X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A Gyülekezet sátorában

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 201/81.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. május 16. III. évf. 10. sz. 672.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. A „Minden-Titkok verseiből” főcím alatt jelent meg negyedikként A sorsom ellopója, A holnaputáni asszonykák és A rém-mesék uhuja után, valamint az Akármilyen csúnya életet és a Hajlongni emerra, amarra előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (Az Isten Titkai ciklus) 13–14.
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 11-12.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers keletkezési körülményeiről lásd a Nyugat azonos számában megjelent, A sorsom ellopója című versről írottakat. A „gyülekezet sátora”, illetve „a gyülekezet sátorában” Mózes 2. könyvétől az Ószövetség visszatérő fordulata. Hatvany állapította meg, hogy a lírai beszédhelyzet, mint azt a költemény mottója is elárulja, az ószövetségi Krónikák könyvére alludál (Hatvany II. 109). „Áldozék pedig ott Salamon a rézoltáron az Úr előtt, mely a Gyülekezetnek sátorában vala; áldozék mondom, azon ezer tüzes áldozatokkal. Azon éjszaka megjelenék az Isten Salamonnak, és monda néki: Kérjed a mit akarsz, hogy adjak néked.” (2Krón 1. 6–7.) A szövegközi átfedésekből arra következtethetünk, hogy a vers beszélője Salamon király szerepében jelenik meg. A lírai én és az Isten közti kapcsolat jellegét tekintve több korábbi költeménnyel rokonítható. Elsősorban azokkal, amelyekben az Isten titkának, bizonyos esetekben a létezésébe vetett hit megkérdőjelezésének problematikája áll a centrumban (»Ádám, hol vagy?«(1908), Rendben van, Úristen (1909), A kimérák Istenéhez(1910), Az Isten-kereső lárma (1910). Természetesen a lírai alany sorsa nem képezi le pontosan Salamon király sorsát, sőt a leglényegesebb ponton tér el attól. Ugyanis a versbéli én nem kapja meg Isten ajándékát: „És szerencséd elküldésére / Kegyelmedet hiába várom” szemben a bibliai történettel. A harmadik sorban említett tizenöt évvel korábban jelent meg Ady első, nyomtatott verse. A költői hivatásról valló Ady-költemények közé tartozik hát, ha nem is a legismertebb. „A népért síró, másokért harcoló és szenvedő, saját elfolyó vére árán verset író költőre ismerünk” (Vezér 297.) Ám – Vezér Erzsébet találó megfigyelése szerint – az Özvegy legények tánca (1909) és A fekete zongora (1907) című versekkel ellentétben, ahol a vérre menő költészetnek csak a nagyszerűségét fejezi ki a költő, itt belső harcokon keresztül jut el a hivatás megfogalmazásához. S a kulcsszó itt a „hiába”. (Vezér 298.; Király II. 441.) Így lesz a Hunn, új legenda (1913) ezen vers gondolatiságának folytatása: „A Minden kellett s megillet a Semmisem.” Vezér Erzsébet Ady klasszikus korszakának kezdetét látja a műben, mely A halottak élén verseiben tetőzik be. (Vezér 298.) Irodalom Hatvany II. 109–111.; Földessy: Amt 135., 222.; AEöv-21 II. 608.; Vezér 297–298.; Király II. 441.
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A Gyülekezet sátorában
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
IV.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
"Áldozék pedig ott Salamon a rézoltáron az
Úr
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
Ur
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
előtt, mely a Gyülekezetnek sátorában vala, áldozék, mondom, azon tüzes, ezer áldozatokkal." Krónika második könyve I. 6.  
 
  A Gyülekezet sátorában
  Vagyok galambokkal, kosokkal,
  Csaknem
tizenöt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tizen
[törölt]
« e »
ö
Beszúrás hely: fölé.
t
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
év óta már
  Tüzes, ezer áldozatokkal.
 
 
 
Rézoltárod
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Rézoltárod
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tüzét
véremmel
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
véremmel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Hiában öntöztem, nagy Isten,
  Sem a te tüzed, sem az enyém
  Nem lohadtak vad ereinkben.
 
 
  És szerencséd elküldésére
 
Kegyelmedet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
»
Kegyelmedet
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hiába várom:
  Aranykincset érő szép vérem
  Ott pusztul el a rézoltáron.
 
 
  A Gyülekezet sátorában
  Nem szabad gyávának sem lenni
  S tüzes, ezer áldozatokkal
  Nem vagyok mégis semmi, semmi.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A Gyülekezet sátorában
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
IV.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
"Áldozék pedig ott Salamon a rézoltáron az
Úr
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
Ur
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
előtt, mely a Gyülekezetnek sátorában vala, áldozék, mondom, azon tüzes, ezer áldozatokkal." Krónika második könyve I. 6.  
 
  A Gyülekezet sátorában
  Vagyok galambokkal, kosokkal,
  Csaknem
tizenöt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tizen
[törölt]
« e »
ö
Beszúrás hely: fölé.
t
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
év óta már
  Tüzes, ezer áldozatokkal.
 
 
 
Rézoltárod
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Rézoltárod
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tüzét
véremmel
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
véremmel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Hiában öntöztem, nagy Isten,
  Sem a te tüzed, sem az enyém
  Nem lohadtak vad ereinkben.
 
 
  És szerencséd elküldésére
 
Kegyelmedet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
»
Kegyelmedet
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hiába várom:
  Aranykincset érő szép vérem
  Ott pusztul el a rézoltáron.
 
 
  A Gyülekezet sátorában
  Nem szabad gyávának sem lenni
  S tüzes, ezer áldozatokkal
  Nem vagyok mégis semmi, semmi.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A Gyülekezet sátorában
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
IV.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
"Áldozék pedig ott Salamon a rézoltáron az
Úr
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
Ur
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
előtt, mely a Gyülekezetnek sátorában vala, áldozék, mondom, azon tüzes, ezer áldozatokkal." Krónika második könyve I. 6.  
 
  A Gyülekezet sátorában
  Vagyok galambokkal, kosokkal,
  Csaknem
tizenöt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tizen
[törölt]
« e »
ö
Beszúrás hely: fölé.
t
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
év óta már
  Tüzes, ezer áldozatokkal.
 
 
 
Rézoltárod
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Rézoltárod
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tüzét
véremmel
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
véremmel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Hiában öntöztem, nagy Isten,
  Sem a te tüzed, sem az enyém
  Nem lohadtak vad ereinkben.
 
 
  És szerencséd elküldésére
 
Kegyelmedet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
»
Kegyelmedet
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hiába várom:
  Aranykincset érő szép vérem
  Ott pusztul el a rézoltáron.
 
 
  A Gyülekezet sátorában
  Nem szabad gyávának sem lenni
  S tüzes, ezer áldozatokkal
  Nem vagyok mégis semmi, semmi.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A Gyülekezet sátorában
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
IV.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
"Áldozék pedig ott Salamon a rézoltáron az
Úr
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
Ur
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
előtt, mely a Gyülekezetnek sátorában vala, áldozék, mondom, azon tüzes, ezer áldozatokkal." Krónika második könyve I. 6.  
 
  A Gyülekezet sátorában
  Vagyok galambokkal, kosokkal,
  Csaknem
tizenöt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tizen
[törölt]
« e »
ö
Beszúrás hely: fölé.
t
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
év óta már
  Tüzes, ezer áldozatokkal.
 
 
 
Rézoltárod
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Rézoltárod
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tüzét
véremmel
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
véremmel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Hiában öntöztem, nagy Isten,
  Sem a te tüzed, sem az enyém
  Nem lohadtak vad ereinkben.
 
 
  És szerencséd elküldésére
 
Kegyelmedet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
»
Kegyelmedet
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hiába várom:
  Aranykincset érő szép vérem
  Ott pusztul el a rézoltáron.
 
 
  A Gyülekezet sátorában
  Nem szabad gyávának sem lenni
  S tüzes, ezer áldozatokkal
  Nem vagyok mégis semmi, semmi.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
A Gyülekezet sátorában
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
IV.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
"Áldozék pedig ott Salamon a rézoltáron az
Úr
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
Ur
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
előtt, mely a Gyülekezetnek sátorában vala, áldozék, mondom, azon tüzes, ezer áldozatokkal." Krónika második könyve I. 6.  
 
  A Gyülekezet sátorában
  Vagyok galambokkal, kosokkal,
  Csaknem
tizenöt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
tizen
[törölt]
« e »
ö
Beszúrás hely: fölé.
t
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
év óta már
  Tüzes, ezer áldozatokkal.
 
 
 
Rézoltárod
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Rézoltárod
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
tüzét
véremmel
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
véremmel,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Hiában öntöztem, nagy Isten,
  Sem a te tüzed, sem az enyém
  Nem lohadtak vad ereinkben.
 
 
  És szerencséd elküldésére
 
Kegyelmedet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
»
Kegyelmedet
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hiába várom:
  Aranykincset érő szép vérem
  Ott pusztul el a rézoltáron.
 
 
  A Gyülekezet sátorában
  Nem szabad gyávának sem lenni
  S tüzes, ezer áldozatokkal
  Nem vagyok mégis semmi, semmi.