X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A megátkozott ember

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. november 16. III. évf. 22. szám 1594.
  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei1910 (A Szomoruság Titkai ciklus) 48-49.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1918. 48-49.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Brüll Adéllal való kapcsolatának új válságáról l. a Nem adom vissza jegyzetét. 1910 őszén – nem először és nem is utoljára – Adyt beteges meghasonlás kínozza. Ez a – Király István szavaival élve – vezeklő önutálattá (Király II. 259.) fokozódó reflexív magatartás tematizálódik a költeményben. A tisztán lélektani megalapozottságú motivációs háttér mellett megjegyzendő, hogy az átok és a rontás motívuma jó néhány korábbi Ady-versben fellelhető (Ismeretlen átok, 1899, Kacagás és sírás, 1908, Egy párisi hajnalon, 1906, A percek aratója, 1907). Irodalom Sík 170.; Földessy Amt 101., 142.; Király II. 259.
 
A megátkozott ember  
 
  Levágatom a két kezem,
  Mert mindig ölelni akar
  S ha én karolok, vétkezem.
 
 
  Csípje a nyelvem vas-fogó,
  Mert mindig bántani akar
  S ha én beszélek, romboló.
 
 
  Lábam nagy botlás törje ki,
  Mert két lábam amerre
jár
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
jár,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Csak mások bukását lesi.
 
 
  És hunyjon el az életem,
  Mert csupa-csupa kárt csinál
  S ami áldás, azt temetem.
 
 
 
A megátkozott ember  
 
  Levágatom a két kezem,
  Mert mindig ölelni akar
  S ha én karolok, vétkezem.
 
 
  Csípje a nyelvem vas-fogó,
  Mert mindig bántani akar
  S ha én beszélek, romboló.
 
 
  Lábam nagy botlás törje ki,
  Mert két lábam amerre
jár
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
jár,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Csak mások bukását lesi.
 
 
  És hunyjon el az életem,
  Mert csupa-csupa kárt csinál
  S ami áldás, azt temetem.
 
 
 
A megátkozott ember  
 
  Levágatom a két kezem,
  Mert mindig ölelni akar
  S ha én karolok, vétkezem.
 
 
  Csípje a nyelvem vas-fogó,
  Mert mindig bántani akar
  S ha én beszélek, romboló.
 
 
  Lábam nagy botlás törje ki,
  Mert két lábam amerre
jár
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
jár,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Csak mások bukását lesi.
 
 
  És hunyjon el az életem,
  Mert csupa-csupa kárt csinál
  S ami áldás, azt temetem.