X (Close panel)Bibliográfiai adatok

"Örvendezz, ifju, ifjuságodban"

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 201/23.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. április 16. III. évf. 8. sz. 520.
    n
    Jegyzet (Harmadikként jelent meg a Pimasz, szép arccal, A harmadik emeletre után, Az öreg szakálas, és a Találkozás egy gépkocsival előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (Az Isten Titkai ciklus) 12–13.
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 10–11.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers keletkezésére vonatkozó levelezésről l. a Pimasz szép arccal jegyzetének első bekezdését. Ady a Károli Gáspár-féle bibliafordítás eredeti, revideálatlan szövegét használta, ezzel kapcsolatban l. A megőszült tenger jegyzetét. A mottó – a magánhangzók hosszúságán és a vesszőhasználaton felül – egy birtokos szerkezet jelölésében eltér az eredeti Károli-szövegtől; ez így szól: „és járj a te szívednek útaiban és szemeidnek látásiban”. Ady a birtokost egyes számba tette, a birtok régies többesjelét modernizálta. A halálközelség gondolata már korábban is kísértette Adyt. Oláh Gábor szerint egy párizsi kocsikázáson ekként fakadt ki: „Ti kutyák, ti éltek kilencven esztendőt, én holnap meghalok.” (Oláh Gábor: Keletiek Nyugaton, 1908, 62.). A motívum mind lírájában (Az ifjú Rajnánál, 1909, „Hát holnap hol talállak? / Vajjon holnap meglellek?”; Apámtól, anyámtól jővén, 1909, „Verset irok és holnap, / Már holnap megyek.”), mind publicisztikájában ( Napsugár-szatírok, 1899; AEÖPM I2. 176. sz. 204–205.) föllelhető. Magyarázat folyóka: Egyszerre jelent kisebb folyót és kúszó növényt. tilalomfa: Hajdan határszélen átjárást, használatot stb. tiltó cölöp, átvitt értelemben tiltás. Irodalom Hatvany II. 101–105.; Benedek II. 113–114.; AM I. 147–148.; Földessy: Amt 134–135.; Király II. 232. 280., 432.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
"Örvendezz, ifju, ifjuságodban"  
"Örvendezz, ifju, a te ifjuságodban és vidámitson meg tégedet a te szived a te ifjuságodnak idejében és járj a te szivednek utaiban és szemednek látásaiban: de megtudjad, hogy
mind ezekért
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
az Isten tégedet itéletre vonszon." Prédikátor könyve XII. 1.  
 
  Ajándékodból egy csipetnyi
  Maradt az alkonyi órákra
  S
Uram-Isten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uram-Isten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Most kezdek szépen örvendezni.
 
 
  Áldott sors, hogy
hogy'
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
vettem észre
  Idejében az ifjuságom:
 
Így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Igy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kisebb lesz
  Élő-voltom megbüntetése.
 
 
  Szivem utja, szemem látása
  Sohse volt a
szabad
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sz
[törölt]
« e »
a
Beszúrás hely: fölé.
bad
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hajósé
  S
önmagamnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
önmagamnak
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Valék mindig vak, furcsa mása.
 
 
  Bölcseség fulánkja sebemben
  S tele vagyok vigadozással,
  Mert páratlan,
  Szentséges dolgot cselekedtem.
 
 
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
éltem, hogy mind egybefolytak
  Multam és jövőm folyókái
  S hiu, lármás,
  Ifju napjaim sohse voltak.
 
 
  Vad hévvel vagy tétlen vénséggel
 
Éltem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Eltem
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
egyszerre és kavartan,
  De nem tudtam,
  Mikor van nappal, mikor éjjel.
 
 
  Nem voltam a hivalkodóknak
  Fajtájából való
rossz
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
rosz
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ember
  S ifjuságom
  Sohse volt: Ma, mindig: a Holnap.
 
 
  Megállok hát
bátran
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bátra
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
előtted,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
előtted,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nincs bűnöm, mert nincs ifjuságom,
 
Uram-Isten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uram-Isten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  És sohse mertem vakmerőket.
 
 
  S engem ne
véníts
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
vénits
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
meg halálig,
  Mert tilalomfáid
kerültem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kerültem:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szépen nézz rám
  S a többi – tán holnap elválik.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
"Örvendezz, ifju, ifjuságodban"  
"Örvendezz, ifju, a te ifjuságodban és vidámitson meg tégedet a te szived a te ifjuságodnak idejében és járj a te szivednek utaiban és szemednek látásaiban: de megtudjad, hogy
mind ezekért
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
az Isten tégedet itéletre vonszon." Prédikátor könyve XII. 1.  
 
  Ajándékodból egy csipetnyi
  Maradt az alkonyi órákra
  S
Uram-Isten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uram-Isten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Most kezdek szépen örvendezni.
 
 
  Áldott sors, hogy
hogy'
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
vettem észre
  Idejében az ifjuságom:
 
Így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Igy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kisebb lesz
  Élő-voltom megbüntetése.
 
 
  Szivem utja, szemem látása
  Sohse volt a
szabad
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sz
[törölt]
« e »
a
Beszúrás hely: fölé.
bad
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hajósé
  S
önmagamnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
önmagamnak
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Valék mindig vak, furcsa mása.
 
 
  Bölcseség fulánkja sebemben
  S tele vagyok vigadozással,
  Mert páratlan,
  Szentséges dolgot cselekedtem.
 
 
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
éltem, hogy mind egybefolytak
  Multam és jövőm folyókái
  S hiu, lármás,
  Ifju napjaim sohse voltak.
 
 
  Vad hévvel vagy tétlen vénséggel
 
Éltem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Eltem
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
egyszerre és kavartan,
  De nem tudtam,
  Mikor van nappal, mikor éjjel.
 
 
  Nem voltam a hivalkodóknak
  Fajtájából való
rossz
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
rosz
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ember
  S ifjuságom
  Sohse volt: Ma, mindig: a Holnap.
 
 
  Megállok hát
bátran
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bátra
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
előtted,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
előtted,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nincs bűnöm, mert nincs ifjuságom,
 
Uram-Isten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uram-Isten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  És sohse mertem vakmerőket.
 
 
  S engem ne
véníts
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
vénits
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
meg halálig,
  Mert tilalomfáid
kerültem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kerültem:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szépen nézz rám
  S a többi – tán holnap elválik.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
"Örvendezz, ifju, ifjuságodban"  
"Örvendezz, ifju, a te ifjuságodban és vidámitson meg tégedet a te szived a te ifjuságodnak idejében és járj a te szivednek utaiban és szemednek látásaiban: de megtudjad, hogy
mind ezekért
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
az Isten tégedet itéletre vonszon." Prédikátor könyve XII. 1.  
 
  Ajándékodból egy csipetnyi
  Maradt az alkonyi órákra
  S
Uram-Isten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uram-Isten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Most kezdek szépen örvendezni.
 
 
  Áldott sors, hogy
hogy'
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
vettem észre
  Idejében az ifjuságom:
 
Így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Igy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kisebb lesz
  Élő-voltom megbüntetése.
 
 
  Szivem utja, szemem látása
  Sohse volt a
szabad
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sz
[törölt]
« e »
a
Beszúrás hely: fölé.
bad
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hajósé
  S
önmagamnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
önmagamnak
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Valék mindig vak, furcsa mása.
 
 
  Bölcseség fulánkja sebemben
  S tele vagyok vigadozással,
  Mert páratlan,
  Szentséges dolgot cselekedtem.
 
 
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
éltem, hogy mind egybefolytak
  Multam és jövőm folyókái
  S hiu, lármás,
  Ifju napjaim sohse voltak.
 
 
  Vad hévvel vagy tétlen vénséggel
 
Éltem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Eltem
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
egyszerre és kavartan,
  De nem tudtam,
  Mikor van nappal, mikor éjjel.
 
 
  Nem voltam a hivalkodóknak
  Fajtájából való
rossz
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
rosz
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ember
  S ifjuságom
  Sohse volt: Ma, mindig: a Holnap.
 
 
  Megállok hát
bátran
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bátra
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
előtted,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
előtted,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nincs bűnöm, mert nincs ifjuságom,
 
Uram-Isten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uram-Isten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  És sohse mertem vakmerőket.
 
 
  S engem ne
véníts
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
vénits
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
meg halálig,
  Mert tilalomfáid
kerültem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kerültem:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szépen nézz rám
  S a többi – tán holnap elválik.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
"Örvendezz, ifju, ifjuságodban"  
"Örvendezz, ifju, a te ifjuságodban és vidámitson meg tégedet a te szived a te ifjuságodnak idejében és járj a te szivednek utaiban és szemednek látásaiban: de megtudjad, hogy
mind ezekért
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
az Isten tégedet itéletre vonszon." Prédikátor könyve XII. 1.  
 
  Ajándékodból egy csipetnyi
  Maradt az alkonyi órákra
  S
Uram-Isten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uram-Isten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Most kezdek szépen örvendezni.
 
 
  Áldott sors, hogy
hogy'
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
vettem észre
  Idejében az ifjuságom:
 
Így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Igy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kisebb lesz
  Élő-voltom megbüntetése.
 
 
  Szivem utja, szemem látása
  Sohse volt a
szabad
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sz
[törölt]
« e »
a
Beszúrás hely: fölé.
bad
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hajósé
  S
önmagamnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
önmagamnak
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Valék mindig vak, furcsa mása.
 
 
  Bölcseség fulánkja sebemben
  S tele vagyok vigadozással,
  Mert páratlan,
  Szentséges dolgot cselekedtem.
 
 
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
éltem, hogy mind egybefolytak
  Multam és jövőm folyókái
  S hiu, lármás,
  Ifju napjaim sohse voltak.
 
 
  Vad hévvel vagy tétlen vénséggel
 
Éltem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Eltem
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
egyszerre és kavartan,
  De nem tudtam,
  Mikor van nappal, mikor éjjel.
 
 
  Nem voltam a hivalkodóknak
  Fajtájából való
rossz
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
rosz
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ember
  S ifjuságom
  Sohse volt: Ma, mindig: a Holnap.
 
 
  Megállok hát
bátran
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bátra
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
előtted,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
előtted,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nincs bűnöm, mert nincs ifjuságom,
 
Uram-Isten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uram-Isten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  És sohse mertem vakmerőket.
 
 
  S engem ne
véníts
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
vénits
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
meg halálig,
  Mert tilalomfáid
kerültem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kerültem:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szépen nézz rám
  S a többi – tán holnap elválik.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
"Örvendezz, ifju, ifjuságodban"  
"Örvendezz, ifju, a te ifjuságodban és vidámitson meg tégedet a te szived a te ifjuságodnak idejében és járj a te szivednek utaiban és szemednek látásaiban: de megtudjad, hogy
mind ezekért
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
az Isten tégedet itéletre vonszon." Prédikátor könyve XII. 1.  
 
  Ajándékodból egy csipetnyi
  Maradt az alkonyi órákra
  S
Uram-Isten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uram-Isten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Most kezdek szépen örvendezni.
 
 
  Áldott sors, hogy
hogy'
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
nem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
vettem észre
  Idejében az ifjuságom:
 
Így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Igy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
kisebb lesz
  Élő-voltom megbüntetése.
 
 
  Szivem utja, szemem látása
  Sohse volt a
szabad
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sz
[törölt]
« e »
a
Beszúrás hely: fölé.
bad
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hajósé
  S
önmagamnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
önmagamnak
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Valék mindig vak, furcsa mása.
 
 
  Bölcseség fulánkja sebemben
  S tele vagyok vigadozással,
  Mert páratlan,
  Szentséges dolgot cselekedtem.
 
 
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
éltem, hogy mind egybefolytak
  Multam és jövőm folyókái
  S hiu, lármás,
  Ifju napjaim sohse voltak.
 
 
  Vad hévvel vagy tétlen vénséggel
 
Éltem
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Eltem
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
egyszerre és kavartan,
  De nem tudtam,
  Mikor van nappal, mikor éjjel.
 
 
  Nem voltam a hivalkodóknak
  Fajtájából való
rossz
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
rosz
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ember
  S ifjuságom
  Sohse volt: Ma, mindig: a Holnap.
 
 
  Megállok hát
bátran
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bátra
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
előtted,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
előtted,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nincs bűnöm, mert nincs ifjuságom,
 
Uram-Isten,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uram-Isten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  És sohse mertem vakmerőket.
 
 
  S engem ne
véníts
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
vénits
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
meg halálig,
  Mert tilalomfáid
kerültem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
kerültem:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szépen nézz rám
  S a többi – tán holnap elválik.
 
 
/o:ae-ov5.tei.776/IMAGE776_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.776/IMAGE776_2   X (Close panel)
image