X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Ki elveszti harcát

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás VU: Vasárnapi Újság1910. augusztus 7. LVII. évf. 32. sz. 662.
  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei1910. (A Dicsőség Titkai ciklus) 86-87.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1918. 86-87.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A versnek még megközelítőleg pontos keletkezési idejére sem következtethetünk, mert a -nál az Ady-versek nemegyszer hónapokig vártak megjelenésre (l. erről Az idegen arcok jegyzetét). Sajnos Schöpflin fennmaradt levelei (febr. vége, ápr. 16.; AEL III. 45–46., 75.), illetve Ady a vers megjelenése után írt levelezőlapja (aug. 12., AEL III. 117.) semmilyen, a versre érthető célzást nem tartalmaz. Így csak annyit állapíthatunk biztosan meg, hogy 1910-ben született a vers. Kovalovszky a megírást a tátrai üdülés idejére tette. (EmlAE IV. 581.) Ezt kissé elbizonytalanítja, hogy Ady júl. 27-én reggel érkezett csak meg, s a nem siette el az Ady-küldemények leközlését. (A jún. 26-án megjelent Ady-cikket ápr. 16-án akként kérte Schöpflin, hogy „persze sürgősen kellene”, Budapest, AEL III. 75.) A még csak 33 éves Ady számvetést készít e versében. Ilyen szempontból rokonítható az előző évi A Jövendő fehérei és a Sirató ember dala versekkel. Szintén akkori a bűnök, vezeklés, fehér cél/Jövő motívumait mind fölsorakoztató Az Anti-Krisztus útja. A betegeskedő Ady verseiben a lírai alany többször említette korábban is magát – Éles szemmel (1900), A paraszt nyár (1908), Isten drága pénze (1910) – vagy szívét – Harcos ember szíve (1907), Szelíd, esti imádság (1909) – nyomoréknak. Magyarázat Jerikó-falak: az ószövetségi Józsué-könyv szerint a Kánaánba érkező zsidók az első várost, Jerikót csodás módon vették be: a harsonaszó és a frigyládával való körüljárás hatására leomlottak falai. Irodalom Benedek II. 41.; Földessy: Amt 151.; EmlAE IV. 581.
 
Ki elveszti harcát  
 
 
Akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
A kik
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
türelemmel
  Nézték és szánalommal
  Én nagy vergődésimet,
  Maradjanak most már
  5 Továbbat is jó
szivek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szívek,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Továbbat is jó
szivek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szívek.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Életemnek útja
  Bűnökkel kövezetten
  Fehér
cél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
czél
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
felé futott.
  Akármi is történt,
  Vezekelni nem tudok,
  Vezekelni nem tudok.
 
 
 
Harci
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Harczi
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
trombitámat
  Már eldobom nyugodtan:
  Büszke
Jerikó-falak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
 
Jeriko-falak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  Mint régen, szilárdan,
  Sötét gőggel állanak,
  Sötét gőggel állanak.
 
 
 
Amit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A mit
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csak akartam
  S vívtam szent hevülettel,
 
Kurdacos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Kudarczos
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csődre került:
  Sok nagy szándékomból
  Jaj, semmi se sikerült,
  Jaj, semmi se sikerült.
 
 
  Állok nyomorékon
  Méltatlan és
rossz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
rosz
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
névvel
  Ellen és barát előtt.
  Mint a végzet-verte,
  Régi, bús hadviselők,
  Régi, bús hadviselők.
 
 
  Sisakom beverve,
 
Én-szívemben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Én-szivemben
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
a kardom
  S a pajzsom messzi hever.
  Ki elveszti
harcát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
harczát,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Ilyen csunyán pihen el,
  Ilyen csunyán pihen el.
 
 
 
Ki elveszti harcát  
 
 
Akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
A kik
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
türelemmel
  Nézték és szánalommal
  Én nagy vergődésimet,
  Maradjanak most már
  5 Továbbat is jó
szivek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szívek,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Továbbat is jó
szivek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szívek.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Életemnek útja
  Bűnökkel kövezetten
  Fehér
cél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
czél
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
felé futott.
  Akármi is történt,
  Vezekelni nem tudok,
  Vezekelni nem tudok.
 
 
 
Harci
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Harczi
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
trombitámat
  Már eldobom nyugodtan:
  Büszke
Jerikó-falak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
 
Jeriko-falak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  Mint régen, szilárdan,
  Sötét gőggel állanak,
  Sötét gőggel állanak.
 
 
 
Amit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A mit
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csak akartam
  S vívtam szent hevülettel,
 
Kurdacos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Kudarczos
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csődre került:
  Sok nagy szándékomból
  Jaj, semmi se sikerült,
  Jaj, semmi se sikerült.
 
 
  Állok nyomorékon
  Méltatlan és
rossz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
rosz
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
névvel
  Ellen és barát előtt.
  Mint a végzet-verte,
  Régi, bús hadviselők,
  Régi, bús hadviselők.
 
 
  Sisakom beverve,
 
Én-szívemben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Én-szivemben
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
a kardom
  S a pajzsom messzi hever.
  Ki elveszti
harcát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
harczát,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Ilyen csunyán pihen el,
  Ilyen csunyán pihen el.
 
 
 
Ki elveszti harcát  
 
 
Akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
A kik
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
türelemmel
  Nézték és szánalommal
  Én nagy vergődésimet,
  Maradjanak most már
  5 Továbbat is jó
szivek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szívek,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Továbbat is jó
szivek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szívek.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Életemnek útja
  Bűnökkel kövezetten
  Fehér
cél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
czél
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
felé futott.
  Akármi is történt,
  Vezekelni nem tudok,
  Vezekelni nem tudok.
 
 
 
Harci
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Harczi
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
trombitámat
  Már eldobom nyugodtan:
  Büszke
Jerikó-falak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
 
Jeriko-falak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  Mint régen, szilárdan,
  Sötét gőggel állanak,
  Sötét gőggel állanak.
 
 
 
Amit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A mit
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csak akartam
  S vívtam szent hevülettel,
 
Kurdacos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Kudarczos
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csődre került:
  Sok nagy szándékomból
  Jaj, semmi se sikerült,
  Jaj, semmi se sikerült.
 
 
  Állok nyomorékon
  Méltatlan és
rossz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
rosz
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
névvel
  Ellen és barát előtt.
  Mint a végzet-verte,
  Régi, bús hadviselők,
  Régi, bús hadviselők.
 
 
  Sisakom beverve,
 
Én-szívemben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Én-szivemben
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
a kardom
  S a pajzsom messzi hever.
  Ki elveszti
harcát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
harczát,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Ilyen csunyán pihen el,
  Ilyen csunyán pihen el.
 
 
 
Ki elveszti harcát  
 
 
Akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
A kik
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
türelemmel
  Nézték és szánalommal
  Én nagy vergődésimet,
  Maradjanak most már
  5 Továbbat is jó
szivek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szívek,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Továbbat is jó
szivek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szívek.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Életemnek útja
  Bűnökkel kövezetten
  Fehér
cél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
czél
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
felé futott.
  Akármi is történt,
  Vezekelni nem tudok,
  Vezekelni nem tudok.
 
 
 
Harci
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Harczi
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
trombitámat
  Már eldobom nyugodtan:
  Büszke
Jerikó-falak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
 
Jeriko-falak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  Mint régen, szilárdan,
  Sötét gőggel állanak,
  Sötét gőggel állanak.
 
 
 
Amit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
A mit
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csak akartam
  S vívtam szent hevülettel,
 
Kurdacos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Kudarczos
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
csődre került:
  Sok nagy szándékomból
  Jaj, semmi se sikerült,
  Jaj, semmi se sikerült.
 
 
  Állok nyomorékon
  Méltatlan és
rossz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
rosz
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
névvel
  Ellen és barát előtt.
  Mint a végzet-verte,
  Régi, bús hadviselők,
  Régi, bús hadviselők.
 
 
  Sisakom beverve,
 
Én-szívemben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Én-szivemben
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
a kardom
  S a pajzsom messzi hever.
  Ki elveszti
harcát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
harczát,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Ilyen csunyán pihen el,
  Ilyen csunyán pihen el.