X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Akármilyen csúnya életet

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 201/80
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. május 16. III. évf. 10. sz. 672.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcím alatt jelent meg ötödikként A sorsom ellopója, A holnaputáni asszonykák, A rém-mesék uhuja és A Gyülekezet sátorában után, valamint a Hajlongni emerre, amarra előtt)
  • Szövegforrás MTv1: Minden Titkok versei(1910) (A Szomoruság Titkai ciklus) 45.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1918) 45.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers keletkezési körülményeiről lásd a Nyugat azonos számában megjelent, A sorsom ellopója című versről írottakat. Ezek alapján május elején született a vers. A vershelyzet Jézus nagycsütörtök esti sorsának allúziója, erre utalnak többek között az „Egymás után magamra hagynak”, és a „Kakas-szó előtt megtagadnak…” sorok. Ebből a szempontból rokonítható az Imádság úrvacsora előtt (1909) verssel, mely szintén Jézusnak az Olajfák hegyén való halálelőtti rettegését idézi: „Add nekem azt a holt hitet, / Istenem, / Hogy nem kell ám fenékig inni / S kelyhed szent borából elég / Egy korty: hinni.” A költői én azonban nem vállalja a messiási küldetést lezáró dicsőséges halált: „megdicsőülni nem akarok”, helyette az életet, az „akármilyen csúnya életet” választja. A messiás motívumról bővebben ld.: A magyar Messiások (1907) vers jegyzetét AEÖV III. 468–470. Király szerint a barátnélküliséget, elesettséget kifejező versek közé tartozik. (Király II. 141.), vö. az 1909-es Szeretném, ha szeretnének, a Bujdos kuruc rigmusa, az év eleji A csodák esztendeje vagy a későbbi A pócsi Mária verseket. Hasonló panaszai párizsi leveiben március derekáról: „Nincs egyetlen egy olyan emberem se, aki megfogja a galléromat s más életbe állítson.” ( Révész Bélának, [1910. márc. 11.], AEL III. 54.), „Ha azt jelenti, hogy te is elhagysz, nem jelentesz be nekem váratlant.” ( Hatvany Lajosnak, [1910. márc. 15. után], AEL III. 59.). Földessy szerint a ragyogó, szép, dicsőséges karú Halál az öngyilkosság (Földessy: Amt 141.). Hivatkozási alapja a két héttel korábbi A meghivott Halál két passzusa lehet: „Minden halálok fejedelme”, „gyönyörű réme”. Értelmezése vitázik a kor Ady-recepciójával, vö. pl. Horváthy Cyrill: Ady Endre hite és erkölcse III. BH 1927. dec. 10., 8. Magyarázat Kakas-szó előtt megtagadnak / Esküdöző Pétereim: Jézus elfogatása előtt az Olajfák hegyén megjövendölte Péternek, hogy megtagadja őt: „Bizony mondom néked, ez éjszakán, minekelőtte a kakas szólna, háromszor megtagadsz engemet.” (Mt 26,34.) evoé: Ógörög újjongó örömkiáltás, eredetileg Dionüszosz bacchánsnői használták. Irodalom Földessy: Amt 141.; Király II. 141., 266–267.
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Akármilyen csúnya életet
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
V.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Egymás után magamra hagynak,
  Kik sokalják az életemet.
  Kakas-szó előtt megtagadnak
  Esküdöző
Pétereim
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Pétere
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
i
Beszúrás hely: fölé.
m
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S életemmel ártok magamnak.
 
 
  De élek és mégis csak élek
  S megdicsőülni nem akarok
  S egy akármilyen
csúnya
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
cs
Beszúrás hely: fölé.
unya
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
csunya
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
élet
  Reménysége
bús
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
agyamat
  Elönti gőgjével a vérnek.
 
 
  Akárhogyan, de el nem mulni,
  Akárhogyan, de létezni még,
  Inkább feledten megfakulni,
  Mint egy ragyogó, szép Halál
  Dicsőséges karjába hullni.
 
 
  Mások ilyenkor megátkozzák
  Anyjuknak méhét
és
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
éz
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
az eget
  S életük minden átélt
rosszát,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
rosszát
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  De én sikoltva, evoé,
 
Oh,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Élet, ragaszkodom hozzád.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Akármilyen csúnya életet
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
V.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Egymás után magamra hagynak,
  Kik sokalják az életemet.
  Kakas-szó előtt megtagadnak
  Esküdöző
Pétereim
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Pétere
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
i
Beszúrás hely: fölé.
m
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S életemmel ártok magamnak.
 
 
  De élek és mégis csak élek
  S megdicsőülni nem akarok
  S egy akármilyen
csúnya
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
cs
Beszúrás hely: fölé.
unya
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
csunya
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
élet
  Reménysége
bús
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
agyamat
  Elönti gőgjével a vérnek.
 
 
  Akárhogyan, de el nem mulni,
  Akárhogyan, de létezni még,
  Inkább feledten megfakulni,
  Mint egy ragyogó, szép Halál
  Dicsőséges karjába hullni.
 
 
  Mások ilyenkor megátkozzák
  Anyjuknak méhét
és
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
éz
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
az eget
  S életük minden átélt
rosszát,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
rosszát
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  De én sikoltva, evoé,
 
Oh,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Élet, ragaszkodom hozzád.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Akármilyen csúnya életet
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
V.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Egymás után magamra hagynak,
  Kik sokalják az életemet.
  Kakas-szó előtt megtagadnak
  Esküdöző
Pétereim
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Pétere
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
i
Beszúrás hely: fölé.
m
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S életemmel ártok magamnak.
 
 
  De élek és mégis csak élek
  S megdicsőülni nem akarok
  S egy akármilyen
csúnya
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
cs
Beszúrás hely: fölé.
unya
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
csunya
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
élet
  Reménysége
bús
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
agyamat
  Elönti gőgjével a vérnek.
 
 
  Akárhogyan, de el nem mulni,
  Akárhogyan, de létezni még,
  Inkább feledten megfakulni,
  Mint egy ragyogó, szép Halál
  Dicsőséges karjába hullni.
 
 
  Mások ilyenkor megátkozzák
  Anyjuknak méhét
és
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
éz
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
az eget
  S életük minden átélt
rosszát,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
rosszát
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  De én sikoltva, evoé,
 
Oh,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Élet, ragaszkodom hozzád.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Akármilyen csúnya életet
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
V.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Egymás után magamra hagynak,
  Kik sokalják az életemet.
  Kakas-szó előtt megtagadnak
  Esküdöző
Pétereim
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Pétere
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
i
Beszúrás hely: fölé.
m
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S életemmel ártok magamnak.
 
 
  De élek és mégis csak élek
  S megdicsőülni nem akarok
  S egy akármilyen
csúnya
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
cs
Beszúrás hely: fölé.
unya
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
csunya
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
élet
  Reménysége
bús
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
agyamat
  Elönti gőgjével a vérnek.
 
 
  Akárhogyan, de el nem mulni,
  Akárhogyan, de létezni még,
  Inkább feledten megfakulni,
  Mint egy ragyogó, szép Halál
  Dicsőséges karjába hullni.
 
 
  Mások ilyenkor megátkozzák
  Anyjuknak méhét
és
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
éz
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
az eget
  S életük minden átélt
rosszát,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
rosszát
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  De én sikoltva, evoé,
 
Oh,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Élet, ragaszkodom hozzád.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Akármilyen csúnya életet
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
V.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Egymás után magamra hagynak,
  Kik sokalják az életemet.
  Kakas-szó előtt megtagadnak
  Esküdöző
Pétereim
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Pétere
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
i
Beszúrás hely: fölé.
m
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S életemmel ártok magamnak.
 
 
  De élek és mégis csak élek
  S megdicsőülni nem akarok
  S egy akármilyen
csúnya
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
cs
Beszúrás hely: fölé.
unya
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
csunya
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
élet
  Reménysége
bús
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
bus
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
agyamat
  Elönti gőgjével a vérnek.
 
 
  Akárhogyan, de el nem mulni,
  Akárhogyan, de létezni még,
  Inkább feledten megfakulni,
  Mint egy ragyogó, szép Halál
  Dicsőséges karjába hullni.
 
 
  Mások ilyenkor megátkozzák
  Anyjuknak méhét
és
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
éz
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
az eget
  S életük minden átélt
rosszát,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
rosszát
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  De én sikoltva, evoé,
 
Oh,
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Óh,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
Élet, ragaszkodom hozzád.
 
 
/o:ae-ov5.tei.784/IMAGE784   X (Close panel)
image