X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Utálnak, de csodálnak

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. december 1. III. évf. 23. sz. 1743.
    n
    Jegyzet (Harmadikként jelent meg a Most ölelne valaki és az Itt a bozótban után, a Testem, vitéz pajtásom és Az éj zsoltára előtt.)
  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei1910 (A Dicsőség Titkai ciklus) 76.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1918. 76-77.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers keletkezésére l. a Most ölelne valaki jegyzetét. A 6–8. sor képét Benedek Marcell ekként magyarázta: „a költő, önmagát juttatván kifejezésre, hosszú hordozással, kínos vajudással szüli meg önmagát.” (Benedek II. 89.) A vers „Fejemre újak majd ígyen hágnak” sora azokhoz a költeményekhez kapcsolódik, melyekben Ady gőggel és gúnnyal, de egyben alig leplezett aggodalommal veszi célba ifjabb pályatársait. Az akkoriban induló költők sikerét sokallta, önnön tekintélyét, kezdeményező szerepének elismerését féltette, erről l. a febr-i Zendülés váram alján, a dec. végén megjelent Türelmetlen, jó barátaimhoz című vers, majd a következő évből, magasabb rendű jelképiséggel, a Bosszús, halk virágének tanúskodik. A jan-ban Babits szonettjei kapcsán kirobbant Ny-belháborúra l. a Senki élőnek ellensége jegyzetét. Az év folyamán írt leveleiből keserű célzások idézhetőek ifjabb pályatársairól (pl. „Van-e Osvátnak néhány uj félistene?”, Hatvany Lajosnak, [Párizs, 1910. febr. 15.], AEL III. 28.) melyek mostanra verssé értek. Irodalom Benedek II. 89.; Király II. 254., 326.; Szilágyi Péter: Eredeti Ady-vers vagy Ady-paródia?. Filológiai Közlöny. 1974. 1–2. sz. 203.
 
Utálnak, de csodálnak  
 
  Mert voltam búsult, csüggeteg, árva:
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
adtam magam paráznaságra,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
adtam magam paráznaságra,
  Bűnre, világra.
 
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
adtam magam szerelem-őszre,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lettem magam bús viselőse,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lettem magam bús viselőse,
  Asszony-sors hőse.
 
 
  Nem bánok semmit, mit cselekedtem,
  Szent, kényes dolog volt minden tettem,
  Szent, kényes dolog volt minden tettem,
  Szent és kietlen.
 
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lesz majd rólam dala csodáknak,
  Fejemre
újak
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
majd ígyen hágnak,
  Fejemre
újak
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
majd ígyen hágnak,
  De megcsodálnak.
 
 
 
Utálnak, de csodálnak  
 
  Mert voltam búsult, csüggeteg, árva:
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
adtam magam paráznaságra,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
adtam magam paráznaságra,
  Bűnre, világra.
 
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
adtam magam szerelem-őszre,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lettem magam bús viselőse,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lettem magam bús viselőse,
  Asszony-sors hőse.
 
 
  Nem bánok semmit, mit cselekedtem,
  Szent, kényes dolog volt minden tettem,
  Szent, kényes dolog volt minden tettem,
  Szent és kietlen.
 
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lesz majd rólam dala csodáknak,
  Fejemre
újak
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
majd ígyen hágnak,
  Fejemre
újak
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
majd ígyen hágnak,
  De megcsodálnak.
 
 
 
Utálnak, de csodálnak  
 
  Mert voltam búsult, csüggeteg, árva:
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
adtam magam paráznaságra,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
adtam magam paráznaságra,
  Bűnre, világra.
 
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
adtam magam szerelem-őszre,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lettem magam bús viselőse,
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lettem magam bús viselőse,
  Asszony-sors hőse.
 
 
  Nem bánok semmit, mit cselekedtem,
  Szent, kényes dolog volt minden tettem,
  Szent, kényes dolog volt minden tettem,
  Szent és kietlen.
 
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
lesz majd rólam dala csodáknak,
  Fejemre
újak
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
majd ígyen hágnak,
  Fejemre
újak
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
ujak
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
majd ígyen hágnak,
  De megcsodálnak.