X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az elsötétült utcán

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás VU: Vasárnapi Újság1910. szeptember 18. LVII. évf. 38. sz. 782.
  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei1910 (A Szomoruság Titkai ciklus) 47-48.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1918. 47-48.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A közléséből fakadó datálási nehézségekről l. Az idegen arcok jegyzetét. Ugyanakkor szerencsére fönnmaradt Adynak egy, a Csorba-tóról Schöpflin Aladárnak küldött képeslapja: „Kedves Aladár, még itt maradok néhány napot. Addig írni fogok még s verseket is küldök. Egyébként fázunk itt s én elég szomorú vagyok.” ([1910. aug. 12.], AEL III. 117.) Ez a szept. 18-án megjelent Ady-vers a következő a -ban, így a levelezőlap minden valószínűség szerint erre, illetve az ezt nov. 20-án követő Az Örömtelenség öröme költeményre utal. Vagyis a verset aug. 12. és 19. között, a Csorba-tónál írhatta Ady. Az elmúlás fájó következményének, az elfelejtettségnek, a mellőzöttség tudatosulásának a verse. Az öregedés képe 1908-tól megszaporodott Ady lírájában. A vers megjelenéséig csak ebben a töredékévben szerepel Az eljátszott öregség, A Szerelem eposzából, az Életem apadó ere, A Nap ravaszkodása, az „Örvendezz, ifju, ifjuságodban”, A holnaputáni asszonykák, az Öreg suhanc vágyakozása, az Elhagyott a félelem, A föltámadás szomorusága és A pócsi Mária versekben. Az utcán mint életúton jövés képe az elmúlással összekapcsolva szintén együtt építi fel még az 1909-es Az örök halál-menet költeményt, míg önmagában szerepel az 1910-es párizsi Valaki, valaki emlegetben. Ady számos versének az eleme az éjszaka, akár a titkok, a szerelem, az elmúlás, a mulatozások vagy az új nézőpontok napszakja. Igen gyakran az elmúlással társítja, még ha általában ez hirtelen következik is be, nem öregedéssel (pl. Özvegy legények tánca, Sírni, sírni, sírni: 1906; A grófi szérűn, A téli Magyarország: 1907; Budapest éjszakája szól, A Hóvár-bércek alatt, Kocsi-út az éjszakában: 1909; stb.) A Lázár a palota előtt II. strófája hasonló: az éjszakában, kívülről nézi az énekes a kivilágított házban történteket. Vö. még az 1908-as Ha csókot hallok és az ezen a nyáron született Gőzösről az Alföld szituációját. Irodalom Földessy: Amt 142.; Király II. 64., 239., 268.
 
Az elsötétült
utcán
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczán
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
 
 
  A híres Vénség
utcán,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczán,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Hol
ifjúságom
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ifjuságom
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
lakott,
  Most vonszolt öregséggel
  Keresem a sok régi,
  Váró, fényes ablakot.
 
 
  Bőjtök
utcája
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczája
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
volt ez,
  Minden háza egy világ,
  Minden ablaka szent tűz,
  Mely előtt váltva mondtam
  El az éjféli imát.
 
 
  Csak láttam, néztem, vártam,
  Csak távolról vert a fény,
  Ezer ablaknak fénye,
  Enyém, dünnyögtem gőggel,
  Ha akarnám, az enyém.
 
 
  Ha bárhol bekopognék,
  Kitódulna a meleg
  És reám virradnának
  Megifjító csókokkal
  A legforróbb reggelek.
 
 
 
És
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
most járom az
utcát
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczát
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  S
amit
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a mit
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
eddig nem kivánt,
  Sorban-sorban elalszik
 
Gúnyosan
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Gunyosan
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
ellobogva,
  Szememtől, a régi láng.
 
 
  Talán elunta várni
  Késő merszem és erőm
  A sok ezernyi ablak,
  Honnan
hívások
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hivások
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
 
jöttek
  Ezernyi hajnal-előn?
 
 
  Itt-ott még világolnak
  Gyér, hű, bús
utca-szemek,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utcza-szemek,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  De már az
utca
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utcza
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
alszik,
  Mintha már nem is volnék
  S nem bánja, merre megyek.
 
 
 
Az elsötétült
utcán
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczán
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
 
 
  A híres Vénség
utcán,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczán,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Hol
ifjúságom
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ifjuságom
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
lakott,
  Most vonszolt öregséggel
  Keresem a sok régi,
  Váró, fényes ablakot.
 
 
  Bőjtök
utcája
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczája
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
volt ez,
  Minden háza egy világ,
  Minden ablaka szent tűz,
  Mely előtt váltva mondtam
  El az éjféli imát.
 
 
  Csak láttam, néztem, vártam,
  Csak távolról vert a fény,
  Ezer ablaknak fénye,
  Enyém, dünnyögtem gőggel,
  Ha akarnám, az enyém.
 
 
  Ha bárhol bekopognék,
  Kitódulna a meleg
  És reám virradnának
  Megifjító csókokkal
  A legforróbb reggelek.
 
 
 
És
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
most járom az
utcát
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczát
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  S
amit
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a mit
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
eddig nem kivánt,
  Sorban-sorban elalszik
 
Gúnyosan
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Gunyosan
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
ellobogva,
  Szememtől, a régi láng.
 
 
  Talán elunta várni
  Késő merszem és erőm
  A sok ezernyi ablak,
  Honnan
hívások
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hivások
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
 
jöttek
  Ezernyi hajnal-előn?
 
 
  Itt-ott még világolnak
  Gyér, hű, bús
utca-szemek,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utcza-szemek,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  De már az
utca
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utcza
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
alszik,
  Mintha már nem is volnék
  S nem bánja, merre megyek.
 
 
 
Az elsötétült
utcán
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczán
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
 
 
  A híres Vénség
utcán,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczán,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  Hol
ifjúságom
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ifjuságom
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
lakott,
  Most vonszolt öregséggel
  Keresem a sok régi,
  Váró, fényes ablakot.
 
 
  Bőjtök
utcája
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczája
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
volt ez,
  Minden háza egy világ,
  Minden ablaka szent tűz,
  Mely előtt váltva mondtam
  El az éjféli imát.
 
 
  Csak láttam, néztem, vártam,
  Csak távolról vert a fény,
  Ezer ablaknak fénye,
  Enyém, dünnyögtem gőggel,
  Ha akarnám, az enyém.
 
 
  Ha bárhol bekopognék,
  Kitódulna a meleg
  És reám virradnának
  Megifjító csókokkal
  A legforróbb reggelek.
 
 
 
És
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
most járom az
utcát
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utczát
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  S
amit
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a mit
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
eddig nem kivánt,
  Sorban-sorban elalszik
 
Gúnyosan
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Gunyosan
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
ellobogva,
  Szememtől, a régi láng.
 
 
  Talán elunta várni
  Késő merszem és erőm
  A sok ezernyi ablak,
  Honnan
hívások
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hivások
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
Minden-Titkok versei
 
jöttek
  Ezernyi hajnal-előn?
 
 
  Itt-ott még világolnak
  Gyér, hű, bús
utca-szemek,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utcza-szemek,
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
  De már az
utca
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
utcza
*
Szövegforrás:
Vasárnapi Újság
 
alszik,
  Mintha már nem is volnék
  S nem bánja, merre megyek.