X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Kain megölte Ábelt

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás Ke: Alapszöveg: KéziratPIM A. 201/50.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. október 16. III. évf. 20. sz. 1423–1424.
  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei1910 (Az Isten Titkai ciklus) 20-21.
  • Szövegforrás MITv2: Minden-Titkok versei1918. 18-19.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers Adynak a lírai én megkettőződését középpontba állító költeményei közé sorolható. Sík Sándor hívta fel a figyelmet (Sík 154.) Ady énjének kettősségére. Ezt a kettősséget megérezte Révész Béla (Révész: AE 100.) és Oláh Gábor (AM I. 116.) is. Révész Béla így ír erről: „Ady lelkületére jellemző a két pólus, a dimenziókat érző, felviharzó kifeszülés és a lét rejtelmeire ráboruló magábaomlás; körülbelül ez a két végletesség határozza meg a poézisét.” (Révész: AE 100.) A költő verseiben revelálódó, az Istenhez ambivalens módon viszonyuló magatartásnak sajátos megoldása ez az alkotás. „a maga jó és rossz énjét” (Földessy: Amt 137.) két bibliai alakra felosztó, végeredményben az ős-bűnösség és az ős-áldozat megtestesítőire transzponált mitikus önértelmezésben éppen a centrumba állított bűn igazolhatósága tűnik el azzal, hogy a két véglet kioltja e dichotómiát. Érdemes összevetni e végletekre egyszerűsített belső megosztottság lírai megjelenítését egy korábbi, hasonló indíttatású költeménnyel, a Seregély és galambbal (1908). Ez utóbbinál még határozottan szétválik a bűnösség és a tisztaság két hordozója, s a lírai beszélő (néhol önironikusnak tűnő) erőfeszítéseket tesz azért, hogy önmaga védelmére kelljen. Példa még az én-kettőzésre: A Szajna partján (1906), az Örvendezz, ifjú, ifjúságodban és A sorsom ellopója (1910). A kettőzött én motívuma már egy 1906-os Paul Gauguin című cikkben is felbukkan: „Paul Gauguin huszonhat éves korában megbolondul és festeni kezd. Kalandos, misztikus, szilaj élete itt kezdődik Gauguinnek. Vad, rossz, nomád vére akként űzi, mintha két ember volna. Az egyik: apostol, szerencsétlen, szent. A másik: állati, gonosz, utálatos. A feleségétől, aki, ha jól tudom a most meghalt norvég Thaulownak a sógornője, elválik. Párizsban rettenetesen nyomorog és fázik. Tahitiba vágyik, a vadak közé. És onnan mégis fölkerül a hideg, szürke, ködös Bretagne-ba. Néhányan az ecset istenének tartják. A publikum röhögi. A nagy kritikusok a bendőjében gázolnak. Egyszer állít ki az akkori forradalmárok között. Még a forradalmárok is bolondnak hirdetik. Senkihez sem hasonlított. Primitív is, raffinált is, okos és esztelen.”(Paul Gauguin. BN 1906. nov. 21.; AEÖPM VIII. 73. sz. 122.) Ugyanakkor a vers keletkezéséhez a bibliai történetet földolgozó gazdag szépirodalmi anyag is ihletforrást nyújthatott. A legfontosabb ezek közül, tekintve Baudelaire-rajongását (vö. Találkozás egy gépkocsival jegyzetét) a Les Fleurs du mal Ábel és Kain (Abel et Caïn, 1857) költeménye, mely Byron Cain (1822, magyar fordítása 1895) című emberiségdrámája nyomán a szorgalmasan dolgozó gyilkost lázadó szabadsághősként állítja be. Hasonló szellemben Coleridge, Nerval, Hugo, Wilde és a magyar Londesz Elek, Lenkei Henrik, Verő György is földolgozta Ady előtt a mítoszt. Magyarázat Jehovám: Isten neve bibliai írásmódjának – JHWH – régebbi kiolvasása. Az Isten a vigasztalan (1908) és Vezeklő vigadozás zsoltára (1909) verseiben is használta. Irodalom Hatvany II. 121–124.; Benedek II. 117.; Sík 155.; Földessy: Amt 136-37.; Csukás István: Ady és Ivan Krasko. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum Tomus IX., Szeged, 1969, 63.; Király I. 524.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Kain megölte Ábelt  
 
  Uram, én Jehovám,
  Tudtam, hogy ölni nem szabad
  S Kain megölte
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
újra
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Ábelt:
  Megöltem magamat.
 
 
  El sem
bujdoshatom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
Nyugat
 
bújdoshatom,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
  Nem
mostam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mos
[törölt]
« o »
ta
Beszúrás hely: fölé.
m
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
meg véres kezem,
  Nem vétkeztem,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
m
[törölt]
« e »
i
Beszúrás hely: fölé.
kor
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
gyilkoltam
  És most sem vétkezem.
 
 
  Nincs senkihez közünk
  S
Te
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
nem adtál elég erőt,
  Uram, hogy ketten legyünk eggyek
  A
Te
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
arcod előtt.
 
 
  És
föltámadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
feltámadt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kain,
  Ki százszor többet szenvedett
  S megölte önmagával
eggyütt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
együtt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
  Ábelt, gyermekedet.
 
 
  E
Földön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
földön
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
senki sincs,
  Ki vádolhat halottakat,
  Te sem, Uram, az Égben ott fent,
  Bár ölni nem szabad.
 
 
  Megöltem magamat,
  Mert furcsák voltunk kettesen:
  Fogadj,
Jehovám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Jehová
[törölt]
« nk »
m
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
Jehovám, két-eggyünket
  Értőn és kedvesen.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Kain megölte Ábelt  
 
  Uram, én Jehovám,
  Tudtam, hogy ölni nem szabad
  S Kain megölte
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
újra
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Ábelt:
  Megöltem magamat.
 
 
  El sem
bujdoshatom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
Nyugat
 
bújdoshatom,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
  Nem
mostam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mos
[törölt]
« o »
ta
Beszúrás hely: fölé.
m
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
meg véres kezem,
  Nem vétkeztem,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
m
[törölt]
« e »
i
Beszúrás hely: fölé.
kor
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
gyilkoltam
  És most sem vétkezem.
 
 
  Nincs senkihez közünk
  S
Te
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
nem adtál elég erőt,
  Uram, hogy ketten legyünk eggyek
  A
Te
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
arcod előtt.
 
 
  És
föltámadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
feltámadt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kain,
  Ki százszor többet szenvedett
  S megölte önmagával
eggyütt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
együtt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
  Ábelt, gyermekedet.
 
 
  E
Földön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
földön
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
senki sincs,
  Ki vádolhat halottakat,
  Te sem, Uram, az Égben ott fent,
  Bár ölni nem szabad.
 
 
  Megöltem magamat,
  Mert furcsák voltunk kettesen:
  Fogadj,
Jehovám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Jehová
[törölt]
« nk »
m
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
Jehovám, két-eggyünket
  Értőn és kedvesen.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Kain megölte Ábelt  
 
  Uram, én Jehovám,
  Tudtam, hogy ölni nem szabad
  S Kain megölte
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
újra
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Ábelt:
  Megöltem magamat.
 
 
  El sem
bujdoshatom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
Nyugat
 
bújdoshatom,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
  Nem
mostam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mos
[törölt]
« o »
ta
Beszúrás hely: fölé.
m
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
meg véres kezem,
  Nem vétkeztem,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
m
[törölt]
« e »
i
Beszúrás hely: fölé.
kor
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
gyilkoltam
  És most sem vétkezem.
 
 
  Nincs senkihez közünk
  S
Te
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
nem adtál elég erőt,
  Uram, hogy ketten legyünk eggyek
  A
Te
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
arcod előtt.
 
 
  És
föltámadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
feltámadt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kain,
  Ki százszor többet szenvedett
  S megölte önmagával
eggyütt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
együtt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
  Ábelt, gyermekedet.
 
 
  E
Földön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
földön
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
senki sincs,
  Ki vádolhat halottakat,
  Te sem, Uram, az Égben ott fent,
  Bár ölni nem szabad.
 
 
  Megöltem magamat,
  Mert furcsák voltunk kettesen:
  Fogadj,
Jehovám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Jehová
[törölt]
« nk »
m
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
Jehovám, két-eggyünket
  Értőn és kedvesen.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Kain megölte Ábelt  
 
  Uram, én Jehovám,
  Tudtam, hogy ölni nem szabad
  S Kain megölte
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
újra
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Ábelt:
  Megöltem magamat.
 
 
  El sem
bujdoshatom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
Nyugat
 
bújdoshatom,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
  Nem
mostam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mos
[törölt]
« o »
ta
Beszúrás hely: fölé.
m
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
meg véres kezem,
  Nem vétkeztem,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
m
[törölt]
« e »
i
Beszúrás hely: fölé.
kor
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
gyilkoltam
  És most sem vétkezem.
 
 
  Nincs senkihez közünk
  S
Te
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
nem adtál elég erőt,
  Uram, hogy ketten legyünk eggyek
  A
Te
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
arcod előtt.
 
 
  És
föltámadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
feltámadt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kain,
  Ki százszor többet szenvedett
  S megölte önmagával
eggyütt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
együtt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
  Ábelt, gyermekedet.
 
 
  E
Földön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
földön
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
senki sincs,
  Ki vádolhat halottakat,
  Te sem, Uram, az Égben ott fent,
  Bár ölni nem szabad.
 
 
  Megöltem magamat,
  Mert furcsák voltunk kettesen:
  Fogadj,
Jehovám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Jehová
[törölt]
« nk »
m
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
Jehovám, két-eggyünket
  Értőn és kedvesen.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Kain megölte Ábelt  
 
  Uram, én Jehovám,
  Tudtam, hogy ölni nem szabad
  S Kain megölte
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
újra
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Ábelt:
  Megöltem magamat.
 
 
  El sem
bujdoshatom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
Nyugat
 
bújdoshatom,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
  Nem
mostam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
mos
[törölt]
« o »
ta
Beszúrás hely: fölé.
m
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
meg véres kezem,
  Nem vétkeztem,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
m
[törölt]
« e »
i
Beszúrás hely: fölé.
kor
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
gyilkoltam
  És most sem vétkezem.
 
 
  Nincs senkihez közünk
  S
Te
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
nem adtál elég erőt,
  Uram, hogy ketten legyünk eggyek
  A
Te
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
te
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
arcod előtt.
 
 
  És
föltámadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
feltámadt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Kain,
  Ki százszor többet szenvedett
  S megölte önmagával
eggyütt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
együtt
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
  Ábelt, gyermekedet.
 
 
  E
Földön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Kézirat
 
földön
*
Szövegforrás:
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
senki sincs,
  Ki vádolhat halottakat,
  Te sem, Uram, az Égben ott fent,
  Bár ölni nem szabad.
 
 
  Megöltem magamat,
  Mert furcsák voltunk kettesen:
  Fogadj,
Jehovám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Jehová
[törölt]
« nk »
m
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Kézirat
 
Jehovám, két-eggyünket
  Értőn és kedvesen.
 
 
/o:ae-ov5.tei.817/IMAGE817_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.817/IMAGE817_2   X (Close panel)
image