X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Gálás, vasárnapi nép

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. szeptember 16. III. évf. 18. sz. 1309–1311.
    n
    Jegyzet "A Minden-Titkok verseiből" főcím alatt jelent meg harmadikként A pócsi Mária és a Hajh, őszi magyarság után.
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1910 (A Magyarság Titkai ciklus) 61-63.
  • Szövegforrás MITv2: Minden-Titkok versei1918. 61-63.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Nem ez a zsánerkép Budapest első megjelenése Ady költészetében: az előző évben született az Álmodik a Nyomor és a Budapest éjszakája szól. A vers kétszeresen is az előző évi Kisvárosok őszi vasárnapjai-hoz hasonlítható. A kisvárosi körkép után most a budapesti polgári kisszerűség panorámáját rajzolja meg Ady (Benedek II. 162–163.), s hasonlóan megjelenik a halott létezés képe. Az elven-halottság korábban is számos versben fölbukkan: Költözés Átok-városból (1905), A Szajna partján, Temetés a tengeren, Fekete Hold éjszakáján, Bihar vezér földjén, A rég-halottak pusztáján (1906), Lédával a bálban, Egy ismerős kisfiú, Harcos ember szíve, A téli Magyarország (1907), A Sion-hegy alatt, Ha holtan találkozunk, Az Élet bosszúja, A Hágár oltára (1908), Gonoszak a halottak, Elfogyni az ölelésben, Most pedig elnémulunk, Mert másokért csatáztam (1909), A holnaputáni asszonykák, Egy templom-alapító álma, A szerelmetlenség istenéhez (1910). A kortársak közül nem csupán Ady látta élőhalottnak, garast-zsömlyét sem érőnek a pesti életet, a verset elemző Benedek Marcell szerint „nem is kell Ady mértékével mérni, hogy Budapest életét az élet kigúnyolásának nevezze az ember.” (Benedek II. 162.) A táltosság hite is közismert a hat ujjal született Adynál. Egyetlen verses példaként : „Szent Napkeletnek mártirja vagyok, / Aki enyhülést Nyugaton keres, / Táltosok átkos sarja talán.” (Egy párisi hajnalon, 1904). Táltos-ló szerepel Az ős Kaján és Az én koporsó-paripám (1907) versekben. A 10. sor képében Földessy metonímiát lát: a lány és az anya felcserélését (Földessy Gyula: Ady Endre. Huszadik Század. 1919. aug., 91.; Földessy: Amt 143.). Valójában nem kell ezt föltenni, jól megvilágítja egy 1904-es novella, a Nini szemei, melyben már leírta az 5 – 11. sor képét. „Ninit sétálni vitte a mama. Nap sütött, és ezren jártak-keltek az emberek. […] De íme, hirtelen megáll a mama… Nini nem akar hinni a szemének. A szép Szabó bácsi. […] Milyen pompás bonbonjai vannak, s hogy szereti ez őt, Ninit! […] – Csodálatos szép szeme van a Nininek. Szinte szebb, mint a mamájáé. […] – Ne szólj Szabó bácsiról, Nini. Sosem szabad beszélni a papa előtt Szabó bácsiról.” (BN 1904. szept. 3.; AEön 207–209., a novella vége a 211-ig.) A Népszava publicistája már a következő tavasszal fölhasználta a vers címét margitszigeti riportjában (VJ: Vasárnapi séta a gazdagok szigetén. Nsz. 1911. ápr. 25. 6.: „Nem kivántam látni a gálás vasárnapi népet.”) Magyarázat gálás: Díszruhás, ünnepélyes. Irodalom Földessy Gyula: Ady Endre. Huszadik Század. 1919. aug., 91.; Benedek II. 162–163.; AEön 1308.; Földessy: Amt 143–144.; Király II. 97., 355., 482., 546–547.; Vargha Balázs: Pest nyűgös gyermeke: Ady, I. Budapest. 1972. 1. sz. 21. ; Papp István Géza: „Legszebb csikónk…” Ady ló-lovas motívumának szimbólumértékéről. Ady Endre vonzásában, Szeged, 2007. 78..
 
Gálás, vasárnapi nép
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Százezernyi kába
 
Így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
él itt Pesten és Budán:
  Kedvet dob a
zene-masinába.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
zene-masinába,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Húsz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Husz
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vagy több fillér a kedve,
  Egy-egy családdal,
  Kedveskedve,
  Egy-egy hites, férjes asszonnyal
  Jön egy kis lyány
  S szeme
síkján
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikján
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Oda van ragyogva, nőve
  Az anyja szeretője.
 
 
  És ott van a férj is
  És ott vagyok én is
  És szól a zene-masina.
  És mindezek, ők,
  Izzadtak és lelkesedők
  És
így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mulatnak Pesten és Budán.
 
*  
 
  Ami nóta jöhet,
  Jöjjön, mert szabad:
  Nem az ő nótájuk egyik sem,
  Lopottan száll, dagad.
  Alacsony bánat mit
kiván:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kiván
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Érzelmes nóta,
  Rossz divány,
  És késő hazatérés
  És butaság
  És kacagásig érés.
 
*  
 
  Gálás, vasárnapi nép,
  Én ott vagyok és látom
  Néha-néha.
  E
kerek dús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kerek, dus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
világon
  Nem láttam soha mását,
  Az Életnek ilyen magyaros,
  Zsidós, svábos és tótos
 
Kigúnyolását.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kigunyolását.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*  
 
  És most jön a java:
  Ezekért élünk,
  Ezekért a boldog cudarokért
  Szakad a vérünk.
  A bánatuk nem ér egy zsömlyét
  S a kedvük ára
  Egy garast
  S mégis az ő kedvük maraszt
  A hidegben, a hőben,
  Az élet-vendéglőben.
  És mégis értük ássuk
  Vagy
itt,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
itt
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
vagy másutt
  Gödreit az emberi
útnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
utnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S nekik van igazuk,
  Mert sem Pesten, sem Budán,
  Mert ők
  Sohase futnak.
  Ők orrolnak s nevetnek
  Kicsi bánattal, kedvvel,
  Egy-két furcsa gyerekkel.
  Furcsa gyerekek jöttén
  Az ember tán elbámul
  S mégis talán csak ezek
  Jöttenek ki
  Ama mélyebb világbul.
 
*  
 
  Mert hát törvénytelenség,
  Ha más másként él, mint én,
  Akárki is, ez élet
 
Gyönyörű,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Gyönyörü,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
nagy, nagy
mindjén,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mindenjén,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Vedd ki a bánat sarcát,
  S iszapját az életnek,
  Szirupját a kávénak
  S mit bánod, hogy merre mennek
  Gáncsoló okosaid.
 
*  
 
  Én most gagyogva
  Emlékezem,
  Mintha irnám szavaimat
  Futó homokba,
  Csak jöjjenek ezután is
  A szép és hetyke nők,
  A vasárnap szépjei
  A semmire-kelők,
  Hadd jöjjenek csak,
  Hallom, hallom
  Olcsó
beszédüket.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
beszédüket,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Ha akarom, nem hallom,
  Fejemet szegve tartom,
  S előttük egy holt magyar
úr
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ur
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Táltos lovon üget.
 
 
 
Gálás, vasárnapi nép
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Százezernyi kába
 
Így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
él itt Pesten és Budán:
  Kedvet dob a
zene-masinába.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
zene-masinába,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Húsz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Husz
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vagy több fillér a kedve,
  Egy-egy családdal,
  Kedveskedve,
  Egy-egy hites, férjes asszonnyal
  Jön egy kis lyány
  S szeme
síkján
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikján
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Oda van ragyogva, nőve
  Az anyja szeretője.
 
 
  És ott van a férj is
  És ott vagyok én is
  És szól a zene-masina.
  És mindezek, ők,
  Izzadtak és lelkesedők
  És
így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mulatnak Pesten és Budán.
 
*  
 
  Ami nóta jöhet,
  Jöjjön, mert szabad:
  Nem az ő nótájuk egyik sem,
  Lopottan száll, dagad.
  Alacsony bánat mit
kiván:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kiván
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Érzelmes nóta,
  Rossz divány,
  És késő hazatérés
  És butaság
  És kacagásig érés.
 
*  
 
  Gálás, vasárnapi nép,
  Én ott vagyok és látom
  Néha-néha.
  E
kerek dús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kerek, dus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
világon
  Nem láttam soha mását,
  Az Életnek ilyen magyaros,
  Zsidós, svábos és tótos
 
Kigúnyolását.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kigunyolását.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*  
 
  És most jön a java:
  Ezekért élünk,
  Ezekért a boldog cudarokért
  Szakad a vérünk.
  A bánatuk nem ér egy zsömlyét
  S a kedvük ára
  Egy garast
  S mégis az ő kedvük maraszt
  A hidegben, a hőben,
  Az élet-vendéglőben.
  És mégis értük ássuk
  Vagy
itt,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
itt
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
vagy másutt
  Gödreit az emberi
útnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
utnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S nekik van igazuk,
  Mert sem Pesten, sem Budán,
  Mert ők
  Sohase futnak.
  Ők orrolnak s nevetnek
  Kicsi bánattal, kedvvel,
  Egy-két furcsa gyerekkel.
  Furcsa gyerekek jöttén
  Az ember tán elbámul
  S mégis talán csak ezek
  Jöttenek ki
  Ama mélyebb világbul.
 
*  
 
  Mert hát törvénytelenség,
  Ha más másként él, mint én,
  Akárki is, ez élet
 
Gyönyörű,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Gyönyörü,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
nagy, nagy
mindjén,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mindenjén,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Vedd ki a bánat sarcát,
  S iszapját az életnek,
  Szirupját a kávénak
  S mit bánod, hogy merre mennek
  Gáncsoló okosaid.
 
*  
 
  Én most gagyogva
  Emlékezem,
  Mintha irnám szavaimat
  Futó homokba,
  Csak jöjjenek ezután is
  A szép és hetyke nők,
  A vasárnap szépjei
  A semmire-kelők,
  Hadd jöjjenek csak,
  Hallom, hallom
  Olcsó
beszédüket.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
beszédüket,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Ha akarom, nem hallom,
  Fejemet szegve tartom,
  S előttük egy holt magyar
úr
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ur
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Táltos lovon üget.
 
 
 
Gálás, vasárnapi nép
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
A Minden-Titkok verseiből
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Százezernyi kába
 
Így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
él itt Pesten és Budán:
  Kedvet dob a
zene-masinába.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
zene-masinába,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Húsz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Husz
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vagy több fillér a kedve,
  Egy-egy családdal,
  Kedveskedve,
  Egy-egy hites, férjes asszonnyal
  Jön egy kis lyány
  S szeme
síkján
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
sikján
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Oda van ragyogva, nőve
  Az anyja szeretője.
 
 
  És ott van a férj is
  És ott vagyok én is
  És szól a zene-masina.
  És mindezek, ők,
  Izzadtak és lelkesedők
  És
így
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mulatnak Pesten és Budán.
 
*  
 
  Ami nóta jöhet,
  Jöjjön, mert szabad:
  Nem az ő nótájuk egyik sem,
  Lopottan száll, dagad.
  Alacsony bánat mit
kiván:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kiván
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Érzelmes nóta,
  Rossz divány,
  És késő hazatérés
  És butaság
  És kacagásig érés.
 
*  
 
  Gálás, vasárnapi nép,
  Én ott vagyok és látom
  Néha-néha.
  E
kerek dús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kerek, dus
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
világon
  Nem láttam soha mását,
  Az Életnek ilyen magyaros,
  Zsidós, svábos és tótos
 
Kigúnyolását.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kigunyolását.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*  
 
  És most jön a java:
  Ezekért élünk,
  Ezekért a boldog cudarokért
  Szakad a vérünk.
  A bánatuk nem ér egy zsömlyét
  S a kedvük ára
  Egy garast
  S mégis az ő kedvük maraszt
  A hidegben, a hőben,
  Az élet-vendéglőben.
  És mégis értük ássuk
  Vagy
itt,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
itt
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
vagy másutt
  Gödreit az emberi
útnak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
utnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  S nekik van igazuk,
  Mert sem Pesten, sem Budán,
  Mert ők
  Sohase futnak.
  Ők orrolnak s nevetnek
  Kicsi bánattal, kedvvel,
  Egy-két furcsa gyerekkel.
  Furcsa gyerekek jöttén
  Az ember tán elbámul
  S mégis talán csak ezek
  Jöttenek ki
  Ama mélyebb világbul.
 
*  
 
  Mert hát törvénytelenség,
  Ha más másként él, mint én,
  Akárki is, ez élet
 
Gyönyörű,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Gyönyörü,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
nagy, nagy
mindjén,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mindenjén,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Vedd ki a bánat sarcát,
  S iszapját az életnek,
  Szirupját a kávénak
  S mit bánod, hogy merre mennek
  Gáncsoló okosaid.
 
*  
 
  Én most gagyogva
  Emlékezem,
  Mintha irnám szavaimat
  Futó homokba,
  Csak jöjjenek ezután is
  A szép és hetyke nők,
  A vasárnap szépjei
  A semmire-kelők,
  Hadd jöjjenek csak,
  Hallom, hallom
  Olcsó
beszédüket.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
beszédüket,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Ha akarom, nem hallom,
  Fejemet szegve tartom,
  S előttük egy holt magyar
úr
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ur
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Táltos lovon üget.