X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az Éj zsoltára

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás NY: Nyugat1910. december 1. III. évf. 23. szám 1744.
    n
    Jegyzet (Utolsóként jelent meg a Most ölelne valaki, Itt, a bozótban, az Utálnak, de csodálnak és a Testem, vitéz pajtásom után.)
  • Szövegforrás MTv1: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1910 (A Szomoruság Titikai ciklus) 7.
  • Szövegforrás MITv2: Minden-Titkok versei1918. 50-51.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Az Éj monológját tematizáló vers keletkezésének körülményeit keresve nem kielégítő az az alternatíva, melyet Földessy Gyula kínál: „Ady versei túlnyomó részben éjjel fogantak, sőt jórészt íródtak is. […] Neki az éjszaka háborítatlan csendje kellett az alkotáshoz, a tökéletes egyedüllét. Így került az Éjszakával életközösséges kapcsolatba.” (Földessy: Amt 142–143.) Az éjszakához való viszonyulásáról mindazonáltal több prózai művében is vall. Ezekből kiviláglik, hogy szinte menekült az éjszakába: „Engem nagy csalódások belekergettek az éjszakába. Minden napszaka ijesztő. De Budapesten a legszörnyűbb a nappal. Az emberek egymás hátát tapossák […] Egy nagy nyöszörgés a nappali Budapest élete. Szóval: én megszerettem az éjszakát [...]” ( Az este szomszédjai, BN 1906. febr. 10.; AEön 440.) Egyik novellájának hőse, Lőrinc, pedig „eljegyezte magát az éjszaka örökös vőlegényének.” ( Lőrinc és a nóta, BN 1906. febr. 2.; AEön 431.) Több más Ady-vershez hasonlóan ez a költemény is a romantikus líra motivikájából táplálkozik. Az éj képzete Vezér Erzsébet véleménye szerint valószínűleg a heinei Götterdämmerungból került át Ady szimbólumvilágába mégpedig Komjáthy Jenőnek, a költemény fordítójának, közvetítésével (Vezér 83.). Igen valószínű, hogy Vörösmarty drámai költeményében szereplő az Éj monológja is az ihlető források közé sorolandó. Talán a költői képzelet véletlen találkozása, mindazonáltal érdemes rámutatni, hogy Az Éj zsoltára feltűnő rokonságban áll Vörösmarty Éj monológja mellett –Victor Hugo La nuit! La nuit! La nuit! című versével. Az Éj mindkét esetben az elmúlás, a veszendőségtudat allegóriája. Emellett tematikai kapcsolatok (az éj és a zsoltár), szintaktikai hasonlóságok („Éj, Éj, Éjszaka”) is kimutathatók a két vers között. Így egy olvasati lehetőségként a romantika egyik meghatározó természeti jelképének rekontextualizációjaként is felfogható a költemény. A 19–20. sor „S aki egy kis életet kapott: / Bűnös” gondolata kötődik a vele együtt megjelent Utálnak, de csodálnak vershez (3–4. sor: „Így adtam magam […] Bűnre, világra”). Irodalom Benedek II. 243.; Grétsy László: Ady versmondatai. Irodalomtörténet. 1954. 3. sz. 316.; Földessy Amt 142–143.; Király II. 254.
 
Az Éj zsoltára  
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
zsoltárolt az Éj:
 
 
  Ha olyan nagy volna a
szíved,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szived,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Hogy a Földet
átöntetné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
átöntné
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vérrel
  És
melegítné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
melegitné
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
melegítené
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Izzó, beteges
dobogással,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
dohogással,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Magyarul
  Vagy nem tudom, micsoda nyelven
  S miféle vér-ütéssel, özönnel,
  Bárhogyan:
 
 
  Akkor se tudnék
  Meleg párnát és takarót adni,
  Akkor se tudnék
  Vigasztalót sugni füledbe
  S akkor se tudnék más lenni,
  Mint Éj, Éj, Éjszaka.
 
 
  Mert az Éjszaka Éjszaka lehet,
  Mert a veszendő
  Mindig veszendő
  S aki egy kis életet kapott:
  Bűnös, veszendő, tehetetlen.
 
 
  Siratom, hogy sirsz,
  De én Éjszaka vagyok
  S a Reggelre fogom rá a
könnyeimet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
könyeimet
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Siratlak, mert élsz,
  Siratlak, mert bőszen kutatod
 
Sirnivalódat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Sirnivalódat.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Siratlak, mert az enyém vagy,
  Siratlak, mert másként nem lehet,
  Siratlak, siratlak, siratlak.
 
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
zsoltárolt az Éj.
 
 
 
Az Éj zsoltára  
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
zsoltárolt az Éj:
 
 
  Ha olyan nagy volna a
szíved,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szived,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Hogy a Földet
átöntetné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
átöntné
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vérrel
  És
melegítné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
melegitné
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
melegítené
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Izzó, beteges
dobogással,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
dohogással,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Magyarul
  Vagy nem tudom, micsoda nyelven
  S miféle vér-ütéssel, özönnel,
  Bárhogyan:
 
 
  Akkor se tudnék
  Meleg párnát és takarót adni,
  Akkor se tudnék
  Vigasztalót sugni füledbe
  S akkor se tudnék más lenni,
  Mint Éj, Éj, Éjszaka.
 
 
  Mert az Éjszaka Éjszaka lehet,
  Mert a veszendő
  Mindig veszendő
  S aki egy kis életet kapott:
  Bűnös, veszendő, tehetetlen.
 
 
  Siratom, hogy sirsz,
  De én Éjszaka vagyok
  S a Reggelre fogom rá a
könnyeimet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
könyeimet
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Siratlak, mert élsz,
  Siratlak, mert bőszen kutatod
 
Sirnivalódat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Sirnivalódat.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Siratlak, mert az enyém vagy,
  Siratlak, mert másként nem lehet,
  Siratlak, siratlak, siratlak.
 
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
zsoltárolt az Éj.
 
 
 
Az Éj zsoltára  
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
zsoltárolt az Éj:
 
 
  Ha olyan nagy volna a
szíved,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szived,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Hogy a Földet
átöntetné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
átöntné
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vérrel
  És
melegítné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
melegitné
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
melegítené
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Izzó, beteges
dobogással,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
dohogással,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Magyarul
  Vagy nem tudom, micsoda nyelven
  S miféle vér-ütéssel, özönnel,
  Bárhogyan:
 
 
  Akkor se tudnék
  Meleg párnát és takarót adni,
  Akkor se tudnék
  Vigasztalót sugni füledbe
  S akkor se tudnék más lenni,
  Mint Éj, Éj, Éjszaka.
 
 
  Mert az Éjszaka Éjszaka lehet,
  Mert a veszendő
  Mindig veszendő
  S aki egy kis életet kapott:
  Bűnös, veszendő, tehetetlen.
 
 
  Siratom, hogy sirsz,
  De én Éjszaka vagyok
  S a Reggelre fogom rá a
könnyeimet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
könyeimet
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Siratlak, mert élsz,
  Siratlak, mert bőszen kutatod
 
Sirnivalódat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Sirnivalódat.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Siratlak, mert az enyém vagy,
  Siratlak, mert másként nem lehet,
  Siratlak, siratlak, siratlak.
 
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
zsoltárolt az Éj.
 
 
 
Az Éj zsoltára  
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
zsoltárolt az Éj:
 
 
  Ha olyan nagy volna a
szíved,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
szived,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Hogy a Földet
átöntetné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
átöntné
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vérrel
  És
melegítné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
melegitné
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
melegítené
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
 
  Izzó, beteges
dobogással,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
dohogással,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Magyarul
  Vagy nem tudom, micsoda nyelven
  S miféle vér-ütéssel, özönnel,
  Bárhogyan:
 
 
  Akkor se tudnék
  Meleg párnát és takarót adni,
  Akkor se tudnék
  Vigasztalót sugni füledbe
  S akkor se tudnék más lenni,
  Mint Éj, Éj, Éjszaka.
 
 
  Mert az Éjszaka Éjszaka lehet,
  Mert a veszendő
  Mindig veszendő
  S aki egy kis életet kapott:
  Bűnös, veszendő, tehetetlen.
 
 
  Siratom, hogy sirsz,
  De én Éjszaka vagyok
  S a Reggelre fogom rá a
könnyeimet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
könyeimet
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Siratlak, mert élsz,
  Siratlak, mert bőszen kutatod
 
Sirnivalódat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Sirnivalódat.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Siratlak, mert az enyém vagy,
  Siratlak, mert másként nem lehet,
  Siratlak, siratlak, siratlak.
 
 
 
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
Minden-Titkok versei
 
Igy
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
zsoltárolt az Éj.