X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Isten drága pénze

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

 • Szövegforrás Ke: KéziratRévész: Atrag I. 174–175. a–b.
 • Szövegforrás NY: Nyugat1910. június 1. III. évf. 11. sz. 743.
  n
  Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcím alatt jelent meg elsőként az Öreg suhanc vágyakozása, és Az egyenes csillag előtt.)
 • Szövegforrás ASzILS: Szilágyság1910. december 22. I. évf. 21. sz. 1.
  n
  Jegyzet (’A minden titkok versei’-ből főcím alatt jelent meg másodikként az Egy templomalapító álma után. A főcímhez csillaggal jelzett lábjegyzet tartozik: „Mutatvány kiváló munkatársunknak e hét folyamán megjelent új kötetéből.”)
 • Szövegforrás MTv1: Minden Titkok versei(1910) (Az Isten Titkai ciklus) 16–17.
 • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1918) 14–15.
 • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady május 17-én hazatért Párizsból, Budapestre. Pár napra hazalátogatott Érdmindszentre, majd május 26-án visszatért a fővárosba. Ekkor még nem volt meg a költemény, ahogy erről a Nyugat szerkesztőségének írt levele tanúskodik: „A verset holnapra megírom, ha beletörök-szakadok is.” [Budapest, 1910. máj. 26. vagy 27.], AEL III. 92., datálásra 409.) Ezek szerint 27-én vagy 28-án adta le a verset, hogy a jún. 1-i számban még megjelenhessen. Az utazások mellett öccse, Ady Lajos közelgő esküvője is nehezítette a három vers megszületését. Egy május 28-ról való levelében így vall Brüll Adélnak a költő: „Csütörtök [26.] óta vagyok Budapesten s fönnvannak az öcsém menyasszonya s szülei. Ők is lefoglaltak, de meg írnom kell, hogy éhen ne vesszek.” (AEL III. 92.) A műben megjelenő uzsorás-isten Vezér Erzsébet véleménye szerint a korban, illetve Ady gyakorlati gondolkodásában gyökerező jelkép (Vezér 296.; a korra vonatkozóan vö. Vajda és Reviczky uzsorás- és kamatképeit: Földessy: Amt 136.). A kép már egy 1092-es cikkében is megjelenik: „Uzsora pedig minden aránytalanság. Uzsorás az én lapom is, mely nem fizet annyit, hogy igényeim szerint éljek. Uzsorás a nagy közönség is azonban, mely csak alamizsnát nyújt az ő lelkiismeretének, a hírlapnak. Ám a Nagyközönség nagyobb részét uzsora nyomorgatja. […] A legtöbben, kik élünk. A legnagyobb uzsorás hát az élet, mely rettenetes kamatokat szed azért a kevés gyönyörűségért, amit nyújt…” ( A hétről, NN 1902. jún. 1.; AEÖPM III. 61. sz. 85.) Hol tüzes daccal, hol belenyugvó fásultsággal, de újra meg újra felbukkan Adynál az élniakarás, a felszínen maradás ösztöne: „élek, vagyok, / Fáradtan, fájón, ahogy lehet, / De élek s úr fogok maradni / Tenger, sors s mindenek felett.” – írja 1909 tavaszán a francia Riviérán (A Tenger ákombákoma). Három héttel korábban – 1910 május közepén – is hasonló gondolatot fogalmaz meg az Akármilyen csúnya életet versben: „Akárhogyan, de el nem mulni, / Akárhogyan, de létezni még, / […] / Oh, Élet, ragaszkodom hozzád.” „Az »Örvendezz, ifjú, ifjúságodban« az elmulasztott ifjú életért, kései örömek kárpótlását kéri. Az Isten drága pénze költője nem kér egyebet, csak magát a nyomorult életet” – vetette össze a tavaszi verssel Hatvany (Hatvany II. 107.). A verset lezáró könyörgés Maecenas egy töredékével állítható párhuzamba (bizonytalanul utal rá: Hatvany II. 108–109.). A lírai alany monológjának hangulata Katona József Bánk bánjából Tiborc panaszát idézi, aki ugyanilyen megalázott, megnyomorított, alárendelt szerepben áll a nagyúr előtt, mint a versbéli én az Úristen előtt. Néhány sort idézünk az Ady által is jól ismert műből: Tiborc: „A jó merániak legszebb lovon / ficánkolódnak, – tegnap egy kesely, / ma szürke, holnap egy fakó: – nekünk / feleség s porontyainkat kell befogni, ha veszni éhen nem kívánkozunk. / Ők játszanak, zabálnak szűntelen, / úgy, mintha mindenik tagocska bennek / egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk / kéményeinkről elpusztúlnak a / gólyák, mivel magunk emésztjük el / a hulladékot is. Szép földeinkből / vadászni berkeket csinálnak, a- / hová nekünk belépni sem szabad; / s ha egy beteg feleség, vagy egy szegény / himlős gyerek megkívánván, lesujtunk / egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek” (Katona József: Bánk bán. Bp., 1983. 227., modernizált helyesírással). Irodalom Hatvany II. 106–109.; Földessy: Amt 136.; Vezér 296–297. Király II. 267., 269.
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
'A minden titkok versei'-ből
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
Isten drága pénze
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Isten drága pénze*
n
Jegyzet "Mutatvány kiváló munkatársunknak e hét folyamán megjelent új kötetéből."
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Hát eljöttem a kamattal,
  Uram-Isten,
  Agyonnyargalt akarattal
  Siettem, hogy el ne késsek.
 
 
 
Itt az Élet, itt a pénzed.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Itt az Élet, itt a pénzed. »
Itt a pénzed, itt az Élet.
Beszúrás
n
Jegyzet fölcserélő jellel megfordította a két tagmondatot
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Sokat kellett ráfizetni,
  Uram-Isten,
  Magamnak nem maradt
semmi:
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
semmi
n
Jegyzet elképzelhető, hogy a kézirat közlésekor véletlenül maradt le az írásjel
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ráment mind a kamatokra.
 
 
  Gyilkos volt a világ sodra.
 
 
  Inaimnak frisseségét,
  Uram-Isten,
  Barna hajam
sűrűségét,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
sűrüségét
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sürüségét
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Erőmet a vérben, agyban:
 
 
  Neked adtam, odahagytam.
 
 
  Drága pénz volt, mindegy most már,
  Uram-Isten,
  De hogyha már megkínoztál,
  Hagyd még nálam drága pénzed.
 
 
  Drága kölcsön, drága Élet.
 
 
 
Fogatlanul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Fogatlanúl,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
akaratlan,
  Uram-Isten,
  Lehessek még hatalmadban,
  Uzsorával legyek még ott:
 
 
  A világban, nyomorékod.
 
 
  Nagy adóval, nagy kamattal,
  Uram-Isten,
  Akaratlan akarattal,
  Add, egy kicsit visszatérjek.
 
 
  Csak hogy éljek, csak hogy éljek.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
'A minden titkok versei'-ből
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
Isten drága pénze
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Isten drága pénze*
n
Jegyzet "Mutatvány kiváló munkatársunknak e hét folyamán megjelent új kötetéből."
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Hát eljöttem a kamattal,
  Uram-Isten,
  Agyonnyargalt akarattal
  Siettem, hogy el ne késsek.
 
 
 
Itt az Élet, itt a pénzed.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Itt az Élet, itt a pénzed. »
Itt a pénzed, itt az Élet.
Beszúrás
n
Jegyzet fölcserélő jellel megfordította a két tagmondatot
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Sokat kellett ráfizetni,
  Uram-Isten,
  Magamnak nem maradt
semmi:
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
semmi
n
Jegyzet elképzelhető, hogy a kézirat közlésekor véletlenül maradt le az írásjel
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ráment mind a kamatokra.
 
 
  Gyilkos volt a világ sodra.
 
 
  Inaimnak frisseségét,
  Uram-Isten,
  Barna hajam
sűrűségét,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
sűrüségét
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sürüségét
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Erőmet a vérben, agyban:
 
 
  Neked adtam, odahagytam.
 
 
  Drága pénz volt, mindegy most már,
  Uram-Isten,
  De hogyha már megkínoztál,
  Hagyd még nálam drága pénzed.
 
 
  Drága kölcsön, drága Élet.
 
 
 
Fogatlanul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Fogatlanúl,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
akaratlan,
  Uram-Isten,
  Lehessek még hatalmadban,
  Uzsorával legyek még ott:
 
 
  A világban, nyomorékod.
 
 
  Nagy adóval, nagy kamattal,
  Uram-Isten,
  Akaratlan akarattal,
  Add, egy kicsit visszatérjek.
 
 
  Csak hogy éljek, csak hogy éljek.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
'A minden titkok versei'-ből
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
Isten drága pénze
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Isten drága pénze*
n
Jegyzet "Mutatvány kiváló munkatársunknak e hét folyamán megjelent új kötetéből."
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Hát eljöttem a kamattal,
  Uram-Isten,
  Agyonnyargalt akarattal
  Siettem, hogy el ne késsek.
 
 
 
Itt az Élet, itt a pénzed.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Itt az Élet, itt a pénzed. »
Itt a pénzed, itt az Élet.
Beszúrás
n
Jegyzet fölcserélő jellel megfordította a két tagmondatot
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Sokat kellett ráfizetni,
  Uram-Isten,
  Magamnak nem maradt
semmi:
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
semmi
n
Jegyzet elképzelhető, hogy a kézirat közlésekor véletlenül maradt le az írásjel
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ráment mind a kamatokra.
 
 
  Gyilkos volt a világ sodra.
 
 
  Inaimnak frisseségét,
  Uram-Isten,
  Barna hajam
sűrűségét,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
sűrüségét
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sürüségét
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Erőmet a vérben, agyban:
 
 
  Neked adtam, odahagytam.
 
 
  Drága pénz volt, mindegy most már,
  Uram-Isten,
  De hogyha már megkínoztál,
  Hagyd még nálam drága pénzed.
 
 
  Drága kölcsön, drága Élet.
 
 
 
Fogatlanul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Fogatlanúl,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
akaratlan,
  Uram-Isten,
  Lehessek még hatalmadban,
  Uzsorával legyek még ott:
 
 
  A világban, nyomorékod.
 
 
  Nagy adóval, nagy kamattal,
  Uram-Isten,
  Akaratlan akarattal,
  Add, egy kicsit visszatérjek.
 
 
  Csak hogy éljek, csak hogy éljek.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
'A minden titkok versei'-ből
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
Isten drága pénze
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Isten drága pénze*
n
Jegyzet "Mutatvány kiváló munkatársunknak e hét folyamán megjelent új kötetéből."
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Hát eljöttem a kamattal,
  Uram-Isten,
  Agyonnyargalt akarattal
  Siettem, hogy el ne késsek.
 
 
 
Itt az Élet, itt a pénzed.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Itt az Élet, itt a pénzed. »
Itt a pénzed, itt az Élet.
Beszúrás
n
Jegyzet fölcserélő jellel megfordította a két tagmondatot
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Sokat kellett ráfizetni,
  Uram-Isten,
  Magamnak nem maradt
semmi:
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
semmi
n
Jegyzet elképzelhető, hogy a kézirat közlésekor véletlenül maradt le az írásjel
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ráment mind a kamatokra.
 
 
  Gyilkos volt a világ sodra.
 
 
  Inaimnak frisseségét,
  Uram-Isten,
  Barna hajam
sűrűségét,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
sűrüségét
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sürüségét
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Erőmet a vérben, agyban:
 
 
  Neked adtam, odahagytam.
 
 
  Drága pénz volt, mindegy most már,
  Uram-Isten,
  De hogyha már megkínoztál,
  Hagyd még nálam drága pénzed.
 
 
  Drága kölcsön, drága Élet.
 
 
 
Fogatlanul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Fogatlanúl,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
akaratlan,
  Uram-Isten,
  Lehessek még hatalmadban,
  Uzsorával legyek még ott:
 
 
  A világban, nyomorékod.
 
 
  Nagy adóval, nagy kamattal,
  Uram-Isten,
  Akaratlan akarattal,
  Add, egy kicsit visszatérjek.
 
 
  Csak hogy éljek, csak hogy éljek.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
'A minden titkok versei'-ből
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
Isten drága pénze
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Isten drága pénze*
n
Jegyzet "Mutatvány kiváló munkatársunknak e hét folyamán megjelent új kötetéből."
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Hát eljöttem a kamattal,
  Uram-Isten,
  Agyonnyargalt akarattal
  Siettem, hogy el ne késsek.
 
 
 
Itt az Élet, itt a pénzed.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Itt az Élet, itt a pénzed. »
Itt a pénzed, itt az Élet.
Beszúrás
n
Jegyzet fölcserélő jellel megfordította a két tagmondatot
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Sokat kellett ráfizetni,
  Uram-Isten,
  Magamnak nem maradt
semmi:
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
semmi
n
Jegyzet elképzelhető, hogy a kézirat közlésekor véletlenül maradt le az írásjel
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ráment mind a kamatokra.
 
 
  Gyilkos volt a világ sodra.
 
 
  Inaimnak frisseségét,
  Uram-Isten,
  Barna hajam
sűrűségét,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
sűrüségét
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sürüségét
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Erőmet a vérben, agyban:
 
 
  Neked adtam, odahagytam.
 
 
  Drága pénz volt, mindegy most már,
  Uram-Isten,
  De hogyha már megkínoztál,
  Hagyd még nálam drága pénzed.
 
 
  Drága kölcsön, drága Élet.
 
 
 
Fogatlanul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Fogatlanúl,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
akaratlan,
  Uram-Isten,
  Lehessek még hatalmadban,
  Uzsorával legyek még ott:
 
 
  A világban, nyomorékod.
 
 
  Nagy adóval, nagy kamattal,
  Uram-Isten,
  Akaratlan akarattal,
  Add, egy kicsit visszatérjek.
 
 
  Csak hogy éljek, csak hogy éljek.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
'A minden titkok versei'-ből
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
Isten drága pénze
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Isten drága pénze*
n
Jegyzet "Mutatvány kiváló munkatársunknak e hét folyamán megjelent új kötetéből."
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
I.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Hát eljöttem a kamattal,
  Uram-Isten,
  Agyonnyargalt akarattal
  Siettem, hogy el ne késsek.
 
 
 
Itt az Élet, itt a pénzed.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
[törölt]
« Itt az Élet, itt a pénzed. »
Itt a pénzed, itt az Élet.
Beszúrás
n
Jegyzet fölcserélő jellel megfordította a két tagmondatot
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Sokat kellett ráfizetni,
  Uram-Isten,
  Magamnak nem maradt
semmi:
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
semmi
n
Jegyzet elképzelhető, hogy a kézirat közlésekor véletlenül maradt le az írásjel
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ráment mind a kamatokra.
 
 
  Gyilkos volt a világ sodra.
 
 
  Inaimnak frisseségét,
  Uram-Isten,
  Barna hajam
sűrűségét,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
sűrüségét
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
sürüségét
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Erőmet a vérben, agyban:
 
 
  Neked adtam, odahagytam.
 
 
  Drága pénz volt, mindegy most már,
  Uram-Isten,
  De hogyha már megkínoztál,
  Hagyd még nálam drága pénzed.
 
 
  Drága kölcsön, drága Élet.
 
 
 
Fogatlanul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Fogatlanúl,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
akaratlan,
  Uram-Isten,
  Lehessek még hatalmadban,
  Uzsorával legyek még ott:
 
 
  A világban, nyomorékod.
 
 
  Nagy adóval, nagy kamattal,
  Uram-Isten,
  Akaratlan akarattal,
  Add, egy kicsit visszatérjek.
 
 
  Csak hogy éljek, csak hogy éljek.