X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A rém-mesék uhuja

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 201/81
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. május 16. III. évf. 10. sz. 671.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. A „Minden-Titkok verseiből” főcím alatt jelent meg harmadikként A sorsom ellopója és A holnaputáni asszonykák után, valamint A Gyülekezet sátorában, az Akármilyen csúnya életet és a Hajlongni emerre, amarra előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Minden Titkok versei(1910) (A Szomoruság Titkai ciklus) 48.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1918) 48.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers keletkezési körülményeiről lásd a Nyugat azonos számában megjelent, A sorsom ellopója című versről írottakat. A vers az ott leírtak alapján ápr. 10. környékén született Párizsban. „Álom és ébrenlét határmezsgyéjén születhetett meg ez az irrealizáló, tudathasadásos, skizofrén vízió.” (Király II. 154.) Az én meghasadtsága rokonítja az ekkor írt A sorsom ellopója költeménnyel. Mitruly Miklós szerint valamilyen „hátborzongató hiedelemmesét” olvashatott valaha Ady, s a féléber állapotban látott valós bagoly idézhette fel a hasonlatot (Mitruly Miklós: Népköltészeti elemek és jellegzetességek Ady költészetében. Ethnographia, 2003. 217. Ady költészetének népmesei vonatkozásaira l. akár ezt a tanulmányt, 207–220., akár Király II. 552–553.). Több irodalomtörténész Edgar Allan Poe művészetével rokonította a költeményt (Tamás Attila: Varga xxx: Irodalom és emberi teljesség. Bp., 1973. 372–383.; Papp István Géza: Ady romantikus jellegű motívumainak változásáról. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum Tomus XXII., Szeged, 1986. 69.; Kenyeres 51.). A rém-mesék uhuja szorongás-szimbólum, így rokonítható a Harc a Nagyúrral (1905) , a Jó Csönd-herceg előtt (1906) vagy az Az ős Kaján (1907) versek világával. Az eltévedt, vergődő madár által felidéződő eltévedt élet megélésének okaira l. pl. a Valaki, valaki emleget jegyzetét. „A vakon röpdöső, az ablakot szárnyival reménytelenül verdeső uhunak a képe – ha változott formában, ha változott állatnévvel is, de – a század egész művészetében ott élt. A végtelent érző, de rajta úrrá lenni nem tudó emberi elesettség jelképei lettek az állatszimbólumok. Kafka vergődő szörnyei éppúgy ide tartoztak, mint Paul Kleenek a világ rettenetébe bámuló szelíd őzikéi, Picasso riadt, nyerítő lovai, vagy József Attila megbúvó, félénk nyulai. Az egzisztenciális magány érzete hívta életre őket.” (Király II. 155–156.) Irodalom Bölöni 253.; Diószegi András: Ady, Csáth és a szecesszió. Kritika, 1965. 1. sz. 38.; Földessy: Amt 142.; Király II. 154–156., 553., 610.; Tamás Attila: Irodalom és emberi teljesség. Bp., 1973. 372–373.; Papp István Géza: Ady romantikus jellegű motívumainak változásáról. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum Tomus XXII., Szeged, 1986. 69.; Kenyeres 51.; Mitruly Miklós: Népköltészeti elemek és jellegzetességek Ady költészetében. Ethnographia, 2003. 217.
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A rém-mesék uhuja
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Fél-hajnal csöndje s a szobán
  Nagy, kék fülekkel, ostobán
  Egy furcsa bagoly
átröpül,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
átröpűl,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mint a rémmesék
uhuja.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
uhuja.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Szárnya veri az ablakot:
  Magam vagyok és én vagyok,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
nem éreztem soha még
  S nem láttam az életemet.
 
 
  Talán elszáll, ha fölkelek?
  10 Hajh, hajnalodó éjjelek,
  Hajh, multam, sorsom, életem,
  Nagy,
kék fülű
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
kék fülü
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
uhu-madár.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A rém-mesék uhuja
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Fél-hajnal csöndje s a szobán
  Nagy, kék fülekkel, ostobán
  Egy furcsa bagoly
átröpül,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
átröpűl,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mint a rémmesék
uhuja.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
uhuja.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Szárnya veri az ablakot:
  Magam vagyok és én vagyok,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
nem éreztem soha még
  S nem láttam az életemet.
 
 
  Talán elszáll, ha fölkelek?
  10 Hajh, hajnalodó éjjelek,
  Hajh, multam, sorsom, életem,
  Nagy,
kék fülű
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
kék fülü
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
uhu-madár.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A rém-mesék uhuja
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Fél-hajnal csöndje s a szobán
  Nagy, kék fülekkel, ostobán
  Egy furcsa bagoly
átröpül,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
átröpűl,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mint a rémmesék
uhuja.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
uhuja.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Szárnya veri az ablakot:
  Magam vagyok és én vagyok,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
nem éreztem soha még
  S nem láttam az életemet.
 
 
  Talán elszáll, ha fölkelek?
  10 Hajh, hajnalodó éjjelek,
  Hajh, multam, sorsom, életem,
  Nagy,
kék fülű
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
kék fülü
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
uhu-madár.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A rém-mesék uhuja
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Fél-hajnal csöndje s a szobán
  Nagy, kék fülekkel, ostobán
  Egy furcsa bagoly
átröpül,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
átröpűl,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mint a rémmesék
uhuja.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
uhuja.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Szárnya veri az ablakot:
  Magam vagyok és én vagyok,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
nem éreztem soha még
  S nem láttam az életemet.
 
 
  Talán elszáll, ha fölkelek?
  10 Hajh, hajnalodó éjjelek,
  Hajh, multam, sorsom, életem,
  Nagy,
kék fülű
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
kék fülü
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
uhu-madár.
 
 
/o:ae-ov5.tei.783/IMAGE783   X (Close panel)
image