X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A fajok cirkuszában

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. március 1. III. évf. 5. sz. 307.
    n
    Jegyzet (Másodikként jelent meg a Valaki, valaki emleget után, az Élni, mig élünk és az Életem apadó ere előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (A Magyarság Titkai ciklus) 63–64.
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 63–64.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A betegségéből még ki nem lábalt és nyomasztó hangulatba került Ady lassan készült el e versekkel. „Kézirataimat igyekszem a jövő Nyugatnak hamar, idejében eljuttatni, de nyavalyás vagyok, nehéz a munka.” – írta Fenyő Miksának ([Párizs, 1910. febr. 15.], AEL III. 28.). A szerkesztő ezek után meg is bírálta az elküldött költeményeket, ezt és Ady reakcióját l. a Valaki, valaki emleget vers jegyzetét. 1910-ben március 27-én volt húsvét, a vers megjelenését követően. E szempontból rímel rá az ez év pünkösdi Hajlongni emerre, amarra („Nekünk kevés pünkösdöt hoztál”) költemény. A korban a faj, fajta gyakran szinonimaként és a nemzetiség megfelelőjeként szerepelt. Ady verseiben mindkettő kifejezést használta a magyarságra, előbbit a Páris, az én Bakonyom (1906) és Az én testamentumom (1908), utóbbit a Blaháné (1903), az Egy párisi hajnalon (1904), Nekünk Mohács kell és Csokonai Vitéz Mihály (1908) versekben. A Nekünk Mohács kell hasonlóan egyidőben átkozza fajtáját, s vállal vele közösséget. A magyarság tragédiája itt a megkésettség, az epigon-lét, ahogy már Akik mindig elkésnek versében (1907) is megírta. A Mégis-morál számos Ady-költeménnyel kapcsolja össze. A magyarság tragikus sorsát megverselő mű kétféle képpel, a cirkusszal és az állati léttel (boly, cammog) A századfordulón, mikor Ady Váradon volt újságíró, a város „valóságos ártista fészek” volt. ( A művésznők, Sz. 1900. jan. 18., AEÖPM I2., 440 sz. 532). A megforduló cirkusztársulatok azonban elég igénytelenek voltak, publicisztikájában a „kilencvened rangú, kopott cirkusz” ( A hétről, 1901. jún. 23., AEÖPM II. 31. sz. 41.) és „a legsilányabb hippodrom, melyért egy fillért is kár kiadni” ( Orfeumok, 1901. jún. 25., AEÖPM II. 32. sz. 41–43.) fordulatok a jellemzőek. Később Párizsban bolha-színházzal és disznó-körhintával szerepeltette ( Párizsi levél, PN 1904. júl. 10., AEÖPM V. 35. sz. 76.). Így a cirkusz a művészet ellenpólusává vált ( New York szépe, 1902. febr. 8., AEÖPM II. 196. sz. 230; Izidora Duncan, 1902. jún. 4., AEÖPM III. 179. sz. 227.; A színház csődje, BN 1905. okt. 19., AEÖPM VII. 13. sz. 27.), ahol az üzleti siker számít, s hiányzik az artisztikum. Korábbi magyarság-verseiben előzményként tekinthető a komédia (Morognak a vének, 1908) és a kicsúfoltság (Magyar vétkek biborban, 1909). Az 1909-es Az örök halál-menet a vidámsággal konnotálja a cirkuszt. A kép használatával e vers pátosz helyett groteszk komédiával zárul. A hangyaboly képe nem előzmény nélküli. Az Adynál gyakori állatilét-metafora eddig is gyakran összefonódott a magyarságba: az öntudathiányos magyarság volt már csorda (A Hortobágy poétája, 1905, Egy harci Jézus-Mária, 1908), nyáj (A kürtösök szava, 1908), kalitkás seregély-fiók (Magyar jakobinus dala, 1908), ordas (Pannonia grófnő szekere, 1908), férge a rögnek (A Hadak Útja, 1908), ellenfelei voltak már agg rozmárok (Morognak a vének, 1908f), kígyó-fejű, éhes halak (A Halál tó fölött, 1908júl), maga mén (Lelkek a pányván, 1905), madár (A Halál-tó fölött, 1908júl), üldözött vad (Hosszú az erdő, 1909n) stb. Az sem ismeretlen költészetében, hogy az egyén élete kötött a Magyar Sorsban (A Hadak Útja, 1908, Magyar vétkek bíborban, Harcos Gyulai Pál, A tavalyi cselédekhez, 1909 stb.). Irodalom Benedek II. 268–269.; Földessy: Amt 144–145.; Király II. 600, 673–674., 682–684.
 
A fajok cirkuszában  
 
  Magyar bolyba sodort léttel
 
Sírom
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Sirom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
el, hogy nincs magyarság,
  Nincs kivétel
  S még a fájdalmunk is régi.
 
 
  Minden, minden ideálunk
  Másutt
megunt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
megint
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
ócskaság már,
  Harcba szállunk
  S már tudjuk, hogy kár a harcért.
 
 
  Csak cammogva fonjuk éltünk
  Mások elhányt guzsalyáról
  S nem kár értünk,
  Ha elvágják fonalunkat.
 
 
  Csak valami más is volna
  A mi másolt életünkben,
  Mint
új
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
uj
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
borba
  Belesajtolt szagos fürtök.
 
 
  De a mi kis bolyunk semmi,
 
Húsvéttalan
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Husvéttalan
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a magyarság
  S irni, tenni
  Mégis
űznek
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
üznek
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nagy parancsok.
 
 
  Nem tudom, hogy mi a célja
  Ennek a hazug életnek,
  Mégis néha
  Ezért mindent lángba dobnék.
 
 
  Mi az én nyomoruságom,
  Bármi koldus, bármilyen
bús?
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
bus?
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Sírva
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Sirva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
látom:
  Kietlenebb a fajtámé.
 
 
  Céljainkat elcélozták,
  Életünket már elélték.
  Cirkusz-ponyvák
  Bohóc-sorsa leng előttünk.
 
 
 
A fajok cirkuszában  
 
  Magyar bolyba sodort léttel
 
Sírom
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Sirom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
el, hogy nincs magyarság,
  Nincs kivétel
  S még a fájdalmunk is régi.
 
 
  Minden, minden ideálunk
  Másutt
megunt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
megint
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
ócskaság már,
  Harcba szállunk
  S már tudjuk, hogy kár a harcért.
 
 
  Csak cammogva fonjuk éltünk
  Mások elhányt guzsalyáról
  S nem kár értünk,
  Ha elvágják fonalunkat.
 
 
  Csak valami más is volna
  A mi másolt életünkben,
  Mint
új
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
uj
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
borba
  Belesajtolt szagos fürtök.
 
 
  De a mi kis bolyunk semmi,
 
Húsvéttalan
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Husvéttalan
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a magyarság
  S irni, tenni
  Mégis
űznek
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
üznek
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nagy parancsok.
 
 
  Nem tudom, hogy mi a célja
  Ennek a hazug életnek,
  Mégis néha
  Ezért mindent lángba dobnék.
 
 
  Mi az én nyomoruságom,
  Bármi koldus, bármilyen
bús?
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
bus?
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Sírva
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Sirva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
látom:
  Kietlenebb a fajtámé.
 
 
  Céljainkat elcélozták,
  Életünket már elélték.
  Cirkusz-ponyvák
  Bohóc-sorsa leng előttünk.
 
 
 
A fajok cirkuszában  
 
  Magyar bolyba sodort léttel
 
Sírom
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Sirom
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
el, hogy nincs magyarság,
  Nincs kivétel
  S még a fájdalmunk is régi.
 
 
  Minden, minden ideálunk
  Másutt
megunt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
megint
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
ócskaság már,
  Harcba szállunk
  S már tudjuk, hogy kár a harcért.
 
 
  Csak cammogva fonjuk éltünk
  Mások elhányt guzsalyáról
  S nem kár értünk,
  Ha elvágják fonalunkat.
 
 
  Csak valami más is volna
  A mi másolt életünkben,
  Mint
új
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
uj
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
borba
  Belesajtolt szagos fürtök.
 
 
  De a mi kis bolyunk semmi,
 
Húsvéttalan
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Husvéttalan
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a magyarság
  S irni, tenni
  Mégis
űznek
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
üznek
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nagy parancsok.
 
 
  Nem tudom, hogy mi a célja
  Ennek a hazug életnek,
  Mégis néha
  Ezért mindent lángba dobnék.
 
 
  Mi az én nyomoruságom,
  Bármi koldus, bármilyen
bús?
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
bus?
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Sírva
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Sirva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
látom:
  Kietlenebb a fajtámé.
 
 
  Céljainkat elcélozták,
  Életünket már elélték.
  Cirkusz-ponyvák
  Bohóc-sorsa leng előttünk.