X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Nem adom vissza

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. november 16. III. évf. 22. szám 1592.
  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei1910 (A Szerelem Titkai ciklus) 26.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1918. 24.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady párizsi tartózkodása alatt ismét válságba jut Diósinéhez fűződő viszonya. Pestre visszatérve az asszony betegségből történő felépülésének idején némileg helyreáll köztük a harmónia. Okt.-ben, 27-i Párizsba utazása előtt a Pesten tartózkodó Ady-családból Ady Lajos és neje nem kereste fel udvariassági vizitre Diósi Ödönéket, melyet Diósiné durva sértésnek vett ( Diósi Ödönné Ady Endrének, [Párizs, 1910. nov. 20.]; AEL III. 142–143.) Ady „becipelte” a párt és édesanyját, amire Ady Lőrincné „feltünő, hogy ne mondjam, sértő hidegség”-gel viseltetett (idézett levél, 143.) Brüll Adél joggal érezte magát megsértve: Ady nov. végén megírta Hatvanynak: édesanyja kitagadná, ha Párizsba menne, Diósiék után. ([Érmindszent, 1910. nov. vége]; AEL III. 156.) Ady Lőrincné elhidegülésének egyik okát Bölöni jól megfogalmazta: a kisebbik fiú házassága után itt az idő, hogy „az idősebbik fiún, Bandin legyen a sor és egy mindenképpen neki illő házassággal ő is beevezzen a nyugodalmas, házasemberek sorába. […] Hogyan is mondja Lajos, nem a férfi, de a polgár kegyetlenségével: »…a rajongva ünnepelt poéta ember állott szemben, a hiába, lassanként hervadni kezdő asszonnyal.«” (Bölöni 251.) A másik ok a betegeskedő Ady féltése. Miután a költő különböző okokra hivatkozva elodázza utazását, az asszony döntő elhatározásra szánja el magát. Nov. 8-i levelében így ír Adynak: „Azt szeretném leginkább megtudni hogy mit is akar maga valójában, mert addig, mivel ugy akarom mint maga kívánja nem tudok semmit, sem hinni, sem akarni, sem jó sem rossznak lenni.” ([Párizs, 1910. nov. 8.], AEL III. 132.) Bár a végső szakítás még várat magára, de a kialakult helyzet számvetésre készteti Adyt. Valószínűleg ennek nyomait hordozza a vers. A szem-motívumnak egyébként Ady szerelmi költészetében lényeges szerepe van. Az életmű korábbi szakaszában olyan versekben fordul elő, mint A vár fehér asszonya (1905), A szememet csókold (1906), Add nekem a szemeidet (1907). A motívum értelmezéséhez a költő egyik Párizsban írt, s a Ny 1909. nov. elsején napvilágot látott cikke (Portus Herculis monoeci) fontos adalékkal szolgálhat abból a szempontból, hogy miért ragaszkodik hozzá annyira, miért tekinti a nőiség egyik legfőbb értékének: „Mellettünk egy nő van esetleg, ismerős vagy sose látott, és hörgésünket nagy erővel elcsitítjuk, és nézzük a nőt, mint az előbb vaksötétben, záporban a tengert. Ki tudná, miért, de a szemét nézzük, a szemét akarjuk látni, mely szemek talán a legsekélyebb szemek voltaképpen. De nekünk nagy szemekre, női szemekre van szükségünk, megcsókolnivalókra, szemekre, melyeket mérhetetlenül mélyeknek vallunk most. És kérdezzük a magunk kigyújtott, de már törött sugarain, tébolyos szemeinkkel a nő szemeit. Kérdezzük: ti, szemek, nőszemek, ilyenkor, amikor elbuktunk, de még valószínűen élünk, lehet-e mélységetekbe lélegzetfojtva lemerülni? Egy olcsó s értelmetlen igenre is rögtön az ugródeszkára állunk, és eltemetkezünk egy nő szemeiben. S ha utolsó frankjainkért robog velünk hazafelé a kocsi a még meg nem állott esőben, félve nézünk ki a kocsiablakon a tenger felé. És ilyenkor mondjuk a nőnek, aki a szemeinket csókolja, s akinek a szemeit csókoljuk: Ma meghalt a világ, s csak a te szemeid s az én szemeim vannak. Szeressék egymást a mi szemeink, mert holnap úgyis szégyellni fogjuk ezt a boldogságot.” (AEÖPM X. 2. sz. 14.) A 10. sor gondolata – mely megkérdőjelezi a szerelem részleteinek visszaadhatóságát – a Mégegyszer Mesék „csókot visszaadni nem tudok” passzusával rokon. Irodalom Földessy: Amt 137.; Király II. 176.
 
Nem adom vissza  
 
  Visszaadok én mindent,
  Ha visszaadni
lehet,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
lehet.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  De nem adom vissza
  A szemed.
 
 
  Belőlem fognak nézni
  Téged és egy kék tavat
  S mit
e
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
földön nézni
  Még szabad.
 
 
  Visszaadok én mindent,
  Ha visszaadni lehet,
  De nem adom vissza
  A szemed.
 
 
 
Nem adom vissza  
 
  Visszaadok én mindent,
  Ha visszaadni
lehet,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
lehet.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  De nem adom vissza
  A szemed.
 
 
  Belőlem fognak nézni
  Téged és egy kék tavat
  S mit
e
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
földön nézni
  Még szabad.
 
 
  Visszaadok én mindent,
  Ha visszaadni lehet,
  De nem adom vissza
  A szemed.
 
 
 
Nem adom vissza  
 
  Visszaadok én mindent,
  Ha visszaadni
lehet,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
lehet.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  De nem adom vissza
  A szemed.
 
 
  Belőlem fognak nézni
  Téged és egy kék tavat
  S mit
e
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
földön nézni
  Még szabad.
 
 
  Visszaadok én mindent,
  Ha visszaadni lehet,
  De nem adom vissza
  A szemed.
 
 
 
Nem adom vissza  
 
  Visszaadok én mindent,
  Ha visszaadni
lehet,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
lehet.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
  De nem adom vissza
  A szemed.
 
 
  Belőlem fognak nézni
  Téged és egy kék tavat
  S mit
e
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
a
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
földön nézni
  Még szabad.
 
 
  Visszaadok én mindent,
  Ha visszaadni lehet,
  De nem adom vissza
  A szemed.