X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az utolsó kuruc

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. október 1. III. évf. 19. sz. 1374–1375.
    n
    Jegyzet (Utolsóként jelent meg Az én virág-halmom, az Egy kevésnyi Jóságért és A tünődés csolnakján után.)
  • Szövegforrás ASzILS: Szilágyság1910. október 13. I. évf. 11. sz. 1. – A „Szilágyság” tárcája
  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei1910. (Az Magyarság Titkai ciklus) 66-67.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1918. 66-67.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A kuruc-motívum először egy 1909. január 16-án megjelent Ady-vers beszédhelyzetét és társadalomszemléletét hatotta át: l. A harcunkat megharcoltuk jegyzetét. A kor kuruckultuszára jellemző, hogy ugyanezzel a címmel 1907-ben Tóth Sándor könyvet, 1909-ben egy K. B. monogramú költő verset írt (Uj Idők, 1909. II. 361.), valamint az obstruktáló Justh Gyulát is emlegették a kortársak az utolsó kurucként. A versben kétszer is szereplő Bécs–Pozsony–Torda városhármasnak többszörös jelentésrétege van. Földessy értelmezésében (Földessy: Amt 145.) „Se Bécsben Uristen, / Se Krisztus Pozsonyban, / Se Szentlélek Tordán” a katolikus, lutheránus és unitárius egyház, ill. istenfelfogás metonimikus elnevezései. Egyben, főként második említésükkor a kor hatalmi centrumainak metonímiái: Bécs a császári székhely, a királyi Magyarország országgyűléseit Pozsonyban tartották, a kuruc időkben megszánt Erdélyi Fejedelemséghez tartozó Tordán 127 országgyűlést tartottak. Király elemzésében a „[b]efogó helynevek mutatták a bekerítettséget”, s készítik elő a szomorú véget (Király II. 688.). Ady számos 1909-es kuruc-verséhez hasonlóan a hős magányos, „Nincsen egy barátom”, „Gábor fiam Bécsé, […] Örzse lyányom a Krisztusé, […] Asszonyom a sírban.” (Esze Tamás komája), „Se barátom, se testvérem” (Bujdosó kuruc rigmusa). A perszonára szomorú vég vár, mint A márciusi Naphoz forradalmárainak „halálos sors”-ában. Sorsát lováé előlegezi meg: a ló-motívum gyakran összeforr Ady magyarság-verseivel, ebből az évből szép példa az Ezüst patkós paripáinkon és a Gálás, vasárnapi nép. Bár a magyarság-versek közé sorolta Ady, legalább annyira szól ez a vers magányos költői önmagáról is. Zolnai Béla adott remek stilisztikai elemzést, melynek summázata lehetne, hogy Ady játszik az archaizálással, de valójában stílusában ez a vers ugyanannyira modern, mint archaizáló. Ady nem is nagyon akarta utánozni a kuruc versek stílusát, sokkal inkább sajátos szemlélete és nyelvezete üt át a versen: „Ady nem is töri magát, hogy legalább stílusban és nyelvben kuruc legyen az önmutogató helyzetdal.” (Zolnai Béla: Nyelv és stílus. Tanulmányok. Bp., 1957., 284.) Magyarázat Majland: Milánó régi, németes neve. Lengyelország: A kuruc mozgalmak bukásakor a török mellett a Lengyel Királyság nyújtott menedéket az elbujdosóknak, vö. az előző évi Bujdosó kuruc rigmusában emlegett lengyel urak selymes ágyával. Irodalom Zolnai Béla: Nyelv és stílus. Tanulmányok. Gondolat, Bp., 1957., 284. Földessy: Amt 145.; Király II. 125., 350–351., 583., 688., 711., 712.; Papp István Géza: „Legszebb csikónk…” Ady ló-lovas motívumának szimbólumértékéről. Ady Endre vonzásában, Szeged, 2007, 78.
 
Az utolsó kuruc  
 
  Súlyos inségimben
  Se Bécsben Úristen,
  Se Krisztus Pozsonyban,
  Se Szentlélek Tordán
  Igazán nem hittenek,
  Ez
árvult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
árvúlt
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
országban
  Vén századok óta
  Gonoszak az istenek.
 
 
  Véres már két lábam,
  Sok országot jártam,
  Csúnya Moldovától
  Cifra, víg Majlandig
  Poroszkálva vitt a ló,
  Már a ló is
eldült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
eldűlt
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
És
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
a
gyalog-járás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
gyalog járás
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  Nem vén embernek való.
 
 
  Óh, bolond, bús balság,
 
Keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Keserü
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
magyarság,
  Óh, bolond, vad
vélés,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vélés
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Híres Buda vára
  És ti, régi babonák,
  Be megcsúfoltátok
  A legigazabbat,
  Legmagyarabb katonát.
 
 
  Nincsen itt már semmi
  S szépen tönkremenni
  Budapest is tiltja,
  Torda, Pozsony és Bécs
  És minden gyülekezet,
  Fuvalkodott
isten,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
isten
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Sem
szelídebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szelidebb
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
 
mása
  Nem nyújthat nekem
kezet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
kezet,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
 
  Nincsen egy barátom
  S vércsillogva látom
  Utolsó kurucnak
  Érdemelt csúf sorsát
  Ott az árokpart alatt.
  Nincsen Lengyelország,
  Nincs hely a kurucnak
  S jaj annak, ki megmaradt.
 
 
 
Az utolsó kuruc  
 
  Súlyos inségimben
  Se Bécsben Úristen,
  Se Krisztus Pozsonyban,
  Se Szentlélek Tordán
  Igazán nem hittenek,
  Ez
árvult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
árvúlt
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
országban
  Vén századok óta
  Gonoszak az istenek.
 
 
  Véres már két lábam,
  Sok országot jártam,
  Csúnya Moldovától
  Cifra, víg Majlandig
  Poroszkálva vitt a ló,
  Már a ló is
eldült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
eldűlt
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
És
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
a
gyalog-járás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
gyalog járás
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  Nem vén embernek való.
 
 
  Óh, bolond, bús balság,
 
Keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Keserü
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
magyarság,
  Óh, bolond, vad
vélés,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vélés
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Híres Buda vára
  És ti, régi babonák,
  Be megcsúfoltátok
  A legigazabbat,
  Legmagyarabb katonát.
 
 
  Nincsen itt már semmi
  S szépen tönkremenni
  Budapest is tiltja,
  Torda, Pozsony és Bécs
  És minden gyülekezet,
  Fuvalkodott
isten,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
isten
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Sem
szelídebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szelidebb
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
 
mása
  Nem nyújthat nekem
kezet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
kezet,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
 
  Nincsen egy barátom
  S vércsillogva látom
  Utolsó kurucnak
  Érdemelt csúf sorsát
  Ott az árokpart alatt.
  Nincsen Lengyelország,
  Nincs hely a kurucnak
  S jaj annak, ki megmaradt.
 
 
 
Az utolsó kuruc  
 
  Súlyos inségimben
  Se Bécsben Úristen,
  Se Krisztus Pozsonyban,
  Se Szentlélek Tordán
  Igazán nem hittenek,
  Ez
árvult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
árvúlt
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
országban
  Vén századok óta
  Gonoszak az istenek.
 
 
  Véres már két lábam,
  Sok országot jártam,
  Csúnya Moldovától
  Cifra, víg Majlandig
  Poroszkálva vitt a ló,
  Már a ló is
eldült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
eldűlt
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
És
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
a
gyalog-járás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
gyalog járás
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  Nem vén embernek való.
 
 
  Óh, bolond, bús balság,
 
Keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Keserü
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
magyarság,
  Óh, bolond, vad
vélés,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vélés
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Híres Buda vára
  És ti, régi babonák,
  Be megcsúfoltátok
  A legigazabbat,
  Legmagyarabb katonát.
 
 
  Nincsen itt már semmi
  S szépen tönkremenni
  Budapest is tiltja,
  Torda, Pozsony és Bécs
  És minden gyülekezet,
  Fuvalkodott
isten,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
isten
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Sem
szelídebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szelidebb
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
 
mása
  Nem nyújthat nekem
kezet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
kezet,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
 
  Nincsen egy barátom
  S vércsillogva látom
  Utolsó kurucnak
  Érdemelt csúf sorsát
  Ott az árokpart alatt.
  Nincsen Lengyelország,
  Nincs hely a kurucnak
  S jaj annak, ki megmaradt.
 
 
 
Az utolsó kuruc  
 
  Súlyos inségimben
  Se Bécsben Úristen,
  Se Krisztus Pozsonyban,
  Se Szentlélek Tordán
  Igazán nem hittenek,
  Ez
árvult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
árvúlt
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
országban
  Vén századok óta
  Gonoszak az istenek.
 
 
  Véres már két lábam,
  Sok országot jártam,
  Csúnya Moldovától
  Cifra, víg Majlandig
  Poroszkálva vitt a ló,
  Már a ló is
eldült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
eldűlt
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
És
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
a
gyalog-járás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
gyalog járás
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  Nem vén embernek való.
 
 
  Óh, bolond, bús balság,
 
Keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Keserü
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
magyarság,
  Óh, bolond, vad
vélés,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vélés
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Híres Buda vára
  És ti, régi babonák,
  Be megcsúfoltátok
  A legigazabbat,
  Legmagyarabb katonát.
 
 
  Nincsen itt már semmi
  S szépen tönkremenni
  Budapest is tiltja,
  Torda, Pozsony és Bécs
  És minden gyülekezet,
  Fuvalkodott
isten,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
isten
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Sem
szelídebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szelidebb
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
 
mása
  Nem nyújthat nekem
kezet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
kezet,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
 
  Nincsen egy barátom
  S vércsillogva látom
  Utolsó kurucnak
  Érdemelt csúf sorsát
  Ott az árokpart alatt.
  Nincsen Lengyelország,
  Nincs hely a kurucnak
  S jaj annak, ki megmaradt.
 
 
 
Az utolsó kuruc  
 
  Súlyos inségimben
  Se Bécsben Úristen,
  Se Krisztus Pozsonyban,
  Se Szentlélek Tordán
  Igazán nem hittenek,
  Ez
árvult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
árvúlt
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
országban
  Vén századok óta
  Gonoszak az istenek.
 
 
  Véres már két lábam,
  Sok országot jártam,
  Csúnya Moldovától
  Cifra, víg Majlandig
  Poroszkálva vitt a ló,
  Már a ló is
eldült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
eldűlt
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
És
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Es
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
a
gyalog-járás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
gyalog járás
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
  Nem vén embernek való.
 
 
  Óh, bolond, bús balság,
 
Keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Keserü
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
magyarság,
  Óh, bolond, vad
vélés,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
vélés
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Híres Buda vára
  És ti, régi babonák,
  Be megcsúfoltátok
  A legigazabbat,
  Legmagyarabb katonát.
 
 
  Nincsen itt már semmi
  S szépen tönkremenni
  Budapest is tiltja,
  Torda, Pozsony és Bécs
  És minden gyülekezet,
  Fuvalkodott
isten,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
isten
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Sem
szelídebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szelidebb
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
 
mása
  Nem nyújthat nekem
kezet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
kezet,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
 
  Nincsen egy barátom
  S vércsillogva látom
  Utolsó kurucnak
  Érdemelt csúf sorsát
  Ott az árokpart alatt.
  Nincsen Lengyelország,
  Nincs hely a kurucnak
  S jaj annak, ki megmaradt.