X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A civódó magyar

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

 • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 120/5
 • Szövegforrás NY: Nyugat1910. június 16. III. évf. 12. sz. 843.
  n
  Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcím alatt jelent meg a Jóság síró vágya, Az árulás nyara, a Könyörgés egy kacagásért és a Csak látni akarlak után.)
 • Szövegforrás NN: Nagyváradi Napló1910. szeptember 8. XIII. évf. 209. sz. 2.
  n
  Jegyzet (Önálló cím nélkül. „A minden-titkok verseiből” főcím alatt jelent meg a Jóság síró vágya, Az árulás nyara, és a Csak látni akarlak után.)
 • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (A magyarság Titkai ciklus) 59.
 • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 59.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers keletkezési körülményeiről l. a Jóság síró vágya jegyzetét. Mint láttuk, a verset jún. 13-án küldte el. Jún. 1. és 10. közt tartottak választásokat, melyen elvérzett az 1905–6-ban még diadalmas, mostanra kettészakadt Függetlenségi és 48-as Párt, s a szavazatok 46,6%-ával mandátumok 62%-át az egykori Alkotmánypárt romjain létrehozott Nemzeti Munkapárt, Tisza István pártja nyerte el. Tavasz óta folyt a választási küzdelem, mely hírhedtté vált csalásairól, visszaéléseiről. A másik lehetséges magyarázat: az április végén megjelent A forradalmár Petőfi című antológiáját ( vö. A márciusi Naphoz jegyzetét) sorozatban érték támadások. Erről tanúskodik a Ny. előző számában, jún. 1-jén megjelent A forradalmár Petőfi cikke. „Plakátokon, üzleti körlevelekben, hírlapi hirdetésekben meghurcoltak, s méltatlanul odadobtak martalékul szép számú ellenségeim s szamár irigyeim bunkós pennái elé.” (AEÖPM X. 26. sz. 62.) Az első és harmadik strófában megismételt, keretszerű „Komédia minden, komédia / Nézzek immár nagyobbakra is.” – sorok a Prédikátor könyve szerzőjének szkepticizmusát fordítja iróniává. Ott a világ szellemi és anyagi javainak összességéről olvassuk: „Felette nagy hijábavalóság, azt mondja a Prédikátor; felette nagy hijábavalóság: ezek mindenek hijábavalóság!” (Préd 1,2) A Vulgata fordítás fordulatát idézte meg Kölcsey is, Vanitatum vanitas versében. Kölcsey mellett (Himnusz, Zrínyi második éneke) Zrínyitől (Szigeti veszedelem), a török kori, főként protestáns költészettől (históriás énekek) eredő gondolat, hogy a magyarság átka széthúzó, önmagára támadó szemlélete. A vers másrészről a pogány magyarok mint a meg nem alkuvás hőseinek bemutatására is példa, s ebből a szempontból a Góg és Magóg fia (1905) verssel rokonítható. A lázadó Koppány számos cikkében szerepel, a magyar politikusokkal való azonosításra szép példa az Ismeretlen Korvin-kódex margójára. „Mi komolyan vettük az Időt, mi 1896-ban komolyan 1896-ot írtunk, ti nem, ti csak 896-ot éreztetek akkor is. […] Ti már nem lehettek Koppányok s Gyulák, s ti Koppányok s Gyulák vagytok mégis.” (Figyelő 1905, AEÖPM VII. 8. sz. 16.) Az idő múlására hasonló gondolat itt a hajdani rengetegek Budapestté, kultúrvárossá való változása. Földessy Gyula a „Legyek két ország: Élet s Halál fia” sort az Első szeretőm ölében c. 1909-es verssel rokonítja. Irodalom Földessy: Amt 143.; Király II. 365–366., 553., 684.; Levendel Júlia: Egy magyar – akit Katona József kifelejtett az összeesküvés nagyjelenetéből. Valóság 1983. 3. sz. 53-61.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
A civódó magyar
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
V.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Halj meg már bennem, te civódó
magyar,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
magyar
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
  Békétlen Koppány, hunn ördögök fia:
  Komédia minden, komédia,
  Nézzek immár nagyobbakra is.
 
 
  Mi régen erdő, az ma már Budapest
  S mi egykor bánat, az ma
komédia
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
komédia,
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
  S a lázadót ma már nem védi a
  Táltos-düh és a magyar
muszáj.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
muszály
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Hadd ne bánjam már, mit csinál a magyar,
  Legyek két ország: Élet s Halál fia:
  Komédia minden, komédia,
  Nézzek immár nagyobbakra is.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
A civódó magyar
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
V.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Halj meg már bennem, te civódó
magyar,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
magyar
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
  Békétlen Koppány, hunn ördögök fia:
  Komédia minden, komédia,
  Nézzek immár nagyobbakra is.
 
 
  Mi régen erdő, az ma már Budapest
  S mi egykor bánat, az ma
komédia
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
komédia,
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
  S a lázadót ma már nem védi a
  Táltos-düh és a magyar
muszáj.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
muszály
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Hadd ne bánjam már, mit csinál a magyar,
  Legyek két ország: Élet s Halál fia:
  Komédia minden, komédia,
  Nézzek immár nagyobbakra is.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
A civódó magyar
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
V.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Halj meg már bennem, te civódó
magyar,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
magyar
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
  Békétlen Koppány, hunn ördögök fia:
  Komédia minden, komédia,
  Nézzek immár nagyobbakra is.
 
 
  Mi régen erdő, az ma már Budapest
  S mi egykor bánat, az ma
komédia
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
komédia,
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
  S a lázadót ma már nem védi a
  Táltos-düh és a magyar
muszáj.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
muszály
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Hadd ne bánjam már, mit csinál a magyar,
  Legyek két ország: Élet s Halál fia:
  Komédia minden, komédia,
  Nézzek immár nagyobbakra is.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
A civódó magyar
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
V.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Halj meg már bennem, te civódó
magyar,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
magyar
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
  Békétlen Koppány, hunn ördögök fia:
  Komédia minden, komédia,
  Nézzek immár nagyobbakra is.
 
 
  Mi régen erdő, az ma már Budapest
  S mi egykor bánat, az ma
komédia
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
komédia,
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
  S a lázadót ma már nem védi a
  Táltos-düh és a magyar
muszáj.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
muszály
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Hadd ne bánjam már, mit csinál a magyar,
  Legyek két ország: Élet s Halál fia:
  Komédia minden, komédia,
  Nézzek immár nagyobbakra is.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
A minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
A civódó magyar
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
V.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Halj meg már bennem, te civódó
magyar,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
magyar
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
  Békétlen Koppány, hunn ördögök fia:
  Komédia minden, komédia,
  Nézzek immár nagyobbakra is.
 
 
  Mi régen erdő, az ma már Budapest
  S mi egykor bánat, az ma
komédia
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
komédia,
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Napló
 
  S a lázadót ma már nem védi a
  Táltos-düh és a magyar
muszáj.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
muszály
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Nagyváradi Napló
 
 
 
  Hadd ne bánjam már, mit csinál a magyar,
  Legyek két ország: Élet s Halál fia:
  Komédia minden, komédia,
  Nézzek immár nagyobbakra is.
 
 
/o:ae-ov5.tei.793/IMAGE793_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.793/IMAGE793_2   X (Close panel)
image