X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Könyörgés egy kacagásért

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. június 16. III. évf. 12. sz. 842.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcím alatt jelent meg harmadikként a Jóság síró vágya és Az árulás nyara után, valamint a Csak látni akarlak és A civódó magyar előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (Az Isten Titkai ciklus) 17–18.
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 15–16.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Az 1909-es Lukács Hugónak vers mellett Ady Lukács Hugóval való baráti kapcsolatának emléke a mű. (Dr. Lukács Hugóról (1875–1939) l. a Lukács Hugónak c. vers jegyzetét AEÖV IV. 524–525.) Lukács Hugóné Bernát Ilma visszaemlékezése szerint férje „egy későbbi levelében azt kérdezte Adytól, miért írt akkoriban olyan borús verseket. Válasz nem jött, de a Nyugat legközelebbi számában »Lukács Hugónak küldöm« ajánlással jelent meg, mintegy feleletként, a Könyörgés egy kacagásért című költeményét. (EmlAE IV. 417.; a levél, ha létezett, nem maradt fönn) „A szóvá tett »borús versek« már 1909 őszén feltűnnek, s 1910 első felében megszaporodnak. Ennek oka a Lédától való elválás a svájci együttlét után, majd ötödik párizsi tartózkodásának (1909. dec. – 1910. máj.) érzelmi viharai, anyagi keservei, egzisztenciális bizonytalansága, a Diósyéknál bekövetkezett dúlt, elmérgesedett állapotokkal tetézve.” (EmlAE IV. 426.) Hatvany Lajos a vers kapcsán kifejti, hogy: „Magyarország (ezelőtt tizenöt-húsz évvel!) a kis és nagy viccelők földje volt. A jó újságszerkesztő megköveteli újságja számára a humort. Ady, ez a mindhalálig újságíró, legföljebb ha vidéki újságíró korában írt Heltai nyomán (Heltai humora nélkül) kényszeredett témájú verset. Ady a búbánatok és haragos indulatok komor géniusza, kinek férfi-művéből, mint férfi-lelkéből is hiányzik a kacaj” (Hatvany II. 119.). Ezzel szemben fontos megjegyezni, hogy a „kacagás” kedves szava Adynak, rendkívül sok versében előfordul (Temetetlenül, A nagy szerelemből…, Egy koporsó felett (1899), Az én menyasszonyom, Dankó (1900), Szívek messze egymástól (1902), Meg akarlak tartani, Midász király sarja (1904), A cári ágyú filozofál, Jártam már Délen, A magyar Ugaron, Hiába kísértsz hófehéren, Költözés Átok-városból (1905), A Szajna partján, Henrik úr lovagol, A Halál automobilján, Lázár a palota előtt, Uzsorás Khiron kertje, Fekete Hold éjszakáján, Párisban járt az Ősz, Rózsaliget a Pusztán, Álom álom helyett, Három őszi könnycsepp, Havasok és Riviéra, Egy jövendő karácsony (1906), Sárban veszett hó, Az ős Kaján, Fölszállott a páva, A Duna vallomása, Az én koporsó-paripám (1907), A harmincadik András-nap, Egy régi Kálvin-templomban, A Rotschildék palotája, Kacagás és sírás, A Maradandóság városában, Kacag a Föld, A csatatér hőse, Szelíd, esti imádság, Idő előtt elmúlni, A fontainebleau-i erdőben, Isten, a vigasztalan, Az Illés szekerén, Verselő asszonyok, A Hágár oltára, Milánó dómja előtt (1908), Varjak, szent madarak, Égő tűzben dideregve, Megint Páris felé, Álmodik a Nyomor, Az örök halál-menet, A Tenger ákombákoma, Betemetik a tavat, Az Anti-Krisztus útja, Megölelném a lyányod, Lelkem szerelmes fattyai, A Hóvár-bércek alatt, Hiába hideg a Hold, Az Uraknak Ura (1909), Hisztek hitetlenül Istenben, Páris menekül előlem, Fehér asztal búcsúztatója, A holnaputáni asszonykák (1910)). S Hatvany gondolataival szemben hangsúlyozandó Földessy Gyula véleménye, miszerint „Ady társaságban, legalább én a legtöbbször így tapasztaltam, »nevetésre szomjas« ember volt, mint e versben mondja, kedvelte a tréfákat, viccelődést, jó kedvet, s ő maga is szerette vidítani a társaságot.” (Földessy: Amt 136.) Ezt többek között Bölöni György visszaemlékezései is megerősítik (Bölöni 134., 190., 191., 279., 316–317.). A „kacagó”, békítő, vidámító Isten képe nem először bukkan fel Ady lírájában, két 1909-es versében is találkozunk vele: „Pompáztasd rám mosolygásod” (Könyörgés víg halásért); „Már-már lelkem csuf bünök veszték / S jöttek békés esték: / Rákacagott a háborura / Az Uraknak Ura.” (Az Uraknak Ura). Irodalom Hatvany II. 119–120.; Földessy Amt 136.; Király II. 432–433.; EmlAE IV. 417.
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Könyörgés egy kacagásért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Lukács Hugónak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
 
 
  Arcod haragos fellegekből
  Ismerős nekem, Isten,
  Villámok hozták el szememig
  S fürdettem gyakran könnyeimben.
 
 
  Nem láttam még sugaras arcod,
  Melyet, hajh, sokan látnak,
  Hol vagy, hol vagy és miért kerülsz,
  Szent Istene a kacagásnak?
 
 
  Éhezem, Uram, a jókedvet,
  Szomjazom nevetésed,
  Ilyen hálás, pojácás
híved
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
hived
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Soha tán nem is volt Néked.
 
 
  Egy
gyönyörü,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nagy kacagásban
  Harsogjon föl a multam,
  Lássam egyszer vidám küldöm arcodat
  Kacagó, szent sirásba fultan.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Könyörgés egy kacagásért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Lukács Hugónak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
 
 
  Arcod haragos fellegekből
  Ismerős nekem, Isten,
  Villámok hozták el szememig
  S fürdettem gyakran könnyeimben.
 
 
  Nem láttam még sugaras arcod,
  Melyet, hajh, sokan látnak,
  Hol vagy, hol vagy és miért kerülsz,
  Szent Istene a kacagásnak?
 
 
  Éhezem, Uram, a jókedvet,
  Szomjazom nevetésed,
  Ilyen hálás, pojácás
híved
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
hived
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Soha tán nem is volt Néked.
 
 
  Egy
gyönyörü,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nagy kacagásban
  Harsogjon föl a multam,
  Lássam egyszer vidám küldöm arcodat
  Kacagó, szent sirásba fultan.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Könyörgés egy kacagásért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Lukács Hugónak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
 
 
  Arcod haragos fellegekből
  Ismerős nekem, Isten,
  Villámok hozták el szememig
  S fürdettem gyakran könnyeimben.
 
 
  Nem láttam még sugaras arcod,
  Melyet, hajh, sokan látnak,
  Hol vagy, hol vagy és miért kerülsz,
  Szent Istene a kacagásnak?
 
 
  Éhezem, Uram, a jókedvet,
  Szomjazom nevetésed,
  Ilyen hálás, pojácás
híved
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
hived
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Soha tán nem is volt Néked.
 
 
  Egy
gyönyörü,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nagy kacagásban
  Harsogjon föl a multam,
  Lássam egyszer vidám küldöm arcodat
  Kacagó, szent sirásba fultan.