X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Halk, bánatos szökés

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. július 1. III. évf. 13. sz. 907.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül „A Minden-Titkok verseiből” főcímmel megjelent négy vers második darabja: Az Isten-kereső lárma után, a Gőzösről az Alföld és Az én hadseregem előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden Titkok versei(1910) (A Szerelem Titkai cilus) 32.
  • Szövegforrás MITv2: Minden Titkok versei(1918) 30.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet „Párizsból eljövet Lédától való búcsútlan távozása” – így határozza meg a vers indító élményét Földessy Gyula (Földessy:Amt 139.). Ady május 15-én indulhatott Párizsból haza, ha nem is búcsútlanul, de két magyar táncosnő váratlan megjelenése miatt botrányos körülmények között (vö. Az árulás nyara jegyzetét), s 17-én érkezett Budapestre. Másnap még fölajánlotta, hogy az asszony elé megy Bécsig, annak hazatérésekor (AEL III. 92.). Erre június elején–közepén kerülhetett sor. „Nemsokára Léda is Budapesten van. De csak a szín változik: különben folytatódik közöttük a Párisban kezdett véres harc még szomorúbb és még kétségbeejtőbb jelenetekkel.” (Bölöni 245.) Diósiné is így emlékezett: „Nyár elején elébem jött Bécsbe, hol pár napot voltunk; én Pesten töltöttem a nyarat, részben nővéremnél, részben a Dapsy-szanatóriumban, hol nagyon sokáig feküdnöm kellett. Ekkor esküdött Lajos, és ekkor kezdődtek közöttünk a nagy bajok. Néhány napig ő is szanatóriumban volt, de aztán elutazott Csorba-tóra, elutazását nagy titokban készítve elő.” (Vitályos 23., modernizált helyesírással). Ady július végén ezért utazott el, csakugyan „szökve”, Brüll Adél tudta nélkül, a Tátrába. Ez utóbb szökés azonban már jó egy hónappal a vers születése után következett be. A vers így csak a párizsi távozásról, vagy még inkább, a szakadó érzelmi szálakról, az előkészített – ám most még végül kudarcba fulladt – szakításról szól. Jellemző, hogy Ady és Diósiné Brüll Adél a vers megírását követően a nyár folyamán egyetlen levelet sem váltott. Az Észak-motívum felbukkanása, mely mind Ady publicisztikájában, mind lírájában gyakran jelenik meg. 1909-es Északi ember vagyok és Szeretném, ha szeretnének („Vagyok, mint minden ember: fenség, / Észak-fok, titok, idegenség”) verseiben magát Északkal azonosítja, bár ennek ellenkezőjére is van példa (Jártam már Délen, 1905). Montesquieu óta a földrajzi determinizmus, melynek szellemében Adyt is tanították, s mely Mme de Staël óta az irodalomban is elterjedt, hogy az északi népek erősek, nyíltak-őszinték, kevésbé élénkek, hallgatagok. Mindez a romantikában összekapcsolódott az ossziáni dalok kultuszával. (A motívumhoz lásd még: Csiszár Gábor: Ady és földrajztanára. Egyenlő esélyek?!?! Tehetség… (pontok)!, Pécs, 2009, 315–322.) Irodalom Földessy: Amt 139.; Vitályos 23.; EmlAE III. 210.
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Halk, bánatos szökés
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Halkabban daloljatok,
  Északi, vándor dalok,
  Hirtelen, kósza dalok,
 
Szél-viharok.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Szélviharok
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
  Ma
június
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Junius
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
van
  S kissé búsan
  Jöttem el valahonnan.
  Jóéjszakát se mondtam.
  Meleg, vihartalan
  Nyárban
  Tettem be oda a
szívem
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
szivem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S a lábam
  S szeretném kivonni őket,
  E hamar lépegetőket.
  Halkabban daloljatok,
  Északi, vándor dalok,
  Hirtelen, kósza dalok,
  Szél-viharok.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Halk, bánatos szökés
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Halkabban daloljatok,
  Északi, vándor dalok,
  Hirtelen, kósza dalok,
 
Szél-viharok.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Szélviharok
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
  Ma
június
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Junius
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
van
  S kissé búsan
  Jöttem el valahonnan.
  Jóéjszakát se mondtam.
  Meleg, vihartalan
  Nyárban
  Tettem be oda a
szívem
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
szivem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S a lábam
  S szeretném kivonni őket,
  E hamar lépegetőket.
  Halkabban daloljatok,
  Északi, vándor dalok,
  Hirtelen, kósza dalok,
  Szél-viharok.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Halk, bánatos szökés
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Halkabban daloljatok,
  Északi, vándor dalok,
  Hirtelen, kósza dalok,
 
Szél-viharok.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden Titkok versei
 
Szélviharok
*
Szövegforrás:
Minden Titkok versei
 
  Ma
június
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
Junius
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
van
  S kissé búsan
  Jöttem el valahonnan.
  Jóéjszakát se mondtam.
  Meleg, vihartalan
  Nyárban
  Tettem be oda a
szívem
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden Titkok versei
Minden Titkok versei
 
szivem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S a lábam
  S szeretném kivonni őket,
  E hamar lépegetőket.
  Halkabban daloljatok,
  Északi, vándor dalok,
  Hirtelen, kósza dalok,
  Szél-viharok.