X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az Isten-kereső lárma

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratOSZK An.. 91.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. július 1. III. évf. 13. sz. 907.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül, „A Minden Titkok verseiből” főcímmel közölt négy vers első darabja. A többi: Halk, bánatos szökés, Gőzösről az Alföld, Az én hadseregem)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (Az Isten Titkai ciklus) 18.
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 16.
  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet 1910. június 26-án Érmindszentről, két nappal öccse házassága előtt küldte verseit Ady a Nyugat szerkesztőségének: „Kedves, jó barátaim, itt vannak a versek” (AEL III. 101.). Ez a levél cáfolja Ady Lajosné egyébként is meglepő visszaemlékezését, hogy e versek (még a Halk, bánatos szökés, Az én hadseregem) a házasságkötés napján íródtak volna meg (AL-né 38.). Ady januári olvasmányélménye után ekként fogalmazta meg szorongó Isten-keresésének állandó igényét: „Annyi religió, igazi Isten-vágy még nem élt az emberi civilizációban, mint ma. Borzasztóul szeretnők igazi alakjában meglelni az Istent s az írók természetesen még türelmetlenebbek és idegesebbek a keresésben, mint a filozófusok.” ( Az Isten az irodalomban. Ny. 1910. febr. 1.; AEÖPM X. 4. sz. 24–25.; bővebben l. a Hiszek hitetlenül Istenben jegyzetét.) Vezér Erzsébet mutatott rá a Jób-párhuzamra: „a rettenetek megint alázatossá szelídítik hangját, mint Jóbét, akit ugyancsak »álmokkal és látásokkal háborít« meg isten.” (Vezér 296.) A versbéli beszédhelyzet az Ady által kitűnően ismert zsoltárok panaszához, dicsőítéséhez, Isten-kereséséhez is szervesen kapcsolódik, hogy csak néhány példát említsünk: „Mert én téged vártalak, Uram! te hallgass meg Uram én Istenem!” (Zsolt 38,16); „Kiáltok a magasságos Istenhez; az erős Istenhez, a ki elvégzi hozzám való jóajartját.” (Zsolt 57,3); „Mert az Úr felséges és rettenetes nagy Király mind az egész földön.” (Zsolt 47,3) A vers több képe ismerős Ady korábbi istenes költészetének születésétől, az 1908-as versek A Sion-hegy alatt ciklusától. Így a megnevezés hiánya („Hogy hívnak téged, szép, öreg Úr, / Kihez mondottam sok imát? Jaj, jaj, jaj, nem emlékezem.”, A Sion-hegy alatt), az elfordulás utáni visszatérés (Krisztus-kereszt az erdőn, Egy régi Kálvin-templomban), a szemek kiemelése (Az Úr érkezése, Imádság háború után). A vers postázásáról l. Az Isten-kereső lárma jegyzetét. Irodalom Hatvany II. 118–119.; AM I. 148.; Földessy Amt 136.; Vezér 296.; Király II. 388., 399–400.; Kovalovszky Miklós: Ady és a nevek. Magyar Nyelvőr. 1977. 3. sz. 298.
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Az Isten-kereső lárma
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
 
Neved sem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Neved
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
sem
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
értem, Istenem,
  De van két árva, nagy szemem
  S annyi bolondot látok,
 
Hogy e sok
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Hogy
e
Beszúrás hely: sorközi.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
sok
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bolondságból
  Nagy
ijjedelmemben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
ijedelmemben
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  Uram, hozzád kiáltok.
 
 
  Próbáltam sokféle mesét,
  De, hajh, egyik se volt elég:
  Szivemben, idegimben
  Kiabáló, nagy
lárma
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lárma
[törölt]
« ' »
[törölt]
« t »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Téged
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Téged,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
keres, Fölség,
  Isten, a tied minden.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Az Isten-kereső lárma
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
 
Neved sem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Neved
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
sem
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
értem, Istenem,
  De van két árva, nagy szemem
  S annyi bolondot látok,
 
Hogy e sok
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Hogy
e
Beszúrás hely: sorközi.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
sok
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bolondságból
  Nagy
ijjedelmemben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
ijedelmemben
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  Uram, hozzád kiáltok.
 
 
  Próbáltam sokféle mesét,
  De, hajh, egyik se volt elég:
  Szivemben, idegimben
  Kiabáló, nagy
lárma
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lárma
[törölt]
« ' »
[törölt]
« t »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Téged
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Téged,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
keres, Fölség,
  Isten, a tied minden.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Az Isten-kereső lárma
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
 
Neved sem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Neved
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
sem
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
értem, Istenem,
  De van két árva, nagy szemem
  S annyi bolondot látok,
 
Hogy e sok
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Hogy
e
Beszúrás hely: sorközi.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
sok
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bolondságból
  Nagy
ijjedelmemben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
ijedelmemben
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  Uram, hozzád kiáltok.
 
 
  Próbáltam sokféle mesét,
  De, hajh, egyik se volt elég:
  Szivemben, idegimben
  Kiabáló, nagy
lárma
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lárma
[törölt]
« ' »
[törölt]
« t »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Téged
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Téged,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
keres, Fölség,
  Isten, a tied minden.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Az Isten-kereső lárma
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
 
Neved sem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Neved
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
sem
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
értem, Istenem,
  De van két árva, nagy szemem
  S annyi bolondot látok,
 
Hogy e sok
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Hogy
e
Beszúrás hely: sorközi.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
sok
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bolondságból
  Nagy
ijjedelmemben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
ijedelmemben
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  Uram, hozzád kiáltok.
 
 
  Próbáltam sokféle mesét,
  De, hajh, egyik se volt elég:
  Szivemben, idegimben
  Kiabáló, nagy
lárma
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lárma
[törölt]
« ' »
[törölt]
« t »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Téged
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Téged,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
keres, Fölség,
  Isten, a tied minden.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
Az Isten-kereső lárma
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
I.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
 
Neved sem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Neved
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
sem
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
értem, Istenem,
  De van két árva, nagy szemem
  S annyi bolondot látok,
 
Hogy e sok
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Hogy
e
Beszúrás hely: sorközi.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
sok
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
bolondságból
  Nagy
ijjedelmemben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Minden Titkok versei
 
ijedelmemben
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
  Uram, hozzád kiáltok.
 
 
  Próbáltam sokféle mesét,
  De, hajh, egyik se volt elég:
  Szivemben, idegimben
  Kiabáló, nagy
lárma
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
lárma
[törölt]
« ' »
[törölt]
« t »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Téged
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
Kritikai kiadás
 
Téged,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
keres, Fölség,
  Isten, a tied minden.