X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A békés eltávozás

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A/28
  • Szövegforrás VU: Vasárnapi Újság1911. január 22. LVIII. évf. 4. sz. 62.
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912) (A szűz Pilátus ciklus) 27–28.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Aug. 19-ig volt a Csorba-tónál. A távozást a Kassai Újság aug. 20-i számának egy rövidhíre segít pontosan datálni: „Ady Endre Kassán. Ady Endre, a legizmosabb tehetségű magyar poéta tegnap este a Tátrából, ahol négy hétig üdült, Kassára érkezett. Ady Endre ma Szilágyságra utazik.” (2.) A k Horváth Sándornénak ajánlja a verset. Érdekes, hogy Wlassics Tibor ugyanígy magukénak óhajtotta a költeményt. Ő az 1., 3. és 4. versszakot azzal idézi, hogy az Adynak „a Csorba-tónál rögtönzött verse, melyet édesanyám legyezőjére írt”, „ebben az alakjában meg sem jelent, később hosszabb verssé egészítette ki” (AM II. 165.) Horváth Sándorné, a vers bizonyos címzettje az újtátrafüredi üdülőorvos felesége volt. Elutazása előtt tőlük kért pénzt, hogy adósságait rendezni tudja (AEL III. 486.). E versén kívül az 1908-as A paraszt Nyár címűt is leírta s Horváth Sándornénak ajánlotta (vö. MTA KK K/14/148. és AEL III. 431.). Valamint egy fényképet dedikált az asszony számára, azzal, hogy a Kocsi-út az éjszakában versét „örökké, örök áron s tulajdonul nagyon szeretnivaló, tisztelt barátnőmnek, Horváth Sándorné urnőnek adom ezennel” (AEL III. 431.). Miután elutazott a Tátrából, levelezett velük ([Nagyhortobágy, 1910. aug. 22.], AEL III. 119–120., [Érmindszent, 1910. aug. 29.], AEL III. 124.). Az asszony férjének ezt írta: „A Nagyságos Asszony pedig elhiszi talán nékem, hogy Titeket őriztelek meg legkedvesebben összes Tátrák és tátraiak között.” [Budapest, 1911. jan. 21.], AEL III. 197.) Mindebből elképzelhető, hogy, Kovalovszky megfogalmazásában, „kezdődő vonzalom” ébredt Adyban a hölgy iránt tátrai pihenése közben (EmlAE IV. 582.). Minderre l. még A föltámadás szomorusága vers célzásait és jegyzetét Ady és az asszonyok ez idejű kapcsolatára. Wlassics Tibor és öccse, Gyula, a korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter gyermekei, egyként voltak minisztériumi tisztviselők és költők. Adyval a tátrai nyaralás során barátkoztak össze. Édesanyjuk Csengery Etelka (1864–1945), Csengery Antal lánya. Könnyen elképzelhető, hogy a Tátrában születő versét Ady több itteni úrhölggyel, így új barátai édesanyjával is megosztotta: számára természetesen az ara-versszak kihagyásával. Az előző vershez köthető a keletkezés helyén és idején túl a titok és a Nihil motívuma, valamint a költői én újralétesülésének dekonstrukciója. A rémisztő csend az előző évi Kocsi-út az éjszakában és Most pedig elnémulunk versekből ismerős. Az apokaliptikus pusztítás képe számos kései versét előlegezi meg. Irodalom Benedek II. 173–174.; AM II. 165.; Földessy: Amt 162–163.; Király II. 243.; 368.; Papp István Géza: Ady romantikus jellegű motívumainak változásáról. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum Tomus XXII., Szeged, 1986. 69.; Gintli Tibor: A Minden-élmény jelentősége Ady lírájában. Irodalomtörténet, 1994. 1–2. sz. 35.¸Kulcsár-Szabó Ernő: Az „én” utópiája és létesülése. Ady Endre avagy egy hatástörténeti metalepszis nyomában. Irodalomtörténet. 1998. 3. sz. 378.; Lőrincz Csongor: Önintézményesítés és poetológia összefüggése a Nyugat-líra két meghatározó vonulatában. Irodalomtörténet. 2008. 525.
 
A
békés
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
csöndes
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
eltávozás  
 
 
Száritson ki
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szárítson ki
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
Száritson föl
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szemükből a Nap,
  Kik egyszer is megnéztek.
  Ne hagyjon az én suta
arcom
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
arczom
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Senkinek se szánó emléket.
 
 
 
Sors-intézőm a Semmi legyen,
 
Szem és fültömő Semmi,
 
Adassék meg nekem vád nélkül
 
S észrevevő vágy nélkül menni.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hangomat a Semmi igya föl,
  Mint az álmokat
issza
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
iszsza
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  S az én gyönge, panaszos hangom
  Ne
jajgasson senkinek
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
sirjon senkinek se
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vissza.
 
 
 
Távozzak el
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
Ugy akarok
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
Távozzak el
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
én mindenkitől
  Megsemmisülve, szökve,
  Szemekből, fülekből
távozzak
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
táv
[törölt]
« ozni »
ozzak
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Emlékek nélkül
és örökre.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
« mind »
és
Beszúrás hely: fölé.
örökre.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Egy suhanás se árulja el,
  Mit lelkem
úgyis
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ugyis
*
Szövegforrás:
Kézirat
Vasárnapi Újság
 
titkolt:
  Valaki elment
élet
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
élét
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nélkül,
  Valaki elment,
aki
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
a ki
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
itt volt.
 
 
 
Felejtsem
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
S felejtsem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
el én is magamat,
 
Nagyboldogan felejtsem,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: l
»
Nagyboldogan felejtsem
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Önmagamból és a világból
 
Szédülve,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Magamat
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
zuhantva
leejtsem.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[törölt]
«
be
Beszúrás hely: fölé.
»
le
Beszúrás hely: sorközi.
ejtsem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
 
Akkor se legyek majd senkié,
 
De ne is legyek árva,
 
Nézzek
szép,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szép, jó
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
hideg mosolygással
 
Az én
hívó,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hivó,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
örök arámra.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Nem
voltam másé, se magamé,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
voltam
másé, se
Beszúrás hely: sorközi.
magamé
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Arám:
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Arám
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a hideg Semmi,
  Nincs jogom, hogy emléket hagyjak
  És, jaj, nincs jogom emlékezni.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
 
[törölt]
« Távozzam észrevétlenül én
 
Sötét csöndbe omoltan [
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: sor
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Feledt kérdésként, választalan
  Bukjam csöndbe omoltan:
  Ha nem voltam, ne vágyjak lenni
 
S maradjak titok,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
S titok maradjon,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hogyha voltam.
 
 
 
A
békés
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
csöndes
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
eltávozás  
 
 
Száritson ki
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szárítson ki
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
Száritson föl
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szemükből a Nap,
  Kik egyszer is megnéztek.
  Ne hagyjon az én suta
arcom
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
arczom
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Senkinek se szánó emléket.
 
 
 
Sors-intézőm a Semmi legyen,
 
Szem és fültömő Semmi,
 
Adassék meg nekem vád nélkül
 
S észrevevő vágy nélkül menni.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hangomat a Semmi igya föl,
  Mint az álmokat
issza
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
iszsza
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  S az én gyönge, panaszos hangom
  Ne
jajgasson senkinek
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
sirjon senkinek se
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vissza.
 
 
 
Távozzak el
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
Ugy akarok
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
Távozzak el
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
én mindenkitől
  Megsemmisülve, szökve,
  Szemekből, fülekből
távozzak
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
táv
[törölt]
« ozni »
ozzak
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Emlékek nélkül
és örökre.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
« mind »
és
Beszúrás hely: fölé.
örökre.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Egy suhanás se árulja el,
  Mit lelkem
úgyis
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ugyis
*
Szövegforrás:
Kézirat
Vasárnapi Újság
 
titkolt:
  Valaki elment
élet
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
élét
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nélkül,
  Valaki elment,
aki
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
a ki
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
itt volt.
 
 
 
Felejtsem
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
S felejtsem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
el én is magamat,
 
Nagyboldogan felejtsem,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: l
»
Nagyboldogan felejtsem
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Önmagamból és a világból
 
Szédülve,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Magamat
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
zuhantva
leejtsem.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[törölt]
«
be
Beszúrás hely: fölé.
»
le
Beszúrás hely: sorközi.
ejtsem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
 
Akkor se legyek majd senkié,
 
De ne is legyek árva,
 
Nézzek
szép,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szép, jó
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
hideg mosolygással
 
Az én
hívó,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hivó,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
örök arámra.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Nem
voltam másé, se magamé,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
voltam
másé, se
Beszúrás hely: sorközi.
magamé
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Arám:
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Arám
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a hideg Semmi,
  Nincs jogom, hogy emléket hagyjak
  És, jaj, nincs jogom emlékezni.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
 
[törölt]
« Távozzam észrevétlenül én
 
Sötét csöndbe omoltan [
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: sor
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Feledt kérdésként, választalan
  Bukjam csöndbe omoltan:
  Ha nem voltam, ne vágyjak lenni
 
S maradjak titok,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
S titok maradjon,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hogyha voltam.
 
 
 
A
békés
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
csöndes
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
eltávozás  
 
 
Száritson ki
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szárítson ki
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
Száritson föl
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szemükből a Nap,
  Kik egyszer is megnéztek.
  Ne hagyjon az én suta
arcom
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
arczom
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Senkinek se szánó emléket.
 
 
 
Sors-intézőm a Semmi legyen,
 
Szem és fültömő Semmi,
 
Adassék meg nekem vád nélkül
 
S észrevevő vágy nélkül menni.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hangomat a Semmi igya föl,
  Mint az álmokat
issza
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
iszsza
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  S az én gyönge, panaszos hangom
  Ne
jajgasson senkinek
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
sirjon senkinek se
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vissza.
 
 
 
Távozzak el
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
Ugy akarok
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
Távozzak el
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
én mindenkitől
  Megsemmisülve, szökve,
  Szemekből, fülekből
távozzak
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
táv
[törölt]
« ozni »
ozzak
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Emlékek nélkül
és örökre.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
« mind »
és
Beszúrás hely: fölé.
örökre.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Egy suhanás se árulja el,
  Mit lelkem
úgyis
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ugyis
*
Szövegforrás:
Kézirat
Vasárnapi Újság
 
titkolt:
  Valaki elment
élet
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
élét
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nélkül,
  Valaki elment,
aki
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
a ki
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
itt volt.
 
 
 
Felejtsem
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
S felejtsem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
el én is magamat,
 
Nagyboldogan felejtsem,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: l
»
Nagyboldogan felejtsem
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Önmagamból és a világból
 
Szédülve,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Magamat
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
zuhantva
leejtsem.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[törölt]
«
be
Beszúrás hely: fölé.
»
le
Beszúrás hely: sorközi.
ejtsem
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
 
Akkor se legyek majd senkié,
 
De ne is legyek árva,
 
Nézzek
szép,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szép, jó
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
hideg mosolygással
 
Az én
hívó,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hivó,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
örök arámra.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Nem
voltam másé, se magamé,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
voltam
másé, se
Beszúrás hely: sorközi.
magamé
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Arám:
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Arám
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a hideg Semmi,
  Nincs jogom, hogy emléket hagyjak
  És, jaj, nincs jogom emlékezni.
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
 
[törölt]
« Távozzam észrevétlenül én
 
Sötét csöndbe omoltan [
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: sor
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Feledt kérdésként, választalan
  Bukjam csöndbe omoltan:
  Ha nem voltam, ne vágyjak lenni
 
S maradjak titok,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Alapszöveg: A menekülő élet
 
S titok maradjon,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
hogyha voltam.