X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A meghivott Halál

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. április 1. III. évf. 7. sz. 445–446.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcímmel közölt három vers második darabja A mindszenti temetőben után, Az elmaradt szomoruság előtt.)
  • Szövegforrás Aj: A Jövendő1910. április 15. I. évf. 6. sz. 62–63.
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (Az Élet-Halál Titkai ciklus) 95–96.
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 95–96.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers nagyhéten való keletkezéséről, Ady ekkori leveleiről lásd A mindszenti temetőben jegyzetét e kötetben. Fenyő, akitől Ady nemegyszer kért véleményt verseiről, így írt április 13-án kelt levelében: „Az utolsó Nyugat számban jött verseid megint szépek voltak, »a meghivott halál« gyönyörű volt.” (Budapest, AEL III. 73.) Ady ötödik párizsi útját Diósinéval való viszályai, gyötrő pénzgondjai keserítették meg (utóbbiakra l. a Mindent másképpen szeretnék jegyzetét e kötetben). Verseiben többször céloz öngyilkosságra (l. A Szerelem eposzából jegyzetét). Bölöni írja a versről: „A »Meghívott Halál« (április 1.) egyenesen óda az öngyilkossághoz. Ady veronál porokkal fenyeget: [idézi a két első strófát].” (Bölöni 244.) Ebből az időszakból származik egy levele, melyben megírja: „Félek, hogy halálom előtt meghalok. De nem védekezhetek. Iszom, sok altatóport szedek, pénzt szórok, mikor van. Ez az életem. Semmi, ostobaság. Nem igen van kilátás javulásra. Tudom én, hogy mit kellene csinálnom, de életem kényszerű konklúziója, a nem-lehet-másként, ellentmond.” ( Kollányi Boldizsárnak, [Párizs, 1910. márc. 15.]; AEl II. 86.) A későbbi, majdnem katasztrófába torkolló veronál-mérgezésekről többen is írtak. (Bölöni 261., AL 144–145., valamint Révész: Atril. 171.) Az öngyilkosság motívuma nem először bukkan elő Ady költészetében. Rejtetten jelen van a Várom a másikat (1908) versben, s az öngyilkosság különböző változatainak gondolatával több versében eljátszik Ady: vízbe fúlás (A tó nevetett, 1905); vonat elé vetés (Halál a síneken, 1906) Browning-golyó (A Szerelem eposzából, 1910). Az újságíróként öngyilkosságról rendszeresen beszámoló Ady publicisztikájában többször is „előhívott halál”-ként említi azt ( A hétről. Debreczen, 1899. jún. 10. AEÖPM I. 142. sz.163.; Egan Ede öngyilkossága. NN 1901. szept. 21. AEÖPM II. 83. sz. 105.) Kovalovszky szerint a nyomorultan megfagyó csavargó képének forrása debreceni diák- és újságírókori jó barátjának, Sipos Bélának a tragikus vége. Bő egy évvel korábban, 1909. jan. 13-án halt bele abba, hogy egy mulatozást követően kiesett a szánból Debrecen határában, s mivel ittas társainak ez nem tűnt föl idejében, a havon heverve tüdőgyulladást szerzett. (EmlAE II. 186–188.) Akár az Álom az álom helyett (1906) versben, jelen van a költeményben Ady „híres” álmatlansága, és éjjeli riadalmai is. Földessy és Ady Lajos is említi, hogy az éjszaka rémképeitől rettegve és kínozva, rémült kiáltozással szokott felriadni. (AM I. 140., II. 189.) Magyarázat szender: könnyű álom, a XIX. században, így például Jókainál használt nyelvújítási elvonás. Irodalom AM I. 135.; Bölöni: 244.; Földessy: Amt 153–154.; EmlAE II. 188., 312., 498.; III. 414.; Király I. 466., II. 67–68., 266.
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A meghivott Halál
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden titkok verseiből
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
 
 
  Ha akarom, két óra mulva
  Halott lesz egy szünetlen elme
  S hódolattal lépi át küszöböm
  Minden halálok fejedelme:
  A meghivott Halál.
 
 
  Póri, kicsi halálok helyett
  Jönne pompával és
biborban:
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
bíborban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
  Még
fehér
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fehér,
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
papir-álarcot visel
  Álomhozó
húsz
*
Szövegforrás:
A Jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
husz
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
grammnyi
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gramnyi
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
porban
 
Itt,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Itt
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
az asztalomon.
 
 
  De
fölkelne
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
felkelne
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
királyi
díszben,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
diszben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
  Ha akarnám, két óra mulva
  S megcsókolná megnyugodt homlokom
  Koldus ágyamra ráborulva
  Ez a
fölséges
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
felséges
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
Úr.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Ur.
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
 
 
  Ha akarom, nagy, jó álom jön
  S nem a régi
erőltetettek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
erőltettek
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
  Kicsik, szomoruk és hézagosak
  Népe, amelytől félve retteg
  Minden kis szenderem.
 
 
  Ha akarom, nem kell megvárni,
 
Míg
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mig
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
lomb-módon,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lombmódon,
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
lomb módon
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
gyáván
elmultam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elmultam
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
  S letépjen egy
bús,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
hüvös esti szél
  S mint egy csavargó, nyomorultan
  Fagyjak meg valahol.
 
 
  Ha akarom, hogyha akarnám,
  Mennyi
bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
szépség nyugtot lelne,
  Mennyi szép
bánat,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bánat:
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
ha találkozunk
  Én s a halálok fejedelme,
  A meghivott Halál.
 
 
  Asztalomon, álomporokban,
  Ott trónol már
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gyönyörü
*
Szövegforrás:
A Jövendő
Minden Titkok versei
 
réme
  S két óra mulva már, ha akarom,
  Rámhull a legszebb trónnak fénye,
 
De,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
De
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
jaj: gyáva
vagyok.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
vagyok!
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A meghivott Halál
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden titkok verseiből
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
 
 
  Ha akarom, két óra mulva
  Halott lesz egy szünetlen elme
  S hódolattal lépi át küszöböm
  Minden halálok fejedelme:
  A meghivott Halál.
 
 
  Póri, kicsi halálok helyett
  Jönne pompával és
biborban:
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
bíborban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
  Még
fehér
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fehér,
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
papir-álarcot visel
  Álomhozó
húsz
*
Szövegforrás:
A Jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
husz
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
grammnyi
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gramnyi
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
porban
 
Itt,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Itt
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
az asztalomon.
 
 
  De
fölkelne
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
felkelne
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
királyi
díszben,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
diszben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
  Ha akarnám, két óra mulva
  S megcsókolná megnyugodt homlokom
  Koldus ágyamra ráborulva
  Ez a
fölséges
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
felséges
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
Úr.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Ur.
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
 
 
  Ha akarom, nagy, jó álom jön
  S nem a régi
erőltetettek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
erőltettek
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
  Kicsik, szomoruk és hézagosak
  Népe, amelytől félve retteg
  Minden kis szenderem.
 
 
  Ha akarom, nem kell megvárni,
 
Míg
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mig
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
lomb-módon,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lombmódon,
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
lomb módon
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
gyáván
elmultam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elmultam
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
  S letépjen egy
bús,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
hüvös esti szél
  S mint egy csavargó, nyomorultan
  Fagyjak meg valahol.
 
 
  Ha akarom, hogyha akarnám,
  Mennyi
bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
szépség nyugtot lelne,
  Mennyi szép
bánat,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bánat:
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
ha találkozunk
  Én s a halálok fejedelme,
  A meghivott Halál.
 
 
  Asztalomon, álomporokban,
  Ott trónol már
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gyönyörü
*
Szövegforrás:
A Jövendő
Minden Titkok versei
 
réme
  S két óra mulva már, ha akarom,
  Rámhull a legszebb trónnak fénye,
 
De,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
De
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
jaj: gyáva
vagyok.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
vagyok!
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A meghivott Halál
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden titkok verseiből
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
 
 
  Ha akarom, két óra mulva
  Halott lesz egy szünetlen elme
  S hódolattal lépi át küszöböm
  Minden halálok fejedelme:
  A meghivott Halál.
 
 
  Póri, kicsi halálok helyett
  Jönne pompával és
biborban:
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
bíborban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
  Még
fehér
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fehér,
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
papir-álarcot visel
  Álomhozó
húsz
*
Szövegforrás:
A Jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
husz
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
grammnyi
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gramnyi
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
porban
 
Itt,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Itt
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
az asztalomon.
 
 
  De
fölkelne
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
felkelne
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
királyi
díszben,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
diszben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
  Ha akarnám, két óra mulva
  S megcsókolná megnyugodt homlokom
  Koldus ágyamra ráborulva
  Ez a
fölséges
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
felséges
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
Úr.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Ur.
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
 
 
  Ha akarom, nagy, jó álom jön
  S nem a régi
erőltetettek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
erőltettek
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
  Kicsik, szomoruk és hézagosak
  Népe, amelytől félve retteg
  Minden kis szenderem.
 
 
  Ha akarom, nem kell megvárni,
 
Míg
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mig
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
lomb-módon,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lombmódon,
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
lomb módon
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
gyáván
elmultam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elmultam
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
  S letépjen egy
bús,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
hüvös esti szél
  S mint egy csavargó, nyomorultan
  Fagyjak meg valahol.
 
 
  Ha akarom, hogyha akarnám,
  Mennyi
bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
szépség nyugtot lelne,
  Mennyi szép
bánat,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bánat:
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
ha találkozunk
  Én s a halálok fejedelme,
  A meghivott Halál.
 
 
  Asztalomon, álomporokban,
  Ott trónol már
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gyönyörü
*
Szövegforrás:
A Jövendő
Minden Titkok versei
 
réme
  S két óra mulva már, ha akarom,
  Rámhull a legszebb trónnak fénye,
 
De,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
De
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
jaj: gyáva
vagyok.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
vagyok!
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A meghivott Halál
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden titkok verseiből
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
 
 
  Ha akarom, két óra mulva
  Halott lesz egy szünetlen elme
  S hódolattal lépi át küszöböm
  Minden halálok fejedelme:
  A meghivott Halál.
 
 
  Póri, kicsi halálok helyett
  Jönne pompával és
biborban:
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
bíborban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
  Még
fehér
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fehér,
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
papir-álarcot visel
  Álomhozó
húsz
*
Szövegforrás:
A Jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
husz
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
grammnyi
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gramnyi
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
porban
 
Itt,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Itt
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
az asztalomon.
 
 
  De
fölkelne
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
felkelne
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
királyi
díszben,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
diszben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
  Ha akarnám, két óra mulva
  S megcsókolná megnyugodt homlokom
  Koldus ágyamra ráborulva
  Ez a
fölséges
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
felséges
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
Úr.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Ur.
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
 
 
  Ha akarom, nagy, jó álom jön
  S nem a régi
erőltetettek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
erőltettek
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
  Kicsik, szomoruk és hézagosak
  Népe, amelytől félve retteg
  Minden kis szenderem.
 
 
  Ha akarom, nem kell megvárni,
 
Míg
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mig
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
lomb-módon,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lombmódon,
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
lomb módon
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
gyáván
elmultam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elmultam
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
  S letépjen egy
bús,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
hüvös esti szél
  S mint egy csavargó, nyomorultan
  Fagyjak meg valahol.
 
 
  Ha akarom, hogyha akarnám,
  Mennyi
bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
szépség nyugtot lelne,
  Mennyi szép
bánat,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bánat:
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
ha találkozunk
  Én s a halálok fejedelme,
  A meghivott Halál.
 
 
  Asztalomon, álomporokban,
  Ott trónol már
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gyönyörü
*
Szövegforrás:
A Jövendő
Minden Titkok versei
 
réme
  S két óra mulva már, ha akarom,
  Rámhull a legszebb trónnak fénye,
 
De,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
De
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
jaj: gyáva
vagyok.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
vagyok!
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
A meghivott Halál
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden titkok verseiből
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
 
 
  Ha akarom, két óra mulva
  Halott lesz egy szünetlen elme
  S hódolattal lépi át küszöböm
  Minden halálok fejedelme:
  A meghivott Halál.
 
 
  Póri, kicsi halálok helyett
  Jönne pompával és
biborban:
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
bíborban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
  Még
fehér
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
fehér,
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
papir-álarcot visel
  Álomhozó
húsz
*
Szövegforrás:
A Jövendő
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
husz
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
grammnyi
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gramnyi
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
porban
 
Itt,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Itt
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
az asztalomon.
 
 
  De
fölkelne
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
felkelne
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
királyi
díszben,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
diszben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
  Ha akarnám, két óra mulva
  S megcsókolná megnyugodt homlokom
  Koldus ágyamra ráborulva
  Ez a
fölséges
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
felséges
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
Úr.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Ur.
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
 
 
  Ha akarom, nagy, jó álom jön
  S nem a régi
erőltetettek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
erőltettek
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
  Kicsik, szomoruk és hézagosak
  Népe, amelytől félve retteg
  Minden kis szenderem.
 
 
  Ha akarom, nem kell megvárni,
 
Míg
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Mig
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
lomb-módon,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lombmódon,
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
lomb módon
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
gyáván
elmultam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
elmultam
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
  S letépjen egy
bús,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
hüvös esti szél
  S mint egy csavargó, nyomorultan
  Fagyjak meg valahol.
 
 
  Ha akarom, hogyha akarnám,
  Mennyi
bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
A Jövendő
 
szépség nyugtot lelne,
  Mennyi szép
bánat,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bánat:
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
ha találkozunk
  Én s a halálok fejedelme,
  A meghivott Halál.
 
 
  Asztalomon, álomporokban,
  Ott trónol már
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
gyönyörü
*
Szövegforrás:
A Jövendő
Minden Titkok versei
 
réme
  S két óra mulva már, ha akarom,
  Rámhull a legszebb trónnak fénye,
 
De,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
De
*
Szövegforrás:
A Jövendő
 
jaj: gyáva
vagyok.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
vagyok!
*
Szövegforrás:
A Jövendő