X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A mindszenti temetőben

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A.120/3.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. április 1. III. évf. 7. sz. 445.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcímmel közölt három vers első darabja A meghivott Halál és Az elmaradt szomoruság előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (A Magyarság Titkai ciklus) 70. (Ajánlás: Ady Lajosnak)
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 70.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers 1910 nagyhetén íródott. Ady hétfői levele írásakor még nem készült el: „A versek is el fognak készülni. De remélem, nem baj, ha nem pontosan húsvét előtt. 28-án 29-én minden ott lesz. Tartsatok helyet.” ( Fenyő Miksának. [Párizs, 1910. márc. 21.]; AEL III. 60.); vasárnap már elküldi őket: „itt vannak a versek” ( A Nyugat szerkesztőségének. [Párizs, 1910. márc. 27.]; AEL III. 62.). A költemény Ady halál-centrikus verseinek abba a csoportjába tartozik, amelyben – Király István gondolatával élve – saját létének végességét az állandó halál-előttiség tapasztalatából a temető-képben jeleníti meg a költő. Párizsi tartózkodása idején – főleg egészségi állapotának romlása következtében – halál-élménye, illetve a helyét nem találó ember kilátástalanságával küszködő magatartás a fő lélektani motivációja annak, hogy Ady lírájának egy korábbi allegorizációs modelljét újítja fel (vö. a Közel a temetőhöz című 1907-es verssel). A költő ez idő tájt írott leveleiben többször utal a versben is megfigyelhető, képi-gondolati elemekkel kifejezett lélekállapotára. „Iszom, veronálozom, temetem az életemet s nem hiszek semmiben.” – írja Révész Bélának március elején. ([Párizs, 1910. márc. 5.]; AEL III. 50.) „Félek, hogy halálom előtt meghalok.” – hangoztatja Kollányi Boldizsárnak ugyanezen hónap 15-én (AEL III. 58.). „Haszontalan, beteg, siránkozó, tehetetlen az életem.” ( Ady Lajosnak, [Párizs, 1910. márc. 29.], AEL III. 62.), „megint kámpec vagyok” ( Bölöni Györgynek, [Párizs, 1910. márc. 29.], AEL III. 63. ). L. még A meghivott Halál jegyzetét e kötetben. A családi birtok az érmindszenti ó-temető mellett feküdt, a ház ablaka oda nézett, s gyermekként sokat játszott a kísérteties sírkertben Ady (AL 17.). Műveiben már ezt megelőzően is többször szerepelt a temető. Így novelláiban ( Papok, BN 1904. márc. 25.; AEön 148.; Szelezsán Rákhel kísértete, BN 1908. márc. 8.; AEön 835–837.; Történetek egy temetőből, VÚ 1908. nov. 1; AEön 954–957.) és költészetében (Álmok után, 1899, Közel a temetőhöz, 1907; Akik majd elkísérnek, 1908). L. még a Nagy sírkertet mérünk jegyzetét e kötetben. A Diósi Ödönné Brüll Adéllal megromlott viszony ismét előhívta a Héja-nász az avaron (1905) archetipikus hústépő héjáinak képét. „A Léda-szerelemben Ady ilyen ideg-tornázó, őrület időket még nem élt át.” (Bölöni 244.) „Ekkoriban egy Esztike nevű magyar hölgy szolgáltatott okot Léda féltékenységére. Esztikét közelebbi szálak fűzték egy magyar kereskedelmi attaséhoz, divatszalonja volt Párisban. Ady Lédánál ismerkedett meg ezzel a hölggyel. Ady flörtölt, kedveskedett, talán udvarolt, de inkább a hölgy volt az, aki kezdett Ady iránt felmelegedni. Egyenrangúnak érezte magát és naívul, mint valami kis falusi liba, fel akarta a mnérkőzést venni Lédával. Léda asszonyi hiúsága mélyen meg volt sértve és zengő háborúság támadt.” (Bölöni 243.) Magyarázat balog: (két)balkezes Irodalom Földessy: Amt 145.; EmlAE I. 170.; Király II. 275., 276., 580., 582.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A
mindszenti
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mindszenti
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
temetőben  
Ady Lajosnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
 
 
  Megint ott vagyok
elverten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elverten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Túl
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Tul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy, családi kerten,
  A mindszenti temetőben
  Gondolatban s balogul:
  Megint nincs semminek célja
 
És
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ezernyi
kétség-héjja
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kétség-hélya
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Megint a
szívemre
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szivemre
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
hull.
 
 
  Itt,
szívemre,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szive
[törölt]
« men »
mre
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szivemre,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
éhes csőrrel,
 
Húsevővel,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Husevővel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
vérevővel,
 
Héjja-csapatok
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Hélya-csapatok
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
lecsaptak
  S már sikoltni sem
tudok.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tudok,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tudok
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Élve,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Élve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tépetten és fázván,
  Nagy-rohanva és
paráznán
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
paráznán,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Most már futni sem
futok.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
futok
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
 
 
  Ott a tőben és
kútfőben,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kutfőben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  A mindszenti temetőben,
  Ott vagyok
Párist-loholva,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Párist-loholva
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Veszekedetten megint,
  Veszekedetten, elverten,
 
Túl
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Tul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy, családi kerten,
  Végleg, fáradtan, megint.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A
mindszenti
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mindszenti
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
temetőben  
Ady Lajosnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
 
 
  Megint ott vagyok
elverten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elverten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Túl
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Tul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy, családi kerten,
  A mindszenti temetőben
  Gondolatban s balogul:
  Megint nincs semminek célja
 
És
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ezernyi
kétség-héjja
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kétség-hélya
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Megint a
szívemre
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szivemre
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
hull.
 
 
  Itt,
szívemre,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szive
[törölt]
« men »
mre
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szivemre,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
éhes csőrrel,
 
Húsevővel,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Husevővel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
vérevővel,
 
Héjja-csapatok
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Hélya-csapatok
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
lecsaptak
  S már sikoltni sem
tudok.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tudok,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tudok
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Élve,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Élve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tépetten és fázván,
  Nagy-rohanva és
paráznán
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
paráznán,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Most már futni sem
futok.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
futok
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
 
 
  Ott a tőben és
kútfőben,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kutfőben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  A mindszenti temetőben,
  Ott vagyok
Párist-loholva,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Párist-loholva
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Veszekedetten megint,
  Veszekedetten, elverten,
 
Túl
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Tul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy, családi kerten,
  Végleg, fáradtan, megint.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A
mindszenti
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mindszenti
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
temetőben  
Ady Lajosnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
 
 
  Megint ott vagyok
elverten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elverten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Túl
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Tul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy, családi kerten,
  A mindszenti temetőben
  Gondolatban s balogul:
  Megint nincs semminek célja
 
És
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ezernyi
kétség-héjja
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kétség-hélya
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Megint a
szívemre
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szivemre
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
hull.
 
 
  Itt,
szívemre,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szive
[törölt]
« men »
mre
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szivemre,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
éhes csőrrel,
 
Húsevővel,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Husevővel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
vérevővel,
 
Héjja-csapatok
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Hélya-csapatok
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
lecsaptak
  S már sikoltni sem
tudok.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tudok,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tudok
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Élve,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Élve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tépetten és fázván,
  Nagy-rohanva és
paráznán
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
paráznán,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Most már futni sem
futok.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
futok
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
 
 
  Ott a tőben és
kútfőben,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kutfőben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  A mindszenti temetőben,
  Ott vagyok
Párist-loholva,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Párist-loholva
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Veszekedetten megint,
  Veszekedetten, elverten,
 
Túl
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Tul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy, családi kerten,
  Végleg, fáradtan, megint.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A
mindszenti
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mindszenti
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
temetőben  
Ady Lajosnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
 
 
  Megint ott vagyok
elverten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elverten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Túl
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Tul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy, családi kerten,
  A mindszenti temetőben
  Gondolatban s balogul:
  Megint nincs semminek célja
 
És
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ezernyi
kétség-héjja
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kétség-hélya
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Megint a
szívemre
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szivemre
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
hull.
 
 
  Itt,
szívemre,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szive
[törölt]
« men »
mre
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szivemre,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
éhes csőrrel,
 
Húsevővel,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Husevővel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
vérevővel,
 
Héjja-csapatok
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Hélya-csapatok
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
lecsaptak
  S már sikoltni sem
tudok.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tudok,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tudok
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Élve,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Élve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tépetten és fázván,
  Nagy-rohanva és
paráznán
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
paráznán,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Most már futni sem
futok.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
futok
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
 
 
  Ott a tőben és
kútfőben,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kutfőben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  A mindszenti temetőben,
  Ott vagyok
Párist-loholva,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Párist-loholva
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Veszekedetten megint,
  Veszekedetten, elverten,
 
Túl
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Tul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy, családi kerten,
  Végleg, fáradtan, megint.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A
mindszenti
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mindszenti
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
temetőben  
Ady Lajosnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
 
 
  Megint ott vagyok
elverten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elverten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Túl
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Tul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy, családi kerten,
  A mindszenti temetőben
  Gondolatban s balogul:
  Megint nincs semminek célja
 
És
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
ezernyi
kétség-héjja
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kétség-hélya
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Megint a
szívemre
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szivemre
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
hull.
 
 
  Itt,
szívemre,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
szive
[törölt]
« men »
mre
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szivemre,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
éhes csőrrel,
 
Húsevővel,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Husevővel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
vérevővel,
 
Héjja-csapatok
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Hélya-csapatok
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
lecsaptak
  S már sikoltni sem
tudok.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tudok,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tudok
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Élve,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Élve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tépetten és fázván,
  Nagy-rohanva és
paráznán
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
paráznán,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Most már futni sem
futok.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
futok
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
 
 
  Ott a tőben és
kútfőben,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kutfőben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  A mindszenti temetőben,
  Ott vagyok
Párist-loholva,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Párist-loholva
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Veszekedetten megint,
  Veszekedetten, elverten,
 
Túl
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Tul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a nagy, családi kerten,
  Végleg, fáradtan, megint.
 
 
/o:ae-ov5.tei.771/IMAGE771_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.771/IMAGE771_2   X (Close panel)
image