X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Valaki, valaki emleget

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratOSzK An. Lit. 113.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. március 1. III. évf. 5. sz. 306.
    n
    Jegyzet (Elsőként jelent meg A fajok cirkuszában, az Élni, mig élünk és az Életem apadó ere előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (A Szerelem Titkai ciklus) 35–36.
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 33–34.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady nyomasztó heteket élt át Párizsban, talán ezen az ötödik útján volt a legnyugtalanabb. Hosszabb ideig még verset sem küldött a Ny-nak (l. A Szerelem eposzából jegyzetét). Februárban tetőztek a bajok Brüll Adéllal, de a Diósi házaspár között is ellentétek támadtak. Adél és Ady között ezúttal Brüll Berta egy futó célzása kavart vihart, Kabos Ilonáról; Ady leveleiben keményen meg is feddte ezért Diósiné húgát. „Te ismered Adélt s mégis ok nélkül, hecc kedvéért nyílt lapon előhurcoltad a kis K. Ilonkát.” ([Párizs, 1910. febr. 18.], AEL III. 30.). Diósi Ödönt meg cserbenhagyta és húszezer frankkal megrövidítette egyik üzlettársa. „Itt most a legnagyobb bajok vannak, talán katasztrófa előtt állnak Adél és Dodó” ( Brüll Bertának. [Párizs, 1910. febr. 18.]; AEL III. 30.). „Adéllal nem tudom, mi lesz, őrülten ideges s Dodóval nagyon rosszul vannak ezidőszerint. Adél odaadta minden souját s most nincs reménye, hogy valamit is visszakapjon. Olyan, mint egy mérges pattanás, még ránézni se lehet.” ( Brüll Bertának. [Párizs, 1910. febr. 25.]; AEL III. 39.). Rossz közérzetéhez hozzájárultak ekkori ellentétei a Ny-tal, melyek közvetlen előzményéről l. a Senki élőnek ellensége jegyzetét. December elején leadott novelláskötete még mindig nem jelent meg, s nem is jött ki novemberig. Fenyő febr. 12-i levelében jelezte, hogy tudomásukra jutott, hogy a Franklin kiadó Magyar Könyvtár sorozatában kihoznak egy füzetnyi válogatást a Vér és arany kötet anyagából. A kiadási jogokat birtokló Nyugat ezt megtiltotta. Hisz jól látta már egy évvel korábban Mikes Lajos: „arról szó sem lehet, – ezt is írd meg! – hogy a Vér és Arany-at kivonatolják. Hiszen így soha többé egy példányt a drágább kötetből el nem lehetne adni.” ( Mikes Lajos Ady Endrének, Budapest, 1909. márc. 23., AEL II. 169.) Ady próbálkozott Fenyő meggyőzésével, „mert pimaszul, sok előleggel fölrugtam őket” ( Fenyő Miksának, [Párizs, 1909. febr. 15.], AEL III. 28.), ám a válogatás végül nem jelent meg. Említsük meg, hogy januárban, február elején árvíz volt Párizsban: a csapásról Ady cikket írt a PN-nak ( Párizs szörnyű napjaiból. PN 1910. febr. 4.; AEÖPM X. 27–28.; 290), l. még a Páris menekül előlem jegyzetét. Mindez közrejátszhatott, hogy magányában „valaki” ismeretlenre vágyakozzék, hogy olyan verset írjon, melyben az áhított társ immár nem Brüll Adél, s a versbeli én közege a párizsi elhagyatottság. Ady február végén küldött verseit – köztük e verset is – Fenyő Miksa levélben bírálta meg. Véleményét Ady nemegyszer kérte, vélhetőleg adott rá, így érzékenyen érinthette a következő kritika: „Az ujabb küldemény vers mintha nem volna legjava Ady; kissé fáratt, ereszkedett szárnyú; ha nem is invita Minerva [Minerva akarata ellenére], de bizonynyal invita Ady írvák”. ( Fenyő Miksa Ady Endrének, Budapest, 1910. febr. 28., AEL III. 44.) Ady a következő szavakkal vágott vissza a bírálatra: „Mivel pedig Fenyő szigoru bírója volt legutolsó verseimnek, kötelességem nekem is megírni, hogy az utolsó Nyugat tébolyítóan hitvány – verseimmel egyetemben.” ( A Nyugat szerkesztőségének. [Párizs, 1910. márc. 5.]; AEL III. 49.) Tegyük hozzá: Ady ítélete felindult túlzás, hiszen ugyanennek a számnak szépirodalmi anyagában jelent meg Hatvany cikke: Magyar irodalom a külföld előtt, Babits „görögös” versei, köztük A Danaidák, Móricz Sárarany-ának második folytatása és Karinthy Martinovics c. verse. Irodalom Benedek II. 317–318.; Király II. 140., 171.; EmlAE III. 322.
 
Valaki, valaki emleget  
 
  Valaki, valaki most emleget,
  Mert nagyon
könnyező
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
könnyező
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagyok
  S előttem párisi utca-ormok
  Hasogatják az
eget,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
eget
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szelid kárpitját a nagy égnek.
  Vidám legények
  Jönnek dalolva
  Sötét utcáknak mélyiről.
  Gondolkozom: kiről, miről,
  Mikor mindegy.
  Valaki, valaki most emleget.
  Merre megyek,
  Van-e
út az utca mélytől
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
ut az utca-mélytől
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Föl a hasogatott égnek?
  Még sokáig
kísér
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
kisér
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
az ének
  S én botorkálok tovább,
  Keresem, aki emleget,
  Keresem lelkemben azt,
  Akiért érdemes volna
 
Így élni búsan
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Igy élni busan
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
és loholva
  Sötét utcákról nézve az eget,
  Valaki, valaki most emleget.
  Valaki szán,
  Valaki
szánja
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
szánja
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Azt, ki Páris sötét utcáira
 
Dobva
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Dobva
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nézi, kivánja
  Az eget
  S akit megrikat az az ének,
  Melyet
dalolnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
dalolnak
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Éjszakában vidáman vesző
  Rongyos, de társas legények.
  Valaki, valaki most emleget,
  Mert nagyon könnyező vagyok
  S előttem párisi utca-ormok
  Hasogatják az eget.
 
 
 
Valaki, valaki emleget  
 
  Valaki, valaki most emleget,
  Mert nagyon
könnyező
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
könnyező
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagyok
  S előttem párisi utca-ormok
  Hasogatják az
eget,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
eget
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szelid kárpitját a nagy égnek.
  Vidám legények
  Jönnek dalolva
  Sötét utcáknak mélyiről.
  Gondolkozom: kiről, miről,
  Mikor mindegy.
  Valaki, valaki most emleget.
  Merre megyek,
  Van-e
út az utca mélytől
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
ut az utca-mélytől
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Föl a hasogatott égnek?
  Még sokáig
kísér
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
kisér
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
az ének
  S én botorkálok tovább,
  Keresem, aki emleget,
  Keresem lelkemben azt,
  Akiért érdemes volna
 
Így élni búsan
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Igy élni busan
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
és loholva
  Sötét utcákról nézve az eget,
  Valaki, valaki most emleget.
  Valaki szán,
  Valaki
szánja
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
szánja
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Azt, ki Páris sötét utcáira
 
Dobva
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Dobva
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nézi, kivánja
  Az eget
  S akit megrikat az az ének,
  Melyet
dalolnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
dalolnak
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Éjszakában vidáman vesző
  Rongyos, de társas legények.
  Valaki, valaki most emleget,
  Mert nagyon könnyező vagyok
  S előttem párisi utca-ormok
  Hasogatják az eget.
 
 
 
Valaki, valaki emleget  
 
  Valaki, valaki most emleget,
  Mert nagyon
könnyező
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
könnyező
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagyok
  S előttem párisi utca-ormok
  Hasogatják az
eget,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
eget
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szelid kárpitját a nagy égnek.
  Vidám legények
  Jönnek dalolva
  Sötét utcáknak mélyiről.
  Gondolkozom: kiről, miről,
  Mikor mindegy.
  Valaki, valaki most emleget.
  Merre megyek,
  Van-e
út az utca mélytől
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
ut az utca-mélytől
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Föl a hasogatott égnek?
  Még sokáig
kísér
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
kisér
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
az ének
  S én botorkálok tovább,
  Keresem, aki emleget,
  Keresem lelkemben azt,
  Akiért érdemes volna
 
Így élni búsan
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Igy élni busan
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
és loholva
  Sötét utcákról nézve az eget,
  Valaki, valaki most emleget.
  Valaki szán,
  Valaki
szánja
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
szánja
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Azt, ki Páris sötét utcáira
 
Dobva
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Dobva
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nézi, kivánja
  Az eget
  S akit megrikat az az ének,
  Melyet
dalolnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
dalolnak
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Éjszakában vidáman vesző
  Rongyos, de társas legények.
  Valaki, valaki most emleget,
  Mert nagyon könnyező vagyok
  S előttem párisi utca-ormok
  Hasogatják az eget.
 
 
 
Valaki, valaki emleget  
 
  Valaki, valaki most emleget,
  Mert nagyon
könnyező
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
könnyező
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagyok
  S előttem párisi utca-ormok
  Hasogatják az
eget,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
eget
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szelid kárpitját a nagy égnek.
  Vidám legények
  Jönnek dalolva
  Sötét utcáknak mélyiről.
  Gondolkozom: kiről, miről,
  Mikor mindegy.
  Valaki, valaki most emleget.
  Merre megyek,
  Van-e
út az utca mélytől
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
ut az utca-mélytől
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Föl a hasogatott égnek?
  Még sokáig
kísér
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
kisér
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
az ének
  S én botorkálok tovább,
  Keresem, aki emleget,
  Keresem lelkemben azt,
  Akiért érdemes volna
 
Így élni búsan
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Igy élni busan
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
és loholva
  Sötét utcákról nézve az eget,
  Valaki, valaki most emleget.
  Valaki szán,
  Valaki
szánja
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
szánja
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Azt, ki Páris sötét utcáira
 
Dobva
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Dobva
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nézi, kivánja
  Az eget
  S akit megrikat az az ének,
  Melyet
dalolnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
dalolnak
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Éjszakában vidáman vesző
  Rongyos, de társas legények.
  Valaki, valaki most emleget,
  Mert nagyon könnyező vagyok
  S előttem párisi utca-ormok
  Hasogatják az eget.