X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az egyenes csillag

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. június 1. III. évf. 11. sz. 744–745.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. A „Minden-Titkok verseiből” főcím alatt jelent meg harmadikként az Isten drága pénze és az Öreg suhanc vágyakozása után.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (Az Élet-Halál Titka ciklus) 101–102.
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 101-102.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A csodák esztendeje mellett a másik irodalmi dokumentuma a Halley-üstökös 1910-es érkezésének. Erre az irodalomtörténészek közül elsőként Varga József figyelt fel ( Az egyenes csillag, Új tükör 1985. dec. 15. 21.). Mint a korábbi vers jegyzetében láttuk, a tudósok és a széles közvélemény egyként felfokozott várakozással, utóbbi egyben rémhírekkel várta érkezését. Az üstökösök – alakjukkal, ideiglenes láthatóságukkal – baljóslatú események hírnökeinek, okozóinak számítottak számos kultúrában. Camille Flammarion csillagász tévtana, hogy a cianidot tartalmazó csóván áthaladó Föld légköre elpusztíthatja az életet bolygónkon, nagy riadalmat keltett, üstökös elleni orvosságok piacra dobásától gázmaszkok felvásárlásáig. A két hír, hogy az üstökös csóvája cianidot is tartalmaz, illetve hogy Földünk pályája áthalad a csóván, fokozta a baljós előérzetet, s hónapokon át megtöltötte a sajtót. A kométa 1910. május 18–19-e éjjelén érkezett földközelbe, amikor Ady épp Pesten tartózkodott. A verset május 27-én vagy 28-án adta át a Nyugatnak (erre vonatkozóan l. az Isten drága pénze jegyzetét). A mű keletkezésének tágabban vett hátterében egy másik vers áll: Vajda 1882-es önallegóriája, Az üstökös.
„Az égen fényes üstökös; uszálya
Az ég felétől le a földre ér.
Mondják, ez ama »nagy«, melynek pályája
Egyenes; vissza hát sose tér.
 
Csillagvilágok fénylő táborán át
A végtelenséggel versenyt rohan.
Forogni körbe nem tud, nem akar, hát
Örökké társtalan, boldogtalan! […]
 
Szomoru csillag, életátkom képe,
Sugárecset, mely festi végzetem”
 
( Vajda János Összes költeményei. Szerk. Bene Kálmán, Bp., 2004. 327.) Az 1882 őszén föltűnt, nappali fénynél is látható, majd fölrobbant üstökösről született vers Ady mintaképe. Ezt mutatja zilahi kollegistaságától tartó Vajda-tisztelete (l. AEÖV II. 549., 1905-ös Találkozás Gina költőjével verse), valamint a csillagászatilag helytelen, de mindkét költőnél szereplő kép: az egyenes üstököspálya. Irodalmilag nemcsak a lírai beszédpozíció rokonítható, hanem a csillag/üstökös legfőbb karakterjegyei (egyenes, végtelenbe futó) is azonosak. „De Ady-művében nem kísértett már a Vajda-féle vers belső hangulati paradoxona” (Király II. 327.), „a hangsúly most nem a magányon, hanem a végtelenből végterlenbe haladó úton, az egyszeri megjelenséen van.” (Benedek II. 167.) Földessy Petőfi egyik képével, a Karácsonkor utolsó versszakával is rokonította a verset:
„Nem nap vagyok én, föld és hold körében;
Mint vészt jelentő üstökös az égen,
Magányos pályán búsan bujdosom.”
 
( Petőfi Sándor Összes versei, Szerk. Kerényi Ferenc, Bp., 2001, 582.) Nehéz igazolni, hogy valóban forrásértékű volt-e Ady számára e vers, de fontos megjegyezni, hogy egy, a költői hagyományban is jelenlévő létértelmező motívumkörnek a nyomai fedezhetők fel benne. Földessy Gyula véleménye szerint a költemény „Ady leggőgösebb verse. Vad szembefordulás a kifürkészhetetlen, megmagyarázhatatlan »Isten«-nel, akinek egy felelete sem (egy vallás, egy transzcendens filozófia sem) elégíti ki az örök-kérdésű embert.” (Földessy: Amt 156.) Magyarázat górál: Dobál, hajigál. „»A górált, bús fénycsodák» sem mások, mint hajított, dobott csillagok, amint ez a vers előző soraiból is kitűnik.” (Gunda Béla: Górált fénycsodák. Magyar Nyelvőr, 1934. 8–10. sz. 131.) Földessy szerint használata – a vers hullámlik igéjével együtt – Csokonai-hatás ( Költészetünk és nyelvünk. Magyar Nyelvőr, 1949. 5. sz. 312.), de ez – tekintve Ady szülőföldjén honosságát – kétséges. Irodalom Benedek II. 166–167.; Földessy: Amt 155–156; Király II. 327–328.; Varga József: Az egyenes csillag, Új tükör 1985. dec. 15. 21.
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Az egyenes csillag
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Hullámlik az Ég,
  Ez a végetlen titok-tenger
  S dobja szemünk partjára
  Csillogó csillagait
  Szűk
markú
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
marku
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
kegyelemmel.
 
 
  Hűs, dobott csillagok,
  Kiktől szemem káprázik,
  Hol marad legkülömb
  Társatok,
  Testvérem, a másik?
 
 
  Górált, bús fény-csodák,
  Ti vissza-visszatérők,
  Mutassátok
meg
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
még
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
a Nincsenből
  A Nincsenbe futót,
  Célhoz sohse érőt,
 
 
  Hol az igazi csillag,
  Melyet kivetett a sorsa
  S időtlenül
  Időtlen időkbe
  Egyenesen tör be lobogva?
 
 
  A Végtelenség piacán
 
Nyílegyenest
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Nyilegyenest
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
fut s
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
fut,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mint egy álom
  Száguld át egyszer
  S csak egyszer látja bárki is
  A szemhatáron.
 
 
  Vándor világok, napok
  Koldusokként be-berobognak,
  Kerengve néznek utána
  Az én száguldó, egyenes
  Csillagomnak.
 
 
  Örök, ősi Idő
  Hajtotta ki a Térbe,
  Az Okot keresi ott:
  Az Isten sem kerülhet
  Utána, sem elébe.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Az egyenes csillag
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Hullámlik az Ég,
  Ez a végetlen titok-tenger
  S dobja szemünk partjára
  Csillogó csillagait
  Szűk
markú
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
marku
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
kegyelemmel.
 
 
  Hűs, dobott csillagok,
  Kiktől szemem káprázik,
  Hol marad legkülömb
  Társatok,
  Testvérem, a másik?
 
 
  Górált, bús fény-csodák,
  Ti vissza-visszatérők,
  Mutassátok
meg
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
még
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
a Nincsenből
  A Nincsenbe futót,
  Célhoz sohse érőt,
 
 
  Hol az igazi csillag,
  Melyet kivetett a sorsa
  S időtlenül
  Időtlen időkbe
  Egyenesen tör be lobogva?
 
 
  A Végtelenség piacán
 
Nyílegyenest
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Nyilegyenest
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
fut s
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
fut,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mint egy álom
  Száguld át egyszer
  S csak egyszer látja bárki is
  A szemhatáron.
 
 
  Vándor világok, napok
  Koldusokként be-berobognak,
  Kerengve néznek utána
  Az én száguldó, egyenes
  Csillagomnak.
 
 
  Örök, ősi Idő
  Hajtotta ki a Térbe,
  Az Okot keresi ott:
  Az Isten sem kerülhet
  Utána, sem elébe.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Az egyenes csillag
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Hullámlik az Ég,
  Ez a végetlen titok-tenger
  S dobja szemünk partjára
  Csillogó csillagait
  Szűk
markú
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
marku
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
kegyelemmel.
 
 
  Hűs, dobott csillagok,
  Kiktől szemem káprázik,
  Hol marad legkülömb
  Társatok,
  Testvérem, a másik?
 
 
  Górált, bús fény-csodák,
  Ti vissza-visszatérők,
  Mutassátok
meg
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
még
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
a Nincsenből
  A Nincsenbe futót,
  Célhoz sohse érőt,
 
 
  Hol az igazi csillag,
  Melyet kivetett a sorsa
  S időtlenül
  Időtlen időkbe
  Egyenesen tör be lobogva?
 
 
  A Végtelenség piacán
 
Nyílegyenest
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Nyilegyenest
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
fut s
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
fut,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mint egy álom
  Száguld át egyszer
  S csak egyszer látja bárki is
  A szemhatáron.
 
 
  Vándor világok, napok
  Koldusokként be-berobognak,
  Kerengve néznek utána
  Az én száguldó, egyenes
  Csillagomnak.
 
 
  Örök, ősi Idő
  Hajtotta ki a Térbe,
  Az Okot keresi ott:
  Az Isten sem kerülhet
  Utána, sem elébe.