X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az én hadseregem

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. július 1. III. évf. 13. sz. 908–909.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. A „Minden-Titkok verseiből” főcímmel közölt négy vers negyedik darabja, Az Isten-kereső lárma, a Halk, bánatos szökés és a Gőzösről az Alföld után.)
  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei1910. (A Dicsőség Titkai ciklus) 84-85.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1918. 84-85.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Keletkezéséről l. Az Isten-kereső lárma jegyzetét. A versnek két gyökeresen eltérő olvasata lehet. Földessy értelmezésében „Az én hadseregem. Számos verse tanúsága szerint: az ő versei. Babitscsal nagy vitám volt e vers értelmezésében: ő Ady hadseregén az Ady-korabeli magyar költőket értette, és hevesen tiltakozott az én kommentálásom ellen.” (Földessy: Amt 150.) Földessy értelmezéséhez többek közt az 1915-ös Bóbiskolván vitézi kardomon verset mozgósítja, melyben a „Hős, régi szavait, vitézeit” sor szerepel. A valószínűbb babitsi értelmezést támasztja alá a megjelenés előtti jó fél esztendő lírai termésének néhány darabja és levelei, melyek Ady költői mellőzöttségérzésének újbóli felerősödését tanúsítják. Tavasz elején Párizsban tartózkodva figyel fel Ady arra, hogy a Nyugat egyre több fiatal költőt karol fel. Az érzékeny költő ezt személye elleni támadásnak veszi, s úgy érzi, azt az utat, amelyet ő taposott ki, most az ifjú epigonok raja foglalja el. Fenyő Miksának írja 1910. március 12-én a következőket: „Tudjátok nagyon jól pedig, hogy bármilyen kicsi, semmi kéziratom fölhasználatlansága engem betegesen érint, leszerel, lehangol. [...] Azt hiszem, a versekkel is megállok. A Nyugatnak nincs én reám, mint aktív emberre szüksége. [...] Különben nagyon bölcs ember kezdek lenni. S ha hazamegyek is, szerényen s nektek nem alkalmatlankodóan fogok viselkedni. Hiszen egy idő óta annyi a zseni s annyira szükség volna már bizonyos ballonok számára Ady Endre kidobása.” (AEL III. 56.) Azt, hogy a költő ellenszenvvel figyelte, hogy Osvát mind több fiatal, kezdő írónak nyit teret a Nyugat hasábjain, több, erre a bő félévre eső lírai darabja is prezentálja. Az a Mert másokért csatáztam 1909. dec.-i költeményel indul s Az én hadseregemen át a Szegény, árva rigóim, Ki elveszti harcát, Eladó a hajó és az Utálnak, de csodálnak versekig tart. Közös sajátosságuk az önfelértékelésből származó nagyság érzékeltetése, s az epigonokat ironizáló lemondás gesztusa együttesen. Az említett versek tematikai összeforrottságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy kivétel nélkül A Minden-Titkok verseinek A dicsőség titkai című ciklusában kaptak helyet. Ady visszatérő motívumai a versben a harc és a piros szín. A kettő együtt fordult elő korábban pl. az 1907-es Az ős Kaján és az 1908-as A vörös Nap, A Hadak Útja versekben. Irodalom Benedek II. 40.; Földessy: Amt 150 – 151.; Király II. 337–338., 350–351.
 
Az én hadseregem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Fiatalok,
  Forró, páratlan hadseregem,
  Nem
baj
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
baj,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ha meghalok.
  Enyém az ország
  S a tiétek
  A legszentebb hivatalok:
  Ha meghalok.
  Ezt okosan csináltam:
  Jöjjetek, ti,
  Nálamnál bűnösebbek,
  Szebbek és
kedvesebbek,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kevesebbek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Többek és jobbak,
  Fiatalok.
  Ti vagytok az én országom
  S tiétek lesz itt minden,
  Ingyen,
  Egy kicsit a lelketekért
  S miattam.
  Előre, drága hadseregem,
  Előre.
  Bűneim piros zászlóját
  Erényeimnek sok
  Fekete rojtjával
  Lobogtassátok.
 
Siromból
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Síromból
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
is rátok,
 
(Habár ócska a szó,)
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Habár ócska a szó,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Vidáman nézek.
  Vitézek,
  Fiatalok,
  Előre.
  Nincs már nekem semmim,
  Ti vagytok az örökség,
  A jutalom,
  Ti vagytok a dalom
  S
fiatalok,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fiatalok
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
fiaim,
  Szép lesz elesni értetek
 
Majdnem-majdnem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Majdnem, majdnem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Fiatalon.
 
 
 
Az én hadseregem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Fiatalok,
  Forró, páratlan hadseregem,
  Nem
baj
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
baj,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ha meghalok.
  Enyém az ország
  S a tiétek
  A legszentebb hivatalok:
  Ha meghalok.
  Ezt okosan csináltam:
  Jöjjetek, ti,
  Nálamnál bűnösebbek,
  Szebbek és
kedvesebbek,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kevesebbek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Többek és jobbak,
  Fiatalok.
  Ti vagytok az én országom
  S tiétek lesz itt minden,
  Ingyen,
  Egy kicsit a lelketekért
  S miattam.
  Előre, drága hadseregem,
  Előre.
  Bűneim piros zászlóját
  Erényeimnek sok
  Fekete rojtjával
  Lobogtassátok.
 
Siromból
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Síromból
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
is rátok,
 
(Habár ócska a szó,)
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Habár ócska a szó,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Vidáman nézek.
  Vitézek,
  Fiatalok,
  Előre.
  Nincs már nekem semmim,
  Ti vagytok az örökség,
  A jutalom,
  Ti vagytok a dalom
  S
fiatalok,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fiatalok
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
fiaim,
  Szép lesz elesni értetek
 
Majdnem-majdnem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Majdnem, majdnem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Fiatalon.
 
 
 
Az én hadseregem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A Minden-titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
IV.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Fiatalok,
  Forró, páratlan hadseregem,
  Nem
baj
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
baj,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ha meghalok.
  Enyém az ország
  S a tiétek
  A legszentebb hivatalok:
  Ha meghalok.
  Ezt okosan csináltam:
  Jöjjetek, ti,
  Nálamnál bűnösebbek,
  Szebbek és
kedvesebbek,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kevesebbek,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Többek és jobbak,
  Fiatalok.
  Ti vagytok az én országom
  S tiétek lesz itt minden,
  Ingyen,
  Egy kicsit a lelketekért
  S miattam.
  Előre, drága hadseregem,
  Előre.
  Bűneim piros zászlóját
  Erényeimnek sok
  Fekete rojtjával
  Lobogtassátok.
 
Siromból
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Síromból
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
is rátok,
 
(Habár ócska a szó,)
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Habár ócska a szó,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Vidáman nézek.
  Vitézek,
  Fiatalok,
  Előre.
  Nincs már nekem semmim,
  Ti vagytok az örökség,
  A jutalom,
  Ti vagytok a dalom
  S
fiatalok,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fiatalok
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
fiaim,
  Szép lesz elesni értetek
 
Majdnem-majdnem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Majdnem, majdnem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Fiatalon.