X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Löwensteinnénak

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás Ke: Alapszöveg: KéziratPIM A. 201/35.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A verses ajánlás címzettje Löwenstein-Kuthy Arnoldné Sauher Szidonia, a Pallas Nyomda- és Kiadóvállalat 1900 és 1919 közti vezérigazgatójának felesége. Nagy társasági életet élt, sok író, művész volt bejáratos szalonjába (AEL III. 525.). A Pallas volt az Uj versek újrakiadója, így többször pénzt küldhettek az örökké anyagi pénzzavarban lévő Adynak. Három–négy havonta udvarias, üdvözlő levelezőlapokat/leveleket küldött, a feleség nevére. (AEL III. 349.) 1910. febr. 14-én Párizsból írta: „Nagyságos asszonyom, míg az ígért, nagy s versesen dedikált képet elküldhetem, fogadja ezt tőlem, ezt a hitvány kártyát.” (AEL III. 26.) Végül okt. 15-ére estélyre hívták Adyt, ahol Löwensteinné elé tette könyöklő fényképét, és megkérte a költőt, hogy írjon neki néhány sort (AEL III. 359.) Irodalom Simon Gy. Ferenc: Négy Ady életéből. Magyar Ifjúság. 1967. dec. 22. 51. sz. 14–15.; E. Csorba Csilla: Ady száz arca. Tegnapok. Bp., 1977. 432.; Básti Lászlóné: Ady Endre levelei Löweinstein Arnoldnak és feleségének. Irodalomtörténet 1979. 4. sz. 899.; Vitályos László: Ady Endre és Löwenstein Arnold levelezéséhez, Irodalomtörténet, 1979. 902–905.; AEL III. 359.
 
Löwensteinnénak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
 
 
  Nagyon jó asszony, mert hiszi, vallja,
  Hogy van jó asszony. Meleg szemeit
  Gyöngéden veti minden hű dalra
  S szereti, akik őt szeretik
 
Löwensteinnénak az ő nagyon tisztelő Adyja. Bpest 1910 okt. 15.  
 
 
Löwensteinnénak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
 
 
  Nagyon jó asszony, mert hiszi, vallja,
  Hogy van jó asszony. Meleg szemeit
  Gyöngéden veti minden hű dalra
  S szereti, akik őt szeretik
 
Löwensteinnénak az ő nagyon tisztelő Adyja. Bpest 1910 okt. 15.