X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Zendülés váram alján

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. február 16. III. évf. 4. sz. 220.
    n
    Jegyzet (Utolsóként jelent meg az Ezüst patkós paripáinkon, A vár-úr szeméremöve és a Harc és Halál után.)
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912) (Harc és Halál ciklus) 94.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady Lajos így ír a vers hátteréről: „Majdnem ilyesféle indítékból fakadhatott. [Utalás a Seregesen senkik jönnek c. vers féltékenységből eredeztető magyarázatára.] Néhány ifjú költő verseskötetét – kivétel nélkül az Ady-iskolához tartozókét – zajos elismeréssel honorálta az Adyról makacsul hallgató sajtó. Ugyanily motivumú a »Türelmetlen jó barátaimhoz« c. verse is.” (AM II. 190.) Tegyük hozzá még a rokon tematikájú, 1911-es Bosszús, halk virágének-et: ezek a versek egyaránt Adynak a fiatalabb, a nyomában jövő új költőkkel szembeni gyanakvó idegenkedéséről vallanak, amint arról szerkesztőinek írt egyik-másik levele is tanúskodik. Egy hónappal korábbi dühére Babits szonettei kapcsán l. a Seregesen senkik jönnek jegyzetét. Az „új félistenektől” – ahogy Osvát fölfedezettjeit hívta ( „Van-e Osvátnak néhány uj félistene?”, Hatvany Lajosnak, [Párizs, 1910. febr. 15., AEL III. 28.]) – ekkor is hasonló gőggel határolta el magát, mint A duk-duk cikkében 1908-ban. Tetemes különbség viszont, hogy 1910-ben ezt metaforikus, szimbolikus alakítással közölte. Nem először szemléli magát Ady várban (pl. Özvegy legények tánca, 1906, A vár-úr szeméremöve), vagy kapcsolja magához a magasságot (Az én magyarságom, 1908, A Jövendő fehérei, Vezeklő vigadozás zsoltára, 1909). A MTv-ből kimaradt vers. Magyarázat „Mea culpa, mea culpa”: Részlet a latin nyelvű római katolikus szentmise bűnbánati imájából: „Én vétkem, én vétkem”. Irodalom AM II. 190.; Földessy: Amt 160., 172.; Vezér 326.; Király II. 325.
 
Zendülés váram alján  
 
  Lentről vad lárma csap föl hozzám,
  Ki ide föl egyedül jöttem
  S fölutamat megöntözötten
  Mutatja elhullott vérem.
 
 
  Magas váramból meg-meg kérdem:
  Kik azok a lármásak lent itt?
  Ezek azok a dalos senkik,
  Kiket megöltek a példák?
 
 
  Víg tüdejük hallom, hogy mély,
tág;
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
tág,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Vert
úton,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
uton,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ügyesen loholnak,
  Mi volt tegnap és mi
lesz
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lessz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
holnap,
  Nyugodtan bizzák ők másra.
 
 
  Óh, életem szent indulása,
  Magam is
bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szemet
meresztek:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
veresztek:
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Óh, bár maradtam volna veszteg,
  Mint kölyköket
bátorítsak.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
bátoritsak.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Mert általam él és van itt csak
  E gyülevész had. Az én vérem,
  Mely pirosan csillog az éjben,
 
Uszitja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Úszítja,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
vezeti őket.
 
 
  Föntről nézem a törtetőket,
  Kik fölzendültek váram alján
  S vitáznak váram viadalmán.
  Mea culpa, mea culpa.
 
 
 
Zendülés váram alján  
 
  Lentről vad lárma csap föl hozzám,
  Ki ide föl egyedül jöttem
  S fölutamat megöntözötten
  Mutatja elhullott vérem.
 
 
  Magas váramból meg-meg kérdem:
  Kik azok a lármásak lent itt?
  Ezek azok a dalos senkik,
  Kiket megöltek a példák?
 
 
  Víg tüdejük hallom, hogy mély,
tág;
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
tág,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Vert
úton,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
uton,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ügyesen loholnak,
  Mi volt tegnap és mi
lesz
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lessz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
holnap,
  Nyugodtan bizzák ők másra.
 
 
  Óh, életem szent indulása,
  Magam is
bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szemet
meresztek:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
veresztek:
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Óh, bár maradtam volna veszteg,
  Mint kölyköket
bátorítsak.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
bátoritsak.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Mert általam él és van itt csak
  E gyülevész had. Az én vérem,
  Mely pirosan csillog az éjben,
 
Uszitja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Úszítja,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
vezeti őket.
 
 
  Föntről nézem a törtetőket,
  Kik fölzendültek váram alján
  S vitáznak váram viadalmán.
  Mea culpa, mea culpa.
 
 
 
Zendülés váram alján  
 
  Lentről vad lárma csap föl hozzám,
  Ki ide föl egyedül jöttem
  S fölutamat megöntözötten
  Mutatja elhullott vérem.
 
 
  Magas váramból meg-meg kérdem:
  Kik azok a lármásak lent itt?
  Ezek azok a dalos senkik,
  Kiket megöltek a példák?
 
 
  Víg tüdejük hallom, hogy mély,
tág;
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
tág,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Vert
úton,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
uton,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ügyesen loholnak,
  Mi volt tegnap és mi
lesz
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lessz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
holnap,
  Nyugodtan bizzák ők másra.
 
 
  Óh, életem szent indulása,
  Magam is
bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szemet
meresztek:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
veresztek:
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Óh, bár maradtam volna veszteg,
  Mint kölyköket
bátorítsak.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Kritikai kiadás
 
bátoritsak.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Mert általam él és van itt csak
  E gyülevész had. Az én vérem,
  Mely pirosan csillog az éjben,
 
Uszitja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Úszítja,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
vezeti őket.
 
 
  Föntről nézem a törtetőket,
  Kik fölzendültek váram alján
  S vitáznak váram viadalmán.
  Mea culpa, mea culpa.