X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az elrejtett arcok

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. november 16. III. évf. 22. szám 1593.
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1910 (Az Élet-Halál Titkai ciklus) 92-93.
  • Szövegforrás MITv2: Minden-Titkok versei1918. 92-93.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Földessy Gyula véleménye szerint Adyt „háta mögött bántó, szemben baráti vagy hódoló maszkot viselő »közel és távol«-i hazug íróismerősei ellen szól” a költemény (Földessy Amt 151.). A vers megjelenésének idején problémái voltak a Nyugattal. Ezúttal (vö. A Szerelem eposzából , Senki élőnek ellensége , Zendülés váram alján jegyzeteit) főként az anyagiak dolgában. Ady rendszeres havi fizetése 300 koronáról Hatvany befolyására ebben az esztendőben emelkedik 400 koronára, de az ezért elvárt Ady-regény ( Fenyő Miksa Ady Endrének, [Budapest, 1910. jan. 4.], AEL III. 8.) egyetlen, bevezető rész (Ny 1910. máj. 1.) után torzóba maradt. Másrészt helyzetét bebiztosítandó az aug.-ban megalakult Nyugat Könyvkiadó Részvénytársaságban részvényeket követelt ( A Nyugat szerkesztőségének, [Párizs, 1910. márc. 5.], AEL III. 49.) és igazgatósági tagságot. (L. még. AEL III. 439–440.) Hangulatát jól jellemzi Diósi Ödönnének írt levele: „egy állandó lázban vagyok: a »Nyugaték« ellen kell védekeznem s közben írnom”, „A »Nyugat«-nál még eddig csupán Magyar [Mór ügyvezető] igazgatóval tárgyaltam; de ez elárulta magát, hogy engem meg akarnak alázni. Tudják pénzügyi helyzetemet, bíznak abban, hogy nem tudok írni, s így akarnak megtörni. Ugye drágám, jól teszem, hogy utolsó energiáimmal szembeszállok velük.” ([Budapest, 1910. okt. vége], AEL III. 129–130.) Mint legtöbbször Adynál, itt is burkoltan jelennek meg „titok-takarókba zárva” az ellenfelek. E lírai beszédhelyzet megalkotásában azonban korábbi motívumokat éleszt fel a költő. Nem valószínű, hogy a harc/arc motívum- és rímpár, ahogy Földessy állítja, Reviczky-hatásról árulkodna. Ady kedvelt rímpárosa, szerepelt már az Ima Baál istenhez (1905), A Halál automobilján (1906), Az én testamentumom (1908) és a Boldogok az öregedők (1909) verseiben. Figyelmet érdemel, hogy az MTv-ben több olyan 1910-es költemény is helyet kapott, melyekben meghatározó szerepű: a harc/arc páros Az idegen arcokban, az arckeresés szándéka A föltámadás szomorúságában, az arcadás pedig a Pimasz, szép arccalban. A pillangóvá még nem született látva mint fedő maszk korábban publicisztikájában szerepelt („Fekete szurok öntött lárvája az arcukon.”: A cár halai. BN 1906. febr. 14.; AEÖPM VII. 93. sz. 132.). Az Idő előtt elmúlni (1908) versben hasonló küzdelmet folytat a fáradtnak beállított lírai alany az állat-metaforával illetett („A csúf varangy-ellenfelet”) gazokkal. Irodalom Földessy: Amt 104., 145., 151; T. Lovas Róza: Ady alliterációi. Magyar Nyelvőr. 1977. 3. sz. 319.
 
Az
elrejtett
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
elfelejtett
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
arcok  
 
 
Bosszus, bolond
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Bosszús, bolond,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
béna vagyok,
  Aki
birtam
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
bírtam
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
annyi harcot
  S kit a farkas-szem meg nem ölt,
  Megölnek az elrejtett arcok.
 
 
  Mint orvok, úgy rejtőznek el
  Titok-takarókba zárva.
 
Néhány
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Nehány
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nyár óta nincsen arc
  Csak
csufolódó,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
csúfolódó,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
csúfolkodó,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
csúnya lárva.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
csunya lárva,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Én már alig-alig
birom,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
birom_
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Talán mert érzem a végem:
  Medréből
tán
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
talán
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
holnap kicsap
  Az én dagadt őszinteségem.
 
 
  Közel és távol hazugak,
  Gúnyos rejtők csúf csapatja,
  Szép volna látni e hadat:
  A lárva-bontást hogy fogadja.
 
 
  Hiszen semmit se
akarok,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
akarok_
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Csak
csuf
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
csúf
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lárvákat levenni
  S látni meztelen
arcokat,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
arcokat_
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Melyeken nincs mez, festék, semmi.
 
 
  Egyszer néznénk farkas-szemet,
  Kivoltunkat egyszer lássuk,
  Horkantan egyszer hadd legyünk
  Egymásnak kemény Messiásuk.
 
 
 
Az
elrejtett
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
elfelejtett
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
arcok  
 
 
Bosszus, bolond
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Bosszús, bolond,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
béna vagyok,
  Aki
birtam
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
bírtam
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
annyi harcot
  S kit a farkas-szem meg nem ölt,
  Megölnek az elrejtett arcok.
 
 
  Mint orvok, úgy rejtőznek el
  Titok-takarókba zárva.
 
Néhány
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Nehány
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nyár óta nincsen arc
  Csak
csufolódó,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
csúfolódó,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
csúfolkodó,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
csúnya lárva.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
csunya lárva,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Én már alig-alig
birom,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
birom_
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Talán mert érzem a végem:
  Medréből
tán
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
talán
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
holnap kicsap
  Az én dagadt őszinteségem.
 
 
  Közel és távol hazugak,
  Gúnyos rejtők csúf csapatja,
  Szép volna látni e hadat:
  A lárva-bontást hogy fogadja.
 
 
  Hiszen semmit se
akarok,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
akarok_
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Csak
csuf
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
csúf
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lárvákat levenni
  S látni meztelen
arcokat,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
arcokat_
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Melyeken nincs mez, festék, semmi.
 
 
  Egyszer néznénk farkas-szemet,
  Kivoltunkat egyszer lássuk,
  Horkantan egyszer hadd legyünk
  Egymásnak kemény Messiásuk.
 
 
 
Az
elrejtett
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
elfelejtett
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
arcok  
 
 
Bosszus, bolond
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Bosszús, bolond,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
béna vagyok,
  Aki
birtam
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
bírtam
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
annyi harcot
  S kit a farkas-szem meg nem ölt,
  Megölnek az elrejtett arcok.
 
 
  Mint orvok, úgy rejtőznek el
  Titok-takarókba zárva.
 
Néhány
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Nehány
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nyár óta nincsen arc
  Csak
csufolódó,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
csúfolódó,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
csúfolkodó,
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
csúnya lárva.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
csunya lárva,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Én már alig-alig
birom,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
birom_
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Talán mert érzem a végem:
  Medréből
tán
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
talán
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
holnap kicsap
  Az én dagadt őszinteségem.
 
 
  Közel és távol hazugak,
  Gúnyos rejtők csúf csapatja,
  Szép volna látni e hadat:
  A lárva-bontást hogy fogadja.
 
 
  Hiszen semmit se
akarok,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
akarok_
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Csak
csuf
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
csúf
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lárvákat levenni
  S látni meztelen
arcokat,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
arcokat_
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Melyeken nincs mez, festék, semmi.
 
 
  Egyszer néznénk farkas-szemet,
  Kivoltunkat egyszer lássuk,
  Horkantan egyszer hadd legyünk
  Egymásnak kemény Messiásuk.