X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Nagy sírkertet mérünk

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. július 16. III. évf. 14. sz. 970.
    n
    Jegyzet (Másodikként jelent meg az Egy templom-alapító álma után és A szerelmetlenség Istenéhez előtt.)
  • Szövegforrás NN: NN1911. június 4. XIV. évf. 127. sz.
  • Szövegforrás NE: Nagyváradi Élet14. sz. 6.
  • Szövegforrás ASzILS: Szilágyság1910. augusztus 11. 2. sz. 1.  A „Szilágyság” tárcája.
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1910. (A Szomoruság Titkai ciklus) 51-52.
  • Szövegforrás MITv2: Minden-Titkok versei1918. 51-52.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers életképi, elbeszélő jellegével egyszersmind biográfiai hitelű beszámoló a mindszenti „sirkertről”, s ezzel együtt Ady Lőrinc unoka utáni vágyáról. Az egyszeri esetként előadott történet valójában az apa tartós, folytonos aggodalmaira vet fényt, melyeket egy rokoni emlékezésből, Ady Istvánnak, Endre unokafivérének a szavaiból is megismerhetünk: „1912-ben, mikor Érmindszent szomszédságában, Érgirolton tartózkodtam mint cséplési ellenőr a Degenfeld uradalomban, egy vasárnap átmentem Mindszentre látogatóba. [...] Azután egy szép díszes ostort láttam felakasztva. Erre azt mondta Lenci bátyám: »A leendő unokáimnak vettem, ami nincs, és sajnos nem is lesz«. Így kesergett szegény Lenci bátyám. Megmutatta a kertben a helyet, ahova temetkezni fognak, az egész család.” (EmlAE I. 47–48.) Az Érdekes Újság számára Kabos Ede felkérésére 1913-ban írt, családi vonatkozású vallomását is a családi sírkerttel zárta le a költő: „Az apám egyébként a ház mögött szép helyet szemelt ki, ahol az Érmindszentre származott diósadi Adyak fognak szerényen és csöndesen temetkezni.” (A mi kis „kúriánk”. AEÖPM XI. 21. sz. 40.) Idézhetjük még Ady Lajosné könyvének néhány mondatát a versről, a másik Ady-fiú gyermektelenségéről, melyet – mint valami végzetet – már korán megérezhetett a költő-fivér: „Ady Lőrinc nagyobb sírkertet szeretne mérni, hogy többen lennének még az Ady-magvak. Azért lép annyit, mert hátha, hátha... De Endre már tudja, ő, ki minden titkot mélyebbről lát s másként ismer, hogy a kisebbik fiúnak sem lesz soha utódja.” (AL-né 152.) Ady maga is vágyott gyermekre, ezt tanúsítják az előző évből Virág-fohász virágok Urához és Ezvorász király sírirata versei. Erről s a „magtalanság” tényéről l. A fiam bölcsőjénél jegyzetét. A temető szerepére Ady gyermekkorában, a mindszenti temető megjelenésére korábbi verseioben és publicisztikájában l. A mindszenti temetőben jegyzetét. Ady számos versében érmindszenti hangulatokat örökített meg, így az utóbbi időben az Egy vidám tor, a Rettegésben a falu, A hatalmas Tél (mind 1908 december), a Nem először sírok (1909), illetve A mindszenti temetőben és az Öreg suhanc vágyakozása (1910) címűekben. Ezt a versét valószínűleg az eseményre visszatekintve, emlékezve már Pesten írta. Ady Lajos szerint „Június végét s a menyekző [Ady L. menyegzője] után még egy pár napot otthon tölt Mindszenten, július elején azonban feljő újra Pestre.” (AL 139.) Irodalom Benedek II. 243.; AM I. 25., 156.; AL 139.; AL-né 151–152; EmlAE I. 47–48., 170.; Király II. 277., 509.
 
Nagy
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
mérünk  
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Ő hosszakat lép s némán számol,
  Én a nyomában.
 
Sírkert
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Sirkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Minden-Titkok versei
 
kell a családnak: mérünk.
 
 
  Hol kelni szoktak friss palánták,
  Meleg ágyaknak közelében,
  Vetik külön majd
 
Az Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hideg ágyát.
 
 
  Házközeles, fekete földben
  Mérjük a
sírkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikert
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
szélét, hosszát.
  Négyen leszünk csak,
  Kik idehullunk örökölten.
 
 
  Dús földön és kevés kalásszal
  Értük el a mérésnek őszét,
  Az apám lép, lép
  Reszkető lábbal, esti lázzal.
 
 
  Százszor és százszor
újra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ujra
*
Szövegforrás:
NN
 
kezdi,
  Már száz
sírra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirra
*
Szövegforrás:
NN
 
eleget lépett,
  De hátha, hátha
  S bús lépéseit megnöveszti.
 
 
  Ez a föld, ha maggal beszórta,
  Emlékszik rá, áldott volt
mindíg,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mindig,
*
Szövegforrás:
NN
Szilágyság
 
  Kereszt keresztet
  Ért itt nyáron hússzorozódva.
 
 
  Két fia van és velük elvész
  E dús kis földnek kis családja,
  Minden és minden.
  Hát négy
sír
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sir
*
Szövegforrás:
NN
 
lesz
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
lesz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
itt csak a termés?
 
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Este van, ő tünődik, hallgat
  S az alkonyatba
 
Beleveszünk,
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Beleveszünk.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
Sírkertet
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
mérünk.
 
 
 
Nagy
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
mérünk  
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Ő hosszakat lép s némán számol,
  Én a nyomában.
 
Sírkert
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Sirkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Minden-Titkok versei
 
kell a családnak: mérünk.
 
 
  Hol kelni szoktak friss palánták,
  Meleg ágyaknak közelében,
  Vetik külön majd
 
Az Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hideg ágyát.
 
 
  Házközeles, fekete földben
  Mérjük a
sírkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikert
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
szélét, hosszát.
  Négyen leszünk csak,
  Kik idehullunk örökölten.
 
 
  Dús földön és kevés kalásszal
  Értük el a mérésnek őszét,
  Az apám lép, lép
  Reszkető lábbal, esti lázzal.
 
 
  Százszor és százszor
újra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ujra
*
Szövegforrás:
NN
 
kezdi,
  Már száz
sírra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirra
*
Szövegforrás:
NN
 
eleget lépett,
  De hátha, hátha
  S bús lépéseit megnöveszti.
 
 
  Ez a föld, ha maggal beszórta,
  Emlékszik rá, áldott volt
mindíg,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mindig,
*
Szövegforrás:
NN
Szilágyság
 
  Kereszt keresztet
  Ért itt nyáron hússzorozódva.
 
 
  Két fia van és velük elvész
  E dús kis földnek kis családja,
  Minden és minden.
  Hát négy
sír
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sir
*
Szövegforrás:
NN
 
lesz
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
lesz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
itt csak a termés?
 
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Este van, ő tünődik, hallgat
  S az alkonyatba
 
Beleveszünk,
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Beleveszünk.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
Sírkertet
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
mérünk.
 
 
 
Nagy
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
mérünk  
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Ő hosszakat lép s némán számol,
  Én a nyomában.
 
Sírkert
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Sirkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Minden-Titkok versei
 
kell a családnak: mérünk.
 
 
  Hol kelni szoktak friss palánták,
  Meleg ágyaknak közelében,
  Vetik külön majd
 
Az Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hideg ágyát.
 
 
  Házközeles, fekete földben
  Mérjük a
sírkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikert
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
szélét, hosszát.
  Négyen leszünk csak,
  Kik idehullunk örökölten.
 
 
  Dús földön és kevés kalásszal
  Értük el a mérésnek őszét,
  Az apám lép, lép
  Reszkető lábbal, esti lázzal.
 
 
  Százszor és százszor
újra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ujra
*
Szövegforrás:
NN
 
kezdi,
  Már száz
sírra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirra
*
Szövegforrás:
NN
 
eleget lépett,
  De hátha, hátha
  S bús lépéseit megnöveszti.
 
 
  Ez a föld, ha maggal beszórta,
  Emlékszik rá, áldott volt
mindíg,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mindig,
*
Szövegforrás:
NN
Szilágyság
 
  Kereszt keresztet
  Ért itt nyáron hússzorozódva.
 
 
  Két fia van és velük elvész
  E dús kis földnek kis családja,
  Minden és minden.
  Hát négy
sír
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sir
*
Szövegforrás:
NN
 
lesz
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
lesz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
itt csak a termés?
 
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Este van, ő tünődik, hallgat
  S az alkonyatba
 
Beleveszünk,
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Beleveszünk.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
Sírkertet
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
mérünk.
 
 
 
Nagy
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
mérünk  
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Ő hosszakat lép s némán számol,
  Én a nyomában.
 
Sírkert
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Sirkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Minden-Titkok versei
 
kell a családnak: mérünk.
 
 
  Hol kelni szoktak friss palánták,
  Meleg ágyaknak közelében,
  Vetik külön majd
 
Az Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hideg ágyát.
 
 
  Házközeles, fekete földben
  Mérjük a
sírkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikert
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
szélét, hosszát.
  Négyen leszünk csak,
  Kik idehullunk örökölten.
 
 
  Dús földön és kevés kalásszal
  Értük el a mérésnek őszét,
  Az apám lép, lép
  Reszkető lábbal, esti lázzal.
 
 
  Százszor és százszor
újra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ujra
*
Szövegforrás:
NN
 
kezdi,
  Már száz
sírra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirra
*
Szövegforrás:
NN
 
eleget lépett,
  De hátha, hátha
  S bús lépéseit megnöveszti.
 
 
  Ez a föld, ha maggal beszórta,
  Emlékszik rá, áldott volt
mindíg,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mindig,
*
Szövegforrás:
NN
Szilágyság
 
  Kereszt keresztet
  Ért itt nyáron hússzorozódva.
 
 
  Két fia van és velük elvész
  E dús kis földnek kis családja,
  Minden és minden.
  Hát négy
sír
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sir
*
Szövegforrás:
NN
 
lesz
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
lesz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
itt csak a termés?
 
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Este van, ő tünődik, hallgat
  S az alkonyatba
 
Beleveszünk,
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Beleveszünk.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
Sírkertet
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
mérünk.
 
 
 
Nagy
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
mérünk  
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Ő hosszakat lép s némán számol,
  Én a nyomában.
 
Sírkert
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Sirkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Minden-Titkok versei
 
kell a családnak: mérünk.
 
 
  Hol kelni szoktak friss palánták,
  Meleg ágyaknak közelében,
  Vetik külön majd
 
Az Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hideg ágyát.
 
 
  Házközeles, fekete földben
  Mérjük a
sírkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikert
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
szélét, hosszát.
  Négyen leszünk csak,
  Kik idehullunk örökölten.
 
 
  Dús földön és kevés kalásszal
  Értük el a mérésnek őszét,
  Az apám lép, lép
  Reszkető lábbal, esti lázzal.
 
 
  Százszor és százszor
újra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ujra
*
Szövegforrás:
NN
 
kezdi,
  Már száz
sírra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirra
*
Szövegforrás:
NN
 
eleget lépett,
  De hátha, hátha
  S bús lépéseit megnöveszti.
 
 
  Ez a föld, ha maggal beszórta,
  Emlékszik rá, áldott volt
mindíg,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mindig,
*
Szövegforrás:
NN
Szilágyság
 
  Kereszt keresztet
  Ért itt nyáron hússzorozódva.
 
 
  Két fia van és velük elvész
  E dús kis földnek kis családja,
  Minden és minden.
  Hát négy
sír
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sir
*
Szövegforrás:
NN
 
lesz
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
lesz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
itt csak a termés?
 
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Este van, ő tünődik, hallgat
  S az alkonyatba
 
Beleveszünk,
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Beleveszünk.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
Sírkertet
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
mérünk.
 
 
 
Nagy
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
mérünk  
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Ő hosszakat lép s némán számol,
  Én a nyomában.
 
Sírkert
*
Szövegforrás:
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Sirkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Minden-Titkok versei
 
kell a családnak: mérünk.
 
 
  Hol kelni szoktak friss palánták,
  Meleg ágyaknak közelében,
  Vetik külön majd
 
Az Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ady-magvak
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
hideg ágyát.
 
 
  Házközeles, fekete földben
  Mérjük a
sírkert
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikert
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
szélét, hosszát.
  Négyen leszünk csak,
  Kik idehullunk örökölten.
 
 
  Dús földön és kevés kalásszal
  Értük el a mérésnek őszét,
  Az apám lép, lép
  Reszkető lábbal, esti lázzal.
 
 
  Százszor és százszor
újra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ujra
*
Szövegforrás:
NN
 
kezdi,
  Már száz
sírra
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirra
*
Szövegforrás:
NN
 
eleget lépett,
  De hátha, hátha
  S bús lépéseit megnöveszti.
 
 
  Ez a föld, ha maggal beszórta,
  Emlékszik rá, áldott volt
mindíg,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mindig,
*
Szövegforrás:
NN
Szilágyság
 
  Kereszt keresztet
  Ért itt nyáron hússzorozódva.
 
 
  Két fia van és velük elvész
  E dús kis földnek kis családja,
  Minden és minden.
  Hát négy
sír
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sir
*
Szövegforrás:
NN
 
lesz
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
lesz
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
itt csak a termés?
 
 
  "Édes apám, talán elférünk."
  Este van, ő tünődik, hallgat
  S az alkonyatba
 
Beleveszünk,
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Beleveszünk.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
sírkertet
*
Szövegforrás:
Nyugat
Nagyváradi Élet
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sirkertet
*
Szövegforrás:
NN
 
Sírkertet
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
mérünk.