalmas,
hosszú
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hosszu
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
betegség,
  Te vagy az Élet,
  Mert te vagy az Élet
  Hű várnagya, ki jól vigyáz
  A portyázó
vár-úr
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vár-ur
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Kikapós, léha asszonyára.
  Hajh, fájás nélkül
  Az volna az Élet,
  Ami a fáradt kurtizánnak
  A legszebb
ifjú
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ifju
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Szerelmi, szent dühe:
  Semmi.
  És én jajgatva is,
  Egeket káromolva néha,
  Mardosva, tépve,
  Sujtva a Halál-villámoktól,
 
Érzem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ér
[törölt]
« e »
zem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
benned az Életet,
 
Érzem,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Érzem
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
hogy te vagy az Érzés,
  Akit azért kaptam,
  Hogy az Életet soha-soha
  Érezni el
ne üttessem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ne
Beszúrás hely: sorközi.
üttessem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Míg
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
élek.
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
élek,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Óh Élet
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
várnagya,
  Fájdalmas betegség,
  Köszönöm, hogy rámlakatoltad
  Élet-uramnak
  Szemérem-övét.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A
vár-úr szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vár
-
Beszúrás hely: sorközi.
ur szemerémöve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vár-ur szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
var-ur
n
Jegyzet sajtóhiba
szeméremöve
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Fájdalmas betegség,
  Örökös, barna cikkázása
  A Halál-villámoknak,
  Ki szereted a jaj-muzsikát,
 
Az
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
« S »
Az
Beszúrás hely: sorközi.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
átkozódó Jóbokat,
  A sebes Lázárokat,
  Fájdalmas,
hosszú
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hosszu
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
betegség,
  Te vagy az Élet,
  Mert te vagy az Élet
  Hű várnagya, ki jól vigyáz
  A portyázó
vár-úr
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vár-ur
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Kikapós, léha asszonyára.
  Hajh, fájás nélkül
  Az volna az Élet,
  Ami a fáradt kurtizánnak
  A legszebb
ifjú
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ifju
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Szerelmi, szent dühe:
  Semmi.
  És én jajgatva is,
  Egeket káromolva néha,
  Mardosva, tépve,
  Sujtva a Halál-villámoktól,
 
Érzem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ér
[törölt]
« e »
zem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
benned az Életet,
 
Érzem,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Érzem
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
hogy te vagy az Érzés,
  Akit azért kaptam,
  Hogy az Életet soha-soha
  Érezni el
ne üttessem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ne
Beszúrás hely: sorközi.
üttessem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Míg
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
élek.
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: A menekülő élet
 
élek,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Óh Élet
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
várnagya,
  Fájdalmas betegség,
  Köszönöm, hogy rámlakatoltad
  Élet-uramnak
  Szemérem-övét.
 
 
/o:ae-ov5.tei.758/IMAGE758_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.758/IMAGE758_2   X (Close panel)
image