X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Bujkálás a Szánalomtúl

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 201/35.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. október 15. III. évf. 20. sz. 1422.
    n
    Jegyzet (Elsőként jelent meg az Obsitos vitéz nótája, a Kain megölte Ábelt és Az Életem kertje előtt.)
  • Szövegforrás ASzILS: Szilágyság1910. november 10. 15. sz. 1. – A „Szilágyság” tárcája
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1910 (A Dicsőség Titkai ciklus) 82.
  • Szövegforrás MITv2: Minden-Titkok versei1918. 82.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady szeptember 1-én utazott fel Budapestre, s csak november 17-én érkezett újra Érmindszentre: így csakugyan „a pesti utcákon” érlelődhetett ez a vers. Földessy így ír az 5–7. sorban megörökített szokásról: „Ady felkelése, felöltözködése után (déltájban) rendesen konflisozott, igen gyakran minden látogatási cél nélkül. Valami naiv, bizonyára önmagával is ironizáló, kikocsizó falusi úrisággal cselekedte ezt – a »székesfővárosban«.” (Földessy: Amt 150.) Ady gyakori konflisozását két betegsége is megmagyarázza. „Rossz lába miatt különben is fárasztotta a séta: negyedik gimnazista korában egy télvégi kiránduláson véletlenül belekerült az ecsedi láp fagyos-pocsolyás vizébe, s órákig nem tudtak belőle kijutni. Ezt a kalandjukat Ady egy hosszú ideig tartó súlyos betegséggel fizette meg, s lábizomzata az időtől semmit sem fejlődött. Ady mondta nekem így.” (Földessy: Amt 150.) Másrészt Kovalovszky Miklós szerint agorafóbiája, tömegiszonya is magányos konflisozásra kényszerítette (EmlAE IV. 467.)., erre vonatkozóan l. még nyári, Elhagyott a félelem versét. Király István általánosította a gondolatot, szerinte Ady „megalázó s alázkodó bujkálásnak látta az életet” (Király II. 265–266.). Ady közismert önistenítő verseivel szemben itt a kisemmizett, megalázott költő képe tárul elénk. (L. még „Árasztjuk a koldus-szagot.”: Mi urunk: a Pénz, 1907, „Nézd: tüzes daganat a szívem […] Elszáradt már az ajkam, / S száraz karó a két karom már”: Imádság háború után, 1908, „Mutass nekem egy ellenséget, / Valaki ocsmányt, óh, Uram / Megcsókolom csúf lábnyomát”: Alázatosság langy esője, 1909 , „hogyha béna lesz belőlem / S az utcasarki víg szánalom / Morzsáit lesem én”: Ne sújts bénasággal, 1909, vö. még az év elejéről Senki élőnek ellensége.) „Az Ady költészetében sorakozó ellentétpároknak jellegzetes példája ez. A bűnbánón megalázkodó, önostorozó Ady tárja itt felénk gyenge, fájó ember voltát” – állapította meg Kovalovszky (EmlAE III. 570.) Mindezek ellenére sem kér a szánalomból, ismétli másik kedves állítását a versben. (Vö. „Nem tudok térdre hullni”: Gonoszok a halottak, 1908, „S én alamizsnás nem leszek”: Az elsőség jósága, 1909, „Vezekelni nem tudok”: Ki elveszti harcát, 1910 dereka.) Irodalom Földessy: Amt 130., 150.; Király II. 63., 265–266., 325–326.; EmlAE III. 570., IV. 428.
 
Facsimile Image Placeholder
Bujkálás a
Szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul*
n
Jegyzet A Mindentitkok versei c. megjelenő kötetből.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
 
bujkálok a
Szánalomtúl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Találkozástul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Találkozástúl
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
és beszédtűl,
  Mint aki nagyon-nagyon
szédül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szédűl,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
  De kell, hogy lenézzen a
Mélybe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
mélybe,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
 
Bús,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
rozzant konflisnak ölébe
  Dobom magam és gyávaságom
  S kullogok a pesti utcákon
  Űzött kutyaként, félve-félve.
 
 
  S én lennék a
Hírnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hírnek
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kevélye?
 
Ki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ki
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
egy ingét féltő senki,
  Nem ér rá gyűlölni, szeretni
  S csupán bujkál a
Szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
Szánalomtúl?
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
Bujkálás a
Szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul*
n
Jegyzet A Mindentitkok versei c. megjelenő kötetből.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
 
bujkálok a
Szánalomtúl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Találkozástul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Találkozástúl
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
és beszédtűl,
  Mint aki nagyon-nagyon
szédül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szédűl,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
  De kell, hogy lenézzen a
Mélybe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
mélybe,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
 
Bús,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
rozzant konflisnak ölébe
  Dobom magam és gyávaságom
  S kullogok a pesti utcákon
  Űzött kutyaként, félve-félve.
 
 
  S én lennék a
Hírnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hírnek
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kevélye?
 
Ki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ki
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
egy ingét féltő senki,
  Nem ér rá gyűlölni, szeretni
  S csupán bujkál a
Szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
Szánalomtúl?
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
Bujkálás a
Szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul*
n
Jegyzet A Mindentitkok versei c. megjelenő kötetből.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
 
bujkálok a
Szánalomtúl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Találkozástul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Találkozástúl
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
és beszédtűl,
  Mint aki nagyon-nagyon
szédül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szédűl,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
  De kell, hogy lenézzen a
Mélybe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
mélybe,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
 
Bús,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
rozzant konflisnak ölébe
  Dobom magam és gyávaságom
  S kullogok a pesti utcákon
  Űzött kutyaként, félve-félve.
 
 
  S én lennék a
Hírnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hírnek
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kevélye?
 
Ki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ki
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
egy ingét féltő senki,
  Nem ér rá gyűlölni, szeretni
  S csupán bujkál a
Szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
Szánalomtúl?
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
Bujkálás a
Szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul*
n
Jegyzet A Mindentitkok versei c. megjelenő kötetből.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
 
bujkálok a
Szánalomtúl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Találkozástul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Találkozástúl
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
és beszédtűl,
  Mint aki nagyon-nagyon
szédül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szédűl,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
  De kell, hogy lenézzen a
Mélybe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
mélybe,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
 
Bús,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
rozzant konflisnak ölébe
  Dobom magam és gyávaságom
  S kullogok a pesti utcákon
  Űzött kutyaként, félve-félve.
 
 
  S én lennék a
Hírnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hírnek
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kevélye?
 
Ki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ki
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
egy ingét féltő senki,
  Nem ér rá gyűlölni, szeretni
  S csupán bujkál a
Szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
Szánalomtúl?
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
Bujkálás a
Szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul*
n
Jegyzet A Mindentitkok versei c. megjelenő kötetből.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
 
bujkálok a
Szánalomtúl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Találkozástul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Találkozástúl
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
és beszédtűl,
  Mint aki nagyon-nagyon
szédül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szédűl,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
  De kell, hogy lenézzen a
Mélybe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
mélybe,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
 
Bús,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
rozzant konflisnak ölébe
  Dobom magam és gyávaságom
  S kullogok a pesti utcákon
  Űzött kutyaként, félve-félve.
 
 
  S én lennék a
Hírnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hírnek
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kevélye?
 
Ki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ki
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
egy ingét féltő senki,
  Nem ér rá gyűlölni, szeretni
  S csupán bujkál a
Szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
Szánalomtúl?
 
 
 
Facsimile Image Placeholder
Bujkálás a
Szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul*
n
Jegyzet A Mindentitkok versei c. megjelenő kötetből.
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
 
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ugy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
 
bujkálok a
Szánalomtúl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Találkozástul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Találkozástúl
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
és beszédtűl,
  Mint aki nagyon-nagyon
szédül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
szédűl,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szilágyság
Minden-Titkok versei
 
  De kell, hogy lenézzen a
Mélybe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
mélybe,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
 
 
 
Bús,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
rozzant konflisnak ölébe
  Dobom magam és gyávaságom
  S kullogok a pesti utcákon
  Űzött kutyaként, félve-félve.
 
 
  S én lennék a
Hírnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
hírnek
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kevélye?
 
Ki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Szilágyság
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Ki
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
egy ingét féltő senki,
  Nem ér rá gyűlölni, szeretni
  S csupán bujkál a
Szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szánalomtul?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szánalomtúl?
*
Szövegforrás:
Szilágyság
 
Szánalomtúl?
 
 
/o:ae-ov5.tei.815/IMAGE815   X (Close panel)
image