X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Egy templom-alapító álma

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

 • Szövegforrás NY: Nyugat1910. július 16. III. évf. 14. sz. 970.
  n
  Jegyzet (Másodikként jelent meg az Egy templom-alapító álma után és A szerelmetlenség Istenéhez előtt.)
 • Szövegforrás NV: Nagyvárad1910. július 17. XL. évf. 162. sz. 2.
 • Szövegforrás ASzILS: Szilágyság1910. december 22. 21. sz. 1. - A "Szilágyság" tárcája.
  n
  Jegyzet („'A minden titkok versei'-ből” főcímmel közölt két vers első darabja. A második Isten drága pénze. )
 • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1910. (A Magyarság Titkai ciklus) 71-72.
 • Szövegforrás MITv2: Minden-Titkok versei1918. 71-72.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A Ny-ban júl. 16-án megjelenő három vers keletkezésének és postázásának idejéből nem maradt fönn minket útba igazító levél. Földessy Gyula a költő egyik „legtragikusabb szemléletű magyar sors-versé”-nek nevezi, s Az én magyarságom képi-hangulati jellegzetességeivel rokonítja („Az én magyarságom Büszke felleg-orom, Büszke nagy sirató.”). A „[F]ekete, magas hegyfok” szerinte azt a helyet jelöli, „ahova csak kevesen juthatnak fel.”, Azok az igazi magyarok, „akik nemesebb emberségről és magyarságról álmodoztak. Az »ezer árnyék«: a magyar századok »semmitse tehetett«, hiába szenvedett »magyar messiásai«, akik nem építhettek templomot az ő istenüknek.” (Földessy: Amt. 146.) Ha a templomot a nemzeti múlt emlékezetének hordozójaként értelmezzük, ötlete elfogadható. A halott alatti vörös terítő előképe több Ady-költeményben föltűnt már: az 1905-ös Költözés Átok-városból nekropoliszában „S feküdtem vörös ravatalon”, illetve az 1906-os Temetés a tengeren „vörös bárkára visznek minket” soraiban. A költemény vegyíti a katolikus miséket és protestáns istentiszteleteket megidéző kellékeket: előbbire vall a tömjén, a latin „Ite, missa est” záróformula és akár az orgona, utóbbi fogalomköréből való az eklézsia, illetve a költő templomi igehirdető képe. A kétfajta egyházi szókészlet vegyítése az elképzelt jelenet egyediségét, különlegességét sugallja. Ady, papok ivadéka, ezidőben gyakran foglalkoztatta a vallásalapító próféta szerepében való játék. A „Fekete, magas hegyfok” azonosítható a verssel egy időben született A szerelmetlenség Istenéhez Sion-hegyével, amennyiben az Istennel való találkozás szent helyeként értelmezzük azt. Mindkét vers szcenikája az én és az Isten fiktív dialógushelyzetére épül. Magyarázat Szent Mihály lova: A népnyelvben a koporsó megtartásához és sírhoz szállításához használt négylábú állvány. Névadója Szent Mihály, a temetés védőszentje, de protestáns vidékeken is így nevezték a hordozható ravatalt. eklézsia: Protestáns gyülekezet, egyházközség; parókia. „Ite, missa est”: A katolikus mise záró mondata, annyi mint: A szentmise véget ért, menjetek békével. Irodalom Benedek II. 65–66.; Földessy: Amt 146.; Király II. 97., 250–251. ; Vezér 304., 309.; Bíró Zoltán: Költőszerep vagy sorsazonosság a Kárpátok alatt?. Korunk. 1998. 1 sz. 42.
 
Egy
templom-alapító
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
templom-alapitó
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
álma
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
'A minden titkok versei'-ből*
n
Jegyzet Mutatvány kiváló munkatársunknak a hét folyamán megjelent új kötetéből.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
Bölöni Györgynek küldöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
 
  Fekete, magas hegyfokon
  Az oktalan
Szomoruságnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorúságnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
 
  Tiszteletére
  Épülne az én templomom.
  Ott
összegyülne
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
összegyülna
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
összegyülne az én népem
  S nyögve, kacagva
  Vörös terítős Szent-Mihály lova
  Körül, oltár körül
 
Szomoruak
*
Szövegforrás:
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szomorúak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
 
gyülekezetében
  Állnék én, templom-alapító.
  Jajaink: az
orgona sípok,
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
orgona-sípok,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
orgona-sípok
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Tömjénünk: az álmok,
  Imánk: legyen örökké
  Áldott,
  Aki nem tudja, miért szomjas,
  Aki nem tudja, hogy mi fáj,
  Mindenki, ki korona nélkül
 
Is
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ís
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
király:
  Az oktalan
Szomoruságnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorúságnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
 
 
Szomoru,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorú,
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
 
szép eklézsiája.
  Aztán keresztelnék galambok
  Csurgó vérével
  Kisdedeket.
  Esketnék és temetnék halkan,
 
Minthogyha
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Mint hogyha
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
alvó betegek
  Ágyai között járnék.
  Ezer árnyék
  Suhogna ott,
  Akik nem kaptak templomot
  S halottak régen,
  Mert régi, hajh, régi
  Az én oktalan
szomoruságú
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorúságu
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
szomorúságú
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
Fájdalmas hitű
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Fájdalmas-hitű
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
népem.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
népem,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
"Ite,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
"Ite
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
 
missa est",
  Elmondanám naponként szebben
  És
sírnánk
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirnánk
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
mindíg,
  Többen és jobban,
  Keservesebben, keservesebben.
 
 
 
Egy
templom-alapító
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
templom-alapitó
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
álma
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
'A minden titkok versei'-ből*
n
Jegyzet Mutatvány kiváló munkatársunknak a hét folyamán megjelent új kötetéből.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
Bölöni Györgynek küldöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
 
  Fekete, magas hegyfokon
  Az oktalan
Szomoruságnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorúságnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
 
  Tiszteletére
  Épülne az én templomom.
  Ott
összegyülne
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
összegyülna
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
összegyülne az én népem
  S nyögve, kacagva
  Vörös terítős Szent-Mihály lova
  Körül, oltár körül
 
Szomoruak
*
Szövegforrás:
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szomorúak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
 
gyülekezetében
  Állnék én, templom-alapító.
  Jajaink: az
orgona sípok,
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
orgona-sípok,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
orgona-sípok
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Tömjénünk: az álmok,
  Imánk: legyen örökké
  Áldott,
  Aki nem tudja, miért szomjas,
  Aki nem tudja, hogy mi fáj,
  Mindenki, ki korona nélkül
 
Is
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ís
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
király:
  Az oktalan
Szomoruságnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorúságnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
 
 
Szomoru,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorú,
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
 
szép eklézsiája.
  Aztán keresztelnék galambok
  Csurgó vérével
  Kisdedeket.
  Esketnék és temetnék halkan,
 
Minthogyha
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Mint hogyha
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
alvó betegek
  Ágyai között járnék.
  Ezer árnyék
  Suhogna ott,
  Akik nem kaptak templomot
  S halottak régen,
  Mert régi, hajh, régi
  Az én oktalan
szomoruságú
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorúságu
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
szomorúságú
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
Fájdalmas hitű
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Fájdalmas-hitű
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
népem.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
népem,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
"Ite,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
"Ite
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
 
missa est",
  Elmondanám naponként szebben
  És
sírnánk
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirnánk
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
mindíg,
  Többen és jobban,
  Keservesebben, keservesebben.
 
 
 
Egy
templom-alapító
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
templom-alapitó
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
álma
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
'A minden titkok versei'-ből*
n
Jegyzet Mutatvány kiváló munkatársunknak a hét folyamán megjelent új kötetéből.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
Bölöni Györgynek küldöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
 
  Fekete, magas hegyfokon
  Az oktalan
Szomoruságnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorúságnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
 
  Tiszteletére
  Épülne az én templomom.
  Ott
összegyülne
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
összegyülna
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
összegyülne az én népem
  S nyögve, kacagva
  Vörös terítős Szent-Mihály lova
  Körül, oltár körül
 
Szomoruak
*
Szövegforrás:
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szomorúak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
 
gyülekezetében
  Állnék én, templom-alapító.
  Jajaink: az
orgona sípok,
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
orgona-sípok,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
orgona-sípok
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Tömjénünk: az álmok,
  Imánk: legyen örökké
  Áldott,
  Aki nem tudja, miért szomjas,
  Aki nem tudja, hogy mi fáj,
  Mindenki, ki korona nélkül
 
Is
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ís
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
király:
  Az oktalan
Szomoruságnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorúságnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
 
 
Szomoru,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorú,
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
 
szép eklézsiája.
  Aztán keresztelnék galambok
  Csurgó vérével
  Kisdedeket.
  Esketnék és temetnék halkan,
 
Minthogyha
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Mint hogyha
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
alvó betegek
  Ágyai között járnék.
  Ezer árnyék
  Suhogna ott,
  Akik nem kaptak templomot
  S halottak régen,
  Mert régi, hajh, régi
  Az én oktalan
szomoruságú
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorúságu
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
szomorúságú
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
Fájdalmas hitű
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Fájdalmas-hitű
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
népem.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
népem,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
"Ite,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
"Ite
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
 
missa est",
  Elmondanám naponként szebben
  És
sírnánk
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirnánk
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
mindíg,
  Többen és jobban,
  Keservesebben, keservesebben.
 
 
 
Egy
templom-alapító
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
templom-alapitó
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
álma
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
'A minden titkok versei'-ből*
n
Jegyzet Mutatvány kiváló munkatársunknak a hét folyamán megjelent új kötetéből.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
Bölöni Györgynek küldöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
 
  Fekete, magas hegyfokon
  Az oktalan
Szomoruságnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorúságnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
 
  Tiszteletére
  Épülne az én templomom.
  Ott
összegyülne
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
összegyülna
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
összegyülne az én népem
  S nyögve, kacagva
  Vörös terítős Szent-Mihály lova
  Körül, oltár körül
 
Szomoruak
*
Szövegforrás:
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szomorúak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
 
gyülekezetében
  Állnék én, templom-alapító.
  Jajaink: az
orgona sípok,
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
orgona-sípok,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
orgona-sípok
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Tömjénünk: az álmok,
  Imánk: legyen örökké
  Áldott,
  Aki nem tudja, miért szomjas,
  Aki nem tudja, hogy mi fáj,
  Mindenki, ki korona nélkül
 
Is
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ís
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
király:
  Az oktalan
Szomoruságnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorúságnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
 
 
Szomoru,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorú,
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
 
szép eklézsiája.
  Aztán keresztelnék galambok
  Csurgó vérével
  Kisdedeket.
  Esketnék és temetnék halkan,
 
Minthogyha
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Mint hogyha
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
alvó betegek
  Ágyai között járnék.
  Ezer árnyék
  Suhogna ott,
  Akik nem kaptak templomot
  S halottak régen,
  Mert régi, hajh, régi
  Az én oktalan
szomoruságú
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorúságu
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
szomorúságú
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
Fájdalmas hitű
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Fájdalmas-hitű
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
népem.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
népem,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
"Ite,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
"Ite
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
 
missa est",
  Elmondanám naponként szebben
  És
sírnánk
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirnánk
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
mindíg,
  Többen és jobban,
  Keservesebben, keservesebben.
 
 
 
Egy
templom-alapító
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
templom-alapitó
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
álma
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
'A minden titkok versei'-ből*
n
Jegyzet Mutatvány kiváló munkatársunknak a hét folyamán megjelent új kötetéből.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
Bölöni Györgynek küldöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
 
  Fekete, magas hegyfokon
  Az oktalan
Szomoruságnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorúságnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
 
  Tiszteletére
  Épülne az én templomom.
  Ott
összegyülne
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
összegyülna
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
összegyülne az én népem
  S nyögve, kacagva
  Vörös terítős Szent-Mihály lova
  Körül, oltár körül
 
Szomoruak
*
Szövegforrás:
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szomorúak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
 
gyülekezetében
  Állnék én, templom-alapító.
  Jajaink: az
orgona sípok,
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
orgona-sípok,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
orgona-sípok
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Tömjénünk: az álmok,
  Imánk: legyen örökké
  Áldott,
  Aki nem tudja, miért szomjas,
  Aki nem tudja, hogy mi fáj,
  Mindenki, ki korona nélkül
 
Is
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ís
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
király:
  Az oktalan
Szomoruságnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorúságnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
 
 
Szomoru,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szomorú,
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
Szilágyság
 
szép eklézsiája.
  Aztán keresztelnék galambok
  Csurgó vérével
  Kisdedeket.
  Esketnék és temetnék halkan,
 
Minthogyha
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Mint hogyha
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
alvó betegek
  Ágyai között járnék.
  Ezer árnyék
  Suhogna ott,
  Akik nem kaptak templomot
  S halottak régen,
  Mert régi, hajh, régi
  Az én oktalan
szomoruságú
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorúságu
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
szomorúságú
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
Fájdalmas hitű
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Fájdalmas-hitű
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
népem.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
népem,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
"Ite,
*
Szövegforrás:
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
"Ite
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyvárad
 
missa est",
  Elmondanám naponként szebben
  És
sírnánk
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirnánk
*
Szövegforrás:
Nagyvárad
 
mindíg,
  Többen és jobban,
  Keservesebben, keservesebben.