X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Hajlongani emerre, amarra

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 201/80.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. május 16. III. évf. 10. sz. 673.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. A „Minden-Titkok verseiből” főcím alatt jelent meg hatodikként A sorsom ellopója, A holnaputáni asszonykák, A rém-mesék uhuja, A Gyülekezet sátorában és az Akármilyen csúnya életet után.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (A magyarság Titkai ciklus) 69.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1918) 69.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers keletkezési körülményeiről lásd a Nyugat azonos számában megjelent, A sorsom ellopója című versről írottakat. Az ott leírtak szerint az elkészült költeményt május 7-én postázta. A vers azon bibliai tematikájú versek közé tartozik, melyekben elmaradnak a csodák, a történések nem ismétlik meg a Bibliában leírtakat. Az 1910-es évben egész sorozatot alkotott ezekből. Márciusban A fajok cirkuszában jelent meg, melyben „Húsvéttalan a magyarság / S irni, tenni / Mégis űznek nagy parancsok.”, ahogya május 15-i pünkösdvasárnapot követően jelent meg a versben: „Nekünk kevés pünkösdöt hoztál, / Kevés szentlelket, Uramisten”, azaz nem ismétlődött meg a Jézus halála utáni pünkösdi csoda, amikor a szentlélek kiáradása okán az apostolok a legkülönfélébb nyelveken prédikálhattak. A Mégis-morál itt is megfigyelhető: „És mégis muszáj minden fajnál / Jobbnak lenni.”. A sort a karácsonyi Szép, magyar Sors zárja: „Nem álldaltak bús bölcsőink körül / Sem bölcsek, sem rokkant királyok”, „S mégis szivesen áldozunk velőt”. „Egy összefüggő motívumsorozat – a bibliai monda nem-ismétlődése, meghiúsulása – mutatta: nem történnek csodák ebben a világban.” (Király II. 680.) Egyszerre lemondó, szomorú magyarság-vers vagy messiás-vers, miután az alkalmazott többes szám szólhat a nép és saját nevében is. Jelen van a versben Ady újból és újból felbukkanó elsőségvágya, melyet itt kivetít az egész magyarságra: „És mégis muszáj minden fajnál / Jobbnak lenni.” Ebből a szempontból rokonítható Az elsőség jósága (1909) verssel. A „Halva élni” sorra is ebből a versből kapunk – természetesen nem kizárólagos – magyarázatot: „Jaj lesz, ha életben kapom / halálomat, a győzetést, / Legyőzetést.” A halott élet visszatérő motívuma lesz a nyár folyamán, l. A szerelmetlenség Istenéhez, A föltámadás szomorusága. A verset előlegezte még az egy hónappal korábbi Pimasz, szép arccal: „Pimasz, szép arccal látszik, hogy akar, / De közben búsan lekönyököl, / Nyög, sír, ez az én fajtám, a magyar.” A költemény gondolatát karácsonykor prózában is megfogalmazta: „szerencsés gyermekek eredendő bűneit lemossa a zseni, a nagyrahivatottság szent keresztsége. Magyarország sohase volt ilyen fölmentendő bűnös, mert Magyarország még önmagáé sem tudott sohase lenni, szabad prédája volt vad urainak, egy sötét börtön a kultúrásodó Európa közepén.” (A robbanó ország, V 1910. dec. 25.; AEÖPM X. 44. sz. 110.; a párhuzamot észrevette Király II. 681.). Irodalom Benedek II. 270.; Földessy: Amt 145.; Király II. 102–103., 278., 634., 680–682; 690. Vezér 38.
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Hajlongani emerre, amarra
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
II.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
VI.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Hajlongni emerre,
amarra
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
amarra
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Bus
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
sorsot mértél,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uramisten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  A magyarra
  S még
busabbat
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
busabbat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
reám.
 
 
  Hiszen, jó,
jó:
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« , »
:
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem vagyok semmi
  És mégis muszáj minden fajnál
  Jobbnak
lenni.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lenni.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S mit ér, ha jobb vagyok?
 
 
  Nekünk kevés pünkösdöt hoztál,
  Kevés szentlelket,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uramisten
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
S ostoroztál,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
S
Beszúrás hely: alá.
[törölt]
« O »
o
Beszúrás hely: fölé.
storoztál,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Bár véresek valánk.
 
 
  Körülvettél balgákkal minket
  S
méltatlanul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
méltatlanul,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
kinzott fejünkre
  Sohse hintett
  Kegyed sugarakat.
 
 
  Önnön-valónktól félve félni
  S elvegyülni törpe gyávákkal,
  Halva élni:
  Ezt adtad, Te, nekünk.
 
 
  Hajlongni emerra,
amarra,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
amarra,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
 
Bus
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
sorsot mértél,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Uramisten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  A magyarra
  S még
busabbat
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
busabbat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
reám.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Hajlongani emerre, amarra
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
II.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
VI.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Hajlongni emerre,
amarra
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
amarra
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Bus
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
sorsot mértél,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uramisten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  A magyarra
  S még
busabbat
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
busabbat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
reám.
 
 
  Hiszen, jó,
jó:
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« , »
:
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem vagyok semmi
  És mégis muszáj minden fajnál
  Jobbnak
lenni.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lenni.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S mit ér, ha jobb vagyok?
 
 
  Nekünk kevés pünkösdöt hoztál,
  Kevés szentlelket,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uramisten
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
S ostoroztál,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
S
Beszúrás hely: alá.
[törölt]
« O »
o
Beszúrás hely: fölé.
storoztál,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Bár véresek valánk.
 
 
  Körülvettél balgákkal minket
  S
méltatlanul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
méltatlanul,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
kinzott fejünkre
  Sohse hintett
  Kegyed sugarakat.
 
 
  Önnön-valónktól félve félni
  S elvegyülni törpe gyávákkal,
  Halva élni:
  Ezt adtad, Te, nekünk.
 
 
  Hajlongni emerra,
amarra,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
amarra,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
 
Bus
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
sorsot mértél,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Uramisten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  A magyarra
  S még
busabbat
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
busabbat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
reám.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Hajlongani emerre, amarra
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
II.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
VI.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Hajlongni emerre,
amarra
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
amarra
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Bus
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
sorsot mértél,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uramisten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  A magyarra
  S még
busabbat
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
busabbat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
reám.
 
 
  Hiszen, jó,
jó:
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« , »
:
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem vagyok semmi
  És mégis muszáj minden fajnál
  Jobbnak
lenni.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lenni.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S mit ér, ha jobb vagyok?
 
 
  Nekünk kevés pünkösdöt hoztál,
  Kevés szentlelket,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uramisten
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
S ostoroztál,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
S
Beszúrás hely: alá.
[törölt]
« O »
o
Beszúrás hely: fölé.
storoztál,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Bár véresek valánk.
 
 
  Körülvettél balgákkal minket
  S
méltatlanul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
méltatlanul,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
kinzott fejünkre
  Sohse hintett
  Kegyed sugarakat.
 
 
  Önnön-valónktól félve félni
  S elvegyülni törpe gyávákkal,
  Halva élni:
  Ezt adtad, Te, nekünk.
 
 
  Hajlongni emerra,
amarra,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
amarra,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
 
Bus
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
sorsot mértél,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Uramisten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  A magyarra
  S még
busabbat
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
busabbat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
reám.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Hajlongani emerre, amarra
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
II.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
VI.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Hajlongni emerre,
amarra
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
amarra
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Bus
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
sorsot mértél,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uramisten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  A magyarra
  S még
busabbat
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
busabbat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
reám.
 
 
  Hiszen, jó,
jó:
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« , »
:
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem vagyok semmi
  És mégis muszáj minden fajnál
  Jobbnak
lenni.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lenni.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S mit ér, ha jobb vagyok?
 
 
  Nekünk kevés pünkösdöt hoztál,
  Kevés szentlelket,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uramisten
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
S ostoroztál,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
S
Beszúrás hely: alá.
[törölt]
« O »
o
Beszúrás hely: fölé.
storoztál,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Bár véresek valánk.
 
 
  Körülvettél balgákkal minket
  S
méltatlanul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
méltatlanul,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
kinzott fejünkre
  Sohse hintett
  Kegyed sugarakat.
 
 
  Önnön-valónktól félve félni
  S elvegyülni törpe gyávákkal,
  Halva élni:
  Ezt adtad, Te, nekünk.
 
 
  Hajlongni emerra,
amarra,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
amarra,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
 
Bus
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
sorsot mértél,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Uramisten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  A magyarra
  S még
busabbat
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
busabbat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
reám.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Hajlongani emerre, amarra
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
II.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
VI.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Hajlongni emerre,
amarra
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
amarra
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Bus
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
sorsot mértél,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uramisten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  A magyarra
  S még
busabbat
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
busabbat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
reám.
 
 
  Hiszen, jó,
jó:
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« , »
:
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem vagyok semmi
  És mégis muszáj minden fajnál
  Jobbnak
lenni.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lenni.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  S mit ér, ha jobb vagyok?
 
 
  Nekünk kevés pünkösdöt hoztál,
  Kevés szentlelket,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Uramisten
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
S ostoroztál,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
S
Beszúrás hely: alá.
[törölt]
« O »
o
Beszúrás hely: fölé.
storoztál,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Bár véresek valánk.
 
 
  Körülvettél balgákkal minket
  S
méltatlanul
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
méltatlanul,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
kinzott fejünkre
  Sohse hintett
  Kegyed sugarakat.
 
 
  Önnön-valónktól félve félni
  S elvegyülni törpe gyávákkal,
  Halva élni:
  Ezt adtad, Te, nekünk.
 
 
  Hajlongni emerra,
amarra,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
amarra,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
 
Bus
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
sorsot mértél,
Uramisten
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Uramisten
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  A magyarra
  S még
busabbat
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
busabbat
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
reám.
 
 
/o:ae-ov5.tei.785/IMAGE785   X (Close panel)
image