X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A tünődés csolnakján

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. október 1. III. évf. 19. sz. 1374.
    n
    Jegyzet (Harmadikként jelent meg Az én virág-halmom és az Egy kevésnyi jóságért után, Az utolsó kuruc előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1910 (Az Élet-Halál Titkai ciklus) 103-104.
  • Szövegforrás MITv2: Minden-Titkok versei1918. 103-104.
  • Szövegforrás AEO: Ady Endre Összes Versei1. [1930.] 2016.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers keletkezésének idején Ady Budapesten tartózkodott. Rossz idegállapotáról, ideiglenes kibékülésével Diósiné Brüll Adéllal l. Az én virág-halmom jegyzetét. A vers ajánlásának címzettje Kabos Ede (1864–1923) nagykárolyi születésű író, újságíró, lapszerkesztő. Több fővárosi lapnak dolgozott, többek között a Budapesti Napló szerkesztője is volt. Itt barátkozott össze Adyval, s az Új versek kiadását is segítette. Szerepére Ady három évvel később így emlékezett vissza: „Te voltál az, aki mikoris nyolc-kilenc év előtt elnémító erővel röhögték ki a verseimet, rám parancsoltál, hogy írjak, és ne féljek” ( A mi kis „kúriánk”, Az Érdekes Ujság 1913. szept. 28.; AEÖPM XI. 21. sz. 38.; a Kabost bemutató jegyzetanyag: 240–241.) Megbecsülést, ragaszkodást jeleznek azok a levelek is, amelyek a versajánlás évéből valók. Ady rendszeresen küldte meleg hangú üdvözlő képeslapjait, „Szerető fiad” aláírással ([Párizs, 1910. jan. 17.], AEL III. 13.; [Csorba-tó, júl. 28.], AEL III. 105.; [Csorba-tó, aug. 7.], AEL III. 115.; [Érdmindszent, aug. 29.], AEL III. 123., utóbbi „Szeretettel hű fiad”változattal). Hatvanynak írja 1910. augusztusában, Csorba-tóról: „És én éppen a napokban mondtam el magamnak nem tudom hányadikszor [...], van-e nekem sok olyan emberem, akikben igazán, mindig bízhatom?, – hogy az anyámon kívül talán csak te vagy ilyen. S nagyon-nagyon talán: Kabos, Fenyő és Schöpflin”. ([1910. aug. 9. előtt], AEL III. 115–116.) A költemény az Új versek kötetzáró, Új vizeken járok (1905) c. költeményének ellenverse (vö. Bölöni 253.; Király II. 70–71.) A versek szerkezete hasonló, s Ady mindkettőt kötetzáró pozícióba emelte. Míg abban a holnap, a jövő, az új jut kifejezésre, addig itt a holnapnélküli világ, az élet és halál között lebegés jelenik meg. A hajdani „Szállani, szállani, szállani egyre” lelassult Vajda Nádas tavonjára emlékeztető, meginduló csónakkal viteti magát a megfáradt költő. Érdekes a színhatás; a sötétvörös színt a tűnődés érzékeltetésére használja Ady. Ehhez hasonló szín több korábbi s későbbi versében is előfordul, így „Vörös terítős Szent Mihály lova” szerepelt a nyáron írt Egy templom-alapító álmában, mely vers jegyzete a motívum történetére is kitért. Ebből kiemelhető az 1906-os Temetés a tengeren, mely a vörös bárka képét használja. Az Ady költészetében gyakori tenger- és hajómotívumhoz l. Baróti Dezső: Az Értől az Óceánig. Tegnapok 107 – 137., különösen 122. Magyarázat Bú-berzsenyes: A berzseny (vagy börzsöny) vörösfesték-fajta, melyet egy vérfürt nevű növényfaj sötétvörös bogyóiból nyernek. Ady nyilván a szín és a hangulat érzékeltetésére használta ezt az egyedi szókapcsolatot. Irodalom Benedek II. 167–168.; Bölöni 253.; Földessy: Amt 157. Király II. 70–73., 231.; Vezér 331.; Baróti Dezső: Az Értől az Óceánig. Tegnapok 122.; Láng Gusztáv: Mérföldkő-e Ady költészete?. Irodalmi Szemle. 2008. 8. sz. 92.
 
A tünődés csolnakján  
Kabos Edének küldöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Tünődés, bú-berzsenyes csolnak,
 
Halál-kikötőmből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Halál-kikötömböl
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
eloldlak:
  Megyünk
  S lobogtatom kék lobogómat.
 
 
  Régi, gyors hajóm ide int még,
  De elhagyom az élet mindjét,
  Megyünk
  S
utunkra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
útunkra
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a feledést hintsék.
 
 
  Ez a legszebb csodálatosság,
  Lelkünket fölravatalozzák,
 
Megyünk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Megyünk
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
 
 
Élünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Éltünk
*
Szövegforrás:
Ady Endre Összes Versei
 
és minden: istenhozzád.
 
 
  Élet s Halál között evezve
  Szent zavarral csábit a Messze,
  Megyünk
  Tünődés vizére eresztve.
 
 
  Tünődés, bú-berzsenyes csolnak,
 
Halál-kikötőmből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Halál-kikötömböl
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
eloldlak:
  Megyünk
 
Nap-halálig,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Nap-haláig,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
Nap-halálig, hol nem lesz Holnap.
 
 
 
A tünődés csolnakján  
Kabos Edének küldöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Tünődés, bú-berzsenyes csolnak,
 
Halál-kikötőmből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Halál-kikötömböl
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
eloldlak:
  Megyünk
  S lobogtatom kék lobogómat.
 
 
  Régi, gyors hajóm ide int még,
  De elhagyom az élet mindjét,
  Megyünk
  S
utunkra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
útunkra
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a feledést hintsék.
 
 
  Ez a legszebb csodálatosság,
  Lelkünket fölravatalozzák,
 
Megyünk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Megyünk
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
 
 
Élünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Éltünk
*
Szövegforrás:
Ady Endre Összes Versei
 
és minden: istenhozzád.
 
 
  Élet s Halál között evezve
  Szent zavarral csábit a Messze,
  Megyünk
  Tünődés vizére eresztve.
 
 
  Tünődés, bú-berzsenyes csolnak,
 
Halál-kikötőmből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Halál-kikötömböl
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
eloldlak:
  Megyünk
 
Nap-halálig,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Nap-haláig,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
Nap-halálig, hol nem lesz Holnap.
 
 
 
A tünődés csolnakján  
Kabos Edének küldöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Tünődés, bú-berzsenyes csolnak,
 
Halál-kikötőmből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Halál-kikötömböl
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
eloldlak:
  Megyünk
  S lobogtatom kék lobogómat.
 
 
  Régi, gyors hajóm ide int még,
  De elhagyom az élet mindjét,
  Megyünk
  S
utunkra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
útunkra
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a feledést hintsék.
 
 
  Ez a legszebb csodálatosság,
  Lelkünket fölravatalozzák,
 
Megyünk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Megyünk
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
 
 
Élünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Éltünk
*
Szövegforrás:
Ady Endre Összes Versei
 
és minden: istenhozzád.
 
 
  Élet s Halál között evezve
  Szent zavarral csábit a Messze,
  Megyünk
  Tünődés vizére eresztve.
 
 
  Tünődés, bú-berzsenyes csolnak,
 
Halál-kikötőmből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Halál-kikötömböl
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
eloldlak:
  Megyünk
 
Nap-halálig,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Nap-haláig,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
Nap-halálig, hol nem lesz Holnap.
 
 
 
A tünődés csolnakján  
Kabos Edének küldöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Tünődés, bú-berzsenyes csolnak,
 
Halál-kikötőmből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Halál-kikötömböl
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
eloldlak:
  Megyünk
  S lobogtatom kék lobogómat.
 
 
  Régi, gyors hajóm ide int még,
  De elhagyom az élet mindjét,
  Megyünk
  S
utunkra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
útunkra
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a feledést hintsék.
 
 
  Ez a legszebb csodálatosság,
  Lelkünket fölravatalozzák,
 
Megyünk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Megyünk
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
 
 
Élünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Éltünk
*
Szövegforrás:
Ady Endre Összes Versei
 
és minden: istenhozzád.
 
 
  Élet s Halál között evezve
  Szent zavarral csábit a Messze,
  Megyünk
  Tünődés vizére eresztve.
 
 
  Tünődés, bú-berzsenyes csolnak,
 
Halál-kikötőmből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Halál-kikötömböl
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
eloldlak:
  Megyünk
 
Nap-halálig,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Nap-haláig,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
Nap-halálig, hol nem lesz Holnap.
 
 
 
A tünődés csolnakján  
Kabos Edének küldöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
  Tünődés, bú-berzsenyes csolnak,
 
Halál-kikötőmből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Halál-kikötömböl
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
eloldlak:
  Megyünk
  S lobogtatom kék lobogómat.
 
 
  Régi, gyors hajóm ide int még,
  De elhagyom az élet mindjét,
  Megyünk
  S
utunkra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
útunkra
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a feledést hintsék.
 
 
  Ez a legszebb csodálatosság,
  Lelkünket fölravatalozzák,
 
Megyünk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Megyünk
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
 
 
Élünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Éltünk
*
Szövegforrás:
Ady Endre Összes Versei
 
és minden: istenhozzád.
 
 
  Élet s Halál között evezve
  Szent zavarral csábit a Messze,
  Megyünk
  Tünődés vizére eresztve.
 
 
  Tünődés, bú-berzsenyes csolnak,
 
Halál-kikötőmből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Halál-kikötömböl
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
eloldlak:
  Megyünk
 
Nap-halálig,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Ady Endre Összes Versei
 
Nap-haláig,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
Nap-halálig, hol nem lesz Holnap.