X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Találkozás egy gépkocsival

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A 201/20.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. április 16. III. évf. 8. sz. 522.
    n
    Jegyzet (Utolsóként jelent meg a Pimasz, szép arccal, A harmadik emeletre, az Örvendezz, ifju, ifjuságodban, és Az öreg szakálas után.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (A Szerelem Titkai ciklus) 33–34.
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 32.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A Léda-szerelem folyamatos fölbomlásának jelei a nem Lédához írt szerelmes versek, Király szavaival „anti-Léda-versek” (II. 187.). Hősnőik fiatalok és elérhetetlenek: serdületlenek (A tízéves Éva, Fehér lyány virág-kezei, Elindult egy leány, A Hágár oltára, mind 1909-ből), nem is ismertek (Dudorászó, régi nóta, 1909, a másfél hónappal e vers előtt keletkezett Valaki, valaki emleget), itt pedig egy gépkocsiban suhan el a megszólított. Rokonítható még az egy hónappal korábban keletkezett Akit egyszer megláttunk verssel. A Párizsban született versről Földessy megjegyzi: „Emlékezetünkbe hozza A Halál automobilján-t, de nem Léda-vers. Valóságos élmény lesz: egy mellette elsuhanó autóban ülő nővel való szembe-akaszkodás esete.” (Földessy: Amt 139.) Földessy a továbbiakban Baudelaire À une passante (Találkozás egy ismeretlennel) c. versét idézi, melyhez az Ady-vers csakugyan több szempontból hasonlít (párizsi, nagyvárosi színtér, múlt idejű evokatív célú jelenetezés, pillanatnyi élményt követő meditáció, kérdező attitűd). Sajátos viszont Ady versében az otthontalanság végigvitt motívuma. Földessy még hozzáteszi: „Úgy gondolom, hogy az Ady-vers egyezése a Baudelaire-ével merő véletlen, s nem B.-hatás.” (Földessy: Amt 140.) A későbbi szakirodalom (pl. Király II. 140.) ebben már koránt sem bizonyos, hisz Ady állította, ha valószínűleg túlozva is, hogy „minden Baudelaire-munkát ismerek”, s fordításával is megpróbálkozott ( Charles Baudelaire él, Ny. 1917. nov. 1., AEÖPM XI. 121. sz. 142.). Irodalom Földessy: Amt 139–140.; Király II. 140., 187–188., 192., 355–356.
 
Facsimile Image Placeholder
Találkozás
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Találkoz
[törölt]
«
a
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
á
Beszúrás hely: fölé.
s
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
egy gépkocsival  
 
  Nincs városom, nincs jó hajlékom
  S mellettem suhant el gépkocsin
  Egy vörös asszony, csipkés, vékony,
  Tavaszi éjszakán.
 
 
  Nem tudom, ki volt, de megnézett
  S vágyam
leszedte dús
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
leszedte
dus
Beszúrás hely: sorközi.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fátyolát
  És már mint meztelen igézet
  Ragyogott és szaladt.
 
 
  Sohase fog most már megállni.
  Gépkocsija rohanva viszi,
  Mert csak egyszer lehet
találni
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
tal
[törölt]
«
a
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
á
Beszúrás hely: fölé.
lni
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Illendő valakit.
 
 
 
Ő
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Ó
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
valakit talált az
éjben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
é
Beszúrás hely: fölé.
jben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ki általa lelt volna hazát
  S ő most szalad tovább sötéten:
  Mikor találkozunk?
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
Találkozás
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Találkoz
[törölt]
«
a
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
á
Beszúrás hely: fölé.
s
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
egy gépkocsival  
 
  Nincs városom, nincs jó hajlékom
  S mellettem suhant el gépkocsin
  Egy vörös asszony, csipkés, vékony,
  Tavaszi éjszakán.
 
 
  Nem tudom, ki volt, de megnézett
  S vágyam
leszedte dús
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
leszedte
dus
Beszúrás hely: sorközi.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fátyolát
  És már mint meztelen igézet
  Ragyogott és szaladt.
 
 
  Sohase fog most már megállni.
  Gépkocsija rohanva viszi,
  Mert csak egyszer lehet
találni
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
tal
[törölt]
«
a
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
á
Beszúrás hely: fölé.
lni
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Illendő valakit.
 
 
 
Ő
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Ó
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
valakit talált az
éjben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
é
Beszúrás hely: fölé.
jben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ki általa lelt volna hazát
  S ő most szalad tovább sötéten:
  Mikor találkozunk?
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
Találkozás
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Találkoz
[törölt]
«
a
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
á
Beszúrás hely: fölé.
s
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
egy gépkocsival  
 
  Nincs városom, nincs jó hajlékom
  S mellettem suhant el gépkocsin
  Egy vörös asszony, csipkés, vékony,
  Tavaszi éjszakán.
 
 
  Nem tudom, ki volt, de megnézett
  S vágyam
leszedte dús
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
leszedte
dus
Beszúrás hely: sorközi.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fátyolát
  És már mint meztelen igézet
  Ragyogott és szaladt.
 
 
  Sohase fog most már megállni.
  Gépkocsija rohanva viszi,
  Mert csak egyszer lehet
találni
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
tal
[törölt]
«
a
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
á
Beszúrás hely: fölé.
lni
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Illendő valakit.
 
 
 
Ő
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Ó
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
valakit talált az
éjben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
é
Beszúrás hely: fölé.
jben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ki általa lelt volna hazát
  S ő most szalad tovább sötéten:
  Mikor találkozunk?
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
Találkozás
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Találkoz
[törölt]
«
a
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
á
Beszúrás hely: fölé.
s
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
egy gépkocsival  
 
  Nincs városom, nincs jó hajlékom
  S mellettem suhant el gépkocsin
  Egy vörös asszony, csipkés, vékony,
  Tavaszi éjszakán.
 
 
  Nem tudom, ki volt, de megnézett
  S vágyam
leszedte dús
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
leszedte
dus
Beszúrás hely: sorközi.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fátyolát
  És már mint meztelen igézet
  Ragyogott és szaladt.
 
 
  Sohase fog most már megállni.
  Gépkocsija rohanva viszi,
  Mert csak egyszer lehet
találni
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
tal
[törölt]
«
a
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
á
Beszúrás hely: fölé.
lni
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Illendő valakit.
 
 
 
Ő
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Ó
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
valakit talált az
éjben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
é
Beszúrás hely: fölé.
jben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ki általa lelt volna hazát
  S ő most szalad tovább sötéten:
  Mikor találkozunk?
 
 
/o:ae-ov5.tei.778/IMAGE778   X (Close panel)
image