X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Gőzösről az Alföld

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 57.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. július 1. III. évf. 13. sz. 907–908.
    n
    Jegyzet Önálló cím nélkül. „A Minden-Titkok verseiből” főcímmel megjelent négy vers harmadik darabja. Az első kettő: Az Isten-kereső lárma, Halk, bánatos szökés, a negyedik: Az én hadseregem).
  • Szövegforrás Aj: A jövendő
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1910. (A Magyarság Titkai ciklus) 57-58.
  • Szövegforrás MITv2: Minden-Titkok versei1918. 57-58.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers megírását megelőző bő hónapban Ady kétszer is megtette oda–vissza a Budapest–Érmindszent utat. Miután május 17-én Párizsból megérkezett, leutazott, hogy fölkeresse családját, elsimítsa a valószínűleg hozomány-kérdésben a két család közt kirobbant vitát és meglátogassa leendő sógornőjét. Valószínűleg május 19-én indult haza, május 26-ára jött vissza. Egy hónapra rá már a június 27-i az esküvőre kellett leutaznia. „Utazott a megszokott vasúti vonalon, végig az Alföldön s vitte magával az ellepő gondokat, vitte felgyűlt közéleti idegességét. Mert a politikai csömör hónapjai voltak ezek: néhány héttel előbb került uralomra a Tisza István-féle Nemzeti Munkapárt [l. A civódó magyar jegyzetét]. Ady – társaival ellentétben – azonnal látta, mi ennek a változásnak az igazi oka: a reakció megnőttével számolt. Vallottak erről – ha áttételesen is – lemondó, szomorú magyarság-versei, a Pimasz, szép arccal; Hajlongni emerre, amarra; A civódó magyar. Vigasztalannak látszott a költő előtt a magyar élet, vigasztalannak a magyarság jövője. S egybehangzott ezzel a belső szorító, szomorú érzéssel a külső valóság, a vonatablakból szemlélt reménytelen táj. Hisz Magyarország egyik legkietlenebb vidékén, a Szolnok–Kisújszállás–Karcag–Püspökladány közti fátlan, elhagyott síkon, szétszórt, magányos tanyaházak közt futott a vonat: ez az út vezetett Nagykárolyon át Érmindszent felé. S az elnyúló, kopár, szomorú tájban képi támaszt kapott a lélekben élő kilátástalanság” (Király II. 690.). A kiinduló kérpe emlékeztet még Kosztolányi Alföld verse („A gyorsvonat az Alföldön fut át”, „Az élet alszik, minden tűz aszal”, „Ez itt kelet. Hiába küzd nyugat.”, „A szörnyü harcok marcona vitézi / őrzik ma is a múltak csarnokit”), mely 1907-es első kötetében jelent meg. A vers keletkezésével kapcsolatban ld. még Az Isten-kereső lárma jegyzetét. A költemény tobzódik Ady kedvelt motívumaiban. Ilyen az éj (pl. Halálba vivő vonatok, 1908, Bolond, halálos éj, Kocsi-út az éjszakában, 1909, Harc és Halál, Találkozás egy gépkocsival, A rém-mesék uhuja, 1910 első félévéből), az álom (pl. Egyedül a tengerrel, Fekete Hold éjszakáján, 1906, A grófi szérűn, 1907, Álmodik a Nyomor, Harcos Gyulai Pál, 1909, A fajok cirkuszában, 1910), a köd (pl. A Sion-hegy alatt, A Rotschildék palotája, 1908, Áldott, falusi köd, Hajó a ködben, 1909), a sírás (pl. Esze Tamás komája, Bujdosó kuruc rigmusa, Négy-öt magyar összehajol 1909-ből, A fajok cirkuszában, Pimasz, szép arccal 1910). Király István hívta fel a figyelmet arra, hogy az Ady által kedvelt vonat-versek közé tartozik e költemény (Király II. 690.). Akár A könnyek asszonya (1903), A Gare de L’Est-en (1905) s A Téli Magyarország (1907), a Halálba vivő vonatok (1908), Megint Páris felé (1909) című költeményekben, itt is vasúton utazik a költői én. Ezen kívül A magyar Ugaron (1905) c. versnek is szerves folytatása, kibővítve azzal a gondolattal, hogy az Alföld, „az Ugar” népét azonosítja a kilátástalan, reménytelen tájjal. „[A] rohanó világ-kultúra és a mozdulatlan, virágtalan, fát is utáló magyar síkság szembeállítása” (Benedek II. 266.) A gubbasztó kunyhókban lakó nyomor leírása összekapcsolható még A téli Magyarország ciklussal, az 1908-as Az öreg Kúnné versekkel. Formailag Ady kedvelt formai megoldása a zárójel, mely másutt is az apropót, a szituációt foglalta magába (pl. Szelíd, esti imádság, 1909, A márciusi Naphoz, 1910). Irodalom Benedek II. 266 – 267.; Földessy 36., 143. Vezér 308.; Király II. 83., 239., 516., 599., 686–687, 689–694.; Róbert Tímea Borbála: A versépítő zárójel. Literatura. 1985. 1–2. sz. 72.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Gőzösről az Alföld
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Magas, fátlan
síkokról
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikokról
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Nyargaltak le az Alföld
 
Mély,
szomoru
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
völgyébe.
 
(Fut a gőzös az
éjbe.)
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
éjbe)
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Világok és jövendők
 
Néznek ki a vonatból
 
S alacsony
tanya-házak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
tanyaházak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Óvakodva vigyáznak.
 
 
  Tatárba
begyógyultak,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
begyógyultak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bevonultak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Törökkel
megbékültek,
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
megbékűltek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
De a multjukat állják
 
S a fákat is utálják.
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Se viráguk, se fájuk,
 
Se némettel békéjük,
 
Se kedvük
újjá
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujjá
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
A jövendő
Minden-Titkok versei
 
lenni:
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
lenni.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Álmuk
a zsíros
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
a: zsiros
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Semmi.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
semmi!
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
semmi
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
 
Hajh, Alföldre lenyargalt,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Hajh Alföldre benyargalt
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Szűk, vén
fejű,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fejű
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
fejü
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
magyar nép,
 
Be
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Beh
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
elmultak a multak
 
S lovaid kisántultak.
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Csalva, csalódva,
csalván
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
cs
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
cs
Beszúrás hely: fölé.
alván
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Kopár, régi
síkodnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikodnak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Valál emlékezője
 
S lovad rossz nyergelője.
 
 
  Nincs is e nagy világon
 
Szánandóbb nép
náladnál,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
náladnál.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Köd fölötted és köd lent,
 
Ősi nép vagy és
jöttment.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
jött-ment.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Kisírunk
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kisirunk
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
 
a gőzösből
 
Sok nehéz, könnyes
jóslást
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
jóslást,
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Sorsodról,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Sorsodról
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Alföld
népe.
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
népe,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
(Fut a gőzös az éjbe.)
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Gőzösről az Alföld
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Magas, fátlan
síkokról
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikokról
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Nyargaltak le az Alföld
 
Mély,
szomoru
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
völgyébe.
 
(Fut a gőzös az
éjbe.)
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
éjbe)
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Világok és jövendők
 
Néznek ki a vonatból
 
S alacsony
tanya-házak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
tanyaházak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Óvakodva vigyáznak.
 
 
  Tatárba
begyógyultak,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
begyógyultak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bevonultak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Törökkel
megbékültek,
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
megbékűltek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
De a multjukat állják
 
S a fákat is utálják.
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Se viráguk, se fájuk,
 
Se némettel békéjük,
 
Se kedvük
újjá
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujjá
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
A jövendő
Minden-Titkok versei
 
lenni:
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
lenni.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Álmuk
a zsíros
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
a: zsiros
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Semmi.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
semmi!
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
semmi
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
 
Hajh, Alföldre lenyargalt,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Hajh Alföldre benyargalt
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Szűk, vén
fejű,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fejű
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
fejü
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
magyar nép,
 
Be
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Beh
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
elmultak a multak
 
S lovaid kisántultak.
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Csalva, csalódva,
csalván
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
cs
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
cs
Beszúrás hely: fölé.
alván
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Kopár, régi
síkodnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikodnak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Valál emlékezője
 
S lovad rossz nyergelője.
 
 
  Nincs is e nagy világon
 
Szánandóbb nép
náladnál,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
náladnál.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Köd fölötted és köd lent,
 
Ősi nép vagy és
jöttment.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
jött-ment.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Kisírunk
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kisirunk
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
 
a gőzösből
 
Sok nehéz, könnyes
jóslást
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
jóslást,
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Sorsodról,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Sorsodról
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Alföld
népe.
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
népe,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
(Fut a gőzös az éjbe.)
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Gőzösről az Alföld
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Magas, fátlan
síkokról
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikokról
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Nyargaltak le az Alföld
 
Mély,
szomoru
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
völgyébe.
 
(Fut a gőzös az
éjbe.)
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
éjbe)
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Világok és jövendők
 
Néznek ki a vonatból
 
S alacsony
tanya-házak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
tanyaházak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Óvakodva vigyáznak.
 
 
  Tatárba
begyógyultak,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
begyógyultak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bevonultak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Törökkel
megbékültek,
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
megbékűltek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
De a multjukat állják
 
S a fákat is utálják.
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Se viráguk, se fájuk,
 
Se némettel békéjük,
 
Se kedvük
újjá
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujjá
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
A jövendő
Minden-Titkok versei
 
lenni:
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
lenni.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Álmuk
a zsíros
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
a: zsiros
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Semmi.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
semmi!
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
semmi
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
 
Hajh, Alföldre lenyargalt,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Hajh Alföldre benyargalt
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Szűk, vén
fejű,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fejű
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
fejü
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
magyar nép,
 
Be
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Beh
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
elmultak a multak
 
S lovaid kisántultak.
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Csalva, csalódva,
csalván
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
cs
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
cs
Beszúrás hely: fölé.
alván
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Kopár, régi
síkodnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikodnak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Valál emlékezője
 
S lovad rossz nyergelője.
 
 
  Nincs is e nagy világon
 
Szánandóbb nép
náladnál,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
náladnál.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Köd fölötted és köd lent,
 
Ősi nép vagy és
jöttment.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
jött-ment.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Kisírunk
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kisirunk
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
 
a gőzösből
 
Sok nehéz, könnyes
jóslást
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
jóslást,
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Sorsodról,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Sorsodról
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Alföld
népe.
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
népe,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
(Fut a gőzös az éjbe.)
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Gőzösről az Alföld
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Magas, fátlan
síkokról
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikokról
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Nyargaltak le az Alföld
 
Mély,
szomoru
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
völgyébe.
 
(Fut a gőzös az
éjbe.)
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
éjbe)
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Világok és jövendők
 
Néznek ki a vonatból
 
S alacsony
tanya-házak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
tanyaházak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Óvakodva vigyáznak.
 
 
  Tatárba
begyógyultak,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
begyógyultak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bevonultak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Törökkel
megbékültek,
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
megbékűltek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
De a multjukat állják
 
S a fákat is utálják.
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Se viráguk, se fájuk,
 
Se némettel békéjük,
 
Se kedvük
újjá
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujjá
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
A jövendő
Minden-Titkok versei
 
lenni:
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
lenni.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Álmuk
a zsíros
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
a: zsiros
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Semmi.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
semmi!
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
semmi
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
 
Hajh, Alföldre lenyargalt,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Hajh Alföldre benyargalt
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Szűk, vén
fejű,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fejű
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
fejü
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
magyar nép,
 
Be
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Beh
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
elmultak a multak
 
S lovaid kisántultak.
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Csalva, csalódva,
csalván
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
cs
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
cs
Beszúrás hely: fölé.
alván
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Kopár, régi
síkodnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikodnak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Valál emlékezője
 
S lovad rossz nyergelője.
 
 
  Nincs is e nagy világon
 
Szánandóbb nép
náladnál,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
náladnál.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Köd fölötted és köd lent,
 
Ősi nép vagy és
jöttment.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
jött-ment.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Kisírunk
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kisirunk
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
 
a gőzösből
 
Sok nehéz, könnyes
jóslást
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
jóslást,
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Sorsodról,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Sorsodról
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Alföld
népe.
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
népe,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
(Fut a gőzös az éjbe.)
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Gőzösről az Alföld
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Magas, fátlan
síkokról
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikokról
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Nyargaltak le az Alföld
 
Mély,
szomoru
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
völgyébe.
 
(Fut a gőzös az
éjbe.)
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
éjbe)
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Világok és jövendők
 
Néznek ki a vonatból
 
S alacsony
tanya-házak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
tanyaházak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Óvakodva vigyáznak.
 
 
  Tatárba
begyógyultak,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
begyógyultak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bevonultak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Törökkel
megbékültek,
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
megbékűltek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
De a multjukat állják
 
S a fákat is utálják.
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Se viráguk, se fájuk,
 
Se némettel békéjük,
 
Se kedvük
újjá
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujjá
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
A jövendő
Minden-Titkok versei
 
lenni:
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
lenni.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Álmuk
a zsíros
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
a: zsiros
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Semmi.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
semmi!
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
semmi
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
 
Hajh, Alföldre lenyargalt,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Hajh Alföldre benyargalt
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Szűk, vén
fejű,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fejű
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
fejü
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
magyar nép,
 
Be
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Beh
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
elmultak a multak
 
S lovaid kisántultak.
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Csalva, csalódva,
csalván
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
[törölt]
«
cs
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
cs
Beszúrás hely: fölé.
alván
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Kopár, régi
síkodnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikodnak
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Valál emlékezője
 
S lovad rossz nyergelője.
 
 
  Nincs is e nagy világon
 
Szánandóbb nép
náladnál,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
náladnál.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Köd fölötted és köd lent,
 
Ősi nép vagy és
jöttment.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
jött-ment.
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
Kisírunk
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kisirunk
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
 
a gőzösből
 
Sok nehéz, könnyes
jóslást
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
jóslást,
*
Szövegforrás:
A jövendő
 
 
Sorsodról,
*
Szövegforrás:
Nyugat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Sorsodról
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Alföld
népe.
*
Szövegforrás:
Kézirat
A jövendő
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
népe,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
(Fut a gőzös az éjbe.)
 
 
/o:ae-ov5.tei.796/IMAGE796_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.796/IMAGE796_2   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.796/IMAGE796_3   X (Close panel)
image