X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Egy kevésnyi Jóságért

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. október 1. III. évf. 19. sz. 1373.
    n
    Jegyzet (Másodikként jelent meg Az én virághalmom után és A tünődés csolnakján valamint Az utolsó kuruc előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1910 (Az Isten Titkai ciklus) 18-19.
  • Szövegforrás MITv2: Minden-Titkok versei1918. 18-19.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Szeptember első napjaitól november 17-ig csaknem egyfolytában Budapesten volt Ady. Az időszak elején már újból közeledik Diósinéhoz, nyári szakításuk, mely Adyt a Tátrába űzte, így egyelőre nem végleges. Míg tavasszal az „Örvendezz, ifju, ifjuságodban” arról szólt, a lírai alany megmaradt jónak, életét bűntelenként élve le, e párversben pont az ellenkezője hangzik el: ocsmány gyalázatok közt azért könyörög, egy kevéske jóság maradjon benne. (Hatvany II. 106.) A nyáron közepén született Jóság síró vágya már ezt a verset előlegezi meg. (A verseket és jegyzetüket l. e kötetben.) A két véglet között számos verse sorolható föl, a pillanatnyi hangulatingadozások megléte mellett figyelmeztetve a maszkos költészetre. A vár-úr szeméremövéből ismerős célzás a bűnök szexuális jellegére. A vers kötetbeli szövegközlése Hatvanynak sajátos értelmezésre adott alkalmat, mellyel azután Földessy vitába szállt. Hatvany vélekedését idézzük: „Ez a hat sor [az első hat sor] a Nyugatban két háromsoros strófára osztva jelent meg. Utóbb a kötet egy strófába vonta össze a két strófát. Mert Adynak oly természetes közlési formája a vers, hogy strófája a lélegzet áramát követi – egy-egy strófának egy-egy lélegzethossza van. A lélegzettel megszegik [...] A vers úgy szakad, mint a sóhaj” (Hatvany II. 105.) Földessy filológiai alapú, Hatvanytól utóbb elfogadott ellenvéleménye: „Az elmélkedés szép, de – téves. Az első kiadásban az első versszak a lap legvégére került s a harmadik kiadásban (vagy tán már a másodikban) a szedő fogta össze a két első strófát s ezt a hibát a korrektorok nem vették észre. Ilyen tévedés nem egy van az Ady-verskötetek második és harmadik stb. kiadásaiban.” (AM I. 148.) [A 2. kiadásban – az elsőhöz hasonlóan – a lap aljára került az első strófa.] Irodalom Benedek II. 116 – 117.; AM I. 148.; Földessy: Amt 136.; Hatvany II. 105–106.; Király II. 423–424.; Szitár Katalin: Narratíva a lírában és a líraiság a prózában. Irodalomtörténet. 1996. 3–4. sz. 455.
 
Egy kevésnyi Jóságért  
Egy kevésnyi
Jóságért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
jóságért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Ha van még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
bennem, óh uram,
  Kérlek és nem is
szomoruan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorúan,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Óh, mentsd meg belőlem.
 
 
  Hiszen annyi jósággal jövék,
  Ám lelkemnek szemérem-övét
  Letépte világod.
 
 
  Valamikor voltam örömöd,
  Ne hagyj itt ocsmány, bús végek között,
  Nagy gyalázatomban.
 
 
  Most, hogy Bűn és Idő elszaladt:
  Úgy menjek el, mint kiben maradt
  Egy kevésnyi Jóság.
 
 
 
Egy kevésnyi Jóságért  
Egy kevésnyi
Jóságért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
jóságért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Ha van még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
bennem, óh uram,
  Kérlek és nem is
szomoruan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorúan,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Óh, mentsd meg belőlem.
 
 
  Hiszen annyi jósággal jövék,
  Ám lelkemnek szemérem-övét
  Letépte világod.
 
 
  Valamikor voltam örömöd,
  Ne hagyj itt ocsmány, bús végek között,
  Nagy gyalázatomban.
 
 
  Most, hogy Bűn és Idő elszaladt:
  Úgy menjek el, mint kiben maradt
  Egy kevésnyi Jóság.
 
 
 
Egy kevésnyi Jóságért  
Egy kevésnyi
Jóságért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
jóságért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Ha van még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
bennem, óh uram,
  Kérlek és nem is
szomoruan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorúan,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Óh, mentsd meg belőlem.
 
 
  Hiszen annyi jósággal jövék,
  Ám lelkemnek szemérem-övét
  Letépte világod.
 
 
  Valamikor voltam örömöd,
  Ne hagyj itt ocsmány, bús végek között,
  Nagy gyalázatomban.
 
 
  Most, hogy Bűn és Idő elszaladt:
  Úgy menjek el, mint kiben maradt
  Egy kevésnyi Jóság.
 
 
 
Egy kevésnyi Jóságért  
Egy kevésnyi
Jóságért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
jóságért
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Ha van még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
bennem, óh uram,
  Kérlek és nem is
szomoruan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szomorúan,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Óh, mentsd meg belőlem.
 
 
  Hiszen annyi jósággal jövék,
  Ám lelkemnek szemérem-övét
  Letépte világod.
 
 
  Valamikor voltam örömöd,
  Ne hagyj itt ocsmány, bús végek között,
  Nagy gyalázatomban.
 
 
  Most, hogy Bűn és Idő elszaladt:
  Úgy menjek el, mint kiben maradt
  Egy kevésnyi Jóság.