X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A szerelmetlenség Istenéhez

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. július 16. III. évf. 14. sz. 971.
    n
    Jegyzet (Utolsóként jelent meg az Egy templom-alapító álma és a Nagy sírkertet mérünk után.)
  • Szövegforrás NN: NN1910. augusztus 20. XIII. évf. 194. sz. 1.
  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei1910. (Az Isten Titkai ciklus) 19-20.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1918. 17-18.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A verset Ady a mindszenti tartózkodás és a tátrai nyaralás közti időszakban írta, feltehetőleg Budapesten. Fontos életrajzi mozzanat a vers hátteréhez az Adéllal való egyre reménytelenebbé, fájóbbá váló kapcsolat. L. erről bővebben a Halk, bánatos szökés c. vers jegyzetét e kötetben. Adélt szanatóriumban kezelik, míg Ady „félve, utálva / Kit szeretek, nem szökök tőle” készül hátrahagyni. Korábbi verseiből ismerős motívumai: magasság-szirt (l. pl. az ezzel együtt megjelenő Egy templom-alapító álma), örömtelenség, az adás (l. a Jóság síró vágya jegyzetét). Szabó Zoltán a „Boldogok, kik szirthoz hasonlítnak / S nem rózsáihoz hő-vizeknek” állítást és tagadást összekapcsoló mondatszerkezetében a régi protestáns énekköltészet hagyományainak továbbélését ismerte föl ( Hagyomány és újítás. Korunk. 1975. 6. sz. 447.) Földessy ugyanezen sorpárban a szirt szóhoz kapcsolt mély hangrendű toldalékban Csokonai hatását vélte felfedezni ( Nyelvi magyarázatok költőink műveihez. Magyar Nyelvőr. 1951. 4. sz. 254.) Magyarázat Sion: Jeruzsálem legmagasabb dombja, így a város szimbóluma, később a szomszédos Templom-hegyet is így nevezték. Az Újszövetségben a mennyország és az üdvösség jelképe. Irodalom Benedek II. 227–228.; Földessy Gyula: Nyelvi magyarázatok költőink műveihez. Magyar Nyelvőr. 1951. 254.; Földessy: Amt 136.; EmlAE III. 210.; Király II. 100., 105., 213., 259 – 260.; Szabó Zoltán: Hagyomány és újítás. Korunk. 1975. 6. sz. 447.; Vitályos László: Emlékezések Ady Endréről. Irodalomtörténet. 1989. 4. sz. 787.
 
A szerelmetlenség Istenéhez  
 
  A
Sionnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Sionnar
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
hegyén szerelmetlen,
  Boldog, ékes, hideg
Valóság,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
valóság,
*
Szövegforrás:
NN
 
  Én Istenem,
szabadíts
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szabadits
*
Szövegforrás:
NN
 
meg engem.
 
 
  Kikért büntetsz, hogy
így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
szétomoltan
  Még mindig fájnak a szerelmek?
 
Hűs
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Hüs
*
Szövegforrás:
NN
 
vérüek
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vérűek
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
unokája voltam?
 
 
  Kikért büntetsz, hogy félve, utálva
  Kit szeretek, nem szökök tőle
  S nyomorultan huzódok
utána?
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utána.
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
 
 
  Boldog minden rossz
fiad,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fiad.
*
Szövegforrás:
NN
 
leányod
  Kik szerettetvén nem szeretnek,
  Vágyakkal őket meg nem alázod.
 
 
  Boldogok, kik szirthoz
hasonlítanak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hasonlitanak
*
Szövegforrás:
NN
 
  S nem rózsáihoz hő-vizeknek,
  Melyek buzgón, halálosan nyitnak.
 
 
  Óh, én, világ eleven
halottja,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
halottja
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
 
Csúfja,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Csufja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
gyávája, elveszettje,
  Mindenkinek
bús
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
odaadottja.
 
 
  Óh, én, kinek gőggel szerettetni
  Volna szabad csak s nem vagyok
más,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
más
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
  Csak másokhoz
ösztönözött
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ösztönzött
*
Szövegforrás:
NN
 
semmi.
 
 
  A Sionnak hegyén szerelmetlen,
  Boldog, ékes, hideg Valóság,
  Én
Istenem, szabadíts
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
istenem, szabadits
*
Szövegforrás:
NN
 
meg engem.
 
 
 
A szerelmetlenség Istenéhez  
 
  A
Sionnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Sionnar
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
hegyén szerelmetlen,
  Boldog, ékes, hideg
Valóság,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
valóság,
*
Szövegforrás:
NN
 
  Én Istenem,
szabadíts
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szabadits
*
Szövegforrás:
NN
 
meg engem.
 
 
  Kikért büntetsz, hogy
így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
szétomoltan
  Még mindig fájnak a szerelmek?
 
Hűs
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Hüs
*
Szövegforrás:
NN
 
vérüek
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vérűek
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
unokája voltam?
 
 
  Kikért büntetsz, hogy félve, utálva
  Kit szeretek, nem szökök tőle
  S nyomorultan huzódok
utána?
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utána.
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
 
 
  Boldog minden rossz
fiad,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fiad.
*
Szövegforrás:
NN
 
leányod
  Kik szerettetvén nem szeretnek,
  Vágyakkal őket meg nem alázod.
 
 
  Boldogok, kik szirthoz
hasonlítanak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hasonlitanak
*
Szövegforrás:
NN
 
  S nem rózsáihoz hő-vizeknek,
  Melyek buzgón, halálosan nyitnak.
 
 
  Óh, én, világ eleven
halottja,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
halottja
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
 
Csúfja,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Csufja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
gyávája, elveszettje,
  Mindenkinek
bús
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
odaadottja.
 
 
  Óh, én, kinek gőggel szerettetni
  Volna szabad csak s nem vagyok
más,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
más
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
  Csak másokhoz
ösztönözött
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ösztönzött
*
Szövegforrás:
NN
 
semmi.
 
 
  A Sionnak hegyén szerelmetlen,
  Boldog, ékes, hideg Valóság,
  Én
Istenem, szabadíts
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
istenem, szabadits
*
Szövegforrás:
NN
 
meg engem.
 
 
 
A szerelmetlenség Istenéhez  
 
  A
Sionnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Sionnar
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
hegyén szerelmetlen,
  Boldog, ékes, hideg
Valóság,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
valóság,
*
Szövegforrás:
NN
 
  Én Istenem,
szabadíts
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szabadits
*
Szövegforrás:
NN
 
meg engem.
 
 
  Kikért büntetsz, hogy
így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
szétomoltan
  Még mindig fájnak a szerelmek?
 
Hűs
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Hüs
*
Szövegforrás:
NN
 
vérüek
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vérűek
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
unokája voltam?
 
 
  Kikért büntetsz, hogy félve, utálva
  Kit szeretek, nem szökök tőle
  S nyomorultan huzódok
utána?
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utána.
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
 
 
  Boldog minden rossz
fiad,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fiad.
*
Szövegforrás:
NN
 
leányod
  Kik szerettetvén nem szeretnek,
  Vágyakkal őket meg nem alázod.
 
 
  Boldogok, kik szirthoz
hasonlítanak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hasonlitanak
*
Szövegforrás:
NN
 
  S nem rózsáihoz hő-vizeknek,
  Melyek buzgón, halálosan nyitnak.
 
 
  Óh, én, világ eleven
halottja,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
halottja
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
 
Csúfja,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Csufja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
gyávája, elveszettje,
  Mindenkinek
bús
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
odaadottja.
 
 
  Óh, én, kinek gőggel szerettetni
  Volna szabad csak s nem vagyok
más,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
más
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
  Csak másokhoz
ösztönözött
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ösztönzött
*
Szövegforrás:
NN
 
semmi.
 
 
  A Sionnak hegyén szerelmetlen,
  Boldog, ékes, hideg Valóság,
  Én
Istenem, szabadíts
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
istenem, szabadits
*
Szövegforrás:
NN
 
meg engem.
 
 
 
A szerelmetlenség Istenéhez  
 
  A
Sionnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Sionnar
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
hegyén szerelmetlen,
  Boldog, ékes, hideg
Valóság,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
valóság,
*
Szövegforrás:
NN
 
  Én Istenem,
szabadíts
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szabadits
*
Szövegforrás:
NN
 
meg engem.
 
 
  Kikért büntetsz, hogy
így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
szétomoltan
  Még mindig fájnak a szerelmek?
 
Hűs
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Hüs
*
Szövegforrás:
NN
 
vérüek
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vérűek
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
unokája voltam?
 
 
  Kikért büntetsz, hogy félve, utálva
  Kit szeretek, nem szökök tőle
  S nyomorultan huzódok
utána?
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utána.
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
 
 
  Boldog minden rossz
fiad,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
fiad.
*
Szövegforrás:
NN
 
leányod
  Kik szerettetvén nem szeretnek,
  Vágyakkal őket meg nem alázod.
 
 
  Boldogok, kik szirthoz
hasonlítanak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hasonlitanak
*
Szövegforrás:
NN
 
  S nem rózsáihoz hő-vizeknek,
  Melyek buzgón, halálosan nyitnak.
 
 
  Óh, én, világ eleven
halottja,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
halottja
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
 
Csúfja,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Csufja,
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
gyávája, elveszettje,
  Mindenkinek
bús
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
bus
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
odaadottja.
 
 
  Óh, én, kinek gőggel szerettetni
  Volna szabad csak s nem vagyok
más,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
más
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
  Csak másokhoz
ösztönözött
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ösztönzött
*
Szövegforrás:
NN
 
semmi.
 
 
  A Sionnak hegyén szerelmetlen,
  Boldog, ékes, hideg Valóság,
  Én
Istenem, szabadíts
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
istenem, szabadits
*
Szövegforrás:
NN
 
meg engem.