X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az árulás nyara

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

 • Szövegforrás Ke: KéziratOSzK An 117.
 • Szövegforrás NY: Nyugat1910. június 16. III. évf. 12. sz. 841–842.
  n
  Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcím alatt jelent meg másodikként a Jóság síró vágya után, valamint a Könyörgés egy kacagásért, a Csak látni akarlak és A civódó magyar előtt.)
 • Szövegforrás NN: Nagyváradi Napló1910. szeptember 8. XIII. évf. 209. sz. 1.
  n
  Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A minden-titkok verseiből” főcím alatt jelent meg másodikként a Jóság síró vágya után, valamint a Csak látni akarlak és A civódó magyar előtt.)
 • Szövegforrás MTv1: Minden Titkok versei(1910) (Az Élet-Halál Titkai ciklus) 97–98.
 • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1918) 97–98.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady 1910. május közepén jött haza Párizsból, igen viharos hónapok után. A párizsi állomáson máj. 15-én botrányok közt váltak el. „A vasutnál midőn elment nagy zavarban volt. Azt láttam a két r[ibanc] miatt s engem akart megbüntetni e zavaráért azzal hogy még utoljára is egy kellemetlenséget mondott nekem.” – emlékezett Diósiné Brüll Adél ( Ady Endrének, [Párizs, 1910. máj. 25]; AEL III. 91.) Ady hiába próbálta magyarázni, honnan ismeri a két magyar táncosnőt ( Diósi Ödönnének, [Budapest, 1910. máj. 28.], AEL III. 88.). Ért benne a szakítás gondolata. Ezért tartózkodóan, hűvösen viszonyult a június közepén, gyógykezelésre, Budapestre érkező asszonyhoz. „[C]sak a szín változik: különben folytatódik közöttük a Párisban kezdett véres harc még szomorúbb és még kétségbeejtőbb jelenetekkel.” (Bölöni 245.) Közben egyre rosszabb fizikai állapotba került (l. A jóság síró vágya jegyzetét). A vers írásakor visszavonulást, a természetben pihenést tervezett. Az előző év, 1909 nyarát Kolozsvárott, Lukács Hugó szanatóriumában töltötte, s együtt utaztak a Magurára, meglátogatni az ott nyaraló Somló Bódog kolozsvári egyetemi tanárt (AEL II. 223., 490.). A Magura emlékének versteremtő szerepét mutatja részint az ezzel együtt megjelenő vers, a Könyörgés egy kacagásért ajánlása Lukács Hugónak, másrészt két, jún. 20-án, kevéssel a vers közlése után Budapestről írott levele. Az egyikben visszautasította Hatvany Lajos invitálását Olaszországba: „megint egy jóságodat kell megköszönnöm. Szíves hívásodat a Lidóra, ami szép volna, jó volna, de nekem valami vad, hegyes hely kell most.” (AEL III. 98.) A másikban Somló Bódogot kereste meg: „Édes jó Bódogom, kegyeskedj a te nagyon-nagyon beteg Adydnak hamarosan megírni: nem lehetne-e két-három ember számára egy villát vagy villarészt kapni aug. 15ig legalább a Magurán. Ha ez lehetetlen volna, akkor mennyibe is kerül a napi ellátás a vendéglőben személyenként? Julius első harmadában szeretnék másod- vagy harmadmagammal odamenni. Olyan vagyok, mint egy csontváz, nagyon beteg, s a Magurában babonásan hiszek.” (AEL III. 98.) Ekkor tehát még úgy gondolta, Adéllal együtt piheni ki magát Erdélyben. Végül öccse és sógornője tátrai nászútja megoldotta a dilemmát, s Ady – egyedül – július végén Újtátrafüredre utazott. A versben hangsúlyosan sokszor előforduló „régi” jelzők a Léda-szerelmet helyezik múlt időbe. A sokjelentésű – szerelem, betegség, halál – vér-motívum végigvonul Ady költészetén. (Vö. Zsíros Judit: A vér motívum Ady Endre költészetében. Magyar Nyelvőr, 1989. 1. sz., 53 – 68.) Irodalom Benedek II. 165–166.; Földessy: Amt 154.; Király II. 338–339.; EmlAE IV. 580.
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
Az árulás nyara
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Fonnyasztó
nyár
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
nyár
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bennem és künn is
  S nem
tudom
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
tudo
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
m
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
azt se,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
azt
[törölt]
« hogy »
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
se,
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
merre megyek,
  Nyugtalan erdők hivogatnak,
  Rengetegek
  S nem tudom
azt se,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
azt
[törölt]
« hogy »
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
se,
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
merre megyek.
 
 
  Mult nyarak vér-nyomai visznek,
  Régi vágyódás, régi harag,
  Régi csók, kín és buta féltés,
  Régi nyarak,
  Régi vágyódás, régi harag.
 
 
  Valami jön ezen a nyáron,
  Süvöltnek bennem a nyűtt erők,
  Hajlongok az erdők előtt, mint
  A Halál előtt,
 
Süvöltnek
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Sűvöltnek
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bennem a nyűtt erők.
 
 
  Baj lesz, mert a nyár vén, fonnyasztó
  S nem tudom azt se, merre
megyek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
megyek
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Halál-dacok hívnak nyaralni,
  Erdős hegyek
  S nem tudom azt se, merre megyek.
 
 
  Valami nagy, sivár gonoszság
 
Lesz ez az
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Lesz
ez
Beszúrás hely: sorközi.
az
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
erdő s a nyár hazug
  S kopár, kegyetlen lesz a vér-nyom:
 
Szahara-út
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Szahara-út
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Lesz ez az erdő s a nyár hazug.
 
 
  Az én nyaram nagy árulás lesz,
 
Mert, jaj, én
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Mert
,jaj,
Beszúrás hely: sorközi.
én
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem nyaraltam
soha.
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
soha,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Sokakon végigvág a bosszum
 
Bús
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
ostora,
  Mert, jaj, én nem nyaraltam soha.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
Az árulás nyara
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Fonnyasztó
nyár
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
nyár
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bennem és künn is
  S nem
tudom
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
tudo
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
m
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
azt se,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
azt
[törölt]
« hogy »
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
se,
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
merre megyek,
  Nyugtalan erdők hivogatnak,
  Rengetegek
  S nem tudom
azt se,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
azt
[törölt]
« hogy »
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
se,
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
merre megyek.
 
 
  Mult nyarak vér-nyomai visznek,
  Régi vágyódás, régi harag,
  Régi csók, kín és buta féltés,
  Régi nyarak,
  Régi vágyódás, régi harag.
 
 
  Valami jön ezen a nyáron,
  Süvöltnek bennem a nyűtt erők,
  Hajlongok az erdők előtt, mint
  A Halál előtt,
 
Süvöltnek
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Sűvöltnek
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bennem a nyűtt erők.
 
 
  Baj lesz, mert a nyár vén, fonnyasztó
  S nem tudom azt se, merre
megyek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
megyek
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Halál-dacok hívnak nyaralni,
  Erdős hegyek
  S nem tudom azt se, merre megyek.
 
 
  Valami nagy, sivár gonoszság
 
Lesz ez az
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Lesz
ez
Beszúrás hely: sorközi.
az
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
erdő s a nyár hazug
  S kopár, kegyetlen lesz a vér-nyom:
 
Szahara-út
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Szahara-út
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Lesz ez az erdő s a nyár hazug.
 
 
  Az én nyaram nagy árulás lesz,
 
Mert, jaj, én
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Mert
,jaj,
Beszúrás hely: sorközi.
én
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem nyaraltam
soha.
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
soha,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Sokakon végigvág a bosszum
 
Bús
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
ostora,
  Mert, jaj, én nem nyaraltam soha.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
Az árulás nyara
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Fonnyasztó
nyár
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
nyár
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bennem és künn is
  S nem
tudom
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
tudo
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
m
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
azt se,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
azt
[törölt]
« hogy »
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
se,
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
merre megyek,
  Nyugtalan erdők hivogatnak,
  Rengetegek
  S nem tudom
azt se,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
azt
[törölt]
« hogy »
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
se,
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
merre megyek.
 
 
  Mult nyarak vér-nyomai visznek,
  Régi vágyódás, régi harag,
  Régi csók, kín és buta féltés,
  Régi nyarak,
  Régi vágyódás, régi harag.
 
 
  Valami jön ezen a nyáron,
  Süvöltnek bennem a nyűtt erők,
  Hajlongok az erdők előtt, mint
  A Halál előtt,
 
Süvöltnek
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Sűvöltnek
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bennem a nyűtt erők.
 
 
  Baj lesz, mert a nyár vén, fonnyasztó
  S nem tudom azt se, merre
megyek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
megyek
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Halál-dacok hívnak nyaralni,
  Erdős hegyek
  S nem tudom azt se, merre megyek.
 
 
  Valami nagy, sivár gonoszság
 
Lesz ez az
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Lesz
ez
Beszúrás hely: sorközi.
az
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
erdő s a nyár hazug
  S kopár, kegyetlen lesz a vér-nyom:
 
Szahara-út
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Szahara-út
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Lesz ez az erdő s a nyár hazug.
 
 
  Az én nyaram nagy árulás lesz,
 
Mert, jaj, én
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Mert
,jaj,
Beszúrás hely: sorközi.
én
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem nyaraltam
soha.
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
soha,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Sokakon végigvág a bosszum
 
Bús
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
ostora,
  Mert, jaj, én nem nyaraltam soha.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
Az árulás nyara
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Fonnyasztó
nyár
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
nyár
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bennem és künn is
  S nem
tudom
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
tudo
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
m
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
azt se,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
azt
[törölt]
« hogy »
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
se,
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
merre megyek,
  Nyugtalan erdők hivogatnak,
  Rengetegek
  S nem tudom
azt se,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
azt
[törölt]
« hogy »
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
se,
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
merre megyek.
 
 
  Mult nyarak vér-nyomai visznek,
  Régi vágyódás, régi harag,
  Régi csók, kín és buta féltés,
  Régi nyarak,
  Régi vágyódás, régi harag.
 
 
  Valami jön ezen a nyáron,
  Süvöltnek bennem a nyűtt erők,
  Hajlongok az erdők előtt, mint
  A Halál előtt,
 
Süvöltnek
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Sűvöltnek
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bennem a nyűtt erők.
 
 
  Baj lesz, mert a nyár vén, fonnyasztó
  S nem tudom azt se, merre
megyek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
megyek
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Halál-dacok hívnak nyaralni,
  Erdős hegyek
  S nem tudom azt se, merre megyek.
 
 
  Valami nagy, sivár gonoszság
 
Lesz ez az
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Lesz
ez
Beszúrás hely: sorközi.
az
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
erdő s a nyár hazug
  S kopár, kegyetlen lesz a vér-nyom:
 
Szahara-út
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Szahara-út
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Lesz ez az erdő s a nyár hazug.
 
 
  Az én nyaram nagy árulás lesz,
 
Mert, jaj, én
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Mert
,jaj,
Beszúrás hely: sorközi.
én
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem nyaraltam
soha.
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
soha,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Sokakon végigvág a bosszum
 
Bús
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
ostora,
  Mert, jaj, én nem nyaraltam soha.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
Az árulás nyara
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Fonnyasztó
nyár
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
nyár
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bennem és künn is
  S nem
tudom
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
tudo
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
m
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
azt se,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
azt
[törölt]
« hogy »
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
se,
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
merre megyek,
  Nyugtalan erdők hivogatnak,
  Rengetegek
  S nem tudom
azt se,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
azt
[törölt]
« hogy »
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
se,
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
merre megyek.
 
 
  Mult nyarak vér-nyomai visznek,
  Régi vágyódás, régi harag,
  Régi csók, kín és buta féltés,
  Régi nyarak,
  Régi vágyódás, régi harag.
 
 
  Valami jön ezen a nyáron,
  Süvöltnek bennem a nyűtt erők,
  Hajlongok az erdők előtt, mint
  A Halál előtt,
 
Süvöltnek
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Sűvöltnek
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bennem a nyűtt erők.
 
 
  Baj lesz, mert a nyár vén, fonnyasztó
  S nem tudom azt se, merre
megyek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
megyek
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Halál-dacok hívnak nyaralni,
  Erdős hegyek
  S nem tudom azt se, merre megyek.
 
 
  Valami nagy, sivár gonoszság
 
Lesz ez az
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Lesz
ez
Beszúrás hely: sorközi.
az
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
erdő s a nyár hazug
  S kopár, kegyetlen lesz a vér-nyom:
 
Szahara-út
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Szahara-út
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Lesz ez az erdő s a nyár hazug.
 
 
  Az én nyaram nagy árulás lesz,
 
Mert, jaj, én
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Mert
,jaj,
Beszúrás hely: sorközi.
én
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem nyaraltam
soha.
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
soha,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
  Sokakon végigvág a bosszum
 
Bús
*
Szövegforrás:
Kézirat
Minden Titkok versei
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
ostora,
  Mert, jaj, én nem nyaraltam soha.