X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Harc és Halál

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. február 16. III. évf. 4. sz. 219–220.
    n
    Jegyzet (Az Élet kötelessége címmel közölte harmadikként az Ezüst patkós paripáinkon, A vár-úr szeméremöve után és a Zendülés váram alján előtt.)
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912) (Harc és Halál ciklus) 83.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Fogadtatásáról, kimaradásából a MTv-ből l. az Ezüst patkós paripáinkon jegyzetét. A vers Ady bohém életmódjának, paradox, önpusztító Élet-kultuszának hitvallása. Egyes részletet az életmód szemtanúi hitelesítik. A sok-sok alvás kurtította életről, bomlott, cifra álmok éjszakáiról így ír Schöpflin: „A nappal nagyobb részét átaludta – már akkor nem tudott veronál nélkül aludni, – este bevette magát az Andrássy-úton a „Három holló” vendéglőbe, amely egész éjjel nyitva volt s ott maradt reggelig, hacsak valami nagyobb lumpolás nem vitte valami kávéházba, vagy más helyiségbe.” (Schöpflin 72.) Király István mint az 1908–1912 közötti évek, az otthontalanság életformáját mutatja be a vágáns bohém életvitelt.(Lehet, hogy én vagyok dilettáns, de ezt a mondatot nem értem! nyelvtanilag sem!) Ennek említett vonatkozásáról így ír: „Teljesen eltüntette a határt az éj és a nap között, késő délutánig is elhevert olykor az ágyban, s az éjszakában kezdte el »nappali« életét. Csöppet se véletlen, hogy a magát szigorú munkára befogó Móricz, Báthory Gábor később megírt, tündérkirályfi öntékozlásának kijáró rendszeres döbbenettel nézte ezt az értelmetlenül szétzilált sorsot. Egyszer – még ismeretségük kezdetén – déli ½ 12 tájt kereste fel pl. imádni vágyott újdonsült barátját, akkori szállásán, a Meteor Hotelben, s még ágyban talált rá; söröspalackok, pletykázó nők s a holmiját széthordó szállodai cselédek között. »Nagyon fájt a szívem – jegyezte meg ez után a látogatás után keserűen Móricz. – Úgy éreztem, hogy ez a szegény ember ki van fosztva, le van igázva, el van marcangolva. Az élet szétszedi.«” (Király I. 571.) A vers záróakkordja – az Isten létében való kételkedés – többször visszatérő motívum Ady verseiben, hogy mást ne említsünk, a két héttel korábban megjelent Hiszek hitetlenül Istenben is ezzel a bizonytalansággal állítja szembe olvasóit: „Minden titok e nagy világon / S az Isten is, ha van”. Irodalom Földessy: Amt 169.; Király I. 571
 
Harc és Halál
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Az Élet kötelessége
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Szeretek élni, de sok-sok alvás
 
Kurtítsa
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Kurtitsa
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezt nekem:
  Én az Életet bő tagadással,
  De nagyon-nagyon szeretem.
 
 
  Szeretem a bomlott, cifra álmok
  Éjszakáit nagyon
  S a mámor-asztalt, hol a cselekvés
  Ázott vérnyomait hagyom.
 
 
  Élet, aléltság, zsibbadtság és tett
  És állandó pörük:
  Egyformák immár elszánt magamban,
  Hivek, rokonok,
gyönyörűk.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
gyönyörük.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
 
 
 
Élni,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Elni,
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
élni élet-tagadással,
  Most már
így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
élek én:
  Lássuk, vajjon én-e vagy a Végzet,
  Melyikünk a külömb legény?
 
 
  Nem bánthat most már semmi s várom
  A beteljesitőt,
  Ki törvényt mond suhantva fölöttünk,
  A mindig ifju, bölcs Időt.
 
 
  Odaadom magam a napoknak
  Szépen, szándéktalan,
  Élek, mert szép s mert élek. S az Isten
 
Bús-büszkén
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Bus-büszkén
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
megcsókol, ha van.
 
 
 
Harc és Halál
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Az Élet kötelessége
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Szeretek élni, de sok-sok alvás
 
Kurtítsa
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Kurtitsa
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezt nekem:
  Én az Életet bő tagadással,
  De nagyon-nagyon szeretem.
 
 
  Szeretem a bomlott, cifra álmok
  Éjszakáit nagyon
  S a mámor-asztalt, hol a cselekvés
  Ázott vérnyomait hagyom.
 
 
  Élet, aléltság, zsibbadtság és tett
  És állandó pörük:
  Egyformák immár elszánt magamban,
  Hivek, rokonok,
gyönyörűk.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
gyönyörük.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
 
 
 
Élni,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Elni,
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
élni élet-tagadással,
  Most már
így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
élek én:
  Lássuk, vajjon én-e vagy a Végzet,
  Melyikünk a külömb legény?
 
 
  Nem bánthat most már semmi s várom
  A beteljesitőt,
  Ki törvényt mond suhantva fölöttünk,
  A mindig ifju, bölcs Időt.
 
 
  Odaadom magam a napoknak
  Szépen, szándéktalan,
  Élek, mert szép s mert élek. S az Isten
 
Bús-büszkén
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Bus-büszkén
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
megcsókol, ha van.
 
 
 
Harc és Halál
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Az Élet kötelessége
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Szeretek élni, de sok-sok alvás
 
Kurtítsa
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Kurtitsa
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ezt nekem:
  Én az Életet bő tagadással,
  De nagyon-nagyon szeretem.
 
 
  Szeretem a bomlott, cifra álmok
  Éjszakáit nagyon
  S a mámor-asztalt, hol a cselekvés
  Ázott vérnyomait hagyom.
 
 
  Élet, aléltság, zsibbadtság és tett
  És állandó pörük:
  Egyformák immár elszánt magamban,
  Hivek, rokonok,
gyönyörűk.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
gyönyörük.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
 
 
 
Élni,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Elni,
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
élni élet-tagadással,
  Most már
így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
élek én:
  Lássuk, vajjon én-e vagy a Végzet,
  Melyikünk a külömb legény?
 
 
  Nem bánthat most már semmi s várom
  A beteljesitőt,
  Ki törvényt mond suhantva fölöttünk,
  A mindig ifju, bölcs Időt.
 
 
  Odaadom magam a napoknak
  Szépen, szándéktalan,
  Élek, mert szép s mert élek. S az Isten
 
Bús-büszkén
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
Bus-büszkén
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
megcsókol, ha van.