X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az Életem kertje

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 201/51.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. október 16. III. évf. 20. sz. 1424.
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1910 (Az Élet-Halál Titkai ciklus) 100.
  • Szövegforrás MITv2: Minden-Titkok versei1918. 100.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady szeptember elejétől november 17-ig Pesten tartózkodott. Itt keletkezett Az életem kertje című verse is. A költemény Adynak azon művei közül való, melyek saját életét természeti képpé szimbolizálják. Ilyen tekintetben rokon versek még az 1909-es Őszben a sziget (1909). Földessy emlékezete szerint Ady az őszt nagyon szerette: „Ady az őszt szinte szentimentálisan szerette, ha ugyan szabad így beszélni róla, aki rendkívüli érzékenységét, forrószívűségét a megtévesztésig, a szándékos félreismertetésig takarta. […] Nekem, mikor a feleségemmel együtt látogattuk meg [hűvösvölgyi szanatóriumában, 1913-ban], mindkettőnknek az ő lélek-zárkózottságával merőben ellenkező áradozással ömlengett az őszi színekről, körülsétálgatott a csak általa lakott „szanatórium” kertjében, majd a szomszédos réteken, mutogatta az erdők, hegyek piros őszi pompáját…” (Földessy: Amt 155.) A lelkes visszaemlékezés azért nem feledtetheti az ősz archetipikus jelentéseit. Maga Ady például kiegyensúlyozottabban vallott egy hónappal korábban született versében: „Meg vagyok akadva az Ősszel. // Szivesen veszem mint barátot, / Szivesen a szárnya alá állok. […] Nincs szépsége, de szépnek látjuk, / Átkozni kéne és mégis áldjuk.” (Hajh, őszi magyarság) Az viszont egyértelmű tény, hogy az ősz Ady verseinek is kedvelt motívuma. Az elmúlás, veszteség tudata kapcsolódik hozzá, hol önmagában (Párisban járt az Ősz, Három őszi könnycsepp, 1906, Az őszi lárma, 1907), hol a szerelemmel kapcsolódik (Héja-nász az avaron, 1905) Milánó dómja előtt, 1908),), de akár a magyarság-motívumhoz is kapcsolódhat (Hajh, őszi magyarság, 1910) vagy politikai töltése lehet (Az őszi rózsák, 1907). Az Életem kertje című versben pedig kiszélesedik a jelentése, a lírai én életével azonosítódik. A szélvész–vihar képe csak ebben az évben eddig A kimérák Istenéhez, a Halk, bánatos szökés, A föltámadás szomorusága és Az én virág-halmom versekben szerepelt. Az ugyanezen az őszön megjelent Az elsötétült utcán életút-képe ezúttal a 2. sorban „Kanyargós, ezer utú”-vá, labirintussá változik. Benedek Marcell a versbe Ady élettargédiáját és – az Ady-kultusz – olvasóit látta bele. „»Hogy itt egy élet ment tönkre, mit bánjáűk a kedves turisták?« – Értse magára minden olvasó, aki könnyed, kiránduló kedvvel jár Ady költészetének útjain, ama versek között, amelyekért egy élet ment tönkre.” (Benedek II. 166.) Irodalom Benedek II. 166.; Földessy: Amt 154–155.; Király II. 249–358.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Az
Életem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
életem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kertje  
 
  Amott az Ősznek
 
Kanyargós,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
Kanyargós
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ezer
utú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
útú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
utu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kertje,
  Ázott levéllel bekeverte
  A bércek
mögől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
mögül
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
rohant szélvész.
 
 
  És ott lebzselnek
  Az Őszben százan és százan
 
Művész-búval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Művész-buval
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagy
kackiásan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kackíásan,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mintha az csak sétatér volna.
 
 
  Járnak az
Őszben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Őszben,
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
őszben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Oszben,
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
őszben
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Szineit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szent szineit
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
butául isszák
 
Szemeik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szemeik
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a sohase tiszták,
  Kik ingyen
kivánják
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kivánják
[törölt]
«
meg
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kivánnák
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kivánják az Őszt is.
 
 
  Járnak,
taposnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
tapo
[törölt]
«
n
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
s
Beszúrás hely: fölé.
nak,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Hol valaha én jártam szebben,
  Az én sok
utú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
utu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
útú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
életemben
  S nem foghatok korbácsot rájuk.
 
 
  Élet közében,
  Halom-közében a Multnak,
  Hol szélvészek ordítva
fújnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
fujnak,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fújnak,
  Az én kertem mások prédája.
 
 
  Október napja
  Rájuk már kacagva köszönt le,
  De hogy itt egy élet ment tönkre,
  Mit bánják a kedves turisták?
 
 
  S
járják a kertem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« a kertem járják »
járják a kertem
n
Jegyzet fordítójeééeé megfordítva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ártatlanul a derék balgák,
  Nem tudják vagy nem is akarják,
  Hogy
ez:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ez
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
az én
Életem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
életem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kertje.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Az
Életem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
életem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kertje  
 
  Amott az Ősznek
 
Kanyargós,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
Kanyargós
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ezer
utú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
útú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
utu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kertje,
  Ázott levéllel bekeverte
  A bércek
mögől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
mögül
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
rohant szélvész.
 
 
  És ott lebzselnek
  Az Őszben százan és százan
 
Művész-búval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Művész-buval
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagy
kackiásan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kackíásan,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mintha az csak sétatér volna.
 
 
  Járnak az
Őszben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Őszben,
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
őszben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Oszben,
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
őszben
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Szineit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szent szineit
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
butául isszák
 
Szemeik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szemeik
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a sohase tiszták,
  Kik ingyen
kivánják
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kivánják
[törölt]
«
meg
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kivánnák
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kivánják az Őszt is.
 
 
  Járnak,
taposnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
tapo
[törölt]
«
n
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
s
Beszúrás hely: fölé.
nak,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Hol valaha én jártam szebben,
  Az én sok
utú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
utu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
útú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
életemben
  S nem foghatok korbácsot rájuk.
 
 
  Élet közében,
  Halom-közében a Multnak,
  Hol szélvészek ordítva
fújnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
fujnak,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fújnak,
  Az én kertem mások prédája.
 
 
  Október napja
  Rájuk már kacagva köszönt le,
  De hogy itt egy élet ment tönkre,
  Mit bánják a kedves turisták?
 
 
  S
járják a kertem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« a kertem járják »
járják a kertem
n
Jegyzet fordítójeééeé megfordítva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ártatlanul a derék balgák,
  Nem tudják vagy nem is akarják,
  Hogy
ez:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ez
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
az én
Életem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
életem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kertje.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Az
Életem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
életem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kertje  
 
  Amott az Ősznek
 
Kanyargós,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
Kanyargós
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ezer
utú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
útú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
utu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kertje,
  Ázott levéllel bekeverte
  A bércek
mögől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
mögül
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
rohant szélvész.
 
 
  És ott lebzselnek
  Az Őszben százan és százan
 
Művész-búval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Művész-buval
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagy
kackiásan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kackíásan,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mintha az csak sétatér volna.
 
 
  Járnak az
Őszben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Őszben,
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
őszben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Oszben,
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
őszben
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Szineit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szent szineit
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
butául isszák
 
Szemeik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szemeik
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a sohase tiszták,
  Kik ingyen
kivánják
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kivánják
[törölt]
«
meg
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kivánnák
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kivánják az Őszt is.
 
 
  Járnak,
taposnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
tapo
[törölt]
«
n
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
s
Beszúrás hely: fölé.
nak,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Hol valaha én jártam szebben,
  Az én sok
utú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
utu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
útú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
életemben
  S nem foghatok korbácsot rájuk.
 
 
  Élet közében,
  Halom-közében a Multnak,
  Hol szélvészek ordítva
fújnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
fujnak,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fújnak,
  Az én kertem mások prédája.
 
 
  Október napja
  Rájuk már kacagva köszönt le,
  De hogy itt egy élet ment tönkre,
  Mit bánják a kedves turisták?
 
 
  S
járják a kertem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« a kertem járják »
járják a kertem
n
Jegyzet fordítójeééeé megfordítva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ártatlanul a derék balgák,
  Nem tudják vagy nem is akarják,
  Hogy
ez:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ez
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
az én
Életem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
életem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kertje.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Az
Életem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
életem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kertje  
 
  Amott az Ősznek
 
Kanyargós,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
Kanyargós
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ezer
utú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
útú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
utu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kertje,
  Ázott levéllel bekeverte
  A bércek
mögől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
mögül
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
rohant szélvész.
 
 
  És ott lebzselnek
  Az Őszben százan és százan
 
Művész-búval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Művész-buval
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagy
kackiásan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kackíásan,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mintha az csak sétatér volna.
 
 
  Járnak az
Őszben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Őszben,
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
őszben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Oszben,
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
őszben
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Szineit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szent szineit
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
butául isszák
 
Szemeik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szemeik
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a sohase tiszták,
  Kik ingyen
kivánják
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kivánják
[törölt]
«
meg
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kivánnák
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kivánják az Őszt is.
 
 
  Járnak,
taposnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
tapo
[törölt]
«
n
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
s
Beszúrás hely: fölé.
nak,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Hol valaha én jártam szebben,
  Az én sok
utú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
utu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
útú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
életemben
  S nem foghatok korbácsot rájuk.
 
 
  Élet közében,
  Halom-közében a Multnak,
  Hol szélvészek ordítva
fújnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
fujnak,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fújnak,
  Az én kertem mások prédája.
 
 
  Október napja
  Rájuk már kacagva köszönt le,
  De hogy itt egy élet ment tönkre,
  Mit bánják a kedves turisták?
 
 
  S
járják a kertem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« a kertem járják »
járják a kertem
n
Jegyzet fordítójeééeé megfordítva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ártatlanul a derék balgák,
  Nem tudják vagy nem is akarják,
  Hogy
ez:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ez
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
az én
Életem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
életem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kertje.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Az
Életem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
életem
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kertje  
 
  Amott az Ősznek
 
Kanyargós,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
Kanyargós
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ezer
utú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
útú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
utu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kertje,
  Ázott levéllel bekeverte
  A bércek
mögől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
mögül
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
rohant szélvész.
 
 
  És ott lebzselnek
  Az Őszben százan és százan
 
Művész-búval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Művész-buval
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vagy
kackiásan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
kackíásan,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mintha az csak sétatér volna.
 
 
  Járnak az
Őszben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Őszben,
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
őszben,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Oszben,
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
őszben
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Szineit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szent szineit
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
butául isszák
 
Szemeik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Szemeik
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a sohase tiszták,
  Kik ingyen
kivánják
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
kivánják
[törölt]
«
meg
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kivánnák
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kivánják az Őszt is.
 
 
  Járnak,
taposnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
tapo
[törölt]
«
n
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
s
Beszúrás hely: fölé.
nak,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Hol valaha én jártam szebben,
  Az én sok
utú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
utu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
útú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
életemben
  S nem foghatok korbácsot rájuk.
 
 
  Élet közében,
  Halom-közében a Multnak,
  Hol szélvészek ordítva
fújnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
fujnak,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fújnak,
  Az én kertem mások prédája.
 
 
  Október napja
  Rájuk már kacagva köszönt le,
  De hogy itt egy élet ment tönkre,
  Mit bánják a kedves turisták?
 
 
  S
járják a kertem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
[törölt]
« a kertem járják »
járják a kertem
n
Jegyzet fordítójeééeé megfordítva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Ártatlanul a derék balgák,
  Nem tudják vagy nem is akarják,
  Hogy
ez:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
ez
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
az én
Életem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
életem
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
kertje.
 
 
/o:ae-ov5.tei.818/IMAGE818_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.818/IMAGE818_2   X (Close panel)
image