X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Bajvivás volt itt...

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás MTv1: Minden-Titkok versei(vezérvers) 1910. 7.
  • Szövegforrás MITv2: Alapszöveg: Minden-Titkok versei1918. 5.
  • Szövegforrás PRMTv1: A kötet első kiadásának az OSZK-ban található nyomdai próbapéldányaOSZK Oct. Hung. 1732

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A Minden-Titkok verseinek bevezető szövege a költemény. A korábbi vezérversekhez szokatlanul, újságmegjelenés nélkül került a kötetbe. Ady eredetileg hétszakaszosra tervezte, de Osvát Ernő és Fenyő Miksa tanácsára csak az elsőt hagyta meg: „Édes Barátaim, én nem bánom, ha csak egy strófát tartotok is meg a prológusból” – írta Nyugat szerkesztőségének Érmindszentről 1910. december 5-én. (AEL III. 162.). A szerkesztők levele nem maradt fönn, így nem tudjuk, közvetlenül vagy Ady Lajos útján üzentek. A költemény egészében magában foglalja a kötet központi motívumainak csaknem mindegyikét. A rém-mesék uhuja szorongásait egy szétesettsége miatt megismerhetetlen világban, az önmagára utaltság frusztrációját, a jövő kiismerhetetlenségét, a harcot, az önportré rajzolásának, akimondhatatlan kimondásának és az ehhez szükséges új nyelv teremtésének szándékát stb. Megírásának indítékául ezért is létjogosult az a feltételezés, hogy a költőt kompozíciós szándék vezérelte, főként akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a vers már akkor született, amikor a kötet anyaga lényegében elkészült. A vers „[n]em is képes feladatához fölnőni.” (Tegnapok 86., vö. még Hatvany II. 97., Török Lajos: A hang és a titok. Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről. Szerk. Kabdebó et al. Bp., 1999, 140–146.), vagyis az értelmezői vélemény szerint jogos a szerkesztőség által kért húzás. A vers, jegyzetaparátuson vagy cikkeken túl, nem is jelent meg soha önmagában. A vers rejtélyes módon – vö. H. Nagy Péter: Ady-kollázs. Pozsony, 2003, 217–221. – megjelent viszont Pilinszky János költeményei között ( Pilinszky János Összes versei. Bp. 1997. 264.) Irodalom Benedek II. 110–111.; AM I. 147.; Hatvany II. 96–97..; Földessy: Amt 134.; Király II. 350–351., 425.; Schweitzer Pál: Ady vezérversei (Állomások a művészi önszemlélet alakulásának útján) In: Tegnapok és holnapok árján Tanulmányok Adyról. Szerk: Láng József Bp., 1977. 86–88.; Török Lajos: A hang és a titok. Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről. Szerk.: Kabdebó Lóránt – Kulcsár Szabó Ernő – Kulcsár-Szabó Zoltán – Menyhért Anna. Bp. 1999. 140–146.; H. Nagy Péter: Ady-kollázs. Pozsony, 2003, 217–221.
 
Bajvivás volt itt...  
 
  Bajvivás volt itt: az ifju Minden
  Keresztüldöfte Titok-dárdával
  Az én szívemben a Halál szívét,
  Ám él a szívem és él az Isten.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Már tudom én jól, hogy Halál nincsen
 
S hogy semmi sincsen, mi nem hasonló,
 
Fakasztó csók és fakadt szerelem:
 
Isten és Titok dult ereinkben.
 
 
Cserzett, agg szívvel várok most itt lenn,
 
10 Titokra lesve, látnivalóra,
 
Éreznivaló, uj valamire,
 
De már tudom: a Titok – az Isten.
 
 
Minden: Titok és jaj, minden: Isten,
 
Bele lehetne ebbe pusztulni,
 
De, brávó, ugyse önként pusztulunk
 
S nincs olyan Titok, ami segítsen.
 
 
Éltemnek sok nagy gyász-inségit sem
 
Sorolom föl, mert; istenek voltak,
 
Örömem, kinom Isten egyaránt:
 
A Minden-Titkok – a Minden-Isten.
 
 
Amit rámbiztak, hűséggel vittem
 
S csak most látom: nincs különbözőség,
 
Minden csak: egy volt, minden: kényszerü.
 
Miben csak hittem avagy nem hittem.
 
 
Nem is lesek már; csak lengek itt lenn,
 
Hiszen ők eggyek: Élet s Halál Ur,
 
Olyan eggyek ők, oly nagyszerüek:
 
Isten és Titok, Élet és Minden.
*
Szövegforrás:
A kötet első kiadásának az OSZK-ban található nyomdai próbapéldánya
 
 
 
 
Bajvivás volt itt...  
 
  Bajvivás volt itt: az ifju Minden
  Keresztüldöfte Titok-dárdával
  Az én szívemben a Halál szívét,
  Ám él a szívem és él az Isten.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Már tudom én jól, hogy Halál nincsen
 
S hogy semmi sincsen, mi nem hasonló,
 
Fakasztó csók és fakadt szerelem:
 
Isten és Titok dult ereinkben.
 
 
Cserzett, agg szívvel várok most itt lenn,
 
10 Titokra lesve, látnivalóra,
 
Éreznivaló, uj valamire,
 
De már tudom: a Titok – az Isten.
 
 
Minden: Titok és jaj, minden: Isten,
 
Bele lehetne ebbe pusztulni,
 
De, brávó, ugyse önként pusztulunk
 
S nincs olyan Titok, ami segítsen.
 
 
Éltemnek sok nagy gyász-inségit sem
 
Sorolom föl, mert; istenek voltak,
 
Örömem, kinom Isten egyaránt:
 
A Minden-Titkok – a Minden-Isten.
 
 
Amit rámbiztak, hűséggel vittem
 
S csak most látom: nincs különbözőség,
 
Minden csak: egy volt, minden: kényszerü.
 
Miben csak hittem avagy nem hittem.
 
 
Nem is lesek már; csak lengek itt lenn,
 
Hiszen ők eggyek: Élet s Halál Ur,
 
Olyan eggyek ők, oly nagyszerüek:
 
Isten és Titok, Élet és Minden.
*
Szövegforrás:
A kötet első kiadásának az OSZK-ban található nyomdai próbapéldánya
 
 
 
 
Bajvivás volt itt...  
 
  Bajvivás volt itt: az ifju Minden
  Keresztüldöfte Titok-dárdával
  Az én szívemben a Halál szívét,
  Ám él a szívem és él az Isten.
*
Szövegforrás:
Minden-Titkok versei
Alapszöveg: Minden-Titkok versei
 
 
Már tudom én jól, hogy Halál nincsen
 
S hogy semmi sincsen, mi nem hasonló,
 
Fakasztó csók és fakadt szerelem:
 
Isten és Titok dult ereinkben.
 
 
Cserzett, agg szívvel várok most itt lenn,
 
10 Titokra lesve, látnivalóra,
 
Éreznivaló, uj valamire,
 
De már tudom: a Titok – az Isten.
 
 
Minden: Titok és jaj, minden: Isten,
 
Bele lehetne ebbe pusztulni,
 
De, brávó, ugyse önként pusztulunk
 
S nincs olyan Titok, ami segítsen.
 
 
Éltemnek sok nagy gyász-inségit sem
 
Sorolom föl, mert; istenek voltak,
 
Örömem, kinom Isten egyaránt:
 
A Minden-Titkok – a Minden-Isten.
 
 
Amit rámbiztak, hűséggel vittem
 
S csak most látom: nincs különbözőség,
 
Minden csak: egy volt, minden: kényszerü.
 
Miben csak hittem avagy nem hittem.
 
 
Nem is lesek már; csak lengek itt lenn,
 
Hiszen ők eggyek: Élet s Halál Ur,
 
Olyan eggyek ők, oly nagyszerüek:
 
Isten és Titok, Élet és Minden.
*
Szövegforrás:
A kötet első kiadásának az OSZK-ban található nyomdai próbapéldánya