X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A márciusi Naphoz

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NSZ: Népszava1910. március 27.
  • Szövegforrás F: Függetlenség(Arad) 1910. április 3. 76. sz. 8.
  • Szövegforrás Aj: A jövendő1911. március 15. II. évf. 3. sz. 59.
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (A magyarság Titkai ciklus) 59–60.
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 59–60.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet 1908-ban alakult meg a szabadgondolkodó főiskolai hallgatók radikálisan baloldali egyesülete, a Galilei Kör (AM II. 159.). 1909-től évente tartottak március 15-i ünnepségeket, melyeken a forradalmi márciusi ifjakról óhajtottak megemlékezni. Az ünnepségekre mind elhívták Ady Endrét (1909: AEL II. 146., az 1910-es levél nem maradt fönn), aki azonban csak 1913-ban tudott személyesen jelen lenni. 1910-ben is tervezte a részvételt: „ha márcz. 15 előtt megyek le Nizzába, onnan három-négy napra hazarándulok a Galilei-kör ünnepére” ( Fenyő Miksának, [Párizs, 1910. febr. 15.], AEL III. 28.) Végül betegeskedés miatt nem tudott elutazni. Az első, 1908. márc. 28-án a Vigadóban rendezett alkalomra még nem mertek verset kérni a költőtől (Kende Zsigmond: A Galilei Kör megalakulása. Bp., 1974. 125.), de „mialatt a podiumon Adyt szavaltak, Adyt énekeltek és Adyt szónokoltak, azalatt a publikumban úgy súgtak-búgtak minden elszavalt és elénekelt versed körül, mintha mindenki betéve tudná valamennyi versedet s mintha valamennyi jelenlevő édes fiának tartana tégedet.” – számolt be Kabos Ede Ady Endrének ([Budapest], 1909. márc. 28., AEL III. 174.) A föllelkesült költő így 1910-ben elfogadta a kör főtitkárának, Székely Artúrnak kérését, hogy ünnepi verset írjon a rendezvényre (Kende Zsigmond. 126.; a levél elveszett, l. AEL III. 361). 1914-ig minden évben egy-egy verset küldött, melyek sorában első A márciusi Naphoz. Első személyes megnyilatkozása az a beszéd volt, amelyet 1913-ban, a kör létrejöttének ötödik évfordulóján tartott (l. AEÖPM XI. 29. sz. 249–254). Ugyanakkor Ady 1905-től rendszeresen publikált húsvétvasárnapra verseket, a Budapesti Napló után 1907-től a Népszava hasábjain. Ezek 1910-ig: A legszentebb csók, 1907. márc. 31., Dózsa György lakomáján, 1908. ápr. 19., A Jövendő fehérei, 1909. ápr. 11., A márciusi Naphoz, 1910. márc. 27.) A Révész Bélának Párizsból írt levelei alapján azonban 1910-ben nehezen haladt a munkával. „Öcsém írta, hogy husvétra verset vártok. Ez meglesz” ([1910. márc. 5.], AEL III. 50.), „Husvétra, ha tudok, küldök valamit nektek.” ([1910. márc. 11.], AEL III. 55.). Talán ebből adódott, hogy a Galilei Kör számára már megírt versét küldte el ekkor, és a következő évben is. A vers forradalmisága, társadalmi csoportok elleni kirohanásai („Gögös, gazdag grófra s gazdagult zsidóra”, „Büdös úr-szag, pénz szag”, „papok”) illővé tették e közegben való megjelentetést is. „A márciusi Naphoz egész tirádává szélesíti ki a Nekünk Mohács kell [1908] »verje csak, verje« szavait: irtózatos átok magunkra, multunkra, jövőnkre, mindenkire, »aki scsak kicsit ósdit akar itten«.” (Benedek II. 298.) Ugyanígy a honfoglalás (Etel-köz) maradisághoz kapcsolása is ismerős a Góg és Magóg fia vagyok én… verstől (1905). A forradalmár Petőfi is hosszú ideje foglalkoztatta Adyt. 1909 elején állapodott meg a Deutsch Zsigmond és Társa kiadóval, hogy válogatást készít Petőfi forradalmi verseiből, s magyarázattal látja el ezeket. A nehezen elkészülő munka eredményét, így a Piros és fekete című előszót 1910. március elején küldte el (AEL III. 348.; AEÖPM X. 11. sz., 34–36.), a kötet április 20. után jelent meg. Ezután írta meg A forradalmár Petőfi cikkét (AEÖPM X. 26. sz. 61–62.). Révész Béláról l. a [Révésznek–Ady] vers jegyzetét. Irodalom Benedek II. 298–300.; AM II. 159.; Bölöni 244–245.; Révai 63.; Földessy: Amt 143.; Vezér 308., 360.; Király II. 682–688.; Kende Zsigmond: A Galilei Kör megalakulása. Bp., 1974. 123–126.
 
A
márciusi
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
Naphoz
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
naphoz.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Révész Bélának küldöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Minden Titkok versei
 
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te hatalmad
  S magyar Márciust, magyar forradalmat
  Nem
gyújtottál
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gyujtottál
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
ránk ezer évig mégsem:
  Ültünk
örökkön
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örökké
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
jeges senyvedésben.)
 
 
  S verje meg az Isten a verejtékünket,
  Verje meg veréssel egész életünket,
  Ha tovább
tengődünk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tengödünk
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
ilyen kábult-árván,
  Csókunkat a szánkban, álmunkat a párnán,
  Gyermeket igérő legszebb
ingerünket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ingerünket
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Verjen meg az Isten, verjen meg bennünket,
  Verje meg a
tettünk,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tettűnk
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
verje meg az álmunk,
 
Dunai-Tiszai
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Dunán-Tiszán
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
régi megállásunk,
  Verje a multunkat, verje a jövőnket
  S betyáros magunkból
elkövetkezőket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elkövetkezőket, -
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Ha el nem tiporjuk, kik utunkat állják:
  Magyar
Márciusunk
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusnak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
minden akadályát.
  Verje meg, verje meg, ha van verő Isten,
  Aki csak egy kicsit ósdit akar itten,
  Mert itt kárhozat van, itt le kell gyilkolni,
 
Mindent,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mindent
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
ami
régi,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
régi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
ezeréves holmi,
  Mindent, ami senyveszt,
mindent,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
mindent
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ami árul
  S Etel-közt teszi meg
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
magyar határul.
  Óság-tartók népe most
ront
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tör
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
ellenünkbe:
  Fiatal Március, most nézz a szemünkbe
  S
úgy
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
adj nekünk erőt, sugarat, hatalmat,
  Amily
híven
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiven
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
hisszük ezt a forradalmat.
  Nekünk forradalmas minden futó óra,
  Gőgös, gazdag grófra s gazdagult zsidóra
  Haragszunk
és
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
s
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
és vagyunk egyazon haraggal
  Tán ki sem mondható gyilkos indulattal.
  Mert a világ siet s most kerül
dűlőre:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
dülőre:
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Érdemesek vagyunk életre s jövőre?
  Büdös
úr-szag,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ur-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
 
pénz-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
pénz-szag,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sehol
így
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
igy
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
nem
kábít,
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kábit,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Minden: változásért és
újért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ujért
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
kiált itt.
 
S ha papok tömjénjük gőgösebben rázzák,
 
Mindezek halálos sorsunk magyarázzák:
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
  Petőfi szavánál van szükség jobb szóra:
  Mindent meglátóra, mindent
felrugóra,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölrugóra
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  E fényes Március csatasorba
állít:
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
állit
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Végre talán eljut
bús
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Magyarországig.
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te
verésed,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
verésed
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
  Csodatevőn szép te megérkezésed,
  De akard végre, hogy mi is
akarjunk,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
akarjunk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  De akard végre, hogy csúnyán ne haljunk.)
 
 
 
A
márciusi
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
Naphoz
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
naphoz.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Révész Bélának küldöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Minden Titkok versei
 
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te hatalmad
  S magyar Márciust, magyar forradalmat
  Nem
gyújtottál
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gyujtottál
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
ránk ezer évig mégsem:
  Ültünk
örökkön
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örökké
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
jeges senyvedésben.)
 
 
  S verje meg az Isten a verejtékünket,
  Verje meg veréssel egész életünket,
  Ha tovább
tengődünk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tengödünk
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
ilyen kábult-árván,
  Csókunkat a szánkban, álmunkat a párnán,
  Gyermeket igérő legszebb
ingerünket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ingerünket
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Verjen meg az Isten, verjen meg bennünket,
  Verje meg a
tettünk,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tettűnk
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
verje meg az álmunk,
 
Dunai-Tiszai
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Dunán-Tiszán
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
régi megállásunk,
  Verje a multunkat, verje a jövőnket
  S betyáros magunkból
elkövetkezőket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elkövetkezőket, -
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Ha el nem tiporjuk, kik utunkat állják:
  Magyar
Márciusunk
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusnak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
minden akadályát.
  Verje meg, verje meg, ha van verő Isten,
  Aki csak egy kicsit ósdit akar itten,
  Mert itt kárhozat van, itt le kell gyilkolni,
 
Mindent,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mindent
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
ami
régi,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
régi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
ezeréves holmi,
  Mindent, ami senyveszt,
mindent,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
mindent
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ami árul
  S Etel-közt teszi meg
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
magyar határul.
  Óság-tartók népe most
ront
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tör
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
ellenünkbe:
  Fiatal Március, most nézz a szemünkbe
  S
úgy
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
adj nekünk erőt, sugarat, hatalmat,
  Amily
híven
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiven
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
hisszük ezt a forradalmat.
  Nekünk forradalmas minden futó óra,
  Gőgös, gazdag grófra s gazdagult zsidóra
  Haragszunk
és
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
s
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
és vagyunk egyazon haraggal
  Tán ki sem mondható gyilkos indulattal.
  Mert a világ siet s most kerül
dűlőre:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
dülőre:
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Érdemesek vagyunk életre s jövőre?
  Büdös
úr-szag,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ur-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
 
pénz-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
pénz-szag,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sehol
így
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
igy
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
nem
kábít,
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kábit,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Minden: változásért és
újért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ujért
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
kiált itt.
 
S ha papok tömjénjük gőgösebben rázzák,
 
Mindezek halálos sorsunk magyarázzák:
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
  Petőfi szavánál van szükség jobb szóra:
  Mindent meglátóra, mindent
felrugóra,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölrugóra
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  E fényes Március csatasorba
állít:
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
állit
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Végre talán eljut
bús
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Magyarországig.
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te
verésed,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
verésed
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
  Csodatevőn szép te megérkezésed,
  De akard végre, hogy mi is
akarjunk,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
akarjunk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  De akard végre, hogy csúnyán ne haljunk.)
 
 
 
A
márciusi
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
Naphoz
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
naphoz.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Révész Bélának küldöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Minden Titkok versei
 
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te hatalmad
  S magyar Márciust, magyar forradalmat
  Nem
gyújtottál
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gyujtottál
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
ránk ezer évig mégsem:
  Ültünk
örökkön
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örökké
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
jeges senyvedésben.)
 
 
  S verje meg az Isten a verejtékünket,
  Verje meg veréssel egész életünket,
  Ha tovább
tengődünk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tengödünk
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
ilyen kábult-árván,
  Csókunkat a szánkban, álmunkat a párnán,
  Gyermeket igérő legszebb
ingerünket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ingerünket
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Verjen meg az Isten, verjen meg bennünket,
  Verje meg a
tettünk,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tettűnk
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
verje meg az álmunk,
 
Dunai-Tiszai
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Dunán-Tiszán
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
régi megállásunk,
  Verje a multunkat, verje a jövőnket
  S betyáros magunkból
elkövetkezőket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elkövetkezőket, -
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Ha el nem tiporjuk, kik utunkat állják:
  Magyar
Márciusunk
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusnak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
minden akadályát.
  Verje meg, verje meg, ha van verő Isten,
  Aki csak egy kicsit ósdit akar itten,
  Mert itt kárhozat van, itt le kell gyilkolni,
 
Mindent,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mindent
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
ami
régi,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
régi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
ezeréves holmi,
  Mindent, ami senyveszt,
mindent,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
mindent
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ami árul
  S Etel-közt teszi meg
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
magyar határul.
  Óság-tartók népe most
ront
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tör
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
ellenünkbe:
  Fiatal Március, most nézz a szemünkbe
  S
úgy
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
adj nekünk erőt, sugarat, hatalmat,
  Amily
híven
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiven
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
hisszük ezt a forradalmat.
  Nekünk forradalmas minden futó óra,
  Gőgös, gazdag grófra s gazdagult zsidóra
  Haragszunk
és
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
s
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
és vagyunk egyazon haraggal
  Tán ki sem mondható gyilkos indulattal.
  Mert a világ siet s most kerül
dűlőre:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
dülőre:
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Érdemesek vagyunk életre s jövőre?
  Büdös
úr-szag,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ur-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
 
pénz-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
pénz-szag,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sehol
így
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
igy
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
nem
kábít,
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kábit,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Minden: változásért és
újért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ujért
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
kiált itt.
 
S ha papok tömjénjük gőgösebben rázzák,
 
Mindezek halálos sorsunk magyarázzák:
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
  Petőfi szavánál van szükség jobb szóra:
  Mindent meglátóra, mindent
felrugóra,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölrugóra
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  E fényes Március csatasorba
állít:
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
állit
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Végre talán eljut
bús
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Magyarországig.
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te
verésed,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
verésed
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
  Csodatevőn szép te megérkezésed,
  De akard végre, hogy mi is
akarjunk,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
akarjunk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  De akard végre, hogy csúnyán ne haljunk.)
 
 
 
A
márciusi
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
Naphoz
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
naphoz.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Révész Bélának küldöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Minden Titkok versei
 
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te hatalmad
  S magyar Márciust, magyar forradalmat
  Nem
gyújtottál
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gyujtottál
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
ránk ezer évig mégsem:
  Ültünk
örökkön
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örökké
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
jeges senyvedésben.)
 
 
  S verje meg az Isten a verejtékünket,
  Verje meg veréssel egész életünket,
  Ha tovább
tengődünk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tengödünk
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
ilyen kábult-árván,
  Csókunkat a szánkban, álmunkat a párnán,
  Gyermeket igérő legszebb
ingerünket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ingerünket
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Verjen meg az Isten, verjen meg bennünket,
  Verje meg a
tettünk,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tettűnk
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
verje meg az álmunk,
 
Dunai-Tiszai
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Dunán-Tiszán
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
régi megállásunk,
  Verje a multunkat, verje a jövőnket
  S betyáros magunkból
elkövetkezőket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elkövetkezőket, -
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Ha el nem tiporjuk, kik utunkat állják:
  Magyar
Márciusunk
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusnak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
minden akadályát.
  Verje meg, verje meg, ha van verő Isten,
  Aki csak egy kicsit ósdit akar itten,
  Mert itt kárhozat van, itt le kell gyilkolni,
 
Mindent,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mindent
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
ami
régi,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
régi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
ezeréves holmi,
  Mindent, ami senyveszt,
mindent,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
mindent
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ami árul
  S Etel-közt teszi meg
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
magyar határul.
  Óság-tartók népe most
ront
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tör
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
ellenünkbe:
  Fiatal Március, most nézz a szemünkbe
  S
úgy
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
adj nekünk erőt, sugarat, hatalmat,
  Amily
híven
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiven
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
hisszük ezt a forradalmat.
  Nekünk forradalmas minden futó óra,
  Gőgös, gazdag grófra s gazdagult zsidóra
  Haragszunk
és
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
s
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
és vagyunk egyazon haraggal
  Tán ki sem mondható gyilkos indulattal.
  Mert a világ siet s most kerül
dűlőre:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
dülőre:
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Érdemesek vagyunk életre s jövőre?
  Büdös
úr-szag,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ur-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
 
pénz-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
pénz-szag,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sehol
így
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
igy
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
nem
kábít,
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kábit,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Minden: változásért és
újért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ujért
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
kiált itt.
 
S ha papok tömjénjük gőgösebben rázzák,
 
Mindezek halálos sorsunk magyarázzák:
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
  Petőfi szavánál van szükség jobb szóra:
  Mindent meglátóra, mindent
felrugóra,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölrugóra
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  E fényes Március csatasorba
állít:
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
állit
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Végre talán eljut
bús
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Magyarországig.
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te
verésed,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
verésed
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
  Csodatevőn szép te megérkezésed,
  De akard végre, hogy mi is
akarjunk,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
akarjunk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  De akard végre, hogy csúnyán ne haljunk.)
 
 
 
A
márciusi
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
Naphoz
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
naphoz.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Révész Bélának küldöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Minden Titkok versei
 
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te hatalmad
  S magyar Márciust, magyar forradalmat
  Nem
gyújtottál
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gyujtottál
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
ránk ezer évig mégsem:
  Ültünk
örökkön
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örökké
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
jeges senyvedésben.)
 
 
  S verje meg az Isten a verejtékünket,
  Verje meg veréssel egész életünket,
  Ha tovább
tengődünk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tengödünk
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
ilyen kábult-árván,
  Csókunkat a szánkban, álmunkat a párnán,
  Gyermeket igérő legszebb
ingerünket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ingerünket
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Verjen meg az Isten, verjen meg bennünket,
  Verje meg a
tettünk,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tettűnk
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
verje meg az álmunk,
 
Dunai-Tiszai
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Dunán-Tiszán
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
régi megállásunk,
  Verje a multunkat, verje a jövőnket
  S betyáros magunkból
elkövetkezőket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elkövetkezőket, -
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Ha el nem tiporjuk, kik utunkat állják:
  Magyar
Márciusunk
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusnak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
minden akadályát.
  Verje meg, verje meg, ha van verő Isten,
  Aki csak egy kicsit ósdit akar itten,
  Mert itt kárhozat van, itt le kell gyilkolni,
 
Mindent,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mindent
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
ami
régi,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
régi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
ezeréves holmi,
  Mindent, ami senyveszt,
mindent,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
mindent
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ami árul
  S Etel-közt teszi meg
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
magyar határul.
  Óság-tartók népe most
ront
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tör
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
ellenünkbe:
  Fiatal Március, most nézz a szemünkbe
  S
úgy
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
adj nekünk erőt, sugarat, hatalmat,
  Amily
híven
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiven
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
hisszük ezt a forradalmat.
  Nekünk forradalmas minden futó óra,
  Gőgös, gazdag grófra s gazdagult zsidóra
  Haragszunk
és
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
s
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
és vagyunk egyazon haraggal
  Tán ki sem mondható gyilkos indulattal.
  Mert a világ siet s most kerül
dűlőre:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
dülőre:
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Érdemesek vagyunk életre s jövőre?
  Büdös
úr-szag,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ur-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
 
pénz-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
pénz-szag,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sehol
így
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
igy
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
nem
kábít,
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kábit,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Minden: változásért és
újért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ujért
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
kiált itt.
 
S ha papok tömjénjük gőgösebben rázzák,
 
Mindezek halálos sorsunk magyarázzák:
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
  Petőfi szavánál van szükség jobb szóra:
  Mindent meglátóra, mindent
felrugóra,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölrugóra
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  E fényes Március csatasorba
állít:
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
állit
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Végre talán eljut
bús
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Magyarországig.
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te
verésed,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
verésed
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
  Csodatevőn szép te megérkezésed,
  De akard végre, hogy mi is
akarjunk,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
akarjunk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  De akard végre, hogy csúnyán ne haljunk.)
 
 
 
A
márciusi
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
Naphoz
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
naphoz.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Révész Bélának küldöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Minden Titkok versei
 
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te hatalmad
  S magyar Márciust, magyar forradalmat
  Nem
gyújtottál
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gyujtottál
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
ránk ezer évig mégsem:
  Ültünk
örökkön
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
örökké
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
jeges senyvedésben.)
 
 
  S verje meg az Isten a verejtékünket,
  Verje meg veréssel egész életünket,
  Ha tovább
tengődünk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tengödünk
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
ilyen kábult-árván,
  Csókunkat a szánkban, álmunkat a párnán,
  Gyermeket igérő legszebb
ingerünket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ingerünket
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Verjen meg az Isten, verjen meg bennünket,
  Verje meg a
tettünk,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tettűnk
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
verje meg az álmunk,
 
Dunai-Tiszai
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Dunán-Tiszán
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
régi megállásunk,
  Verje a multunkat, verje a jövőnket
  S betyáros magunkból
elkövetkezőket,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elkövetkezőket, -
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Ha el nem tiporjuk, kik utunkat állják:
  Magyar
Márciusunk
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Márciusnak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
minden akadályát.
  Verje meg, verje meg, ha van verő Isten,
  Aki csak egy kicsit ósdit akar itten,
  Mert itt kárhozat van, itt le kell gyilkolni,
 
Mindent,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mindent
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
ami
régi,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
régi
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
ezeréves holmi,
  Mindent, ami senyveszt,
mindent,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
mindent
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ami árul
  S Etel-közt teszi meg
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
magyar határul.
  Óság-tartók népe most
ront
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tör
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
ellenünkbe:
  Fiatal Március, most nézz a szemünkbe
  S
úgy
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ugy
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
adj nekünk erőt, sugarat, hatalmat,
  Amily
híven
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
hiven
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
hisszük ezt a forradalmat.
  Nekünk forradalmas minden futó óra,
  Gőgös, gazdag grófra s gazdagult zsidóra
  Haragszunk
és
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
s
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
és vagyunk egyazon haraggal
  Tán ki sem mondható gyilkos indulattal.
  Mert a világ siet s most kerül
dűlőre:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
dülőre:
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  Érdemesek vagyunk életre s jövőre?
  Büdös
úr-szag,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ur-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
 
pénz-szag
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
pénz-szag,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sehol
így
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
igy
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
nem
kábít,
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kábit,
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Minden: változásért és
újért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ujért
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
kiált itt.
 
S ha papok tömjénjük gőgösebben rázzák,
 
Mindezek halálos sorsunk magyarázzák:
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Függetlenség
 
  Petőfi szavánál van szükség jobb szóra:
  Mindent meglátóra, mindent
felrugóra,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fölrugóra
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
A jövendő
 
  E fényes Március csatasorba
állít:
*
Szövegforrás:
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
állit
*
Szövegforrás:
Népszava
Függetlenség
 
  Végre talán eljut
bús
*
Szövegforrás:
Függetlenség
A jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Népszava
 
Magyarországig.
 
 
  (Márciusi Nap, nagy a te
verésed,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
verésed
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
 
  Csodatevőn szép te megérkezésed,
  De akard végre, hogy mi is
akarjunk,
*
Szövegforrás:
Függetlenség
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
akarjunk
*
Szövegforrás:
Népszava
A jövendő
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  De akard végre, hogy csúnyán ne haljunk.)