X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A sorsom ellopója

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 201/81
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. május 16. III. évf. 10. sz. 670.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcím alatt jelent meg elsőként A holnaputáni asszonykák, A rém-mesék uhuja, A Gyülekezet sátorában, az Akármilyen csunya életet, és a Hajlongni emerre, amarra előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Minden Titkok versei(1910) (Az Élet-Halál Titkai ciklus) 91–92.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1918) 91–92.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A Nyugat 1910. május 1-i számában nem jelentek meg Ady versek. A szerkesztőségnek Párizsból május 7-én írt levele bizonyítja, hogy ez a költőt meglepte, így meglehet, későn postázta a – fönn nem maradt – levelet: „Kedves, jó barátaim, egy sort nem írtok arról, hogy a verseim miért nem jöttek a mult Nyugatban? [...] Egyébként itt küldök még két verset, küldhetnék mást is, de nem merek, ti nagyon szigorúak vagytok. Valamiért haragusztok is valószínűleg. Nyilván ok nélkül, de miért ne legyetek ti is egyszer igazságtalanok? Ölel Adytok” (AEL III. 84.) A kéziratok alapján tisztázható, melyek a május 1-i számból kimaradt versek, s melyeket küldte Ady május 7-én. A sorsom ellopója az első küldeményből való (l. a Kézirat, megjelenés rovatot), ez a kézirat a főcím alatt összefüggően, sorrendben írja le a négy verset. E ciklus után külön kéziratokon, két fólión, újra leírt főcím alatt, elölről kezdett oldalszámozással és verssorszámokkal találjuk az Akármilyen csúnya életet s a Hajlongni emerre, amarra c. verseket. Ez volt tehát a később küldött két vers. A vers keletkezésekor már igen hazakívánkozott Ady. Ahogy már idézett levelében írta: „Három hét óta parázson ülök s nem tudok hazautazni, pedig muszáj volna.” Ady e leplezetlenül személyes vonatkozású versében utal életkorára. A költői én és az életrajzi szerző határainak egybemosására máshol is van példa Ady művészetében, a következő évben ugyanígy tesz A Patyolat Üzeneté-ben. Itt különös hangsúlyt ad a krisztusi kor emlegetése. Az itt felrajzolt rendezett családi életforma iránti, időnkénti nosztalgiájáról l. az Álom egy méhesről c. (1906) versét (AEÖV III. 43–44.). Ehhez kapcsolódik a gyermek iránti vágy is, mely egyre hangsúlyosabb a korszak költészetében. Erről részletesen l. A fiam bölcsőjénél c. (1911) vers jegyzetét. Az 1907 után gyakorivá váló negatív önstilizációkkal jellemző versek közül való, ekkortól sokasodtak meg a szolga mítoszok Ady-költészetében. Vén komornyikká, öreg temető-szolgává, csavargóvá vált a költői én. (Király II. 266.) Földessy a lélek-kettősség motívum alapján olyan versekkel rokonítja, mint A Szajna partján (1906) vagy a Seregély és galamb (1908) (Földessy: Amt 39.), melyekben Ady jobbik énjét állítja szembe a pusztulásra kárhozott másikkal. Vezér Erzsébet Az Illés szekerén után bekövetkezett stílusváltás szempontjából említi a verset, mint példát az egyszerűbb, dísztelenebb kifejezési formára, s kötetlenebb verselésre, melyben Ady a legközelebb kerül a szabad vershez (Vezér 304.) Magyarázat Nippon: Japán. vacok: Hitvány fekvőhely, alom. Irodalom Benedek II. 164.; Földessy Amt 151.; Csukás István: Ady és Ivan Krasko. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum Tomus IX., Szeged, 1969, 63.; Király II. 142., 266.; Vezér 304.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A sorsom ellopója
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Ki az én sorsomat ellopta,
  Láttam,
  Nipponban vagy Amerikában,
  Nem emlékszem:
  Álmomban láttam.
  Aratott és eredmény-kévék
  Halmaza és kincse előtte.
  Fiatal volt, holott miként
én,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
én
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Taposta harmincharmadik
  Évét.
  Szinte robbant még az erőtől
  Hogy a munkából hazatért
  S akkor
  Fiatal feleséget csókolt
  Tüzesen a hűs alkonyatkor
  S gyermekek játszottak a kertben.
  Verten
  Én is ott voltam
tönkreverten,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
tönkreverten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Idegen koldus azon arccal,
  Korral
  S ő élettől mámorosan,
  Jókedvüen kinált meg
  Kenyérrel s almaborral.
  Az udvaron vackot vetettek
  S bénán
  Őriztem a paradicsomot.
  S nem mondtam
meg,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
meg
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hogy én lehetnék
  Ifju gazda s nem koldus vendég
  S némán,
  Titokban oldtam kereket
  S neki a
bús
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
országutaknak
  Szaladtam
futva,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
futva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szökve
  Sorsom tolvajától örökre.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A sorsom ellopója
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Ki az én sorsomat ellopta,
  Láttam,
  Nipponban vagy Amerikában,
  Nem emlékszem:
  Álmomban láttam.
  Aratott és eredmény-kévék
  Halmaza és kincse előtte.
  Fiatal volt, holott miként
én,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
én
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Taposta harmincharmadik
  Évét.
  Szinte robbant még az erőtől
  Hogy a munkából hazatért
  S akkor
  Fiatal feleséget csókolt
  Tüzesen a hűs alkonyatkor
  S gyermekek játszottak a kertben.
  Verten
  Én is ott voltam
tönkreverten,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
tönkreverten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Idegen koldus azon arccal,
  Korral
  S ő élettől mámorosan,
  Jókedvüen kinált meg
  Kenyérrel s almaborral.
  Az udvaron vackot vetettek
  S bénán
  Őriztem a paradicsomot.
  S nem mondtam
meg,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
meg
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hogy én lehetnék
  Ifju gazda s nem koldus vendég
  S némán,
  Titokban oldtam kereket
  S neki a
bús
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
országutaknak
  Szaladtam
futva,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
futva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szökve
  Sorsom tolvajától örökre.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A sorsom ellopója
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Ki az én sorsomat ellopta,
  Láttam,
  Nipponban vagy Amerikában,
  Nem emlékszem:
  Álmomban láttam.
  Aratott és eredmény-kévék
  Halmaza és kincse előtte.
  Fiatal volt, holott miként
én,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
én
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Taposta harmincharmadik
  Évét.
  Szinte robbant még az erőtől
  Hogy a munkából hazatért
  S akkor
  Fiatal feleséget csókolt
  Tüzesen a hűs alkonyatkor
  S gyermekek játszottak a kertben.
  Verten
  Én is ott voltam
tönkreverten,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
tönkreverten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Idegen koldus azon arccal,
  Korral
  S ő élettől mámorosan,
  Jókedvüen kinált meg
  Kenyérrel s almaborral.
  Az udvaron vackot vetettek
  S bénán
  Őriztem a paradicsomot.
  S nem mondtam
meg,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
meg
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hogy én lehetnék
  Ifju gazda s nem koldus vendég
  S némán,
  Titokban oldtam kereket
  S neki a
bús
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
országutaknak
  Szaladtam
futva,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
futva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szökve
  Sorsom tolvajától örökre.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A sorsom ellopója
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Ki az én sorsomat ellopta,
  Láttam,
  Nipponban vagy Amerikában,
  Nem emlékszem:
  Álmomban láttam.
  Aratott és eredmény-kévék
  Halmaza és kincse előtte.
  Fiatal volt, holott miként
én,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
én
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Taposta harmincharmadik
  Évét.
  Szinte robbant még az erőtől
  Hogy a munkából hazatért
  S akkor
  Fiatal feleséget csókolt
  Tüzesen a hűs alkonyatkor
  S gyermekek játszottak a kertben.
  Verten
  Én is ott voltam
tönkreverten,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
tönkreverten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Idegen koldus azon arccal,
  Korral
  S ő élettől mámorosan,
  Jókedvüen kinált meg
  Kenyérrel s almaborral.
  Az udvaron vackot vetettek
  S bénán
  Őriztem a paradicsomot.
  S nem mondtam
meg,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
meg
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hogy én lehetnék
  Ifju gazda s nem koldus vendég
  S némán,
  Titokban oldtam kereket
  S neki a
bús
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
országutaknak
  Szaladtam
futva,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
futva
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szökve
  Sorsom tolvajától örökre.
 
 
/o:ae-ov5.tei.780/IMAGE780   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.780/IMAGE780_781   X (Close panel)
image