X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Mindent másképpen szeretnék

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. március 16. III. évf. 6. sz. 400–401.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül, „A Minden-Titkok verseiből” főcímmel közölt négy vers negyedik darabja. Az első három: Akit egyszer megláttunk, A Nap ravaszkodása, A kimérák Istenéhez.)
  • Szövegforrás MTv1: Minden Titkok versei(1910) (Az Élet-Halál Titkai ciklus) 96–97.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1918) 96–97.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A Harc a Nagyurral (1905) felütése után a Vér és arany kötetben (1908) egy egész ciklust szentelt Ady a pénznek (Mi urunk: a Pénz). Viszonylag hosszú szünet után e versben újra fölbukkan a pénz-motívum Ady költészetében. E megújulást életrajzi okok motiválják. Bölöni ír a Párizsban időző Ady anyagi gondjairól. Diósiné féltékenységi kitörései miatt a költő „a régi recept szerint ilyenkor menekül és a beállott szüneteket újabb elkalandozásokra használja fel. Így úsznak el a Ferencz József-díj még megmaradt koronái és az az előleg is, amit Deutsch Zs. és Társa cégtől (azidőszerint a »Huszadik Század« kiadója) «A forradalmár Petőfi« tanulmányáért vett fel, mely Petőfi forradalmi verseinek »elüljáró írása«-ként szolgált (Páris, 1910 március első napján). Hamar elrepült az a háromszáz márka is, amit levele tanusága szerint Hatvany küldött egy csekken Berlinből. Ezért írja Ady (március 16.):” [idézi a vers első, ill. utolsó két strófáját] (Bölöni 243.) A költemény Ny.-nak postázásával egy napon a Népszavának így fogalmazott: „A Rivierára mentem volna, de Dodó kalamitása miatt [alkalmazottja 20 000 frankot sikkasztott], Adélnak nincs ehhez pénze. […] előleg-elszámolásokba – sajnos – nem mehetek bele. Ami jár nekem, küldjétek – az előleg tudása és tudomásulvevése nélkül. Szóval, úgy kezeljetek, mintha egy gazdag burzsoa lap volnátok.” ( Révész Bélának, [Párizs, 1910. márc. 5.], AEL III. 50.) Ady örökké pénzzavarban volt, de a párizsi időzés tudósítói megbízás nélkül, Diósiék anyagi csődje, a Nyugat miatt meghiúsuló kötetkiadás már elköltött előlege (l. Valaki, valaki emleget jegyzetét) együtt igen rossz helyzetbe hozta. „Pénzem nincs […] nagyon szegény vagyok” – írta Hatvany Lajosnak ([Párizs, 1910. márc. eleje], AEL III. 47.). Az önistenítés is régtől jellemző Ady-toposz (Mi urunk: a Pénz (1907), A Hágár oltára (1908), Nem játszom tovább, Mert másokért csatáztam (1909) stb.). Az Egyiptomot megtermékenyítő áradó Nílus, mely itt bemocskol, csak itt fordul elő Ady életművében. A vers elküldéséről lásd az Akit egyszer megláttunk jegyzetét. Irodalom Benedek II. 326–327.; Bölöni 243–244.; Király I. 393.; EmlAE III. 569., IV. 427–428.
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Mindent másképpen szeretnék
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Pénz, számon-kérem tőled
  Az életet, a terveket,
  A hazámat, az anyámat,
  Az Istent s a gondolatot
  És a szeretőmet.
 
 
  Mind ottvesztek,
  Ahol te elmaradtál,
  Ahol magamra hagytál
  És ma más volna mindenem
  És ma több volna mindenem.
 
 
  Átkozott koldusság-Nilus,
  Mely mindent elöntöttél,
  Mely életemre jöttél
  S kicserélted az életem
 
Szivem
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
S szivem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Szívem
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
eliszapoltad.
 
 
  Többje volnék a jövőnek,
  Az életnek, a terveknek,
  A hazámnak, az anyámnak,
  Istennek és gondolatnak
  És a szeretőmnek.
 
 
  Más volnék, de elöntött
  Ez a koldusság-Nilus,
  Amely engem megcsúfolt,
  Hamisított, kicserélt
  És ledöntött.
 
 
  Nem vagyok, aki vagyok,
  Enyéimnek olyanja,
  Mint törvényes gyermekek
  Derüs, bölcs, szülő anyja,
  Nem vagyok a magamé.
 
 
  Most jobban, mint akárha,
  Pénz, te átkos távoli,
 
Pörölök, sírván,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Pörölök sírván
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
veled,
  Mert miattad vagyok én
 
Magam tagadó
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Lényemnek
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mása.
 
 
  Mindent
máskép
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
másként
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szeretnék,
  Isten volnék sokakért,
  Ha nem fogna az iszap
  S ha önmagam: önmagam
  Lehetnék.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Mindent másképpen szeretnék
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Pénz, számon-kérem tőled
  Az életet, a terveket,
  A hazámat, az anyámat,
  Az Istent s a gondolatot
  És a szeretőmet.
 
 
  Mind ottvesztek,
  Ahol te elmaradtál,
  Ahol magamra hagytál
  És ma más volna mindenem
  És ma több volna mindenem.
 
 
  Átkozott koldusság-Nilus,
  Mely mindent elöntöttél,
  Mely életemre jöttél
  S kicserélted az életem
 
Szivem
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
S szivem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Szívem
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
eliszapoltad.
 
 
  Többje volnék a jövőnek,
  Az életnek, a terveknek,
  A hazámnak, az anyámnak,
  Istennek és gondolatnak
  És a szeretőmnek.
 
 
  Más volnék, de elöntött
  Ez a koldusság-Nilus,
  Amely engem megcsúfolt,
  Hamisított, kicserélt
  És ledöntött.
 
 
  Nem vagyok, aki vagyok,
  Enyéimnek olyanja,
  Mint törvényes gyermekek
  Derüs, bölcs, szülő anyja,
  Nem vagyok a magamé.
 
 
  Most jobban, mint akárha,
  Pénz, te átkos távoli,
 
Pörölök, sírván,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Pörölök sírván
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
veled,
  Mert miattad vagyok én
 
Magam tagadó
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Lényemnek
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mása.
 
 
  Mindent
máskép
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
másként
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szeretnék,
  Isten volnék sokakért,
  Ha nem fogna az iszap
  S ha önmagam: önmagam
  Lehetnék.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Mindent másképpen szeretnék
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Pénz, számon-kérem tőled
  Az életet, a terveket,
  A hazámat, az anyámat,
  Az Istent s a gondolatot
  És a szeretőmet.
 
 
  Mind ottvesztek,
  Ahol te elmaradtál,
  Ahol magamra hagytál
  És ma más volna mindenem
  És ma több volna mindenem.
 
 
  Átkozott koldusság-Nilus,
  Mely mindent elöntöttél,
  Mely életemre jöttél
  S kicserélted az életem
 
Szivem
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
S szivem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Szívem
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
eliszapoltad.
 
 
  Többje volnék a jövőnek,
  Az életnek, a terveknek,
  A hazámnak, az anyámnak,
  Istennek és gondolatnak
  És a szeretőmnek.
 
 
  Más volnék, de elöntött
  Ez a koldusság-Nilus,
  Amely engem megcsúfolt,
  Hamisított, kicserélt
  És ledöntött.
 
 
  Nem vagyok, aki vagyok,
  Enyéimnek olyanja,
  Mint törvényes gyermekek
  Derüs, bölcs, szülő anyja,
  Nem vagyok a magamé.
 
 
  Most jobban, mint akárha,
  Pénz, te átkos távoli,
 
Pörölök, sírván,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Pörölök sírván
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
veled,
  Mert miattad vagyok én
 
Magam tagadó
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Lényemnek
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mása.
 
 
  Mindent
máskép
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
másként
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szeretnék,
  Isten volnék sokakért,
  Ha nem fogna az iszap
  S ha önmagam: önmagam
  Lehetnék.